Upit za zbroj raspona 2D – rješenje nepromjenjivog koda

Izjava o problemu Upit za sumu 2D – nepromjenjivi Leetcode Rješenje – Za 2D matricu obradite više upita sljedećeg tipa: Izračunajte zbroj elemenata matrice unutar pravokutnika definiranog njegovim gornjim lijevim kutom (redak1, stupac1) i donjim desnim kut (red2, stupac2). Implementirajte klasu NumMatrix: NumMatrix(int[][] matrica) Inicijalizira objekt cijelim brojem…

Čitaj više

Sobe za sastanke II LeetCode rješenje

Iskaz problema Rešenje LeetCode soba za sastanke II – “Soba za sastanke II” navodi da vam je dat niz vremenskih intervala sastanka “intervali” gdje “intervali[i] = [ početak[i], kraj[i] ]”, vraćaju potreban minimalni broj konferencijskih soba. Primjer: intervali = [[0,30], [5,10], [15,20]] 2 Objašnjenje: Susret s jednim može se obaviti...

Čitaj više

Zbroj podniza je jednak K LeetCode Rješenje

Izjava problema Zbroj podniza je jednak K LeetCode Rješenje – “Zbroj podniza je jednak K” navodi da vam je dan niz cijelih brojeva “nums” i cijeli broj 'k', vraća ukupan broj kontinuiranih podnizova čiji je zbroj jednak 'k'. Primjer: brojevi = [1, 2, 3], k=3 2 Objašnjenje: Postoji …

Čitaj više

Najduži palindromski podniz LeetCode rješenje

Izjava problema Najduži palindromski podniz LeetCode rješenje – “Najduži palindromski podniz” navodi da vam je dan niz s, vratite najduži palindromski podniz u s. Napomena: Palindrom je riječ koja se čita unatrag i naprijed, npr. gospođo. Primjer: s = “babad” “bab” Objašnjenje: Sve …

Čitaj više

Najbolje vrijeme za kupnju i prodaju dionica LeetCode rješenje

Izjava o problemu Najbolje vrijeme za kupnju i prodaju dionica LeetCode rješenje – “Najbolje vrijeme za kupnju i prodaju dionica” navodi da vam je dan niz cijena gdje su cijene[i] cijena dane dionice na i-ti dan. Želite maksimizirati svoj profit odabirom…

Čitaj više

Medijan dvaju sortiranih nizova LeetCode rješenje

Navod problema Medijan dvaju sortiranih niza LeetCode rješenje – U zadatku “Medijan dva sortirana niza” dana su nam dva sortirana niza nums1 i nums2 veličine m odnosno n, i moramo vratiti medijan dvaju sortiranih niza. Ukupna složenost vremena izvođenja trebala bi biti O(log (m+n)). Primjer br.1 = [1,3], …

Čitaj više

Broj otoka LeetCode rješenje

Izjava problema Broj otoka LeetCode Rješenje – “Broj otoka” navodi da vam je dana mxn 2D binarna mreža koja predstavlja kartu '1' (kopno) i '0' (voda), morate vratiti broj otoka. Otok je okružen vodom i…

Čitaj više

Provjerite jesu li dva niza niza ekvivalentno rješenje s leetcode-om

Problem Provjeri jesu li dva niza niza ekvivalentna rješenjem Leetcode Rješenje pruža nam dva niza nizova. Tada nam se kaže da provjerimo jesu li ova dva niza niza ekvivalentna. Ovdje se ekvivalentnost odnosi na činjenicu da ako su nizovi u nizovima spojeni. Zatim nakon spajanja, oboje ...

Čitaj više

Provjerite javlja li se riječ kao prefiks bilo koje riječi u rješenju s rješenjem koda

Problem Provjeri javlja li se riječ kao prefiks bilo koje riječi u rečenici Leetcode Solution zatražio je da pronađemo indeks riječi koja započinje s danom riječju za pretraživanje. Dakle, dobili smo rečenicu koja ima neke žice odvojene razmakom i još jedan niz ...

Čitaj više

Translate »