Maksimalni niz od dva zadana niza koji održavaju redoslijed isti

Pretpostavimo da imamo dva cjelovita polja iste veličine n. Oba polja mogu sadržavati i zajedničke brojeve. Izjava o problemu traži da se formira rezultirajući niz koji sadrži 'n' maksimalnih vrijednosti iz oba polja. Prvom nizu treba dati prioritet (elementi prvog ...

Čitaj više

U izrazu pronađite indeks zatvarača za datu zagradu za otvaranje

Izjava problema S obzirom na niz s duljine / veličine n i cjelobrojnu vrijednost koja predstavlja indeks početne uglate zagrade. Pronađi indeks zatvarajućih zagrada za datu otvarajuću zagradu u izrazu. Primjer s = "[ABC [23]] [89]" indeks = 0 8 s = "[C- [D]]" indeks = 3 5 s…

Čitaj više

Provjerite može li zadani niz predstavljati prelazak redoslijeda nivoa binarnog stabla pretraživanja

Izjava o problemu Problem "Provjerite može li zadati niz predstavljati prelazak redoslijeda nivoa binarnog stabla pretraživanja" navodi da vam je dan obilazak reda binarnog stabla pretraživanja. I koristeći zaokret stabla po redoslijedu razina. Moramo učinkovito pronaći je li redoslijed razina ...

Čitaj više

Pretvorba binarnog stabla u binarno stablo pretraživanja pomoću STL skupa

Izjava o problemu Dobili smo binarno stablo i moramo ga pretvoriti u binarno stablo pretraživanja. Problem "Pretvorba binarnog stabla u binarno stablo pretraživanja pomoću STL skupa" traži pretvorbu pomoću STL skupa. Već smo razgovarali o pretvaranju binarnog stabla u BST, ali mi ...

Čitaj više

Preuredite niz tako da su čak i pozicionirani veći od neparnih

Izjava o problemu Pretpostavimo da imate čitav niz. Problem "Preurediti niz tako da su čak i pozicionirani veći od neparnih" traži da se niz rasporedi tako da elementi na parnom položaju u nizu trebaju biti veći od elementa neposredno prije njega. Arr [i-1] <= Arr [i], ako je položaj 'i' ...

Čitaj više

Translate »