Pronađite Peak Element LeetCode rješenje

Izjava o problemu Pronađi vršni element LeetCode Solution kaže da – Vršni element je element koji je strogo veći od svojih susjeda. S obzirom na niz cijelih brojeva nums s indeksom 0, pronađite vršni element i vratite njegov indeks. Ako niz sadrži više vrhova, vratite indeks na bilo koji vrh. Možete zamisliti…

Čitaj više

Klizni prozor Maksimalno LeetCode rješenje

Prikaz problema Klizni prozor Maksimalno rješenje LeetCode kaže da – Dobili ste niz cijelih brojeva nums, a tu je i klizni prozor veličine k koji se pomiče s lijeve strane niza prema desnoj. U prozoru možete vidjeti samo k brojeve. Svaki put …

Čitaj više

Spremnik s većinom vode LeetCode otopina

Izjava o problemu Spremnik s najviše vode LeetCode Rješenje kaže da – Dana vam je visina niza cijelih brojeva duljine n. Nacrtano je n okomitih linija tako da su dvije krajnje točke i-te linije (i, 0) i (i, visina [i]). Nađite dvije crte koje zajedno s x-osom čine spremnik, tako da spremnik …

Čitaj više

Sljedeća permutacija LeetCode rješenje

Prikaz problema Sljedeća permutacija LeetCode Rješenje – Permutacija niza cijelih brojeva je raspored njegovih članova u niz ili linearni poredak. Na primjer, za arr = [1,2,3], sljedeće se smatra permutacijama arr: [1,2,3], [1,3,2], [3,1,2], [2,3,1 ,XNUMX]. Sljedeća permutacija niza cijelih brojeva je sljedeća leksikografski veća permutacija od …

Čitaj više

Pronađite K najbližih elemenata LeetCode rješenje

Izjava problema Pronađite K najbližih elemenata LeetCode Rješenje – Zadano je sortirano polje cijelih brojeva arr, dva cijela broja k i x, vratite k cijelih brojeva najbližih xu u nizu. Rezultat također treba poredati uzlaznim redoslijedom. Cijeli broj a je bliži x od cijelog broja b ako je: |a – x| < |b – x|, ili |a – x| == |b – …

Čitaj više

Kontinuirana suma podniza LeetCode rješenje

Izjava o problemu Kontinuirani podniz zbroja LeetCode Rješenje – Zadano je niz cijelih brojeva nums i cijeli broj k, vrati true ako nums ima kontinuirani podniz veličine najmanje dva čiji su elementi zbroj višestruki od k, ili false u suprotnom. Cijeli broj x je višekratnik k ako postoji cijeli broj n takav da je x = n * k. 0 je uvijek …

Čitaj više

Prolazak okomitog reda binarnog stabla LeetCode rješenja

Izjava o problemu Prolazak okomitog reda binarnog stabla LeetCode Solution kaže – S obzirom na korijen binarnog stabla, izračunajte obilazak okomitog reda binarnog stabla. Za svaki čvor na poziciji (redak, stupac), njegova lijeva i desna djeca bit će na pozicijama (redak + 1, stupac – 1) odnosno (redak + 1, stupac + 1). …

Čitaj više

Ocjena LeetCode rješenja za zagrade

Iskaz problema Ocjena zagrade LeetCode Rješenje kaže – Zadan je niz s uravnoteženim zagradama i vrati maksimalan rezultat. Rezultat uravnoteženog niza zagrada temelji se na sljedećim pravilima: “()” ima ocjenu 1. AB ima ocjenu A + B, gdje su A i B uravnoteženi nizovi zagrada. (A) ima rezultat 2 * A, gdje je A ...

Čitaj više

Rješenje za dekodiranje niza Leetcode

Izjava o problemu Decode String LeetCode Rješenje – “Decode String” traži od vas da pretvorite kodirani niz u dekodirani niz. Pravilo kodiranja je k[kodirani_niz], gdje se kodirani_string unutar uglastih zagrada ponavlja točno k puta pri čemu je k pozitivan cijeli broj. Primjer: Ulaz: s = ”3[a]2[bc]” Izlaz: “aaabcbc” …

Čitaj više

Translate »