Broj podnizova koji zadovoljavaju zadani uvjet zbroja rješenje LeetCode

Izjava problema Broj podnizova koji zadovoljavaju zadani uvjet zbroja rješenje LeetCode – kaže da je dat niz cijelih brojeva nums i cjelobrojni cilj. Vrati broj nepraznih podnizova tako da je zbroj minimalnog i maksimalnog elementa na njemu manji ili jednak cilju. Budući da je odgovor možda previše…

Čitaj više

Uklonite duplikate iz rješenja sortiranog niza II Leetcode

Izjava o problemu: Dat je cjelobrojni niz brojeva poredanih neopadajućim redoslijedom, uklonite neke duplikate na mjestu tako da se svaki jedinstveni element pojavi najviše dvaput. Relativni redoslijed elemenata treba ostati isti. Budući da je nemoguće promijeniti duljinu niza u nekim jezicima, umjesto toga morate imati ...

Čitaj više

Sljedeća permutacija Leetcode Rješenje

Izjava problema Sljedeća permutacija LeetCode rješenje – “Sljedeća permutacija” navodi da je zadan niz cijelih brojeva koji je permutacija prvih n prirodnih brojeva. Moramo pronaći sljedeću leksikografski najmanju permutaciju zadanog niza. Zamjena mora biti na mjestu i koristiti samo stalni dodatni prostor. …

Čitaj više

Rješenje za hvatanje kišnice Leetcode

Izjava problema Rješenje LeetCode za zarobljavanje kišnice – “Zarobljavanje kišnice” navodi da je dat niz visina koji predstavlja kartu nadmorske visine gdje je širina svake trake 1. Moramo pronaći količinu vode zarobljene nakon kiše. Primjer: Ulaz: visina = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Izlaz: 6 Objašnjenje: Provjerite …

Čitaj više

Valjano rješenje Palindroma II Leetcode

Iskaz problema Rješenje valjanog palindroma II LeetCode – “Valjani palindrom II” navodi da s obzirom na niz s, moramo vratiti true ako s može biti palindromski niz nakon brisanja najviše jednog znaka. Primjer: Ulaz: s = ”aba” Izlaz: istina Objašnjenje: Ulazni niz je već palindrom, tako da postoji …

Čitaj više

Presjek dvaju nizova II rješenje s leetcode-om

Izjava problema U ovom su problemu dana dva polja i moramo otkriti presjek ova dva niza i vratiti rezultatski niz. Svaki element u rezultatu trebao bi se pojaviti onoliko puta koliko je prikazan u oba polja. Rezultat može biti u bilo kojem redoslijedu. Primjer …

Čitaj više

Rješenje s kôdom s povezanim popisom Palindrome

U problemu “Popis povezanih s palindromom” moramo provjeriti je li zadani pojedinačno povezani popis palindrom ili nije. Primjer popisa = {1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 1} true Objašnjenje # 1: Popis je palindrom jer su svi elementi od početka i natrag ...

Čitaj više

Važeće rješenje s palicim leetcodeom

Izjava problema S obzirom na niz, moramo utvrditi je li riječ o palindromu, uzimajući u obzir samo alfanumeričke znakove, odnosno brojeve i abecede. Također moramo zanemariti slučajeve za znakove abecede. Primjer "Čovjek, plan, kanal: Panama" istina Objašnjenje: "AmanaplanacanalPanama" važeći je palindrom. "Utrkivati ​​se automobilom" ...

Čitaj više

Obrnuti samoglasnici otopine s nizovitim kôdom

Izjava problema U ovom problemu dat je niz i moramo obrnuti samo samoglasnike ovog niza. Primjer "zdravo" "holle" Objašnjenje: prije preokretanja: "hello" nakon preokretanja: "holle" "leetcode" "leotcede" Objašnjenje: Pristup 1 (pomoću steka) Moramo samo preokrenuti samoglasnike prisutne u ulazu ...

Čitaj više

Okretanje popisa Rješenjem s kôdom

Problem Rotate List Leetcode Solution pruža nam povezani popis i cijeli broj. Rečeno nam je da zakrenemo povezani popis udesno za k mjesta. Dakle, ako zakrenemo povezani popis k mjesta udesno, u svakom koraku uzimamo zadnji element iz ...

Čitaj više

Translate »