Pitanja o intervjuu za Amazon Coding

Amazonska pitanja za intervjubor
Amazonska pitanja za intervju

Pitanja o Amazonu

Pitanje 1. Otkrijte kartice u rastućem redoslijedu Leetcode rješenje Izjava o problemu Otkrivanje karata rastućim redoslijedom Leetcode Rješenje – Dana je niz cijelih brojeva pod nazivom "špil". U ovom špilu karata svaka karta ima jedinstveni cijeli broj. Cijeli broj na kartici i je špil[i]. Poredajte špil bilo kojim redoslijedom i sve karte počinju licem prema dolje (neotkrivene) ...

Čitaj više

Pitanje 2. Maksimalna duljina stranice kvadrata sa zbrojem manjim ili jednakim pragu LeetCode Rješenje Izjava o problemu "Maksimalna duljina stranice kvadrata sa zbrojem manjim ili jednakim pragu", kaže da su dani amxn matrica mat i cjelobrojni prag, vraća maksimalnu duljinu stranice kvadrata sa zbrojem manjim ili jednakim pragu ili vrati 0 ako ne postoji takav kvadrat. Primjer 1: Unos: ...

Čitaj više

Pitanje 3. Count Sub Islands LeetCode rješenje Izjava o problemu Count Sub Islands LeetCode Solution kaže da grid1 i grid2 sadrže samo 0 (koje predstavljaju vodu) i 1 (koje predstavljaju kopno). Otok označava skupinu od 1 povezanih u 4 smjera. Otok u grid2 smatra se podotokom ako postoji otok u grid1 koji sadrži sve ćelije koje čine ...

Čitaj više

Pitanje 4. Kontinuirana suma podniza LeetCode rješenje Izjava o problemu Kontinuirani podniz zbroja LeetCode Rješenje – Zadano je niz cijelih brojeva nums i cijeli broj k, vrati true ako nums ima kontinuirani podniz veličine najmanje dva čiji su elementi zbroj višestruki od k, ili false u suprotnom. Cijeli broj x je višekratnik k ako postoji cijeli broj n takav da je x = n * k. 0 je uvijek ...

Čitaj više

Pitanje 5. Pronađite pobjednika kružne igre LeetCode Solution Izjava problema Pronađite pobjednika kružne igre LeetCode Rješenje – Postoji n prijatelja koji igraju igru. Prijatelji sjede u krugu i označeni su brojevima od 1 do n u smjeru kazaljke na satu. Formalnije, pomicanje u smjeru kazaljke na satu od i prijatelja dovodi vas do ...

Čitaj više

Pitanje 6. Top K Česti elementi LeetCode rješenje Izjava o problemu Vrh K čestih elemenata LeetCode Rješenje kaže da – S obzirom na niz cijelih brojeva nums i cijeli broj k, vrati k najčešćih elemenata. Možete vratiti odgovor bilo kojim redoslijedom. Primjer 1: Unos: nums = [1,1,1,2,2,3], k = 2 Izlaz: [1,2] Primjer 2: Unos: nums = [1], k = 1 Izlaz: [1] ...

Čitaj više

Pitanje 7. Mijenjanje slova LeetCode rješenje Izjava o problemu Shifting Letters kaže da smo zadali niz s i niz pomaka. Sada za svaki pomak [i] = x, želimo pomaknuti prvo i + 1 slovo od s, x puta. Moramo vratiti posljednji niz nakon primjene svih pomaka. Primjer 1: Unos: s = "abc", pomaci ...

Čitaj više

Pitanje 8. Dijelite čokoladu LeetCode Solution Izjava problema Rješenje Divide Chocolate LeetCode kaže da je čokoladica predstavljena popisom cijelih brojeva različitih od nule. Zbroj susjednog podniza predstavlja slatkoću komadića čokolade predstavljenog ovim podnizom. Ovdje je zadatak pronaći najveći mogući minimalni zbroj svih ...

Čitaj više

Pitanje 9. Igra skokova IV LeetCode rješenje Izjava problema: Jump Game IV LeetCode Solution kaže – S obzirom na niz cijelih brojeva arr, inicijalno ste postavljeni na prvi indeks niza. U jednom koraku možete skočiti s indeksa i na indeks: i + 1 gdje je: i + 1 < arr.length. i - 1 gdje je: i - 1 >= ...

Čitaj više

Pitanje 10. Maksimalna godina stanovništva LeetCode rješenje Izjava o problemu Maksimalna godina stanovništva LeetCode Rješenje kaže da – Dobili ste 2D zapise niza cijelih brojeva gdje svaki zapisnik[i] = [birthi, deathi] označava godine rođenja i smrti i-te osobe. Broj stanovnika neke godine x je broj živih ljudi tijekom te godine. Koliko se osoba broji ...

Čitaj više

Pitanje 11. Minimalne zamjene za grupiranje svih 1 zajedno Leetcode rješenje Izjava o problemu Minimalne zamjene za grupiranje svih 1 zajedno Leetcode Rješenje – kaže da s obzirom na podatke binarnog niza vraća minimalni broj zamjena potrebnih za grupiranje svih 1 prisutnih u nizu zajedno na bilo kojem mjestu u nizu. Ulaz: podaci = [1,0,1,0,1] Izlaz: 1 Objašnjenje: Postoje 3 načina grupiranja svih ...

Čitaj više

Pitanje 12. Maksimalna godina stanovništva LeetCode rješenje Izjava o problemu: Maksimalna godina populacije Leetcode Rješenje kaže da – Dobili ste 2D zapise niza cijelih brojeva gdje svaki zapisnik[i] = [birthi, deathi] označava godine rođenja i smrti i-te osobe. Broj stanovnika neke godine x je broj živih ljudi tijekom te godine? I-ta osoba se ubraja u broj stanovnika godine x ako je x ...

Čitaj više

Pitanje 13. Najbolje rješenje za mjesto susreta LeetCode Izjava o problemu: Najbolje mjesto susreta Leetcode Rješenje kaže – dana je amxn binarna mreža rešetke gdje svaki 1 označava dom jednog prijatelja, vrati minimalnu ukupnu udaljenost putovanja. Ukupna udaljenost putovanja zbroj je udaljenosti između kuća prijatelja i mjesta sastanka. Udaljenost se izračunava pomoću Manhattanske udaljenosti, ...

Čitaj više

Pitanje 14. Rješenje za minimalnu sumu putanje Leetcode Izjava o problemu Minimalna suma staze LeetCode Rješenje – “Minimalna suma staze” kaže da dana anxm mreža koja se sastoji od nenegativnih cijelih brojeva i trebamo pronaći stazu od gornjeg lijevog do donjeg desnog kuta, koja minimizira zbroj svih brojeva duž staze . Možemo se samo kretati...

Čitaj više

Pitanje 15. Minimalan trošak penjanja stepenicama LeetCode rješenje Prikaz problema Minimalni trošak penjanja uz stepenice LeetCode Rješenje – Dan je trošak niza cijelih brojeva, gdje je trošak[i] trošak i-tog koraka na stubištu. Nakon što platite troškove, možete se popeti na jednu ili dvije stepenice. Možete započeti od koraka s indeksom 0 ili koraka s ...

Čitaj više

Pitanje 16. Broj podnizova koji zadovoljavaju zadani uvjet zbroja rješenje LeetCode Izjava o problemu Broj podnizova koji zadovoljavaju zadani uvjet zbroja Rješenje LeetCode – kaže da je dan niz cijelih brojeva nums i cijeli broj cilj. Vrati broj nepraznih podnizova nums tako da je zbroj minimalnog i maksimalnog elementa na njemu manji ili jednak cilju. Budući da odgovor može biti previše...

Čitaj više

Pitanje 17. Pronađite rješenje gradskog suca LeetCode Izjava problema: Pronađite gradskog suca LeetCode rješenje – U gradu postoji n ljudi označenih brojevima od 1 do n. Kruže glasine da je jedan od tih ljudi potajno gradski sudac i da moramo pronaći gradskog suca. Ako gradski sudac postoji, onda: Gradski sudac ne vjeruje nikome. ...

Čitaj više

Pitanje 18. Umetanje Izbriši GetRandom O(1) Leetcode Rješenje Iskaz problema Rješenje Insert Delete GetRandom O(1) LeetCode – “Insert Delete GetRandom O(1)” traži od vas da implementirate ove četiri funkcije u O(1) vremenskoj složenosti. insert(val): Umetnite val u randomizirani skup i vratite true ako je element u početku odsutan u skupu. Vraća lažno kada...

Čitaj više

Pitanje 19. Dnevne temperature Leetcode Rješenje Izjava problema Dnevne temperature Leetcode Rješenje: navodi da niz cijelih brojeva temperatura predstavlja dnevne temperature, vratite odgovor niza tako da je answer[i] broj dana koje morate čekati nakon i-tog dana da dobijete topliju temperaturu. Ako ne postoji budući dan za koji je to moguće, umjesto toga zadržite answer[i] == 0. ...

Čitaj više

Pitanje 20. Rješenje za Leetcode za autobusne rute Izjava o problemu Autobusne rute LeetCode Rješenje – “Autobusne rute” navodi da vam je dat niz ruta gdje je ruta[i] autobusna ruta tako da i-ti autobus zauvijek ponavlja rutu. Dobit ćemo izvor autobusne stanice i želimo doći do cilja autobusne stanice. Možemo ...

Čitaj više

Pitanje 21. Podnijevi s K različitih cijelih brojeva Leetcode rješenje Izjava problema Podnizovi s K različitih cijelih brojeva Rješenje LeetCode – “Podnizovi s K različitih cijelih brojeva” navodi da ste dobili cijeli niz brojeva i cijeli broj k. Moramo pronaći ukupan broj dobrih podnizova brojeva. Dobar niz definira se kao niz s točno ...

Čitaj više

Pitanje 22. Uklonite duplikate iz rješenja sortiranog niza II Leetcode Izjava o problemu: Dat je cjelobrojni niz brojeva poredanih neopadajućim redoslijedom, uklonite neke duplikate na mjestu tako da se svaki jedinstveni element pojavi najviše dvaput. Relativni redoslijed elemenata treba ostati isti. Budući da je nemoguće promijeniti duljinu niza u nekim jezicima, umjesto toga morate imati ...

Čitaj više

Pitanje 23. K Najbliže točke ishodištu Leetcode Rješenje Izjava problema K najbližih točaka ishodištu LeetCode Rješenje – “K najbližih točaka ishodištu” navodi da zadani niz točaka, x koordinate i y koordinate predstavljaju koordinate na XY ravnini. Moramo pronaći k najbližih točaka ishodištu. Imajte na umu da je udaljenost između dva ...

Čitaj više

Pitanje 24. Sljedeća permutacija Leetcode Rješenje Izjava problema Sljedeća permutacija LeetCode rješenje – “Sljedeća permutacija” navodi da je zadan niz cijelih brojeva koji je permutacija prvih n prirodnih brojeva. Moramo pronaći sljedeću leksikografski najmanju permutaciju zadanog niza. Zamjena mora biti na mjestu i koristiti samo stalni dodatni prostor. ...

Čitaj više

Pitanje 25. Maksimalna dobit u rješenju Leetcode za planiranje poslova Izjava o problemu Maksimalna dobit u rasporedu poslova LeetCode rješenje – “Maksimalna dobit u rasporedu poslova” navodi da vam je dano n poslova gdje svaki posao počinje od startTime[i] i završava u endTime[i] i dobivate profit od dobiti[i] ]. Moramo vratiti maksimalnu dobit koju možemo imati kao...

Čitaj više

Pitanje 26. Rješenje za hvatanje kišnice Leetcode Izjava problema Rješenje LeetCode za zarobljavanje kišnice – “Zarobljavanje kišnice” navodi da je dat niz visina koji predstavlja kartu nadmorske visine gdje je širina svake trake 1. Moramo pronaći količinu vode zarobljene nakon kiše. Primjer: Ulaz: visina = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Izlaz: 6 Objašnjenje: Provjerite ...

Čitaj više

Pitanje 27. Poredaj niz prema povećanju frekvencije rješenjem s kodovima Izjava o problemu Sortiranje niza povećanjem učestalosti LeetCode Rješenje – “Sortiranje niza povećanjem učestalosti” navodi da vam je zadan niz cijelih brojeva, sortirajte niz rastućim redoslijedom na temelju učestalosti vrijednosti. Dvije ili više vrijednosti imaju istu frekvenciju, moramo ih sortirati...

Čitaj više

Pitanje 28. Particija na K podskupova jednakog zbroja Leetcode Rješenje Izjava problema Particija na K podskupova jednakog zbroja LeetCode Rješenje – “Particija na K podskupova jednakog zbroja” navodi da ste dobili cijeli niz brojeva i cijeli broj k, vratite true ako je moguće imati k nepraznih podskupova čiji su zbroji svi su jednaki. Primjer: Ulaz: brojevi = [4,3,2,3,5,2,1], k = 4 Izlaz: ...

Čitaj više

Pitanje 29. Coin Change 2 Leetcode Rješenje Izjava o problemu Rješenje LeetCode Change 2 - "Promjena kovanice 2" navodi da je zadan niz različitih cijelih brojeva novčića i cjelobrojni iznos, koji predstavlja ukupan iznos novca. Moramo vratiti broj ukupnog broja različitih mogućih kombinacija koje zbrajaju iznos. ...

Čitaj više

Pitanje 30. Frog Jump Leetcode Rješenje Izjava problema Žablji skok LeetCode Rješenje – “Žablji skok” navodi da s obzirom na popis kamenja (položaja) poredanih uzlaznim redoslijedom, odredite može li žaba prijeći rijeku slijetanjem na zadnji kamen (posljednji indeks niza). U početku je žaba na prvom kamenu i ...

Čitaj više

Pitanje 31. Izgradite niz iz permutacijskog Leetcode rješenja Izjava problema Izgradnja niza iz permutacije Rješenje LeetCode – “Izgradnja niza iz permutacije” navodi da s obzirom na nulte permutacijske brojeve, moramo izgraditi niz iste duljine gdje je ans[i] = nums[nums[i]] za svaki i u rasponu [0,nums.length-1]. Brojevi permutacije na nuli niz je različitih cijelih brojeva od 0 ...

Čitaj više

Pitanje 32. Broj narudžbi u rješenju zaostatka Leetcode Izjava o problemu Broj naloga u zaostatku LeetCode Rješenje – “Broj naloga u zaostatku” navodi da je dat 2D cjelobrojni niz [cijena, iznos, vrsta narudžbe] koji označava da su narudžbe s iznosom poslane vrste tipa naloga. Ako je vrsta narudžbe : 0, označava trenutni ...

Čitaj više

Pitanje 33. Minimalna cijena ulaznica Leetcode Rješenje Izjava o problemu Minimalni trošak za karte LeetCode Rješenje – “Minimalna cijena za karte” traži od vas da pronađete minimalni broj dolara koji trebate putovati svaki dan na danom popisu dana. Dobit ćete cijeli niz dana. Svaki dan je cijeli broj od...

