Ukloni duplikate s sortiranog popisa LeetCode Solution

Izjava o problemu Uklanjanje duplikata s sortiranog popisa LeetCode Rješenje – Dobivamo glavu sortiranog povezanog popisa. Od nas se traži da izbrišemo sve duplikate tako da se svaki element pojavi samo jednom i vratimo povezani popis sortiran. Primjeri i objašnjenja Primjer 1: Unos: glava …

Čitaj više

Pronađite rješenje za duplikat broja LeetCode

Izjava problema Pronađite duplikat broja LeetCode Rješenje – Zadan je niz cijelih brojeva brojeva koji sadrži n + 1 cijeli broj pri čemu je svaki cijeli broj u rasponu [1, n] uključujući. Postoji samo jedan ponovljeni broj u brojevima, vratite ovaj ponovljeni broj. Morate riješiti problem bez mijenjanja niza brojeva i koristi samo konstantan dodatni prostor. Ulaz: brojevi = [1,3,4,2,2] Izlaz: 2 Objašnjenje …

Čitaj više

Sjecište dvaju povezanih popisa LeetCode rješenje

Izjava problema Sjecište dvaju povezanih popisa LeetCode rješenje – Dane su nam glave dvaju jako povezanih popisa headA i headB. Također je navedeno da se dva povezana popisa mogu u nekom trenutku presijecati. Od nas se traži da vratimo čvor u kojem se sijeku ili null ako…

Čitaj više

Brisanje čvora na povezanom popisu Leetcode rješenje

Izjava o problemu: Brisanje čvora na povezanom popisu Leetcode Rješenje – Napišite funkciju za brisanje čvora na jednostruko povezanom popisu. Nećete dobiti pristup zaglavlju popisa, umjesto toga dobit ćete pristup čvoru koji želite izravno izbrisati. Zajamčeno je da čvor koji treba izbrisati nije…

Čitaj više

Niz u cijeli broj (atoi) LeetCode Rješenje

Izjava o problemu Rješenje Leetcode string to integer (atoi) -“String to integer (atoi)” navodi da Implementacija funkcije myAtoi(string s), koja pretvara niz u 32-bitni predpisani cijeli broj (slično atoi funkciji C/C++ ). Algoritam za myAtoi(string s) je sljedeći: Učitajte i zanemarite svaki vodeći razmak. Provjerite je li sljedeći znak (ako …

Čitaj više

Nizovi zadane duljine gdje je svaki element više ili jednak dvostrukom odnosu na prethodni

Problem "Nizovi zadane duljine u kojima je svaki element više ili jednak dvostrukom odnosu na prethodni" pruža nam dvije cijele brojeve m i n. Ovdje je m najveći broj koji može postojati u nizu, a n broj elemenata koji moraju biti prisutni u ...

Čitaj više

Napišite funkciju za dobivanje točke presjeka dvaju povezanih popisa

Izjava o problemu Problem "Napišite funkciju za dobivanje točke presjeka dvaju povezanih popisa" navodi da su vam dana dva povezana popisa. Ali oni nisu neovisni povezani popisi. Oni su u nekom trenutku povezani. Sada morate pronaći točku presjeka ova dva popisa. ...

Čitaj više

Provjerite preklapaju li se bilo koja dva intervala između određenog skupa intervala

Izjava o problemu Problem "Provjerite preklapaju li se bilo koja dva intervala između određenog skupa intervala" navodi da ste dobili neki skup intervala. Svaki se interval sastoji od dvije vrijednosti, jedna je vrijeme početka, a druga vremena završetka. Izjava o problemu traži provjeru je li bilo što od ...

Čitaj više

Translate »