Maksimalna veličina zbroja podniza jednaka je k Rješenju Leetcode

Izjava problema: Zbroj podniza maksimalne veličine jednak je k Leetcode Rješenje – Zadano je niz cijelih brojeva nums i cijeli broj k, vratite maksimalnu duljinu podniza koji zbroji k. Ako ne postoji, umjesto toga vratite 0. Primjer: Unos: brojevi = [1,-1,5,-2,3], k = 3 Izlaz: 4 Objašnjenje: …

Čitaj više

H-Index Leetcode rješenje

Izjava o problemu: H-indeks Leetcode rješenje kaže da – S obzirom na niz cijelih brojeva “citata” gdje su citati[i] broj citata koje je istraživač primio za svoj i-ti rad, vraća H-indeks istraživača. Ako je prisutno nekoliko vrijednosti H-indeksa, vratite najveću među njima. Definicija H-indeksa: Znanstvenik ima indeks...

Čitaj više

Otkrijte kartice u rastućem redoslijedu Leetcode rješenje

Izjava o problemu Otkrivanje karata rastućim redoslijedom Leetcode Rješenje – Dana je niz cijelih brojeva pod nazivom "špil". U ovom špilu karata svaka karta ima jedinstveni cijeli broj. Cijeli broj na kartici i je špil[i]. Poredajte špil bilo kojim redoslijedom i sve karte počinju licem prema dolje (neotkrivene)...

Čitaj više

Maksimalna duljina stranice kvadrata sa zbrojem manjim ili jednakim pragu LeetCode Rješenje

Izjava o problemu "Maksimalna duljina stranice kvadrata sa zbrojem manjim ili jednakim pragu", kaže da su dani amxn matrica mat i cjelobrojni prag, vraća maksimalnu duljinu stranice kvadrata sa zbrojem manjim ili jednakim pragu ili vrati 0 ako ne postoji takav kvadrat. Primjer 1: Unos: …

Čitaj više

Kontinuirana suma podniza LeetCode rješenje

Izjava o problemu Kontinuirani podniz zbroja LeetCode Rješenje – Zadano je niz cijelih brojeva nums i cijeli broj k, vrati true ako nums ima kontinuirani podniz veličine najmanje dva čiji su elementi zbroj višestruki od k, ili false u suprotnom. Cijeli broj x je višekratnik k ako postoji cijeli broj n takav da je x = n * k. 0 je uvijek …

Čitaj više

Top K Česti elementi LeetCode rješenje

Izjava o problemu Vrh K čestih elemenata LeetCode Rješenje kaže da – S obzirom na niz cijelih brojeva nums i cijeli broj k, vrati k najčešćih elemenata. Možete vratiti odgovor bilo kojim redoslijedom. Primjer 1: Unos: nums = [1,1,1,2,2,3], k = 2 Izlaz: [1,2] Primjer 2: Unos: nums = [1], k = 1 Izlaz: [1] …

Čitaj više

Translate »