Čitaj više

Pitanje 34. Jedinstveni putevi II Leetcode rješenje Iskaz problema Jedinstvene staze II LeetCode rješenje – “Jedinstvene staze II” navodi da s obzirom na mxn mrežu gdje robot počinje od gornjeg lijevog kuta mreže. Moramo pronaći ukupan broj načina da dođemo do donjeg desnog kuta mreže. ...

Čitaj više

Pitanje 35. Pretražite 2D Matrix II Leetcode rješenje Izjava problema Traži 2D matricu II LeetCode rješenje – “Traži 2D matricu II” traži od vas da pronađete učinkovit algoritam koji traži ciljnu vrijednost u matrici mxn cjelobrojne matrice. Cijeli brojevi u svakom retku, kao i stupcu, sortirani su uzlaznim redoslijedom. Primjer: Ulaz: matrica = [[1,4,7,11,15], [2,5,8,12,19], [3,6,9,16,22], [10,13,14,17,24, 18,21,23,26,30],[5]], cilj = XNUMX Izlaz: istina ...

Čitaj više

Pitanje 36. Maksimalna duljina spojenog niza s jedinstvenim znakovima Leetcode Rješenje Izjava o problemu Maksimalna duljina spojenog niza s jedinstvenim znakovima Rješenje LeetCode – “Maksimalna duljina spojenog niza s jedinstvenim znakovima” kaže da vam je zadan niz nizova i da trebate odabrati bilo koji podslijed danog niza i spojiti ih žice koje formiraju ...

Čitaj više

Pitanje 37. Rješenje Leetcode za najkraću udaljenost riječi Izjava problema Najkraća udaljenost riječi LeetCode rješenje – kaže da vam je dan niz nizova i dvije različite riječi. Moramo vratiti najkraću udaljenost između ove dvije riječi koje se pojavljuju u ulaznom nizu. Primjer: Ulaz: wordsDict = ["vježbati", "čini", "savršeno", "kodiranje", "čini"], word1 = "kodiranje", word2 = "vježbanje" Izlaz: 3 Objašnjenje: Riječ "kodiranje" događa se u pozicija 4....

Čitaj više

Pitanje 38. Pomični prosjek iz streama podataka Leetcode rješenje Izjava problema Pomični prosjek iz toka podataka LeetCode rješenje – “Pokretni prosjek iz toka podataka” navodi da je zadan tok cijelih brojeva i veličina prozora k. Moramo izračunati pomični prosjek svih cijelih brojeva u kliznom prozoru. Ako je broj elemenata u ...

Čitaj više

Pitanje 39. Postavite nule matrice Leetcode Rješenje Izjava problema Postavi nule matrice LeetCode Rješenje – “Postavi nule matrice” navodi da ste dobili matricu cjelobrojne matrice mxn. Moramo modificirati ulaznu matricu tako da ako bilo koja ćelija sadrži element 0, tada postavite cijeli njezin redak i stupac na 0. Morate to učiniti u...

Čitaj više

Pitanje 40. Nedostaje broj Leetcode Rješenje Izjava problema Rješenje Missing Number LeetCode – “Nedostaje broj” navodi da je zadan niz veličine n koji sadrži n različitih brojeva između [0,n]. Moramo vratiti broj koji nedostaje u rasponu. Primjer: Ulaz: nums = [3,0,1] Izlaz: 2 Objašnjenje: Lako možemo primijetiti da su svi ...

Čitaj više

Pitanje 41. Dizajnirajte stog s operacijom povećanja Leetcode rješenje Izjava problema Dizajn stog s operacijom povećanja Leetcode Rješenje – navodi da moramo dizajnirati stog koji učinkovito podržava donje operacije. Dodijelite maksimalni kapacitet hrpe. Učinkovito izvršite push operaciju ako je veličina hrpe striktno manja od maksimalnog kapaciteta ...

Čitaj više

Pitanje 42. Najsporije rješenje s ključnim riječima Problem Slowest Key Leetcode Solution pruža nam niz pritisnutih tipki. Također nam je dat niz ili vektor puta kada su ti ključevi pušteni. Slijed tipki dat je u obliku niza. Dakle, problem je tražio od nas da ...

Čitaj više

Pitanje 43. 3Sum rješenje s kôdom Izjava problema S obzirom na niz od n cijelih brojeva, postoje li elementi a, b, c u brojevima tako da je a + b + c = 0? Pronađite sve jedinstvene trojke u nizu koji daje zbroj nule. Napomena: da skup rješenja ne smije sadržavati dvostruke trojke. Primjer # 1 [-1,0,1,2, -1,4] ...

Čitaj više

Pitanje 44. Umetnite rješenje s Leetcode rješenjem Problem Insert Interval Leetcode Solution pruža nam popis nekih intervala i jedan odvojeni interval. Tada nam se kaže da ovaj novi interval ubacimo među popise intervala. Dakle, novi interval možda se presijeca s intervalima koji su već na popisu, ili bi mogao ...

Čitaj više

Pitanje 45. Kombinirano zbrojno rješenje osetljivog koda Problem Combination Sum Leetcode Solution pruža nam niz ili popis cijelih brojeva i cilj. Rečeno nam je da pronađemo kombinacije koje se mogu napraviti pomoću ovih cijelih brojeva bilo koji broj puta koji zbrajaju zadani cilj. Dakle, formalnije, možemo koristiti dane ...

Čitaj više

Pitanje 46. Otopina Leetcode otoka perimetra Izjava problema U ovom problemu dobivamo mrežu u obliku 2-D niza. mreža [i] [j] = 0 predstavlja da u toj točki ima vode, a mreža [i] [j] = 1 predstavlja kopno. Stanice mreže povezane su okomito / vodoravno, ali ne dijagonalno. Postoji točno jedan otok (povezana komponenta kopna ...

Čitaj više

Pitanje 47. Maximum Subarray Leetcode rješenje Izjava o problemu S obzirom na brojeve polja s cijelim nizom, pronađite susjedni niz (koji sadrži barem jedan broj) koji ima najveći zbroj i vratite njegov zbroj. Primjer nums = [-2,1, -3,4, -1,2,1, -5,4] 6 Objašnjenje: [4, -1,2,1] ima najveći zbroj = 6. nums = [- 1] -1 pristup 1 (podijeli i osvoji) U ovom pristupu ...

Čitaj više

Pitanje 48. Pretvorba ranga rješenja s Leetcode-om niza Problem Transformacija ranga rješenja Leetcode rješenja pružila nam je niz cijelih brojeva. Niz ili zadani slijed nije sortiran. Moramo dodijeliti rangove svakom cijelom broju u danom slijedu. Postoje određena ograničenja za dodjeljivanje činova. Činovi moraju početi s ...

Čitaj više

Pitanje 49. Dekomprimirajte rješenje s kodiranim popisom duljine pokretanja Problem Decompress Rješenje kodiranog popisa s kodiranim izvođenjem navodi da ste dobili niz ili vektor koji sadrži niz. Slijed ima neki specifičan prikaz. Ulazni slijed formiran je iz drugog slijeda. Nazvat ćemo taj drugi slijed originalnim nizom. Prema kojem ulazni slijed ...

Čitaj više

Pitanje 50. Zamijenite elemente najvećim elementom na desnoj strani rješenje s kôdom Problem Zamijeni elemente najvećim elementom na desnoj strani Rješenjem Leetcode pruža nam niz ili vektor cijelih brojeva. Problem nas je zamolio da sve elemente zamijenimo elementom koji je najveći među svim elementima s desne strane. Pa razmislite da li smo imali ...

Čitaj više

Pitanje 51. Pronađite pobjednika na rješenju koda igre Tic Tac Toe Problem Pronađi pobjednika u igri Tic Tac Toe Leetcode Solution traži da otkrijemo pobjednika igre tik taktičari. Problem nam daje niz ili vektor poteza igrača. Moramo proći kroz poteze i prosuditi tko ...

Čitaj više

Pitanje 52. Pronađite rješenje s uobičajenim znakovima Leetcode Izjava problema U ovom problemu dobivamo popis nizova. Moramo otkriti likove koji su česti u svim žicama. Ako je znak prisutan u svim nizovima više puta, tada moramo više puta iznijeti znak. Pretpostavimo da imamo niz ...

Čitaj više

Pitanje 53. Minimalno vrijeme posjeta svim točkama rješenjem s kôdom Problem Minimalno vrijeme posjećivanja svih točaka Leetcode rješenje pruža nam niz ili vektor točaka na koordinatnim osama. Problem nakon što nam dostavite unos traži da pronađemo minimalno vrijeme za obilazak svih točaka danih u unosu. Kad premjestite jednu jedinicu ...

Čitaj više

Pitanje 54. Pronađite N jedinstvenih cjelovitih zbrojeva do nultog rješenja s leetcode-om Problem Find N Unique Integers Sum Sum to Zero Leetcode Solution pruža nam cijeli broj. Traži od nas da vratimo n jedinstvenih cijelih brojeva koji zbroje do 0. Dakle, pitanje je prilično jednostavno za razumjeti. Dakle, prije nego što zaronite u rješenje. Pogledajmo ...

Čitaj više

Pitanje 55. Pregradni niz u tri dijela s jednakim zbrojem rješenja s Leetcode-om Problem Partition Array In Three Parts with Equal Sum Leetcode Solution pruža nam niz ili vektor i pita postoje li moguće tri particije niza. Ovdje pod particijom mislimo da postoje dva indeksa i, j takva da zbroj elemenata od početka ...

Čitaj više

Pitanje 56. Pronađite rješenje s uobičajenim znakovima Leetcode Izjava problema U ovom problemu dobivamo niz žica. Moramo ispisati popis svih znakova koji se pojavljuju u svakom nizu u nizu (uključujući duplikate). To jest ako se znak pojavi 2 puta u svakom nizu, ali ne 3 puta, trebamo ga imati ...

Čitaj više

Pitanje 57. Pronađi sve brojeve koji su nestali u rješenju s nizom leetcode Izjava problema U ovom problemu dobivamo niz čitavih brojeva. Sadrži elemente u rasponu od 1 do N, gdje je N = veličina polja. Međutim, postoje neki elementi koji su nestali i na njihovom su mjestu prisutni neki duplikati. Cilj nam je vratiti niz ...

Čitaj više

Pitanje 58. Rješenje s većinskim elementom većine II U ovom problemu dobivamo niz čitavih brojeva. Cilj je pronaći sve elemente koji se javljaju više od ⌊N / 3⌋ vremena u nizu gdje je N = veličina niza, a ⌊ the operater poda. Moramo vratiti niz ...

Čitaj više

Pitanje 59. Sadrži dvostruko rješenje s Leetcode-om Izjava problema U ovom problemu dobivamo niz cijelih brojeva i moramo provjeriti postoji li duplicirani element koji je međusobno udaljen najmanje k. tj. razlika između indeksa ta dva ista elementa trebala bi biti manja od ...

Čitaj više

Pitanje 60. Rješenje s relativnim nizom sortiranih nizova U ovom smo problemu dobili dva polja pozitivnih cijelih brojeva. Svi elementi drugog niza su različiti i prisutni su u prvom nizu. Međutim, prvi niz može sadržavati dvostruke elemente ili elemente koji nisu u drugom nizu. Moramo sortirati prvi niz ...

Čitaj više

Pitanje 61. Pronađite riječi koje se mogu oblikovati pomoću rješenja za kôd s likovima Izjava problema U problemu „Pronađi riječi koje mogu oblikovati znakovi“ dobivamo niz nizova koji se sastoji od malih alfabeta engleskog jezika (riječi) i niz koji se sastoji od skupa znakova (znakova). Naš je zadatak provjeriti svaki niz u nizu ...

Čitaj više

Pitanje 62. Broj ekvivalentnih Domino parova rješenje rješenje koda Izjava problema U problemu "Broj ekvivalentnih domino parova", dat nam je popis domina gdje se svaki domino sastoji od dvije vrijednosti poput domina [i] = [a, b]. Dvije domine, domine [i] = [a, b] i domine [j] = [c, d] su ekvivalentne ako (a == c i b == d) ili (a == d i c == d) . Naš je zadatak otkriti ...

Čitaj više

Pitanje 63. Pascalovo rješenje trokut II s kôdom Izjava problema U ovom smo problemu dobili indeks reda (i) Pascalovog trokuta. Moramo stvoriti linearni niz koji sadrži vrijednosti i-tog retka i vratiti ga. Indeks reda počinje od 0. Znamo da je Pascalov trokut trokut u kojem je svaki broj ...

Čitaj više

Pitanje 64. Jedinstveno rješenje putovnica s rješenjem Problem Unique Paths Leetcode Solution navodi da ste dobili dvije cijele brojeve koji predstavljaju veličinu mreže. Koristeći veličinu rešetke, duljinu i širinu rešetke. Moramo pronaći broj jedinstvenih putova od gornjeg lijevog kuta mreže do ...

Čitaj više

Pitanje 65. Broj rješenja dobrih parova s ​​Leetcode rješenjem Izjava problema U ovom problemu dan je niz cijelih brojeva i moramo saznati broj ukupnog broja dobrih parova (a [i], a [j]) gdje je a [i] = a [j]. Brojevi primjera = [1,2,3,1,1,3] 4 Objašnjenje: Postoje 4 dobra para u indeksima (0,3), (0,4), (3,4), (2,5). [1,1,1,1] 6 Objašnjenje: ...

Čitaj više

Pitanje 66. Treće rješenje maksimalnog broja Leetcode Kao što naslov govori, cilj je pronaći treći maksimum cijelog broja u danom nizu cijelih brojeva. Imajte na umu da moramo pronaći zasebni treći maksimum cijelog broja u polju. Vraćamo maksimalni cijeli broj u polju kada nema izrazito treći maksimalan cijeli broj. Primjer ...

Čitaj više

Pitanje 67. Uravnoteženo rješenje binarnog stabla s leetcode-om Binarno stablo uravnoteženo je po visini ako je razlika visina lijevog i desnog podstabla svakog čvora u stablu najviše 1. U ovom ćemo problemu provjeriti uravnoteženo binarno stablo. Primjer 2/1/4 Neuravnoteženo 1 / \ 2 ...

Čitaj više

Pitanje 68. Koliko je brojeva manje od rješenja s trenutnim brojem Leetcode Izjava problema U ovom problemu dobivamo niz. Za svaki element ovog niza moramo saznati broj elemenata manjih od tog elementa. tj. za svaki i (0 <= i

Čitaj više

Pitanje 69. Spoji razvrstane rešetke Leetcode rješenje U problemu "Spajanje razvrstanih nizova" dobivamo dva polja razvrstana u nenalaznom redoslijedu. Prvi niz nije u potpunosti popunjen i ima dovoljno prostora da primi i sve elemente drugog niza. Moramo spojiti dva niza, tako da prvi niz sadrži elemente ...

Čitaj više

Pitanje 70. Pretražite u rotacijskom sortiranom rješenju Leetcode rješenja Razmotrite razvrstani niz, ali odabran je jedan indeks i polje je zakrenuto u tom trenutku. Sada, nakon što je niz rotiran, morate pronaći određeni ciljni element i vratiti njegov indeks. U slučaju da element nije prisutan, vratite -1. Problem je općenito ...

