Maksimalni niz od dva zadana niza koji održavaju redoslijed isti

Pretpostavimo da imamo dva cjelovita polja iste veličine n. Oba polja mogu sadržavati i zajedničke brojeve. Izjava o problemu traži da se formira rezultirajući niz koji sadrži 'n' maksimalnih vrijednosti iz oba polja. Prvom nizu treba dati prioritet (elementi prvog ...

Čitaj više

Maksimalan broj čokolada koje će se jednako podijeliti među k učenika

"Maksimalan broj čokolada koje treba podijeliti jednako među k učenika" navodi da ćete dobiti n kutija u kojima je nekoliko čokolada. Pretpostavimo da postoji k učenika. Zadatak je raspodijeliti maksimalan broj čokolada među k učenika jednako odabirom uzastopnih kutija. Možemo …

Čitaj više

Maksimalni zbroj parova s ​​određenom razlikom

Problem "Maksimalni zbroj parova s ​​određenom razlikom" navodi da ste dobili niz cijelih brojeva i cijeli broj K. Tada se od nas traži da saznamo maksimalni zbroj nezavisnih parova. Možemo upariti dvije cjelobrojne vrijednosti ako imaju apsolutnu razliku manju od K.…

Čitaj više

Translate »