Najveća moguća razlika dva podskupa niza

Pretpostavimo da imamo čitav niz. Izjava o problemu "Maksimalna moguća razlika dva podskupa niza" traži da se utvrdi najveća moguća razlika između dva podskupa niza. Uvjeti koje treba slijediti: Niz može sadržavati ponavljajuće elemente, ali najvišu učestalost elementa ...

Čitaj više

Binomni koeficijent

Izjava problema Pronađite binomni koeficijent za zadanu vrijednost n i k. “U matematici su binomni koeficijenti pozitivni cijeli brojevi koji se javljaju kao koeficijenti u binomnom teoremu. Binomni koeficijent obično se indeksira parom cijelih brojeva n ≥ k ≥ 0 i zapisuje se kao ”- citirano iz Wikipedije. Primjer n = 5, k…

Čitaj više

Implementacija Dequea pomoću dvostruko povezanog popisa

Izjava o problemu Problem "Implementacija Dequea pomoću dvostruko povezanog popisa" navodi da trebate implementirati sljedeće funkcije Deque ili Double Ended Queue pomoću dvostruko povezanog popisa, insertFront (x): Dodajte element x na početku Deque insertEnd (x ): Dodaj element x na kraju ...

Čitaj više

Translate »