Maksimalna godina stanovništva LeetCode rješenje

Iskaz problema: Maksimalna godina stanovništva Leetcode Rješenje kaže da – Dobivate 2D cijeli niz zapisnika gdje svaki logs[i] = [birthi, deathi] označava godine rođenja i smrti i-te osobe. Broj stanovnika neke godine x je broj ljudi koji žive tijekom te godine? I-ta osoba ubraja se u broj stanovnika godine x ako je x …

Čitaj više

Rješenje za slaganje kovanica Leetcode

Izjava o problemu Raspored kovanica LeetCode Rješenje – “Uređenje kovanica” traži od vas da napravite stubište s ovim novčićima. Stubište se sastoji od k redova, pri čemu se i-ti red sastoji od točno i novčića. Posljednji red stubišta možda neće biti potpun. Za zadanu količinu novčića vratite…

Čitaj više

Spajanje rješenja niza LeetCode

Izjava problema: Spajanje niza LeetCode Rješenje – Zadani cjelobrojni niz nums duljine n, želite stvoriti niz ans duljine 2n gdje je ans[i] == nums[i] i ans[i + n] == nums[ i] za 0 <= i < n (0-indeksirano). Konkretno, ans je spajanje dvaju nizova brojeva. Vrati niz ans. Primjer: Primjer 1 Ulaz: brojevi = [1,2,1] Izlaz: [1,2,1,1,2,1] Objašnjenje: Niz …

Čitaj više

Fibonaccijevo rješenje LeetCode broja

Izjava problema Fibonaccijev broj LeetCode Rješenje – “Fibonaccijev broj” navodi da Fibonaccijevi brojevi, koji se obično označavaju F(n) tvore niz, nazvan Fibonaccijev niz, tako da je svaki broj zbroj dva prethodna, počevši od 0 i 1 To jest, F(0) = 0, F(1) = 1 F(n) = F(n – 1) + F(n …

Čitaj više

Rješenje s najdužim zajedničkim prefiksom Leetcode

Izjava problema Najduži zajednički prefiks LeetCode Rješenje – “Najduži zajednički prefiks” navodi da je zadan niz nizova. Moramo pronaći najduži zajednički prefiks među ovim nizovima. Ako ne postoji nikakav prefiks, vratite prazan niz. Primjer: Ulaz: strs = [“flower”,”flow”,”flight”] Izlaz: “fl” Objašnjenje: “fl” je najduži …

Čitaj više

Maksimalna razlika između rastućih elemenata LeetCode rješenje

Izjava problema Maksimalna razlika između povećavajućih elemenata LeetCode Rješenje – Dano 0-indeksirano cijelobrojno polje nums veličine n, pronađite maksimalnu razliku između nums[i] i nums[j] (tj. nums[j] – nums[i]), tako da je 0 <= i < j < n i nums[i] < nums[j]. Vratite maksimalnu razliku. Ako takvi i i j ne postoje, vratite -1. Primjeri i objašnjenja Primjer 1: Ulaz: brojevi = [7,1,5,4] Izlaz: 4 Objašnjenje: Najveća razlika se javlja …

Čitaj više

Valjano rješenje Palindroma II Leetcode

Iskaz problema Rješenje valjanog palindroma II LeetCode – “Valjani palindrom II” navodi da s obzirom na niz s, moramo vratiti true ako s može biti palindromski niz nakon brisanja najviše jednog znaka. Primjer: Ulaz: s = ”aba” Izlaz: istina Objašnjenje: Ulazni niz je već palindrom, tako da postoji …

Čitaj više

Translate »