Čitaj više

Pitanje 71. Pretražite Umetni položaj Rješenje s kodom U ovom problemu dobivamo sortirani niz i ciljani cijeli broj. Moramo pronaći njegov položaj za umetanje pretraživanja. Ako je ciljana vrijednost prisutna u polju, vratite njegov indeks. Vrati indeks po kojem treba umetnuti cilj kako bi redoslijed bio sortiran (u ...

Čitaj više

Pitanje 72. Djeca s najvećim brojem slatkiša s rješenjem U problemu „Djeca s najvećim brojem bombona“ dobivamo niz čitavih brojeva koji predstavljaju broj čokolada koje su neka djeca dobila i neke dodatne bombone koji se mogu podijeliti na bilo koji način. Sada moramo pronaći: Može li svako dijete imati najveći broj ...

Čitaj više

Pitanje 73. Pokretanje zbroja 1d rješenja Leetcode rješenja Izjava o problemu U tekućem zbroju 1d problema niza dobili smo brojeve polja za koje moramo vratiti niz gdje je za svaki indeks i u rezultatu polja arr [i] = zbroj (brojevi [0] ... brojevi [i]) . Primjeri brojeva = [1,2,3,4] [1,3,6,10] Objašnjenje: Tekući zbroj je: ...

Čitaj više

Pitanje 74. Plus jedno rješenje s kôdom Izjava problema U problemu "Plus One" dobivamo niz u kojem svaki element u nizu predstavlja znamenku broja. Kompletni niz predstavlja broj. Nulti indeks predstavlja MSB broja. Možemo pretpostaviti da u vodi nema vodeće nule ...

Čitaj više

Pitanje 75. Kth najveći element u Array Leetcode Solutions U ovom problemu moramo vratiti k-ti najveći element u nesortiranom nizu. Imajte na umu da niz može imati duplikate. Dakle, moramo pronaći Kth najveći element u poredanom redoslijedu, a ne zasebni Kth najveći element. Primjer A = {4, 2, 5, 3 ...

Čitaj više

Pitanje 76. Maksimalno uzastopno rješenje s šifrom Izjava problema U zadatku Max Consecutes One daje se binarni niz. Moramo pronaći maksimalan broj uzastopnih prisutnih u danom nizu. Ulazni niz sadržavat će samo 0 i 1. Primjer [1,1,0,1,1,1] 3 Objašnjenje: Prve dvije znamenke ili posljednje tri znamenke su ...

Čitaj više

Pitanje 77. Preurediti niz tako da je arr [i]> = arr [j] ako je paran i arr [i] <= arr [j] ako je neparan i j <i Pretpostavimo da imate čitav niz. Izjava o problemu traži preuređivanje niza na takav način da elementi na parnom položaju u nizu trebaju biti veći od svih elemenata prije njega, a elementi na neparnim položajima trebaju biti manji od elemenata prije njega. Primjer ...

Čitaj više

Pitanje 78. Poredaj niz prema paritetu II rješenjem s kôdom Izjava problema U problemu "Poredaj niz po paritetu II" dobivamo paritetni niz u kojem su svi elementi pozitivni cijeli brojevi. Niz sadrži paran broj elemenata. Niz sadrži jednak broj parnih i neparnih elemenata. Naš je zadatak preurediti elemente ...

Čitaj više

Pitanje 79. Broji par s danom svotom U problemu "count par s danim zbrojem" dali smo cjelobrojni niz [], a drugi broj kaže 'zbroj', morate utvrditi ima li bilo koji od dva elementa u danom nizu zbroj jednak "zbroju". Primjer unosa: arr [] = {1,3,4,6,7} i zbroj = 9. Izlaz: „Elementi pronađeni ...

Čitaj više

Pitanje 80. Grupirajte višestruku pojavu elemenata niza poredane prema prvoj pojavi Dobit ćete pitanje u kojem ste dali nerazvrstani niz s višestrukim pojavljivanjem brojeva. Zadatak je grupirati sve višestruke pojave elemenata niza poredane prema prvom pojavljivanju. U međuvremenu, redoslijed bi trebao biti isti kao i broj koji dolazi. Primjer unosa: [2, 3,4,3,1,3,2,4] ...

Čitaj više

Pitanje 81. Najveća razlika između frekvencije dvaju elemenata tako da element koji ima veću frekvenciju je također veća Pretpostavimo da imate čitav niz. Izjava o problemu traži otkrivanje maksimalne razlike između frekvencije bilo koja dva različita elementa datog niza, ali element veće frekvencije također bi trebao biti veći u vrijednosti od drugog cijelog broja. Primjer unosa: arr [] = {2,4,4,4,3,2} ...

Čitaj više

Pitanje 82. Maksimalno povećavanje zbroja niza nakon K negacija Rješenje s kôdom Ovaj je post na temu Povećavanje zbroja niza nakon K negacija Leetcode rješenje Rješenje problema U problemu "Maksimiziranje zbroja niza nakon K negacija" dobivamo polje polja i vrijednost K. Niz se sastoji od cjelobrojnih vrijednosti. Vrijednost arr [i] možemo promijeniti u ...

Čitaj više

Pitanje 83. Najmanji podskup s k izrazitim brojevima Pretpostavimo da imate cjelobrojni niz i broj k. Izjava o problemu traži da se pronađe najmanji podskup raspona (l, r), uključujući, na taj način da je u tom najmanjem pod-nizu prisutno točno k različitih brojeva. Primjer unosa: {1, 2, 2, 3, 4, 5, 5} k = 3 ...

Čitaj više

Pitanje 84. Sve jedinstvene trojke koje zbrajaju zadanu vrijednost Dali smo niz cijelih brojeva i zadani broj koji se naziva 'zbroj'. Izjava o problemu traži pronalazak trojke koja se zbraja na zadani broj 'zbroj'. Primjer unosa: arr [] = {3,5,7,5,6,1} zbroj = 16 Izlaz: (3, 7, 6), (5, 5, 6) Objašnjenje: Triplet koji je jednak danom .. .

Čitaj više

Pitanje 85. Najduža podvrsta koja broji 1s više od broja 0s Dali smo niz cijelih brojeva. Niz sadrži samo jedinice 1 i 0. Izjava o problemu traži da se utvrdi duljina najduljeg podniza koji ima količinu jednoznamenke samo je jedan više od broja 1 u podnizu. Primjer unosa: arr [] = ...

Čitaj više

Pitanje 86. Maksimalni niz od dva zadana niza koji održavaju redoslijed isti Pretpostavimo da imamo dva cjelovita polja iste veličine n. Oba polja mogu sadržavati i zajedničke brojeve. Izjava o problemu traži da se formira rezultantni niz koji sadrži 'n' maksimalnih vrijednosti iz oba polja. Prvom nizu treba dati prioritet (elementi prvog ...

Čitaj više

Pitanje 87. Pogodite broj veći ili niži II Izjava o problemu “Guess Number Higher or Lower II” navodi da ćemo igrati igru ​​koja se zove Guess Game. Igra kaže da odabirem broj od 1 do n. Kad god pogodite broj koji nisam odabrao, reći ću vam ...

Čitaj više

Pitanje 88. Preuredite niz Tako da je arr [i] jednak i Problem "Preuredite niz tako da arr [i] = i" navodi da ste dobili niz cijelih brojeva u rasponu od 0 do n-1. Budući da svi elementi možda neće biti prisutni u polju, onda je na njihovom mjestu -1. Izjava o problemu traži preuređivanje niza u takve ...

Čitaj više

Pitanje 89. Odvojite 0 i 1 u nizu Izjava o problemu Pretpostavimo da imate čitav niz. Problem "Odvajanje 0 i 1 u nizu" traži razdvajanje niza od dva dijela, za 0 i za 1. 0 trebaju biti na lijevoj strani polja, a 1 na desnoj strani polja. ...

Čitaj više

Pitanje 90. Pronađi najveći d u nizu takav da je a + b + c = d Izjava o problemu Pretpostavimo da imate niz cijelih brojeva. Sve ulazne vrijednosti različiti su elementi. Problem "Pronađi najveći d u polju tako da je a + b + c = d" traži pronalazak najvećeg elementa "d" u skupu tako da je a + b + c = ...

Čitaj više

Pitanje 91. Maksimalan broj čokolada koje će se jednako podijeliti među k učenika "Maksimalni broj čokolada koje treba podijeliti ravnopravno među k učenika" navodi da ćete dobiti n kutija u kojima je nekoliko čokolada. Pretpostavimo da postoji k učenika. Zadatak je raspodijeliti maksimalan broj čokolada među k učenika jednako odabirom uzastopnih kutija. Možemo ...

Čitaj više

Pitanje 92. Maksimalni uzastopni brojevi prisutni u nizu Izjava o problemu Pretpostavimo da imate niz cijelih brojeva veličine N. Problem "Maksimalni uzastopni brojevi prisutni u nizu" traži da se sazna maksimalan broj uzastopnih brojeva koji se mogu raspršiti u nizu. Primjer arr [] = {2, 24, 30, 26, 99, 25} 3 Objašnjenje: ...

Čitaj više

Pitanje 93. Upiti za broj različitih elemenata u podnizu Dali smo niz cijelih brojeva i niz upita i moramo saznati broj svih različitih elemenata koje imamo unutar zadanog raspona, upit se sastoji od dva broja lijevo i desno, ovo je zadani raspon, s ovim s obzirom na raspon ...

Čitaj više

Pitanje 94. Upit o minimalnom rasponu (raspadanje kvadratnog korijena i rijetka tablica) U problemu minimalnog upita raspona dali smo upit i cjelobrojni niz. Svaki upit sadrži raspon kao lijevi i desni indeks za svaki raspon. Zadatak je odrediti minimum od svih brojeva koji se nalaze unutar raspona. Primjer unosa: arr [] = {2, 5, ...

Čitaj više

Pitanje 95. Upit zbroja raspona pomoću rijetke tablice U upitu zbroja raspona koristeći problem rijetke tablice imamo upit opsega i dodan je cijeli brojni niz. Zadatak je saznati zbroj svih cijelih brojeva koji dolaze u rasponu. Primjer unosa: arr [] = {1,4,6,8,2,5} Upit: {(0, 3), (2, 4), (1, 5)} Izlaz: 19 16 25 ...

Čitaj više

Pitanje 96. Brojanje i prebacivanje upita na binarnom nizu Kao ulazna vrijednost dat je niz veličine n. Problem "Brojanje i prebacivanje upita na binarnom nizu" traži da se izvrše neki od upita koji su navedeni u nastavku, upiti se mogu razlikovati nasumično. Upiti su ⇒ prebacivanje upita ⇒ prebacivanje (početak, završetak), ovo ...

Čitaj više

Pitanje 97. Upiti za decimalne vrijednosti podnizova binarnog niza Napišite upite za decimalne vrijednosti podsklopova binarnog niza u danom binarnom nizu. Izjava o problemu traži otkrivanje decimalnog broja tako oblikovanog uz pomoć raspona u binarnom nizu. Primjer unosa: arr [] = {1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1} Upit (1, ...

Čitaj više

Pitanje 98. Maksimizirajte elemente pomoću drugog niza Pretpostavimo da smo dali dva cjelovita polja iste veličine n. Oba polja sadrže pozitivne brojeve. Izjava o problemu traži maksimiziranje prvog polja korištenjem drugog elementa niza zadržavajući drugi niz kao prioritet (elementi drugog polja trebali bi se pojaviti prvi u izlazu). ...

Čitaj više

Pitanje 99. Minimalni zamjene potrebne za spajanje svih elemenata manjih ili jednakih k Problem "Minimalni razmjeni potrebni za spajanje svih elemenata manjih ili jednakih k" navodi da imate čitav niz. Izjava o problemu traži da se sazna najmanji broj zamjena potrebnih za spajanje elemenata koji su manji ili jednaki ...

Čitaj više

Pitanje 100. Pronađite prvo i posljednje mjesto elementa u rješenju sortiranih polja s kôdom Izjava problema U ovom ćemo članku pod naslovom "Pronaći prvi i posljednji položaj elementa u rješenju sortiranoga niza Leetcode" razgovarati ćemo o rješenju problema s leetcode-om. U danom problemu dobivamo niz. Također smo dobili ciljani element. Elementi u polju sekvencirani su u ...

Čitaj više

Pitanje 101. Monotonic LeetCode rješenje Izjava problema U problemu „Monotonski niz“ dobivamo niz. Naš je zadatak provjeriti je li niz monotoni niz ili nije. Monotonski niz je niz u kojem se elementi razvrstavaju u rastućem ili opadajućem redoslijedu. Ako je niz sortiran u ...

Čitaj više

Pitanje 102. Maksimalni zbroj podzadataka takav da nijedna tri nisu uzastopna Problem "Maksimalni zbroj podzadataka takav da ne postoje tri uzastopna" navodi da ste dobili niz cijelih brojeva. Sada trebate pronaći podsekvencu koja ima maksimalni zbroj s obzirom na to da ne možete uzeti u obzir tri uzastopna elementa. Da se podsjetimo, potpolje nije ništa drugo do niz ...

Čitaj više

Pitanje 103. Pronađite duplikate u danom nizu kada elementi nisu ograničeni na raspon Problem "Pronađi duplikate u danom nizu kada elementi nisu ograničeni na raspon" navodi da imate niz koji se sastoji od n cijelih brojeva. Problem navodi da bi se pronašli duplicirani elementi ako su prisutni u polju. Ako takav element ne postoji, vratite -1. Primjer [ ...

Čitaj više

Pitanje 104. Provjerite sadrži li niz susjedne cijele brojeve s dopuštenim duplikatima Dobit ćete niz čitavih brojeva koji mogu sadržavati i duplicirane elemente. Izjava o problemu traži da se utvrdi radi li se o skupu susjednih cijelih brojeva, ispišite "Da" ako jeste, ispišite "Ne" ako nije. Primjer unosa uzorka: [2, 3, 4, 1, 7, 9] Uzorak ...

Čitaj više

Pitanje 105. K najslabiji redovi u matričnom rješenju s leetcode-om Izjava problema U problemu „K najslabijih redova u matrici“ dana nam je matrica od n redaka i m stupaca. matrica se popunjava s 0 ili 1. Posebnost ove matrice je da su svi oni smješteni prema lijevoj strani svakog retka ...

Čitaj više

Pitanje 106. Kapacitet isporuke paketa u roku od D dana, rješenje s kôdom Izjava problema U problemu "Kapacitet isporuke paketa u roku od D dana" imamo pakete u luci A koji se moraju prenijeti u luku B za D dana. dobivamo niz utega koji sadrži težinu svakog paketa i broj dana u kojima smo ...

Čitaj više

Pitanje 107. Može napraviti aritmetički napredak iz rješenja s nizovima koda Izjava problema U problemu "Može li aritmetička progresija iz niza" dobiti smo niz, sada moramo odgovoriti je li moguće generirati aritmetičku progresiju preslagivanjem niza. Primjer arr = [3,1,5] true Objašnjenje: Niz možemo preurediti kao {1,3,5} koji tvori ...

