Ispišite n uvjeta Newman-Conwayeve sekvence

Izjava o problemu Problem "Ispišite n pojmova Newman-Conwayeve sekvence" navodi da ste dobili cijeli broj "n". Pronađite prvih n pojmova Newman-Conwayeve sekvence, a zatim ih ispišite. Primjer n = 6 1 1 2 2 3 4 Objašnjenje Svi pojmovi koji se tiskaju slijede Newman-Conwayev niz ...

Čitaj više

Provjerite preklapaju li se bilo koja dva intervala između određenog skupa intervala

Izjava o problemu Problem "Provjerite preklapaju li se bilo koja dva intervala između određenog skupa intervala" navodi da ste dobili neki skup intervala. Svaki se interval sastoji od dvije vrijednosti, jedna je vrijeme početka, a druga vremena završetka. Izjava o problemu traži provjeru je li bilo što od ...

Čitaj više

Problem uparivanja prijatelja

Izjava o problemu "Problem uparivanja prijatelja" navodi da postoji N prijatelja. I svaki od njih može ostati samac ili biti uparen jedan s drugim. Ali jednom kad se napravi par, ta dva prijatelja ne mogu sudjelovati u uparivanju. Dakle, morate pronaći ukupan broj načina ...

Čitaj više

Najbolje vrijeme za kupnju i prodaju dionica

Izjava o problemu Problem "Najbolje vrijeme za kupnju i prodaju dionica" navodi da vam se daje niz cijena duljine n, gdje i -ti element pohranjuje cijenu dionica i-og dana. Ako uspijemo izvršiti samo jednu transakciju, odnosno kupiti jedan dan i ...

Čitaj više

Translate »