Spajanje rješenja niza LeetCode

Izjava problema: Spajanje niza LeetCode Rješenje – Zadani cjelobrojni niz nums duljine n, želite stvoriti niz ans duljine 2n gdje je ans[i] == nums[i] i ans[i + n] == nums[ i] za 0 <= i < n (0-indeksirano). Konkretno, ans je spajanje dvaju nizova brojeva. Vrati niz ans. Primjer: Primjer 1 Ulaz: brojevi = [1,2,1] Izlaz: [1,2,1,1,2,1] Objašnjenje: Niz …

Čitaj više

Brojte načine kako doći do n-te stepenice pomoću koraka 1, 2 ili 3

Problem "Brojanje načina kako doći do n-te stepenice pomoću koraka 1, 2 ili 3" navodi da stojite na zemlji. Sada morate doći do kraja stubišta. Pa koliko je načina da dođete do kraja ako možete skočiti samo 1, 2, ...

Čitaj više

Pronađi podred s zadanim zbrojem (obrađuje negativne brojeve)

Problem "Pronađi podskupinu s danim zbrojem (obrađuje negativne brojeve)" navodi da ste dobili cjeloviti niz koji sadrži i negativne cijele brojeve i broj koji se naziva "zbroj". Izjava o problemu traži ispis pod-niza koji sažima dati broj koji se naziva "zbroj". Ako je više od jednog podniza ...

Čitaj više

Broji binarne sekvence jednake duljine s jednakim zbrojem bita prve i druge polovice

Problem "Broji binarne sekvence parne duljine s istim zbrojem bita prve i druge polovice" navodi da ste dobili cijeli broj. Sada otkrijte broj načina za konstruiranje binarnog niza veličine 2 * n tako da prva polovica i druga polovica imaju isti broj ...

Čitaj više

Translate »