Čitaj više

Pitanje 108. Najbolje vrijeme za kupnju i prodaju dionica III rješenje s Leetcode-om Izjava problema U problemu "Najbolje vrijeme za kupnju i prodaju dionica III" dobivamo niz u kojem svaki element u nizu sadrži cijenu danih dionica tog dana. Definicija transakcije je kupnja jedne dionice dionica i prodaja te dionice ...

Čitaj više

Pitanje 109. Najbolje vrijeme za kupnju i prodaju dionica II Leetcode rješenje Izjava problema U problemu „Najbolje vrijeme za kupnju i prodaju dionica II“ dobivamo niz u kojem svaki element u nizu sadrži cijenu danih dionica tog dana. Definicija transakcije je kupnja jedne dionice dionica i prodaja te dionice ...

Čitaj više

Pitanje 110. Najbolje vrijeme za kupnju i prodaju dionica s rješenjem s naknadom za transakcije Izjava problema U problemu "Najbolje vrijeme za kupnju i prodaju dionica s naknadom za transakciju" dobivamo niz u kojem svaki element u nizu sadrži cijenu zadane dionice tog dana. Definicija transakcije je kupnja jedne dionice dionica i prodaja te ...

Čitaj više

Pitanje 111. Brojanje indeksnih parova s ​​jednakim elementima u nizu Pretpostavimo, dali smo čitav niz. Problem "Brojanje indeksnih parova s ​​jednakim elementima u nizu" traži utvrđivanje broja para indeksa (i, j) na takav način da je arr [i] = arr [j], a i nije jednako j . Primjer arr [] = {2,3,1,2,3,1,4} 3 para objašnjenja ...

Čitaj više

Pitanje 112. Pronađi zbroj svih jedinstvenih zbrojeva podniza za zadani niz Pretpostavimo da imate niz cijelih brojeva. Problem "Pronađi zbroj svih jedinstvenih zbrojeva podniza za zadani niz" traži da se sazna zbroj svih jedinstvenih podnizova (Zbroj podniza je zbroj elemenata svakog podniza). Jedinstvenim zbrojem pod-niza mislili smo reći da nijedan pod-niz ...

Čitaj više

Pitanje 113. Put minimalne sume u trokutu Izjava o problemu Problem "Minimalni put zbroja u trokutu" navodi da vam je dan niz u obliku trokuta cijelih brojeva. Polazeći od gornjeg reda, koji je najmanji iznos koji možete postići kada dođete do donjeg reda? Primjer 1 2 3 5 ...

Čitaj više

Pitanje 114. Najduža podvrsta koja nema više od K različitih elemenata Problem "Najdulja podniza koja nema više od K različitih elemenata" navodi da pretpostavljamo da imate niz cijelih brojeva, u iskazu problema traži se pronalazak najdužeg podniza koji nema više od k različitih elemenata. Primjer arr [] = {4, 3, 5, 2, 1, 2, 0, 4, 5} ...

Čitaj više

Pitanje 115. S obzirom na niz parova Pronađite u njemu sve simetrične parove Pronađi sve simetrične parove - Dobit ćete nekoliko parova niza. Morate pronaći simetrične parove u njemu. Kaže se da je simetrični par simetričan kad u parovima kažu (a, b) i (c, d) u kojima je 'b' jednako 'c', a 'a' je ...

Čitaj više

Pitanje 116. Minimalna operacija za izjednačavanje svih elemenata u nizu Problem "Minimalna operacija za izjednačavanje svih elemenata u nizu" navodi da ste dobili niz s nekoliko cijelih brojeva. Morate otkriti minimalne operacije koje se mogu učiniti da bi se niz izjednačio. Primjer [1,3,2,4,1] 3 Objašnjenje Ili 3 oduzimanja mogu biti ...

Čitaj više

Pitanje 117. Konstruirajte binarno stablo iz zadanog prikaza nadređenog niza Problem "Konstruiraj binarno stablo iz zadanog prikaza nadređenog niza" navodi da ste dobili niz. Ovaj ulazni niz predstavlja binarno stablo. Sada morate konstruirati binarno stablo na osnovi ovog ulaznog niza. Niz pohranjuje indeks nadređenog čvora kod svakog indeksa. ...

Čitaj više

Pitanje 118. Pronađi podred s zadanim zbrojem (obrađuje negativne brojeve) Problem "Pronađi podskupinu s danim zbrojem (obrađuje negativne brojeve)" navodi da ste dobili cjeloviti niz koji sadrži i negativne cijele brojeve i broj koji se naziva "zbroj". Izjava o problemu traži ispis pod-niza koji sažima dati broj koji se naziva "zbroj". Ako je više od jednog niza ...

Čitaj više

Pitanje 119. Duljina najvećeg niza sa susjednim elementima Problem "Duljina najveće podniza sa susjednim elementima" navodi da ste dobili cijeli brojni niz. Izjava o problemu traži otkrivanje duljine najdužeg susjednog niza čiji se elementi mogu poredati u nizu (kontinuirano, uzlazno ili silazno). Brojevi u ...

Čitaj više

Pitanje 120. Broji broj trojki s proizvodom jednakim zadanom broju Problem "Broji broj trojki s proizvodom jednakim zadanom broju" navodi da nam je dan cjeloviti niz i broj m. Izjava o problemu traži da se sazna ukupan broj trojki s proizvodom jednakim m. Primjer arr [] = {1,5,2,6,10,3} m = 30 3 Objašnjenje Trojke ...

Čitaj više

Pitanje 121. Maksimalna razlika između prvog i zadnjeg indeksa elementa u polju Pretpostavimo da imate niz cijelih brojeva. Problem "Maksimalna razlika između prvog i zadnjeg indeksa elementa u nizu" traži da se utvrdi razlika između prvog i posljednjeg indeksa svakog broja prisutnog u nizu tako da je razlika maksimalna od svih. Primjer ...

Čitaj više

Pitanje 122. Pronađite četiri elementa koja se zbrajaju na zadanu vrijednost (Hashmap) Problem "Pronađi četiri elementa koji se zbrajaju na zadanu vrijednost (Hashmap)" navodi da pretpostavimo da imate cjelobrojni niz i broj koji se zove zbroj. Izjava o problemu traži utvrđivanje jesu li u polju prisutna četiri elementa koji zbrajaju zadanu vrijednost "zbroj". Ako je točno, tada funkcionirajte ...

Čitaj više

Pitanje 123. Najdulja je podsekvenca takva da je razlika među susjedima jedna Problem "Najdulja podsekvenca takva da je razlika između susjednih jedan" navodi da ste dobili čitav niz. Sada trebate pronaći duljinu najdulje podsekcije tako da je razlika susjednih elemenata 1. Primjer 1 2 3 4 7 5 9 4 6 Objašnjenje Kao ...

Čitaj više

Pitanje 124. Pronađite sve trojke s nultom sumom Problem "Pronađi sve trojke s nultom zbrojem" navodi da ste dobili niz koji sadrži pozitivan i negativan broj. Izjava o problemu traži otkrivanje trojke sa zbrojem jednakim 0. Primjer arr [] = {0, -2,1,3,2, -1} (-2 -1 3) (-2 0 2) ( -1 0 1) Objašnjenje ...

Čitaj više

Pitanje 125. Provjerite sadrži li zadani niz dvostruke elemente na udaljenosti od k međusobno Problem "Provjeri sadrži li zadani niz dvostrukih elemenata na međusobnoj udaljenosti od k" navodi da moramo provjeriti duplikate u neuređenom nizu u rasponu od k. Ovdje je vrijednost k manja od zadanog niza. Primjeri K = 3 arr [] = ...

Čitaj više

Pitanje 126. Uparite s danim proizvodom Problem "Uparivanje s danim proizvodom" navodi da ste dobili čitav niz i broj "x". Utvrdite da li se niz sastoji od para čiji proizvod jednak 'x' postoji u danom ulaznom nizu. Primjer [2,30,12,5] x = 10 Da, ovdje ima objašnjenje za par proizvoda 2 ...

Čitaj više

Pitanje 127. Maksimalna udaljenost u polju Problem "Maksimalna udaljenost u nizu" navodi da ste dobili "n" br. nizova i svi nizovi dati su u rastućem redoslijedu. Vaš je zadatak pronaći maksimalnu razliku / apsolutnu razliku dva broja u nizu, a maksimalnu udaljenost između dva broja možemo definirati kao ...

Čitaj više

Pitanje 128. Prvi element koji se javlja k puta u nizu Dali smo broj 'k' i cijeli broj. Problem "Prvi element koji se javlja k puta u nizu" kaže da se sazna prvi element u nizu koji se događa točno k puta u nizu. Ako u polju nema elementa koji se javlja k puta ...

Čitaj više

Pitanje 129. Ispišite sve podsklopove s 0 zbroja Dobit ćete cjelobrojni niz, vaš zadatak je ispisati sve moguće pod-nizove sa zbrojem koji je jednak 0. Dakle, moramo ispisati sve pod-nizove s 0 zbroja. Primjer arr [] = {-2, 4, -2, -1, 1, -3, 1, 5, 7, -11, -6} Pod-niz pronađen iz indeksa 0 ...

Čitaj više

Pitanje 130. Sadrži duplikat Dobili smo niz koji može sadržavati duplikate elemenata ili možda ne. Stoga moramo provjeriti sadrži li duplikat. Primjeri [1, 3, 5, 1] ​​true [„jabuka“, „mango“, „naranča“, „mango“] true [22.0, 4.5, 3.98, 45.6, 13.54] false Pristup Niz možemo provjeriti na nekoliko načina ...

Čitaj više

Pitanje 131. Oblikujte najmanji broj iz zadane sekvence Problem "Oblikujte minimalni broj iz zadane sekvence" navodi da ste dobili neki obrazac samo Ja i D. Značenje I znači povećavanje i smanjenje, opskrbljeno nam je D. Izjava o problemu traži ispis minimalnog broja koji zadovoljava zadani obrazac. Imamo ...

Čitaj više

Pitanje 132. Upiti za raspon za najdulju ispravnu sljedbu zagrade Dobit ćete niz niza podgreda u zagradama, drugim riječima, dobit ćete zagrade poput '(' i ')' i dobit ćete raspon upita kao početnu i završnu točku. Problem "Upiti raspona za najdulju ispravnu sljedbu zagrade" traži da se sazna maksimalna duljina ...

Čitaj više

Pitanje 133. Najveća podvrsta s jednakim brojem 0 i 1 Dobit ćete niz čitavih brojeva. Cijeli brojevi su samo 0 i 1 u ulaznom polju. Izjava o problemu traži pronalaženje najvećeg podskupa koji može imati jednak broj 0 i 1. Primjer arr [] = {0,1,0,1,0,1,1,1} 0 do 5 (ukupno 6 elemenata) Objašnjenje Iz položaja niza ...

Čitaj više

Pitanje 134. Binarni niz nakon operacija prebacivanja M raspona Dobit ćete binarni niz koji se u početku sastoji od 0 i Q broja upita. Izjava o problemu traži promjenu vrijednosti (pretvaranje 0 u 1 i 1 u 0). Nakon izvršenih Q upita, ispišite rezultirajući niz. Primjer arr [] = {0, 0, 0, 0, 0} Prebaci (2,4) ...

Čitaj više

Pitanje 135. Zbir dvaju skupova koji se ne preklapaju Izjava o problemu Problem "Nepreklapajući zbroj dva skupa" navodi da su vam dana dva polja kao ulazne vrijednosti kao arrA [] i arrB [] iste veličine n. Također, oba polja imaju zasebne elemente zasebno i neke zajedničke elemente. Vaš je zadatak otkriti ukupni zbroj ...

Čitaj više

Pitanje 136. Pronađite sve parove (a, b) u nizu tako da je a% b = k Izjava o problemu Problem "Pronađi sve parove (a, b) u nizu tako da je a% b = k" navodi da ste dobili niz cijelih brojeva i cijelu vrijednost koja se zove k. Izjava o problemu traži pronalazak para na takav način da x ...

Čitaj više

Pitanje 137. Raspon LCM upita Izjava o problemu Problem "Raspon LCM upita" navodi da imate cjelobrojni niz i q broja upita. Svaki upit sadrži (lijevo, desno) kao raspon. Zadatak je saznati LCM (lijevo, desno), tj. LCM svih brojeva koji dolaze u rasponu od ...

Čitaj više

Pitanje 138. Upiti za GCD svih brojeva niza, osim elemenata u zadanom rasponu Izjava o problemu Problem "Upiti za GCD svih brojeva niza, osim elemenata u zadanom rasponu", navodi da ćete dobiti cjelobrojni niz i aq broj upita. Svaki upit sadrži broj lijevo i desno. Izjava o problemu traži da se sazna ...

Čitaj više

Pitanje 139. Pronađite je li podred u obliku planine ili nije Izjava o problemu Problem "Pronađi je li pod niz u obliku planine ili ne" navodi da ste dobili cijelobrojni niz i raspon. Izjava o problemu traži da se utvrdi je li podsklop formiran između datog raspona u obliku planinskog oblika ili ...

Čitaj više

Pitanje 140. Zbir problema podskupova u O (zbroju) prostoru Izjava o problemu Problem "Zbir podskupa u O (zbrojnom) prostoru" navodi da ste dobili niz nekih negativnih cijelih brojeva i određenu vrijednost. Sada saznajte postoji li podskup čiji je zbroj jednak zbroju zadane ulazne vrijednosti. Primjer niza = {1, 2, 3, 4} ...

Čitaj više

Pitanje 141. U izrazu pronađite indeks zatvarača za datu zagradu za otvaranje Izjava problema S obzirom na niz s duljine / veličine n i cjelobrojnu vrijednost koja predstavlja indeks početne uglate zagrade. Pronađi indeks zatvarajućih zagrada za datu otvarajuću zagradu u izrazu. Primjer s = "[ABC [23]] [89]" indeks = 0 8 s = "[C- [D]]" indeks = 3 5 s ...

Čitaj više

Pitanje 142. Problem rudnika zlata Izjava o problemu "Problem rudnika zlata" navodi da ste dobili 2D mrežu s nekoliko negativnih kovanica smještenih u svaku ćeliju dane mreže. U početku rudar stoji na prvom stupcu, ali u retku nema ograničenja. Može započeti u bilo kojem redu. The ...

Čitaj više

Pitanje 143. Najdulje sve veće uzastopno slijeđenje Sljedice su još jedna tema koju vole anketari. Ugađanje oko njih uvijek im može pružiti nove mogućnosti za testiranje kandidata. Može provjeriti sposobnost kandidata da razmišlja i analizira stvari i doći do najboljih i optimalnih rješenja. Danas rješavamo problem sljednosti koji će raditi ...

Čitaj više

Pitanje 144. Najbolje vrijeme za kupnju i prodaju dionica Izjava o problemu Problem "Najbolje vrijeme za kupnju i prodaju dionica" navodi da vam se daje niz cijena duljine n, gdje i -ti element pohranjuje cijenu dionica i-og dana. Ako uspijemo izvršiti samo jednu transakciju, odnosno kupiti jedan dan i ...

