Kako provjeriti jesu li dva zadana skupa disjunktna?

Problem "Kako provjeriti jesu li dva zadana skupa disjunktna?" stanja koja pretpostavljaju da su vam dana dva skupa u obliku niza recimo set1 [] i set2 []. Vaš je zadatak otkriti jesu li dva skupa disjontni skupovi ili ne. Primjer inputSet1 [] = {1, 15, 8, 9,…

Čitaj više

Prebrojite početne vrijednosti u rasponima

Izjava o problemu Problem "Brojanje primera u rasponima" navodi da vam se daje raspon [lijevo, desno], gdje je 0 <= lijevo <= desno <= 10000. Izjava o problemu traži otkrivanje ukupnog broja prostih brojeva unutar raspona. Pod pretpostavkom da će biti velikog broja upita. Primjer lijevo: 4 desno: 10 2…

Čitaj više

Ispišite Fibonaccijev niz pomoću 2 varijable

Izjava o problemu Problem "Ispis Fibonaccijeve sekvence pomoću 2 varijable" navodi da trebate ispisati Fibonaccijevu sekvencu, ali postoji ograničenje upotrebe samo 2 varijable. Primjer n = 5 0 1 1 2 3 5 Objašnjenje Izlazni slijed ima prvih pet elemenata ...

Čitaj više

Translate »