Pronađi zbroj svih jedinstvenih zbrojeva podniza za zadani niz

Pretpostavimo da imate niz cijelih brojeva. Problem "Pronađi zbroj svih jedinstvenih zbrojeva podniza za zadani niz" traži da se sazna zbroj svih jedinstvenih podnizova (Zbroj podniza je zbroj elemenata svakog podniza). Jedinstvenim zbrojem pod-niza htjeli smo reći da nijedan pod-niz ...

Čitaj više

Kako provjeriti jesu li dva zadana skupa disjunktna?

Problem "Kako provjeriti jesu li dva zadana skupa disjunktna?" stanja koja pretpostavljaju da su vam dana dva skupa u obliku niza recimo set1 [] i set2 []. Vaš je zadatak otkriti jesu li dva skupa disjontni skupovi ili ne. Primjer inputSet1 [] = {1, 15, 8, 9,…

Čitaj više

Maksimalna suma koja se povećava

Izjava o problemu U problemu "Maksimalna suma koja se povećava sljedom" dali smo niz. Pronađite zbroj maksimalne podrednosti datog niza, to jest cijeli brojevi u podpolje su poredani. Sekvenca je dio niza koji je niz koji je ...

Čitaj više

Translate »