Ispis modificiranog niza nakon operacija povećanja višestrukog raspona polja

Problem "Ispis modificiranog niza nakon operacija prirasta višestrukog raspona polja" navodi da ste dobili cjeloviti niz i da je naveden 'q' broj upita. Također je dana jedna cjelobrojna vrijednost "d". Svaki upit sadrži dvije cijele brojeve, početnu vrijednost i završnu vrijednost. Izjava o problemu traži pronaći ...

Čitaj više

Minimalan broj različitih elemenata nakon uklanjanja m stavki

Izjava o problemu Problem "Minimalan broj različitih elemenata nakon uklanjanja m stavki" navodi da imate niz i cijeli broj m. Svaki element polja označava ID-ove predmeta. Izjava o problemu traži uklanjanje m elemenata na takav način da bi trebalo postojati najmanje ...

Čitaj više

Transformacija maksimalne težine dane žice

Izjava o problemu Maksimalna težinska transformacija datog problema s nizom navodi da se zadani niz sastoji samo od dva znaka 'A' i 'B'. Imamo operaciju u kojoj možemo transformirati niz u drugi niz prebacivanjem bilo kojeg znaka. Stoga su moguće mnoge transformacije. Od svih mogućih ...

Čitaj više

Svemirsko optimizirano DP rješenje za 0-1 ranac

Izjava o problemu Dobivamo naprtnjaču koja može imati neku težinu, trebamo odabrati neke predmete iz zadanih predmeta s određenom vrijednošću. Predmeti biraju tako da se maksimalizira vrijednost naprtnjače (ukupna vrijednost pokupljenih predmeta). ...

Čitaj više

Najveći zbroj susjedni podniz

Izjava o problemu Dobit ćete niz čitavih brojeva. Izjava o problemu traži otkrivanje najvećeg zbroja susjednih podrupa. To ne znači ništa drugo nego pronaći podred (kontinuirani elementi) koji ima najveći zbroj među svim ostalim podnizima u danom nizu. Primjer arr [] = {1, -3, 4,…

Čitaj više

Translate »