Čitaj više

Pitanje 145. Najčešći K česti elementi Izjava o problemu U prvih K učestalih elemenata dali smo niz brojeva [], pronađite k elemenata koji se najčešće javljaju. Primjeri nums [] = {1, 1, 1, 2, 2, 3} k = 2 1 2 nums [] = {1} k = 1 1 Naivni pristup za izgradnju K najčešćih elemenata ...

Čitaj više

Pitanje 146. Razvrstavanje mjehurića pomoću dva snopa Izjava o problemu Problem "Razvrstavanje mjehurića pomoću dva snopa" navodi da ste dobili niz veličine [n]. Stvorite funkciju za sortiranje datog niza a [] pomoću paradigme razvrstavanja oblačića s dvije strukture podataka snopa. Primjer a [] = {15, 12, 44, 2, 5, ...

Čitaj više

Pitanje 147. Sortiraj niz prema redoslijedu definiranom drugim nizom Izjava o problemu Dobivaju se dva polja s cijelim brojevima arr1 [] i arr2 []. Problem "Poredaj niz prema redoslijedu definiranom drugim nizom" traži da se prvi niz sortira prema drugom nizu tako da se brojevi u prvom polju relativno razvrstaju od svih ...

Čitaj više

Pitanje 148. Konstrukcija najduže rastuće sljedbe (N log N) Izjava o problemu Dobit ćete niz čitavih brojeva. Problem "Konstrukcija najduže rastuće podsljeda (N log N)" traži konstrukciju najdulje narastuće podsljedove. Primjer arr [] = {1, 4, 7, 2, 9, 6, 12, 3} 12, 9, 7, 4, 1 i veličina ove najduže rastuće sljedivosti je ...

Čitaj više

Pitanje 149. Minimalno vrijeme potrebno za truljenje svih naranči Izjava o problemu Problem "Minimalno vrijeme potrebno za truljenje svih naranči" navodi da vam se daje 2D niz, svaka ćelija ima jednu od tri moguće vrijednosti 0, 1 ili 2. 0 znači praznu ćeliju. 1 znači svježu naranču. 2 znači trulu naranču. Ako je trulo ...

Čitaj više

Pitanje 150. Preuredite niz tako da "arr [j]" postane "i" ako je "arr [i]" "j" Izjava o problemu Problem ”Preuredite niz tako da 'arr [j]' postane 'i' ako je 'arr [i]' je 'j'" izjavljuje da imate niz veličine "n" koji sadrži cijele brojeve. Brojevi u polju nalaze se u rasponu od 0 do n-1. Izjava o problemu traži preuređivanje niza u ...

Čitaj više

Pitanje 151. Maksimalni podskup proizvoda Izjava o problemu Problem "Maximum Product Subarray" navodi da ste dobili niz cijelih brojeva koji sadrže i pozitivne i negativne brojeve. Izjava o problemu traži da se sazna maksimalni umnožak pod-niza. Primjer arr [] = {2, -2, 3, 5} 15 Objašnjenje Elementi u podnizu ...

Čitaj više

Pitanje 152. Pretvori niz u cik-cak modu Izjava o problemu Problem „Pretvori niz u Zig-Zag modu“ navodi da ste dobili - cijelih brojeva. Izjava o problemu traži sortiranje niza cik-cak tako da elementi u nizu izgledaju kao à a <b> c <d> e ...

Čitaj više

Pitanje 153. Prvi negativni cijeli broj u svakom prozoru veličine k Izjava o problemu Problem "Prvi negativni cijeli broj u svakom prozoru veličine k" navodi da vam se daje niz koji sadrži pozitivne i negativne cijele brojeve, za svaki prozor veličine k ispišite prvu negativnu cijelu vrijednost u tom prozoru. Ako u bilo kojem prozoru nema negativne cjelobrojne vrijednosti, onda iznesite ...

Čitaj više

Pitanje 154. Udaljenost najbliže ćelije koja ima 1 u binarnoj matrici Izjava o problemu Problem "Udaljenost najbliže ćelije koja ima 1 u binarnoj matrici" navodi da ste dobili binarnu matricu (koja sadrži samo 0 i 1) s najmanje jednim 1. Pronađite udaljenost najbliže ćelije koja ima 1 u binarnoj matrici za sve elemente ...

Čitaj više

Pitanje 155. Obrazac Minimalni broj iz zadane sekvence Izjava o problemu Problem „Minimalan broj obrasca iz zadane sekvence navodi da vam se daje niz s duljine / veličine n koji predstavlja obrazac znakova„ I “, tj. Da se povećava i„ D “, odnosno da se smanjuje. Ispišite minimalni broj za zadani uzorak jedinstvenim znamenkama od 1-9. Na primjer - ...

Čitaj više

Pitanje 156. Broj najdužih rastućih sljedova Izjava o problemu Problem "Broj najdužih rastućih sljedova" navodi da ste dobili niz veličine [n]. Ispišite broj najduže rastućih sljedova u njemu. Primjer a [] = {1, 2, 5, 4, 7} 2 Objašnjenje: Najduže rastuće sljedove mogu se vidjeti u ...

Čitaj više

Pitanje 157. Pronađi minimum u rotiranom sortiranom nizu Izjava o problemu "Pronađi minimum u rotiranom razvrstanom nizu" navodi da ste dobili razvrstani niz veličine n koji se rotira za neki indeks. Pronađite najmanji element u polju. Primjer a [] = {5, 1, 2, 3, 4} 1 Objašnjenje: Ako rasporedimo niz u sortirano ...

Čitaj više

Pitanje 158. Implementacija Dequea pomoću kružnog niza Izjava o problemu „Implementacija Dequea pomoću kružnog niza“ traži da se implementiraju sljedeće funkcije Dequea (dvostruko završeni red čekanja) pomoću kružnog polja, insertFront (x): umetnite element x na prednju stranu Deque insertRear (x): umetnite element x na stražnjoj strani Deque deleteFront (): brisanje elementa iz ...

Čitaj više

Pitanje 159. Prerasporedite niz redom - najmanji, najveći, drugi najmanji, drugi najveći Izjava o problemu Pretpostavimo da imate cjelobrojni niz. Problem "Preuređivanje niza po redoslijedu - najmanji, najveći, 2. najmanji, 2. najveći, .." traži da se niz preuredi na takav način da je najmanji broj na prvom mjestu, a zatim najveći broj, zatim drugi najmanji, a zatim drugi ...

Čitaj više

Pitanje 160. Preuredite niz tako da su čak i pozicionirani veći od neparnih Izjava o problemu Pretpostavimo da imate čitav niz. Problem "Preurediti niz tako da su čak i pozicionirani veći od neparnih" traži da se niz rasporedi tako da elementi na parnom položaju u nizu trebaju biti veći od elementa neposredno prije njega. Arr [i-1] <= Arr [i], ako je položaj 'i' ...

Čitaj više

Pitanje 161. Složite zadane brojeve tako da tvore najveći broj Izjava o problemu Pretpostavimo da imate niz cijelih brojeva. Problem "Rasporedite zadane brojeve da tvore najveći broj" traži preuređivanje niza na takav način da bi izlaz trebao biti maksimalna vrijednost koja se može napraviti s tim brojevima niza. Primjer [34, 86, 87, ...

Čitaj više

Pitanje 162. Uklonite duplikate iz razvrstanog niza Izjava o problemu “Uklanjanje duplikata iz razvrstanog niza” navodi da ste dobili razvrstani niz veličine N. Morate ukloniti dvostruke elemente iz niza. Ispišite niz koji sadrži jedinstvene elemente nakon uklanjanja dupliciranih elemenata. Primjer a [] = {1, 1, 1, 1} {1} Objašnjenje: ...

Čitaj više

Pitanje 163. Broji podsklopove koji imaju ukupno različite elemente jednake izvornom nizu Izjava o problemu "Broji podsklopove koji imaju ukupne različite elemente jednake izvornom nizu" navodi da ste dobili čitav niz. Izjava o problemu traži otkrivanje ukupnog broja pod niza koji sadrže sve različite elemente koji su prisutni u izvornom nizu. Primjer arr [] = {2, 1, 3, 2, ...

Čitaj više

Pitanje 164. Umnožak niza osim selfa Izjava o problemu "Proizvod niza osim samoga sebe", navodi da ste dobili niz [[]. Ispišite drugi niz p [] iste veličine takav da je vrijednost na i-tom indeksu niza p jednaka umnošku svih elemenata izvornog niza ...

Čitaj više

Pitanje 165. Prvo nedostaje pozitivno Izjava problema "Prvi nedostajući pozitivni" problem navodi da vam se daje niz veličine [n (sortiran ili nesortiran). Pronađite prvi pozitivni broj koji nedostaje u ovom polju. Primjer a [] = {1, 3, -1, 8} 2 Objašnjenje: Ako sortiramo niz, dobit ćemo {-1, ...

Čitaj više

Pitanje 166. Neprekidni Leetcode niza Izjava o problemu Problem "Neprekidni leetcode niza" navodi da ste dobili niz veličine [n] koji se sastoji samo od 1 i 0. Pronađite najduži podniz u kojem je broj 1 jednak broju 0. Primjer a [] = {1, 0, 1, 1, 1, ...

Čitaj više

Pitanje 167. Brojevi s prostim frekvencijama većim ili jednakim k Izjava problema Problem „Brojevi s prostim frekvencijama većim ili jednakim k“ navodi da ste dobili niz cjelobrojnih veličina n i cjelobrojnu vrijednost k. Svi brojevi unutar njega su prosti brojevi. Izjava o problemu traži pronalaženje brojeva koji se pojavljuju u ...

Čitaj više

Pitanje 168. Pronađite parove s danim zbrojem tako da se elementi para nalaze u različitim redovima Izjava problema „Pronađi parove s danim zbrojem tako da su elementi para u različitim redovima“ problem navodi da ste dobili matricu cijelih brojeva i vrijednost koja se naziva „zbroj“. Izjava o problemu traži otkrivanje svih parova u matrici koja sažima dani ...

Čitaj više

Pitanje 169. Uobičajeni elementi u svim redovima zadane matrice Izjava o problemu “Uobičajeni elementi u svim redovima zadane matrice” navode da vam je dana matrica M * N. Izjava o problemu traži da se u O (M * N) vremenu otkriju svi uobičajeni elementi u datoj matrici u svakom redu matrice. Primjer arr [] = {{12, 1, 4, 5, ...

Čitaj više

Pitanje 170. Prikupite maksimalan broj bodova u mrežu pomoću dvije traverze Izjava o problemu Dobivamo matricu veličine „nxm“ i moramo prikupiti maksimalni broj bodova u mreži pomoću dvije traverze. Ako stojimo u ćeliji i, j, tada imamo tri mogućnosti za odlazak u ćeliju i + 1, j ili i + 1, j-1 ili i + 1, j + 1. To je ...

Čitaj više

Pitanje 171. S obzirom na dva nerazvrstana niza pronaći sve parove čiji je zbroj x Izjava problema S obzirom na dva nerazvrstana niza, pronađite sve parove čiji je zbroj x problem navodi da su vam dana dva niza cijelih brojeva koji su nesortirani i vrijednost koja se zove zbroj. Izjava o problemu traži otkrivanje ukupnog broja parova i ispis svih onih parova koji dodaju ...

Čitaj više

Pitanje 172. Poredaj elemente prema učestalosti Izjava o problemu Dobit ćete niz čitavih brojeva, u njemu se ponavljaju neki brojevi. Izjava o problemu traži ispis broja u nizu prema opadajućem redoslijedu prema njihovoj učestalosti, odnosno razvrstavanju elemenata po frekvenciji. Primjer arr [] = {3,4,3,1,2,9,2,9,2,5} 2 2 2 3 3 9 9 ...

Čitaj više

Pitanje 173. Pronađite prvi ponavljajući element u nizu cijelih brojeva Izjava o problemu Pronađite prvi ponavljajući element u nizu cijelih brojeva. Problem navodi da ste dobili niz cijelih brojeva. Traži da se iz polja otkrije prvi ponavljajući element i ispiše taj broj. Primjer arr [] = {2,6,9,3,1,9,1} 9 Objašnjenje: U danom nizu nalazi se ...

Čitaj više

Pitanje 174. Pronađite podred s najmanjim prosjekom Izjava o problemu Dali ste cjelobrojni niz i broj k. Izjava o problemu traži pronalaženje podniza s najmanjim prosjekom, a to je pronalaženje podniza od k elemenata koji ima najmanji prosjek. Primjer arr [] = {12, 34, 20, 30, 24, 45} k = 3 Pod-niz od [0, 2] ima minimalni prosjek. Objašnjenje: ...

Čitaj više

Pitanje 175. Pronađite minimalni broj operacija spajanja da biste napravili palindrom niza Izjava o problemu Dobit ćete niz čitavih brojeva. Izjava o problemu traži da se pronađe minimalan broj operacija spajanja da bi se niz stvorio palindrom, tj. Da se sazna minimalni broj operacija spajanja koje treba obaviti na nizu da bi on postao palindrom. Spajanje jednostavno znači da ...

Čitaj više

Pitanje 176. Provjerite zadani niz veličine n može predstavljati BST od n razina ili ne Izjava problema S obzirom na niz s n elemenata, provjerite dani niz veličine n može predstavljati BST od n razina ili ne. To je provjeriti može li binarno stablo pretraživanja konstruirano pomoću ovih n elemenata predstavljati BST od n razina. Primjeri arr [] = {10, 8, 6, 9, ...

Čitaj više

Pitanje 177. Naći maksimalnu prosječnu podrezu dužine k Izjava o problemu Dobivate niz čitavih brojeva i broj k. Izjava o problemu traži pronalaženje maksimalne prosječne podloške niza k duljine. Subarray nije ništa drugo do niz sastavljen od susjednog bloka elemenata izvornog polja Primjer arr [] = {1,3,12,34,76,10} [2, 4] Objašnjenje: Niz započinje ...

Čitaj više

Pitanje 178. Ispis zagrada u problemu umnožavanja matričnog lanca Izjava o problemu Moramo pronaći redoslijed množenja matrica tako da je broj operacija uključenih u množenje svih matrica minimaliziran. Tada moramo ispisati ovaj nalog, tj. Ispisati zagrade u problemu umnožavanja matričnog lanca. Uzmimo u obzir da imate 3 matrice A, B, ...

Čitaj više

Pitanje 179. Pronađite minimalnu razliku između bilo koja dva elementa Izjava o problemu Dobit ćete niz čitavih brojeva. Izjava o problemu traži pronalaženje minimalne razlike između bilo koja dva elementa data u polju. Primjer arr [] = {11,1,6,8,20,13} 2 Objašnjenje: Minimalna razlika između 11 i 13 je 2. arr [] = {19,14,80,200,32,29} 3 Objašnjenje: Minimalna razlika između 32 i 29 ...

