Pronađite Peak Element LeetCode rješenje

Izjava o problemu Pronađi vršni element LeetCode Solution kaže da – Vršni element je element koji je strogo veći od svojih susjeda. S obzirom na niz cijelih brojeva nums s indeksom 0, pronađite vršni element i vratite njegov indeks. Ako niz sadrži više vrhova, vratite indeks na bilo koji vrh. Možete zamisliti…

Čitaj više

Umetni Izbriši GetRandom O(1) – Dopušteni duplikati LeetCode Rješenje

Izjava o problemu: Insert Delete GetRandom O(1) – Dopušteni duplikati LeetCode Rješenje: RandomizedCollection je podatkovna struktura koja sadrži kolekciju brojeva, moguće duplikate (tj. multiset). Trebao bi podržavati umetanje i uklanjanje određenih elemenata te također uklanjanje nasumičnog elementa. Implementirajte klasu RandomizedCollection: RandomizedCollection() Inicijalizira prazan objekt RandomizedCollection. bool insert(int val) Umeće vrijednost stavke u …

Čitaj više

Umetanje Izbriši GetRandom O(1) Leetcode Rješenje

Iskaz problema Rješenje Insert Delete GetRandom O(1) LeetCode – “Insert Delete GetRandom O(1)” traži od vas da implementirate ove četiri funkcije u O(1) vremenskoj složenosti. insert(val): Umetnite val u randomizirani skup i vratite true ako je element u početku odsutan u skupu. Vraća se false kada…

Čitaj više

Pronađite rješenje za LeetCode Peak Element II

Izjava problema Pronađite vršni element II LeetCode rješenje – Vršni element u 2D mreži je element koji je striktno veći od svih susjednih susjeda s lijeve, desne, gornje i donje strane. S obzirom na 0-indeksiranu matričnu podlogu mxn gdje dvije susjedne ćelije nisu jednake, pronađite bilo koji element vrha mat[i][j] i vratite niz duljine 2 [i,j]. Možete pretpostaviti…

Čitaj više

Broj koraka za smanjivanje broja na nulu rješenje s kôdom

Problem Broj koraka za smanjivanje broja na nulto rješenje s retkim kodom navodi da je dan cijeli broj. Pronađite minimalni broj koraka za pretvaranje dane cijele vrijednosti u 0. Možete izvesti bilo koji od dva koraka, ili oduzeti 1 ili podijeliti cijeli broj s 2. Problem ...

Čitaj više

Pretvori cijeli broj u zbroj dva rješenja bez kiselih brojeva s Leetcode rješenjem

Problem Pretvori cjelobrojno u zbroj dvaju Zerocode rješenja bez nule, tražio je da podijelimo zadani cijeli broj. Dati cijeli broj trebali bismo podijeliti na dva broja. Postoji ograničenje nametnuto za ove dvije cjelobrojne vrijednosti. Te dvije cjelobrojne vrijednosti ne bi trebale sadržavati znamenku 0. Za bolje ...

Čitaj više

Translate »