Spremnik s većinom vode LeetCode otopina

Izjava o problemu Spremnik s najviše vode LeetCode Rješenje kaže da – Dana vam je visina niza cijelih brojeva duljine n. Nacrtano je n okomitih linija tako da su dvije krajnje točke i-te linije (i, 0) i (i, visina [i]). Nađite dvije crte koje zajedno s x-osom čine spremnik, tako da spremnik …

Čitaj više

Minimalan broj strelica za pucanje balona LeetCode rješenje

Izjava problema: Minimalan broj strelica za pucanje balona LeetCode Rješenje: Postoji nekoliko sferičnih balona zalijepljenih na ravni zid koji predstavlja XY-ravninu. Baloni su predstavljeni kao 2D cjelobrojni niz točaka gdje točke [i] = [xstart, xend] označavaju balon čiji se horizontalni promjer proteže između xstart i xend. Ne znate točne y-koordinate …

Čitaj više

Sortiraj boje LeetCode rješenje

Prikaz problema Sortiraj boje LeetCode Rješenje – Zadano je polje nums s n objekata obojenih crveno, bijelo ili plavo, sortiraj ih na mjestu tako da objekti iste boje budu susjedni, s bojama redoslijedom crvena, bijela i plava. Koristit ćemo cijele brojeve 0, 1 i 2 za predstavljanje crvene, bijele i plave boje. …

Čitaj više

Maksimalna dobit u rješenju Leetcode za planiranje poslova

Izjava o problemu Maksimalna dobit u rasporedu poslova LeetCode rješenje – “Maksimalna dobit u rasporedu poslova” navodi da vam je dano n poslova gdje svaki posao počinje od startTime[i] i završava u endTime[i] i dobivate profit od dobiti[i] ]. Moramo vratiti maksimalnu dobit koju možemo imati kao...

Čitaj više

Rješenje za hvatanje kišnice Leetcode

Izjava problema Rješenje LeetCode za zarobljavanje kišnice – “Zarobljavanje kišnice” navodi da je dat niz visina koji predstavlja kartu nadmorske visine gdje je širina svake trake 1. Moramo pronaći količinu vode zarobljene nakon kiše. Primjer: Ulaz: visina = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Izlaz: 6 Objašnjenje: Provjerite …

Čitaj više

Minimalni prijelazi u jednake elemente niza LeetCode rješenje

Izjava o problemu Minimalni pomaci na jednake elemente niza LeetCode Rješenje – Zadan cijeli niz brojeva veličine n, vratite minimalni broj poteza potreban da bi svi elementi polja bili jednaki. U jednom potezu možete povećati n – 1 element niza za 1. Primjer 1: Ulaz 1: brojevi = [1, 2, 3] Izlaz: …

Čitaj više

Sobe za sastanke II LeetCode rješenje

Iskaz problema Rešenje LeetCode soba za sastanke II – “Soba za sastanke II” navodi da vam je dat niz vremenskih intervala sastanka “intervali” gdje “intervali[i] = [ početak[i], kraj[i] ]”, vraćaju potreban minimalni broj konferencijskih soba. Primjer: intervali = [[0,30], [5,10], [15,20]] 2 Objašnjenje: Susret s jednim može se obaviti...

Čitaj više

Minimalno premještanje u jednake elemente niza rješenje s kôdom

Izjava problema U ovom problemu dobivamo niz cijelih brojeva. Također, dopušteno nam je izvesti određeni skup operacija na ovom nizu. U jednoj operaciji možemo povećati "n - 1" (svi elementi osim bilo kojeg) elemenata u polju za 1. Moramo ...

Čitaj više

Minimalna vrijednost za dobivanje pozitivnog korak po korak zbroja rješenja s kôdom

Izjava problema U ovom problemu dobivamo niz brojeva (može biti pozitivan negativan ili nula). Moramo sa sobom ponijeti pozitivan cijeli broj, a zatim ćemo s njim početi dodavati sve cijele brojeve ovog polja s lijeva na desno. Želimo minimalni pozitivni cijeli broj ...

Čitaj više

Translate »