Čitaj više

Pitanje 180. Najveća pravokutna pod matrica čiji je zbroj 0 Izjava o problemu Pronađite sub-matricu maksimalne veličine u 2D nizu čiji je zbroj nula. Podmatrica nije ništa drugo nego 2D niz unutar datog 2D niza. Dakle, imate matricu potpisanih cijelih brojeva, trebate izračunati zbroj podmatrica i pronaći matricu s ...

Čitaj više

Pitanje 181. Pravokutnik maksimalne sume u 2D matrici Izjava o problemu Pronađite pravokutnik maksimalnog zbroja u 2D matrici, tj. Pronaći podmatricu s maksimalnim zbrojem. Pod-matrica nije ništa drugo nego 2D niz unutar datog 2D niza. Dakle, imate matricu potpisanih cijelih brojeva, trebate izračunati zbroj podmatrica i ...

Čitaj više

Pitanje 182. Maksimalna suma koja se povećava Izjava o problemu Dobit ćete niz čitavih brojeva. Vaš je zadatak otkriti maksimalan zbroj podredova unutar polja na takav način da brojevi u podpolje trebaju biti poredani poredani u porastu. Podsljednost nije ništa drugo do slijed koji mi ...

Čitaj više

Pitanje 183. Najveći zbroj susjedni podniz Izjava o problemu Dobit ćete niz čitavih brojeva. Izjava o problemu traži otkrivanje najvećeg zbroja susjednih podrupa. To ne znači ništa drugo nego pronaći podred (kontinuirani elementi) koji ima najveći zbroj među svim ostalim podnizima u danom nizu. Primjer arr [] = {1, -3, 4, ...

Čitaj više

Pitanje 184. Množenje lanca matrice U problemu množenja lanca matrica II dali smo dimenzije matrica, pronašli redoslijed njihova množenja takav da je minimaliziran broj operacija uključenih u množenje svih matrica. Uzmimo u obzir da imate 3 matrice A, B, C veličina axb, bx ...

Čitaj više

Pitanje 185. Sortirani niz prema uravnoteženom BST-u U razvrstanom nizu do uravnoteženog BST problema dali smo niz poredanim redoslijedom, iz sortiranog niza konstruiramo uravnoteženo binarno stablo pretraživanja. Primjeri Ulazni arr [] = {1, 2, 3, 4, 5} Predbilježba za izlaz: 3 2 1 5 4 Ulazni arr [] = {7, 11, 13, 20, 22, ...

Čitaj više

Pitanje 186. Jedinstveni broj Dat je niz a [] veličine n. Svi elementi u polju prisutni su dva puta, osim 1. Pronađite element koji se pojavljuje samo jednom ili drugim riječima kažemo da je pronađen pojedinačni broj. Primjer unosa: a [] = {1, 3, 5, 5, 2, 1, 3} ...

Čitaj više

Pitanje 187. Podskup Leetcode U problemu sa podskupom Leetcode dali smo skup različitih cjelih brojeva, brojeva, ispis svih podskupova (skup snage). Napomena: Skup rješenja ne smije sadržavati dvostruke podskupove. Niz A je podskup niza B ako se a može dobiti iz B brisanjem neke (moguće, nula ...

Čitaj više

Pitanje 188. Nasumično promijeni niz Dat je niz ili skup koji sadrži n elemenata. Ovdje su elementi jedinstveni ili nema ponavljanja. Nasumično promijenite niz (ili skup) brojeva bez duplikata. Primjer // Uvođenje niza sa skupovima 2, 4, 3 i 1. int [] nums = {2, 4, 3, 1}; Nasumični objekt = ...

Čitaj više

Pitanje 189. Maksimalni kvadrat U problemu maksimalnog kvadrata dali smo 2D binarnu matricu ispunjenu 0 i 1, pronašli najveći kvadrat koji sadrži samo 1 i vratili njegovo područje. Primjer unosa: 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 ...

Čitaj više

Pitanje 190. Podjela niza u parove sa zbrojem koji se dijeli sa K Dijeljenje niza u parove sa zbrojem koji se dijeli s K problem je koji se postavlja u intervjuima s raznim podešavanjima povremeno. Oni koji me poznaju znaju moju naviku pretvaranja tih problema u priče. U ovom članku razmotrimo ovaj problem. Situacija za razumijevanje ...

Čitaj više

Pitanje 191. Broji različite elemente u svakom prozoru veličine K Podskupovi su nešto čime se bavimo već neko vrijeme. U posljednjoj smo epizodi pokrili broj podskupova koje smo mogli napraviti različitim parnim brojevima. Ovaj put računamo različite elemente u svakom prozoru veličine K. Odjeljak-1 O problemu. S obzirom na nerazvrstani niz ...

Čitaj više

Pitanje 192. Pronađi tri elementa iz različita tri niza takva da je a + b + c = zbroj Three Sum je problem koji vole anketari. To je problem koji su me osobno pitali tijekom razgovora s Amazonom. Dakle, bez gubljenja više vremena, pređimo na problem. Niz koji ima i pozitivne i negativne brojeve. Tri broja koja se zbrajaju na nulu / mogu se mijenjati, ...

Čitaj više

Pitanje 193. Riječ Traži Traženje riječi je nešto poput zagonetki za traženje riječi u neko doba našeg života. Danas donosim na stol izmijenjenu križaljku. Moji čitatelji moraju biti pomalo zbunjeni onim o čemu govorim. Ne trošeći više vremena, prijeđite na izjavu o problemu Može li ...

Čitaj više

Pitanje 194. K Prazni utori K praznih mjesta točno predstavljaju vrtlarevu dilemu, pokušavajući ubrati cvijeće koje odgovara našem stanju. Naš vrtlar ima polje N-utora. Gospodin vrtlar zasadio je cvijet u svaki utor. Svaki će cvijet procvjetati određenog jedinstvenog dana. Također, posadili smo zimzeleno cvijeće. ...

Čitaj više

Pitanje 195. Broji parove čiji proizvodi postoje u nizu U brojačkim parovima čiji proizvodi postoje u problemu niza dali smo niz, prebrojite sve različite parove čija je vrijednost proizvoda prisutna u nizu. Primjer Ulaz A [] = {2, 5, 6, 3, 15} Izlaz Broj različitih parova čiji proizvod postoji u polju je: 2 Parovi su: (2, ...

Čitaj više

Pitanje 196. Ispiši sve različite elemente danog cjelovitog niza S obzirom na cjelobrojni niz, ispišite sve različite elemente u polju. Dati niz može sadržavati duplikate i izlaz bi trebao ispisati svaki element samo jednom. Dani niz nije sortiran. Primjer unosa: nums [] = {12, 10, 9, 45, 2, 10, 10, 45} Izlaz: 12, 10, 9, 45, 2 pristup ...

Čitaj više

Pitanje 197. Par pozitivnih negativnih vrijednosti u nizu U par pozitivnih negativnih vrijednosti u problemu niza dali smo niz A različitih cjelovitih brojeva, ispišite sve parove koji imaju pozitivnu vrijednost i negativnu vrijednost broja koji postoji u nizu. Moramo ispisati parove po redoslijedu njihovog pojavljivanja. Par čiji ...

Čitaj više

Pitanje 198. Broji parove s zadanom svotom S obzirom na cjelobrojni niz veličine n i cijeli broj 'K', trebate izbrojati broj parova (ne mora biti jedinstven) prisutnih u polju čiji je zbroj jednak 'K'. Primjer unosa: Arr = {1, 5, 7, 1} K = 6 Izlaz: 2 Rješenje grube sile za brojanje parova s ​​danim zbrojem Glavna ideja ...

Čitaj više

Pitanje 199. Umetni Izbriši GetRandom U problemu Insert Delete GetRandom trebamo dizajnirati strukturu podataka koja podržava sve sljedeće operacije u prosječnom O (1) vremenu. insert (val): Umeta stavku val u skup ako već nije prisutan. remove (val): Uklanja stavku val iz skupa ako postoji. getRandom: Vraća slučajni element iz trenutnog skupa ...

Čitaj više

Pitanje 200. Spajanje preklapajućih intervala U problemu spajanja intervala koji se preklapaju dali smo zbirku intervala, spajanje i vraćanje svih intervala koji se preklapaju. Primjer unosa: [[2, 3], [3, 4], [5, 7]] Izlaz: [[2, 4], [5, 7]] Objašnjenje: Možemo spojiti [2, 3] i [3 , 4] zajedno u obliku [2, 4] Pristup za pronalaženje Spajanja ...

Čitaj više

Pitanje 201. Medijan dva poredana niza S obzirom na dva sortirana niza A i B veličine n, odnosno m. Pronađi medijan konačnog razvrstanog niza dobivenog nakon spajanja danih dvaju nizova ili drugim riječima, kažemo da nađemo medijan dva razvrstana niza. (Očekivana vremenska složenost: O (log (n))) Pristup 1 za ...

Čitaj više

Pitanje 202. Maksimalni podskup proizvoda U problemu maksimalne podmreže proizvoda dali smo niz cijelih brojeva, pronađite susjedni podniz s najmanje jednim elementom koji ima najveći proizvod. Primjer Arr = [0, -1, 0, 1, 2, -3] Maksimalni proizvod = 2 Arr = [- 1, -1, -1] Maksimalni proizvod = -1 Arr = [0, -1, 0, - 2, 0] ...

Čitaj više

Pitanje 203. Pronađite maksimum od minimuma za svaku veličinu prozora u danom nizu Dat je niz a [] veličine n. Za svaku veličinu prozora koja varira od 1 do n u ispisu niza ili pronađite maksimum minimuma za svaku veličinu prozora u danom polju. Primjer unosa: a [] = {10, 20, 30, 50, 10, 70, 30} Izlaz: 70 30 20 ...

Čitaj više

Pitanje 204. Zbir podmreže minimalne veličine S obzirom na niz brojeva pozitivnog cijelog broja i zbroja s, pronađite minimalnu veličinu susjednog niza brojeva takvu čija je suma jednaka ili veća od s (zadana vrijednost). Primjer unosa: nums [] = {2, 3, 1, 2, 4, 3} s = 7 Izlaz: 2 {Podred [4, ...

Čitaj više

Pitanje 205. Pretražite element u razvrstanom rotiranom nizu U potrazi za razvrstanim rotiranim problemom niza dali smo razvrstani i rotirani niz i element, provjerite je li zadani element prisutan u polju ili ne. Primjeri Ulazni brojevi [] = {2, 5, 6, 0, 0, 1, 2} target = 0 Izlaz istina Ulazni brojevi [] = {2, ...

Čitaj više

Pitanje 206. Maksimalni podskup proizvoda S obzirom na niz od n cijelih brojeva, pronađite maksimalni umnožak dobiven iz susjedne podniza datog niza. Primjeri Ulaz arr [] = {-2, -3, 0, -2, -40} Izlaz 80 Ulaz arr [] = {5, 10, 6, -2, 1} Izlaz 300 Ulaz arr [] = {-1 , -4, -10, 0, 70} Izlaz 70 ...

Čitaj više

Pitanje 207. Postavi matrične nule U problemu postavljenih nula matrice dali smo matricu (n X m), ako je element 0, postavite cijeli redak i stupac 0. Primjeri Ulaz: {[1, 1, 1] [1, 0, 1] [1, 1, 1]} Izlaz: {[1, 0, 1] [0, 0, 0] [1, 0, 1] ...

Čitaj više

Pitanje 208. 3 Zbroj U problemu 3 Zbroj dali smo niz brojeva od n cijelih brojeva, pronašli sve jedinstvene trojke koje zbroje do 0. Primjer unosa: nums = {-1, 0, 1, 2, -1, -4} Izlaz: { -1, 0, 1}, {-1, 2, -1} Naivni pristup za problem sa 3 zbroja Pristup grube sile ...

Čitaj više

Pitanje 209. Pronađite duplicirani broj Dat je niz brojeva koji sadrže (n + 1) elemenata i svaki je element između 1 i n. Ako postoji samo jedan ponovljeni element, pronađite duplicirani broj. Primjeri Ulaz: nums = {1, 3, 4, 2, 2} Izlaz: 2 Ulaz: nums = {3, 1, 3, 4, 2} Izlaz: 3 Naivno ...

Čitaj više

Pitanje 210. Uzorkovanje ležišta Uzorkovanje ležišta tehnika je slučajnog odabira k predmeta ležišta s datog popisa od n predmeta, gdje je n vrlo veliko. Na primjer, pretražujte popise na Googleu, YouTubeu itd. Naivni pristup uzorkovanju ležišta Izgradite niz rezervoara veličine k, nasumično birajte stavke s datog popisa. ...

Čitaj više

Pitanje 211. Najčešći element u nizu Dobit ćete niz čitavih brojeva. Izjava o problemu kaže da morate pronaći najčešći element prisutan u nizu. Ako postoji više vrijednosti koje se javljaju maksimalni broj puta, tada moramo ispisati bilo koju od njih. Primjer ulaza [1, 4,5,3,1,4,16] Izlaz ...

Čitaj više

Pitanje 212. Minimalni zbroj puta U problemu minimalnog zbroja puta dali smo matricu „a × b“ koja se sastoji od nenegativnih brojeva. Vaš je zadatak pronaći put od lijevog do desnog dna koji minimalizira zbroj koji se sastoji od svih brojeva koji dolaze na putu koji ste pronašli. Napomena: Možete se kretati samo ...

Čitaj više

Pitanje 213. Kako učinkovito implementirati k snopove u jedan niz? Dizajnirajte i implementirajte novu strukturu podataka koja implementira k stogove u jednom nizu. Nova struktura podataka mora podržavati ove dvije operacije - push (element, stack_number): koji gura element u zadani broj stoga. pop (stack_number): koji iskače gornji element iz zadanog ...

Čitaj više

Pitanje 214. Ispiši sljedeći veći broj Q upita U problemu Print next Greater Number of Q queries dali smo niz a [] veličine n koji sadrži brojeve i drugi niz q [] veličine m koji predstavlja upite. Svaki upit predstavlja indeks u nizu a []. Za svaki upit ispisujem broj iz niza ...

Čitaj više

Pitanje 215. Provjerite može li se niz sortirati u nizu U provjeri je li niz problem s kojim se može sortirati stog, dali smo niz veličine [n] koji sadrži elemente od 1 do n slučajnim redoslijedom. Sortirajte niz u rastućem redoslijedu pomoću privremenog stoga slijedeći samo ove dvije operacije - Uklonite element na početku ...

Čitaj više

Pitanje 216. Pronađite najbolji K (ili najčešći) broj u streamu Da bismo pronašli najkvalitetnijih k (ili najčešćih) brojeva u problemu strujanja, dali smo čitav niz koji se sastoji od nekih brojeva. Izjava o problemu kaže da morate uzeti element iz niza, a na vrhu možete imati najviše k brojeva. Trebamo ...

Čitaj više

Pitanje 217. K Prazni utora LeetCode K Empty Slots vrlo je poznati problem na LeetCodeu. Izjava problema je takva - Vrt se sastoji od n utora koji sadrže po jedan cvijet. Svi su cvjetovi u početku necvasti. Dat je niz a [] cvijeća i cijeli broj k. Uzimajući u obzir i izjavu od 0, i + 1'th ...

