Rješenje valjanog anagrama Leetcode

Iskaz problema Validni anagram Leetcode Rješenje – Dana dva niza s i t, vraća true ako je t anagram od s, a false u suprotnom. Anagram je riječ ili fraza nastala preuređivanjem slova druge riječi ili fraze, obično koristeći sva izvorna slova točno jednom. Primjer 1: Unos: s = “anagram”, t = “nagaram” Izlaz: …

Čitaj više

Minimalan broj strelica za pucanje balona LeetCode rješenje

Izjava problema: Minimalan broj strelica za pucanje balona LeetCode Rješenje: Postoji nekoliko sferičnih balona zalijepljenih na ravni zid koji predstavlja XY-ravninu. Baloni su predstavljeni kao 2D cjelobrojni niz točaka gdje točke [i] = [xstart, xend] označavaju balon čiji se horizontalni promjer proteže između xstart i xend. Ne znate točne y-koordinate …

Čitaj više

Sljedeći veći element II LeetCode rješenje

Izjava o problemu Sljedeći veći element II LeetCode rješenje – Zadano je kružno polje cijelih brojeva nums (tj. sljedeći element od nums[nums.length – 1] je nums[0]), vrati sljedeći veći broj za svaki element u nums. Sljedeći veći broj broja x prvi je veći broj u njegovom redoslijedu prelaska sljedeći u nizu, što znači da možete pretraživati...

Čitaj više

Sortiraj boje LeetCode rješenje

Prikaz problema Sortiraj boje LeetCode Rješenje – Zadano je polje nums s n objekata obojenih crveno, bijelo ili plavo, sortiraj ih na mjestu tako da objekti iste boje budu susjedni, s bojama redoslijedom crvena, bijela i plava. Koristit ćemo cijele brojeve 0, 1 i 2 za predstavljanje crvene, bijele i plave boje. …

Čitaj više

Kontinuirana suma podniza LeetCode rješenje

Izjava o problemu Kontinuirani podniz zbroja LeetCode Rješenje – Zadano je niz cijelih brojeva nums i cijeli broj k, vrati true ako nums ima kontinuirani podniz veličine najmanje dva čiji su elementi zbroj višestruki od k, ili false u suprotnom. Cijeli broj x je višekratnik k ako postoji cijeli broj n takav da je x = n * k. 0 je uvijek …

Čitaj više

Rješenje za dekodiranje niza Leetcode

Izjava o problemu Decode String LeetCode Rješenje – “Decode String” traži od vas da pretvorite kodirani niz u dekodirani niz. Pravilo kodiranja je k[kodirani_niz], gdje se kodirani_string unutar uglastih zagrada ponavlja točno k puta pri čemu je k pozitivan cijeli broj. Primjer: Ulaz: s = ”3[a]2[bc]” Izlaz: “aaabcbc” …

Čitaj više

Umetanje Izbriši GetRandom O(1) Leetcode Rješenje

Iskaz problema Rješenje Insert Delete GetRandom O(1) LeetCode – “Insert Delete GetRandom O(1)” traži od vas da implementirate ove četiri funkcije u O(1) vremenskoj složenosti. insert(val): Umetnite val u randomizirani skup i vratite true ako je element u početku odsutan u skupu. Vraća se false kada…

Čitaj više

LRU Cache Leetcode Rješenje

Izjava o problemu LRU Cache LeetCode Rješenje – “LRU Cache” traži od vas da dizajnirate strukturu podataka koja slijedi Least Recently Used (LRU) Cache Moramo implementirati klasu LRUCache koja ima sljedeće funkcije: LRUCache(int kapacitet): Inicijalizira LRU predmemoriju s kapacitetom pozitivne veličine. int get(int ključ): Vrati vrijednost...

Čitaj više

Najniži zajednički predak rješenja Leetcode binarnog stabla

Izjava problema Najniži zajednički predak binarnog stabla LeetCode rješenje – “Najniži zajednički predak binarnog stabla” navodi da se daje korijen binarnog stabla i dva čvora stabla. Moramo pronaći najnižeg zajedničkog pretka ova dva čvora. Najniži uobičajeni…

Čitaj više

Translate »