Najveća moguća razlika dva podskupa niza

Pretpostavimo da imamo čitav niz. Izjava o problemu "Maksimalna moguća razlika dva podskupa niza" traži da se utvrdi najveća moguća razlika između dva podskupa niza. Uvjeti koje treba slijediti: Niz može sadržavati ponavljajuće elemente, ali najvišu učestalost elementa ...

Čitaj više

Kako provjeriti jesu li dva zadana skupa disjunktna?

Problem "Kako provjeriti jesu li dva zadana skupa disjunktna?" stanja koja pretpostavljaju da su vam dana dva skupa u obliku niza recimo set1 [] i set2 []. Vaš je zadatak otkriti jesu li dva skupa disjontni skupovi ili ne. Primjer inputSet1 [] = {1, 15, 8, 9,…

Čitaj više

Klonirajte binarno stablo slučajnim pokazivačima

Izjava o problemu Dobit ćete kompletno binarno stablo s nekim slučajnim pokazivačima. Slučajni pokazivači upućuju se na čvorove na koje svaki čvor ukazuje osim na svoje lijevo i desno podređeno dijete. Dakle, ovo također mijenja standardnu ​​strukturu čvora u jednostavnom binarnom stablu. Sada čvor ...

Čitaj više

Translate »