Čitaj više

Pitanje 218. Zarobljavanje kišnice LeetCode rješenje U problemu zarobljavanja kišnice LeetCode, dali smo N nenegativnih cijelih brojeva koji predstavljaju kartu nadmorske visine, a širina svake trake je 1. Moramo pronaći količinu vode koja može biti zarobljena u gornjoj strukturi. Primjer Shvatimo to na primjeru Za ...

Čitaj više

Pitanje 219. Tehnika kliznih prozora Prije nego što nastavite i zajedno s tim što je tehnika kliznih prozora? Što radi i kako radi ono što radi, dopusti nam da ovaj koncept riješimo malim problemom S obzirom na niz cijelih brojeva, imamo zadatak pronaći najmanji zbroj svih ...

Čitaj više

Pitanje 220. Pronalaženje K najbližeg elementa U pronalaženju K problema s najbližim elementima dali smo sortirani niz i vrijednost x. Problem je pronaći K broj elemenata najbližih x u danom nizu. S obzirom na niz arr [] = {12, 16, 22, 30, 35, 39, 42,45, 48, 50, 53, 55, 56} i x ...

Čitaj više

Pitanje 221. Skok igra U igri skoka dali smo niz nenegativnih cijelih brojeva, vi ste u početku postavljeni na prvi indeks niza. Svaki element u polju predstavlja vašu maksimalnu duljinu skoka na tom položaju. Utvrdite možete li doći do zadnjeg indeksa. Primjer unosa: arr = [2,3,1,1,4] ...

Čitaj više

Pitanje 222. Pretvorba postfiksa u prefiks U ovom smo problemu dali niz koji označava izraz postfiksa. Moramo napraviti pretvorbu postfiksa u prefiks. Oznaka prefiksa U ovu bilješku operande zapisujemo nakon operatora. Također je poznat kao poljski zapis. Na primjer: + AB je izraz prefiksa. Oznaka postfiksa u ...

Čitaj više

Pitanje 223. Kombinacija Zbroj U problemu zbroja kombinacija dali smo niz pozitivnih cijelih brojeva arr [] i zbroj s, pronađite sve jedinstvene kombinacije elemenata u arr [] gdje je zbroj tih elemenata jednak s. Isti ponovljeni broj može se odabrati iz arr [] neograničen broj puta. Elementi ...

Čitaj više

Pitanje 224. Max područje otoka Opis problema: S obzirom na 2D matricu, matrica ima samo 0 (predstavlja vodu) i 1 (predstavlja zemlju) kao unose. Otok u matrici nastaje grupiranjem svih susjednih 1 povezanih četverosmjerno (vodoravno i okomito). U matrici pronađite maksimalnu površinu otoka. Pretpostavimo da su sva četiri ruba ...

Čitaj više

Pitanje 225. Traži u sortiranom rotiranom nizu Pretraživanje elemenata u sortiranom rotiranom polju može se pronaći pomoću binarnog pretraživanja u O (logn) vremenu. Cilj ovog posta je pronaći zadani element u sortiranom rotiranom nizu u O (logn) vremenu. Naveden je neki primjer razvrstanog zakrenutog niza. Primjer unosa: arr [] = {7,8,9,10,1,2,3,5,6}; ...

Čitaj više

Pitanje 226. Jedinstvene staze Dat je mxn 2D mreža, a vi stojite na najvišoj i krajnjoj lijevoj ćeliji mreže. tj. stanica smještena na (1,1). Pronađite broj jedinstvenih putova kojima se može doći do ćelije koja se nalazi na (m, n) iz ćelije koja se nalazi na (1,1) ...

Čitaj više

Pitanje 227. Maksimalni podniz U problemu Maximum Subarray dali smo cjelobrojni numerički niz, pronašli susjedni podniz koji ima najveći zbroj i ispisali vrijednost podrupa maksimalnog zbroja. Primjer Ulazni brojevi [] = {-2, 1, -3, 4, -1, 2, 1, -5, 4} Izlazni algoritam 6 Cilj je pronaći ...

Čitaj više

Pitanje 228. Duljina najduže Fibonaccijeve sljedbe S obzirom na strogo rastući niz pozitivnih cijelih brojeva, pronađite duljinu najdulje fibonačijeve podljedice. Slijed od n elemenata je fibonačijev poput if, n> = 3 xi = x (i - 2) + x (i -1), gdje je xi i-ti član niza i i> = 2 Primjeri Ulaz arr []. ..

Čitaj više

Pitanje 229. Spajanje intervala U problemu spajanja intervala dali smo skup intervala oblika [l, r], spojite intervale koji se preklapaju. Primjeri Ulaz {[1, 3], [2, 6], [8, 10], [15, 18]} Izlaz {[1, 6], [8, 10], [15, 18]} Ulaz {[ 1, 4], [1, 5]} Izlaz {[1, 5]} Naivni pristup spajanju intervala ...

Čitaj više

Pitanje 230. 4Zbroj U problemu 4Sum dali smo cijeli broj x i niz a [] veličine n. Pronađite sve jedinstvene skupove od 4 elementa u polju tako da je zbroj ta 4 elementa jednak zadanom cijelom broju x. Primjer unosa a [] = {1, 0, -1, ...

Čitaj više

Pitanje 231. Pronađi vrhunac Razumijemo problem Find Peak Element. Danas je s nama niz koji treba svoj vrhunac. Sigurno se pitate što mislim pod vršnim elementom? Vršni element je onaj koji je veći od svih njegovih susjeda. Primjer: Dat je niz od ...

Čitaj više

Pitanje 232. K-ti najmanji element u razvrstanoj matrici U K-tom najmanjem elementu u razvrstanoj matrici zadali smo matricu nxn, gdje su svi retci i stupci poredani u nenamanjujućem redoslijedu. Pronađite k-ti najmanji element u danom 2D nizu. Primjer unosa 1: k = 3 i matrica = 11, 21, 31, 41 ...

Čitaj više

Pitanje 233. Pasični trokut Leetcode Pascal Triangle vrlo je dobar Leetcode problem koji se toliko puta postavlja u Amazonu, Microsoftu i drugim tvrtkama. dali smo negativne cjelobrojne retke, ispišite redove prvih redaka paskalovog trokuta. Primjeri redaka = 5 redaka = 6 Vrste rješenja za dinamičko programiranje Leetcode Pascal trokuta ...

Čitaj više

Pitanje 234. Broj koji nedostaje U problemu s nedostajućim brojevima dali smo niz veličine N koji sadrži broj od 0 do N. Sve vrijednosti u nizu su jedinstvene. Moramo pronaći broj koji nedostaje, a koji nije prisutan u polju, a taj broj leži između 0 i N. Ovdje ...

Čitaj više

Pitanje 235. Spoji sortirani niz U problemu spajanja sortiranih polja dali smo dva sortirana niza u rastućem redoslijedu. U prvom unosu dali smo broj inicijaliziran za array1 i array2. Ta su dva broja N i M. Veličina polja 1 jednaka je zbroju N i M. U polju 1 prvo ...

Čitaj više

Pitanje 236. Podjela jednaka podskupu Zbir jednakog podskupa particija problem je u kojem smo dali niz pozitivnih brojeva. Moramo otkriti da li ga možemo podijeliti u dva podskupa tako da je zbroj elemenata u oba skupa jednak. Ovdje nije potrebno da broj ...

Čitaj više

Pitanje 237. Poredaj boje Razvrstavanje boja je problem u kojem moramo dati niz koji sadrži N objekata. Svaka kutija obojana je jednom bojom koja može biti crvena, plava i bijela. Imamo N predmeta koji su već oslikani. Moramo sortirati niz tako da je iste boje ...

Čitaj više

Pitanje 238. Rotiraj polje Rotiranje niza je problem u kojem smo dali niz veličine N. Moramo zakrenuti niz u pravom smjeru. Svaki pomak elementa za jedan položaj udesno i zadnji element niza dolaze na prvo mjesto. Dakle, dali smo vrijednost K ...

Čitaj više

Pitanje 239. Spremnik s najviše vode Opis problema: dobivate n cjelobrojnih vrijednosti (y0, y1, y2 ... yn-1) s n indeksa (i = 0,1,2 ... n-1). Cijeli broj u i-tom indeksu je yi. Sada nacrtate n crta na kartezijanskoj ravnini svake povezujuće točke (i, yi) i (i, 0). Pronađite maksimalnu količinu vode ...

Čitaj više

Pitanje 240. Umnožavanje matričnog lanca pomoću dinamičkog programiranja Umnožavanje matričnog lanca je metoda u kojoj pronalazimo najbolji način množenja zadanih matrica. Svi znamo da je množenje matrica u prirodi asocijativno (A * B = B * A). Dakle, imamo puno redoslijeda u kojima želimo izvršiti množenje. Zapravo, u ovom algoritmu, ...

Čitaj više

Pitanje 241. Zbroj podniza jednak je k S obzirom na cjelobrojni niz i cijeli broj k. Naći ukupan broj susjednih podsklopova datog niza čiji je zbroj elemenata jednak k. Primjer Ulaz 1: arr [] = {5,0,5,10,3,2, -15,4} k = 5 Izlaz: 7 Ulaz 2: arr [] = {1,1,1,2,4, -2} k = 2 Izlaz: 4 Objašnjenje: razmotrite primjer-1 ...

Čitaj više

Pitanje 242. Problem zbroja podskupova U problemu sa zbrojem podskupova dobivamo popis svih pozitivnih brojeva i zbroj. Moramo provjeriti postoji li podskup čiji je zbroj jednak zadanom zbroju. Primjer unosa Popis brojeva: 1 2 3 10 5 zbroj: 9 Izlaz točno Objašnjenje za ...

Čitaj više

Pitanje 243. Sortiranje po hrpi Razvrstavanje hrpe tehnika je sortiranja zasnovana na usporedbi koja se temelji na strukturi podataka Binarne hrpe. HeapSort je slično sortiranju odabira gdje pronalazimo maksimalni element, a zatim taj element postavljamo na kraj. Isti postupak ponavljamo za preostale elemente. S obzirom na nerazvrstano ...

Čitaj više

Pitanje 244. Problem promjene novčića Problem promjene novčića - s obzirom na neke kovanice različitih vrijednosti c1, c2,…, cs (Na primjer: 1,4,7….). Trebamo iznos n. Pomoću ovih danih novčića formirajte iznos n. Novčić možete koristiti onoliko puta koliko je potrebno. Pronađite ukupan broj načina na koje ...

Čitaj više

Pitanje 245. Množenje dviju matrica Izjava problema U problemu "Množenje dviju matrica" ​​dali smo dvije matrice. Moramo pomnožiti te matrice i ispisati rezultat ili konačnu matricu. Ovdje je potreban i dovoljan uvjet da broj stupaca u A bude jednak broju redaka u matrici ...

Čitaj više

Pitanje 246. Minimalni broj operacija spajanja za izradu palindroma niza Izjava o problemu U problemu "Minimalni broj operacija spajanja za izradu palindroma niza" dali smo niz "a []". Pronađite minimalni broj operacija spajanja potrebnih za izradu palindroma niza. Napomena: Palindrom je riječ, fraza ili niz koji čitaju unatrag isto kao i prema naprijed. ...

Čitaj više

Pitanje 247. Oblikujte minimalni broj iz zadanog niza D-a i I-a Izjava problema U problemu "Minimalni broj obrasca iz zadanog niza D-a i I-a" dali smo obrazac koji sadrži samo I-e i D-ove. Ja za povećanje i D za smanjenje. Napišite program za ispis minimalnog broja slijedeći taj obrazac. Znamenke od 1-9 i znamenke se ne mogu ponoviti. Ulazni format ...

Čitaj više

Pitanje 248. Pronađite podniz zadane duljine s najmanje prosjekom Izjava o problemu U problemu "Pronađi podniz zadane duljine s najmanjim prosjekom" dali smo niz i ulazni cijeli broj X. Napišite program za pronalaženje podmreže duljine X s najmanjim / minimalnim prosjekom. Ispisuje početni i završni indeks podniza koji ima najmanje ...

Čitaj više

Pitanje 249. Pronađite nule koje ćete preokrenuti tako da se broj uzastopnih 1 poveća Izjava problema U problemu "Pronađi nule koje treba preokrenuti tako da se maksimalizira broj uzastopnih 1" dali smo binarni niz i broj x koji označava br. nula koje treba okrenuti. Napišite program za pronalaženje nula koje treba prevrtati pa ...

Čitaj više

Pitanje 250. Spoji K sortirane nizove i ispiši sortirane izlaze Izjava o problemu U problemu "Spajanje K sortiranih nizova i sortiranih rezultata za ispis" dali smo k sortiranih nizova različite veličine. Napišite program za spajanje tih nizova i ispisuje konačni sortirani niz kao izlaz. Ulazni format Prvi redak koji sadrži cijeli broj n. Sljedećih n redaka koji sadrže ...

Čitaj više

Pitanje 251. Pronađite sortirani i rotirani niz minimalnog elementa Izjava o problemu U problemu "Pronađi minimalni element u razvrstanom i rotiranom nizu" dali smo razvrstani niz []. Ovaj je niz rotiran u nekoj nepoznatoj točki, pronađite minimalni element u ovom nizu. Ulazni format Prvi i jedini redak koji sadrži cjelobrojnu vrijednost n. ...

Čitaj više

Pitanje 252. Poredaj elemente po učestalosti II Izjava problema U problemu "Poredaj elemente prema frekvenciji II" dali smo niz a []. Sortiraj niz prema učestalosti elemenata gdje je element veće frekvencije na prvom mjestu, a zatim drugi. Ulazni format Prvi i jedini redak koji sadrži cijeli broj n. Drugi red koji sadrži n ...

Čitaj više

Pitanje 253. Kupite dionice kako biste povećali dobit Izjava o problemu U problemu "Prodaja dionica kupujemo kako bismo maksimalizirali dobit" dali smo niz koji sadrži cijenu dionica svakog dana, pronađite maksimalnu dobit koju možete tih dana kupiti i prodati. Ovdje možemo kupovati i prodavati više puta, ali tek nakon prodaje ...

Čitaj više

Pitanje 254. Spajanje preklapajućih intervala II Izjava problema U problemu "Spajanje preklapajućih intervala II" dali smo skup intervala. Napišite program koji će spojiti intervale koji se preklapaju u jedan i ispisati sve intervale koji se ne preklapaju. Ulazni format Prvi redak sadrži cijeli broj n. Drugi red koji sadrži n parova gdje je svaki par ...

Čitaj više

Pitanje 255. Maksimalni zbroj podreda koristeći Divide and Conquer Izjava o problemu U problemu "Maksimalna suma niza pomoću dijeljenja i osvajanja" dali smo niz pozitivnih i negativnih cijelih brojeva. Napišite program koji će pronaći najveći zbroj susjednih podmreža. Ulazni format Prvi redak koji sadrži cijeli broj N. Drugi redak koji sadrži niz ...

