Maksimalni zbroj parova s ​​određenom razlikom

Problem "Maksimalni zbroj parova s ​​određenom razlikom" navodi da ste dobili niz cijelih brojeva i cijeli broj K. Tada se od nas traži da saznamo maksimalni zbroj nezavisnih parova. Možemo upariti dvije cjelobrojne vrijednosti ako imaju apsolutnu razliku manju od K.…

Čitaj više

Brojanje indeksnih parova s ​​jednakim elementima u nizu

Pretpostavimo da smo dali čitav niz. Problem "Brojanje indeksnih parova s ​​jednakim elementima u nizu" traži utvrđivanje broja para indeksa (i, j) na takav način da je arr [i] = arr [j], a i nije jednako j . Primjer arr [] = {2,3,1,2,3,1,4} 3 para objašnjenja ...

Čitaj više

Kako provjeriti jesu li dva zadana skupa disjunktna?

Problem "Kako provjeriti jesu li dva zadana skupa disjunktna?" stanja koja pretpostavljaju da su vam dana dva skupa u obliku niza recimo set1 [] i set2 []. Vaš je zadatak otkriti jesu li dva skupa disjontni skupovi ili ne. Primjer inputSet1 [] = {1, 15, 8, 9,…

Čitaj više

Napišite funkciju za dobivanje točke presjeka dvaju povezanih popisa

Izjava o problemu Problem "Napišite funkciju za dobivanje točke presjeka dvaju povezanih popisa" navodi da su vam dana dva povezana popisa. Ali oni nisu neovisni povezani popisi. Oni su u nekom trenutku povezani. Sada morate pronaći točku presjeka ova dva popisa. ...

Čitaj više

Translate »