Parovi pjesama s ukupnim trajanjem djeljivim s 60 Rješenje LeetCode

Izjava o problemu Parovi pjesama s ukupnim trajanjem djeljivim s 60 LeetCode Rješenje – Parovi pjesama s ukupnim trajanjem djeljivim s 60 LeetCode Rješenje kaže da – Dobili ste popis pjesama gdje i-ta pjesma ima vrijeme trajanja [i] sekundi. Vrati broj parova pjesama za koje...

Čitaj više

Rješenje valjanog anagrama Leetcode

Iskaz problema Validni anagram Leetcode Rješenje – Dana dva niza s i t, vraća true ako je t anagram od s, a false u suprotnom. Anagram je riječ ili fraza nastala preuređivanjem slova druge riječi ili fraze, obično koristeći sva izvorna slova točno jednom. Primjer 1: Unos: s = “anagram”, t = “nagaram” Izlaz: …

Čitaj više

Reverse Integer Leetcode rješenje

Izjava o problemu Reverse Integer LeetCode Solution kaže da – Zadani 32-bitni cijeli broj x s predznakom, vrati x s obrnutim znamenkama. Ako poništavanje x uzrokuje da vrijednost izađe izvan 32-bitnog raspona cijelih brojeva s predznakom [-231, 231 - 1], vratite 0. Pretpostavimo da vam okruženje ne dopušta pohranjivanje 64-bitnih cijelih brojeva (predznaka ili bez predznaka). Primjer 1: …

Čitaj više

Sortiraj boje LeetCode rješenje

Prikaz problema Sortiraj boje LeetCode Rješenje – Zadano je polje nums s n objekata obojenih crveno, bijelo ili plavo, sortiraj ih na mjestu tako da objekti iste boje budu susjedni, s bojama redoslijedom crvena, bijela i plava. Koristit ćemo cijele brojeve 0, 1 i 2 za predstavljanje crvene, bijele i plave boje. …

Čitaj više

Dnevne temperature Leetcode Rješenje

Izjava problema Dnevne temperature Leetcode Rješenje: navodi da niz cijelih brojeva temperatura predstavlja dnevne temperature, vratite odgovor niza tako da je answer[i] broj dana koje morate čekati nakon i-tog dana da dobijete topliju temperaturu. Ako ne postoji budući dan za koji je to moguće, umjesto toga zadržite answer[i] == 0. …

Čitaj više

Dijagonalni prijelaz LeetCode rješenje

Izjava problema Dijagonalni prijelaz LeetCode Rješenje – Za 2D niz cijelih brojeva nums, vratite sve elemente brojeva dijagonalnim redoslijedom kao što je prikazano na slikama ispod. Ulaz: brojevi = [[1,2,3], [4,5,6], [7,8,9]] Izlaz: [1,4,2,7,5,3,8,6,9] Objašnjenje dijagonalnog prijelaza LeetCode rješenja Ključna ideja Prvi red i zadnji stupac u ovom problemu poslužili bi ...

Čitaj više

Rješenje za hvatanje kišnice Leetcode

Izjava problema Rješenje LeetCode za zarobljavanje kišnice – “Zarobljavanje kišnice” navodi da je dat niz visina koji predstavlja kartu nadmorske visine gdje je širina svake trake 1. Moramo pronaći količinu vode zarobljene nakon kiše. Primjer: Ulaz: visina = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Izlaz: 6 Objašnjenje: Provjerite …

Čitaj više

Prvi jedinstveni znak u rješenju String LeetCode

Iskaz problema Prvi jedinstveni znak u nizu LeetCode Rješenje – Zadan niz s, pronađite prvi znak koji se ne ponavlja u njemu i vratite njegov indeks. Ako ne postoji, vratite -1. Primjer testnog slučaja 1: Ulaz: s = “leetcode” Izlaz: 0 Testni slučaj 2: Ulaz: s = “aabb” Izlaz: -1 Objašnjenje …

Čitaj više

Top K čestih riječi LeetCode rješenje

Iskaz problema Vrh K Učestalih riječi LeetCode Rješenje – Zadan niz riječi nizova i cijeli broj k, vrati k najčešćih nizova. Vrati odgovor razvrstan po učestalosti od najviše do najniže. Razvrstaj riječi s istom učestalošću prema njihovom leksikografskom redu. Primjer testnog slučaja 1: Ulaz: riječi = [“i”,”love”,”leetcode”,”i”,”love”,”coding”] k = 2 Izlaz: [“i”,”love”] Objašnjenje …

Čitaj više

Translate »