Čitaj više

Pitanje 256. Problem sortiranja palačinki Izjava o problemu "Problem sortiranja palačinki" temelji se na sortiranju palačinki. S obzirom na nerazvrstani niz, moramo napisati program koji za sortiranje polja koristi samo okretanje. Flip je operacija koja preokreće niz. Ulazni format Prvi redak sadrži cijeli broj N. Drugi redak koji sadrži N razmaka ...

Čitaj više

Pitanje 257. Razvrstavanje palačinki Izjava problema U problemu "Razvrstavanje palačinki" dali smo niz cijelih brojeva A []. Sortirajte niz izvodeći niz okretanja palačinki. U jednom okretanju palačinke radimo sljedeće korake: Odaberite cijeli broj k gdje je 1 <= k <= arr.length. Obrni niz pod-niza [0… k-1] (0-indeksirano). Ulaz ...

Čitaj više

Pitanje 258. Rasporedite dane brojeve da tvore najveći broj II Izjava o problemu U problemu "Složi dane brojeve da tvore najveći broj II" dali smo niz pozitivnih cijelih brojeva. Posložite ih na takav način da će aranžman činiti najveću vrijednost. Ulazni format Prvi i jedini redak koji sadrži cijeli broj n. Drugi red koji sadrži ...

Čitaj više

Pitanje 259. Iterativna primjena brzog sortiranja Izjava problema U problemu "Iterativna implementacija brzog sortiranja" dali smo niz [[]. Moramo sortirati niz pomoću brzog sortiranja. Ovdje se brzo sortiranje ne provodi rekurzivno, već se provodi na iterativni način. Ulazni format Prvi redak koji sadrži cijeli broj n. Drugi red koji sadrži ...

Čitaj više

Pitanje 260. Izmiješajte zadati niz Izjava o problemu U problemu "Nasumično promijeni dani niz" dali smo niz cijelih brojeva. Napišite program koji miješa zadani niz. Odnosno, nasumično će miješati elemente u polju. Ulazni format Prvi redak sadrži cijeli broj n. Drugi redak koji sadrži n cjelobrojnih odvojenih razmakom Izlaz ...

Čitaj više

Pitanje 261. Pronađite red s maksimalnim brojem 1 Izjava o problemu U problemu "Pronađi redak s maksimalnim brojem 1" dali smo matricu (2D niz) koja sadrži binarne znamenke sa svakim sortiranim retkom. Pronađite redak koji ima maksimalni broj 1. Ulazni format Prvi redak sadrži dvije cjelobrojne vrijednosti n, m. Dalje, n redaka ...

Čitaj više

Pitanje 262. Sortiranje K sortiranog niza Izjava o problemu U problemu “Sortiranje K sortiranog niza” dali smo niz od n elemenata, gdje je svaki element udaljen najviše k od svog ciljnog položaja. Osmislite algoritam koji sortira u O (n log k) vremenu. Ulazni format Prvi redak sadrži dvije cjelobrojne vrijednosti N ...

Čitaj više

Pitanje 263. Maksimalni podskup proizvoda II Izjava problema U problemu "Maximum Product Subarray II" dali smo niz koji se sastoji od pozitivnih, negativnih cijelih brojeva i također nula. Moramo pronaći maksimalan umnožak niza. Ulazni format Prvi redak koji sadrži cijeli broj N. Drugi redak koji sadrži N cijelih brojeva odvojenih razmakom. Izlazni format Jedini ...

Čitaj više

Pitanje 264. Najveći podskup s jednakim brojem 0 i 1 Izjava o problemu U problemu "Najveća podniz s jednakim brojem 0 i 1" dali smo niz a [] koji sadrži samo 0 i 1. Pronađite najveći podniz s jednakim brojem 0 i 1 i ispisat će indeks početka i krajnji indeks najvećeg podreza. ...

Čitaj više

Pitanje 265. Maksimalna suma koja se povećava Izjava problema U problemu "Maksimalna suma koja se povećava sljedom" dali smo niz. Pronađite zbroj maksimalne podrednosti datog niza, to jest cijeli brojevi u podpolje su poredani. Sekvenca je dio niza koji je niz koji je ...

Čitaj više

Pitanje 266. Broj manjih elemenata na desnoj strani Izjava o problemu U problemu "Broj manjih elemenata na desnoj strani" dali smo niz []. Pronađite broj manjih elemenata koji se nalaze s desne strane svakog elementa. Ulazni format Prvi i jedini redak koji sadrži cijeli broj N. Drugi redak koji sadrži N cijelih brojeva odvojenih razmakom. Izlaz ...

Čitaj više

Pitanje 267. Povećavanje sljedova duljine tri s maksimalnim proizvodom Izjava o problemu U problemu "Povećavanje sljedova duljine tri s maksimalnim proizvodom" dali smo niz pozitivnih cijelih brojeva. Nađi podljevak duljine 3 s maksimalnim proizvodom. Sljedeća bi se trebala povećavati. Ulazni format Prvi i jedini redak koji sadrži cijeli broj N koji označava veličinu ...

Čitaj više

Pitanje 268. Elementi se u nizu pojavljuju više od N / K puta Izjava o problemu U problemu "Elementi se pojavljuju više od N / K puta u nizu" dali smo čitav niz veličine n. Pronađite elemente koji se pojavljuju više od n / k puta. Gdje je k ulazna vrijednost. Ulazni format Prvi i jedini redak koji sadrži dvije cijele brojeve N i ...

Čitaj više

Pitanje 269. Pronađite element vrha iz niza Izjava o problemu U problemu "Pronađi vršni element iz niza" dali smo ulazni niz cijelih brojeva. Pronađite vrh element. U nizu je element vršni element ako je element veći od oba susjeda. Za kutne elemente možemo smatrati jedinim ...

Čitaj više

Pitanje 270. Premjestite pozitivne i negativne brojeve na drugi način u niz Izjava problema U problemu "Prerasporedite pozitivne i negativne brojeve u nizu" dali smo niz [[]. Ovaj niz sadrži pozitivne i negativne cijele brojeve. Preuredite niz na takav način da se pozitivno i negativno smjeste alternativno. Ovdje broj pozitivnih i negativnih elemenata ne treba ...

Čitaj više

Pitanje 271. Pronađite maksimalan broj ponavljanja u nizu Izjava o problemu U problemu "Pronađi maksimalan broj koji se ponavlja u nizu" dali smo nesortirani niz veličine N. Dati niz sadrži brojeve u rasponu {0, k} gdje je k <= N. Pronađi broj koji dolazi s maksimalnim brojem puta u nizu. Ulazni format ...

Čitaj više

Pitanje 272. Tug of War Izjava o problemu U problemu potezanja konopa dali smo niz cijelih brojeva, podijelite niz u dva podskupa veličine n / 2 veličine, tako da razlika u zbroju dva podskupa bude što manja. Ako je n čak, svaka veličina podskuta je n / 2. Ako ...

Čitaj više

Pitanje 273. Prva kružna tura koja će posjetiti sve benzinske bunkere U prvoj kružnoj turi koja je obišla sve probleme s benzinskim spremnicima, izjava je takva da je na krugu krug s n benzinskih pumpi. Svaka benzinska pumpa ima par podataka. Prva vrijednost je količina benzinske pumpe, a druga je ...

Čitaj više

Pitanje 274. Broji moguće trokute Izjava problema U problemu brojanja mogućih trokuta dali smo niz od n pozitivnih cijelih brojeva. Pronađite broj trokuta koji se mogu oblikovati pomoću tri različita elementa niza kao stranice trokuta. Napomena: Uvjet trokuta zbroj je dviju stranica ...

Čitaj više

Pitanje 275. Maksimalni zbroj kružnog podmreže Izjava o problemu U problemu maksimalnog zbroja kružnih podniza dali smo niz cijelih brojeva poredanih u krug, pronađite maksimalni zbroj uzastopnih brojeva u kružnom nizu. Primjer unosa arr [] = {13, -17, 11, 9, -4, 12, -1} Izlaz 40 Objašnjenje ovdje, zbroj = 11 + ...

Čitaj više

Pitanje 276. Četiri elementa koja se zbrajaju u dato Izjava problema U četiri elementa koja se zbrajaju s danim problemom, dali smo niz koji sadrži N elemenata koji mogu biti pozitivni ili negativni. Pronađite skup od četiri elementa čiji je zbroj jednak zadanoj vrijednosti k. Ulazni format Prvi redak koji sadrži cijeli broj N. Drugi redak koji sadrži niz ...

Čitaj više

Pitanje 277. Problem s particijom Izjava problema U problemu particije dali smo skup koji sadrži n elemenata. Pronađite može li se zadani skup podijeliti u dva skupa čiji je zbroj elemenata u podskupovima jednak. Primjer unosa arr [] = {4, 5, 11, 9, 8, 3} Izlaz Da Objašnjenje Niz ...

Čitaj više

Pitanje 278. Problem slavnih Izjava o problemu U problemu slavnih postoji soba od N ljudi, pronađite slavnu osobu. Uvjeti za slavne osobe su - Ako je A slavna osoba, tada bi svi ostali u sobi trebali znati A. A ne bi trebali znati nikoga u sobi. Moramo pronaći osobu koja udovoljava tim uvjetima. ...

Čitaj više

Pitanje 279. Pronađite sortirani slijed veličine 3 Izjava o problemu U danom nesortiranom nizu cijelih brojeva. Moramo pronaći razvrstanu podrednost veličine 3. Neka tri elementa budu niz [i], niz [j], niz [k], zatim niz [i] <niz [j] <niz [k] za i <j < k. Ako je u nizu pronađeno više trojki, ispišite bilo koji ...

Čitaj više

Pitanje 280. Subarray s danim zbrojem Izjava problema U podnizu s danim problemom zbroja dali smo niz koji sadrži n pozitivnih elemenata. Moramo pronaći podniz u kojem je zbroj svih elemenata podreza jednak zadanoj_zbroju. Subarray se dobiva iz izvornog polja brisanjem nekih ...

Čitaj više

Pitanje 281. Maksimalni element u nizu koji se povećava, a zatim smanjuje Izjava o problemu U danom nizu koji sadrži n elemenata. Elementi su pohranjeni na takav način da je prvo k elemenata u rastućem redoslijedu, a zatim nk elemenata u opadanju odatle, moramo pronaći maksimalan element u polju. Primjer a) Ulazni niz: [15, 25, ...

Čitaj više

Pitanje 282. Brojte minimalne korake za dobivanje zadanog niza Izjava o problemu U brojanju minimalnih koraka za dobivanje zadanog problema s nizom dali smo ulazni cilj niza [] koji sadrži n elemenata, moramo izračunati minimalan broj operacija od pretvaranja niza [] veličine n sa svim nulama do cilja [] . Operacije a) Povećavanje elementa za 1 je ...

Čitaj više

Pitanje 283. Pronađite izgubljeni element iz dupliciranog niza Izjava problema S obzirom na dva polja A i B, jedan je niz duplikat drugog, osim jednog elementa. Jedan element nedostaje ni u A ni u B. moramo izgubiti element iz dupliciranog niza. Primjer 5 1 6 4 8 9 6 4 8 ...

Čitaj više

Pitanje 284. Preuredite zadani niz u maksimalno minimalni oblik Izjava o problemu U problemu "Preurediti zadani niz u maksimalno minimalni oblik" dali smo sortirani niz koji sadrži N elemenata. Preuredite zadani sortirani niz pozitivnih cijelih brojeva, tako da su alternativni elementi i-ti max i i-ti min. Pogledajte dolje za bolje razumijevanje preslagivanja elemenata - Niz [0] ...

Čitaj više

Pitanje 285. Podred i podred Izjava o problemu U problemu s podnizom i podsljemenjem moramo ispisati sve pod nizove i podredove za zadani niz. Generirajte sve moguće neprazne podsklopove. Podniz se obično definira kao dio ili odjeljak niza u kojem se susjednost temelji na indeksu. Podred ...

Čitaj više

Pitanje 286. Spoji dva razvrstana niza Izjava o problemu U problemu spajanja dva sortirana niza dali smo dva sortirana polja za ulaz, trebamo spojiti ova dva niza tako da početni brojevi nakon završenog sortiranja budu u prvom nizu, a ostanu u drugom nizu. Primjer unosa A [] = {1, 3, 5, 7, ...

Čitaj više

Pitanje 287. Broj trojki sa sumom manjom od zadane vrijednosti Izjava o problemu Dali smo niz koji sadrži N broj elemenata. U danom polju izbrojite broj trojki sa zbrojem manjim od zadane vrijednosti. Primjer unosa a [] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} Zbroj = 10 Izlaz 7 Moguće trojke su: ...

Čitaj više

Pitanje 288. Sljedeći veći element u nizu Izjava problema S obzirom na niz, pronaći ćemo sljedeći veći element svakog elementa u nizu. Ako za taj element ne postoji sljedeći veći element, ispisat ćemo -1, inače ćemo ispisati taj element. Napomena: Sljedeći veći element je element koji je veći i ...

Čitaj više

Pitanje 289. Spajanje dvaju sortiranih nizova Izjava o problemu Spajanjem dva razvrstana niza zadali smo dva razvrstana niza, jedan niz veličine m + n i drugi niz veličine n. Spojit ćemo niz veličine n u niz veličine m + n i ispisati spojeni niz veličine m + n. Primjer unosa 6 3 M [] = ...

Čitaj više

Pitanje 290. Pronađite fiksnu točku u zadanom nizu Izjava o problemu S obzirom na niz od n različitih elemenata, pronađite fiksnu točku u danom nizu, pri čemu fiksna točka znači da je vrijednost elementa ista kao i indeks. Primjer unosa 5 arr [] = {0,4,8,2,9} Izlaz 0 je fiksna točka u ovom nizu jer vrijednost i indeks ...

Čitaj više

Pitanje 291. Pronađite element pomoću binarnog pretraživanja u sortiranom nizu Izjava o problemu S obzirom na sortirani niz, pronađi element pomoću binarnog pretraživanja u sortiranom nizu. Ako je prisutan, ispišite indeks tog elementa inače ispišite -1. Primjer unosa arr [] = {1, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 26, 29, 36, 37, 156} X = 6 // element za pretragu ...

Čitaj više

Pitanje 292. Pronađi triplet u nizu s zadanim zbrojem Izjava problema S obzirom na niz cijelih brojeva, pronađite kombinaciju tri elementa u polju čija je suma jednaka zadanoj vrijednosti X. Ovdje ćemo ispisati prvu kombinaciju koju dobijemo. Ako takve kombinacije nema, ispišite -1. Primjer unosa N = 5, X = 15 arr [] = ...

Čitaj više

Pitanje 293. Pronađi duplikate u nizu na najučinkovitiji način Izjava o problemu Na najučinkovitiji način prikažite sve elemente koji su duplikati u prostoru O (n) i O (1). S obzirom na niz veličine n koji sadrži brojeve od 0 do n-1, ti se brojevi mogu pojaviti bilo koji broj puta. Pronađite duplikate u nizu u najučinkovitijem ...

Čitaj više

Pitanje 294. Poredaj 0s 1s i 2s u nizu Izjava problema S obzirom na niz koji sadrži N elemenata gdje su elementi niza 0,1 ili 2. Razvrstavanje ili odvajanje 0s 1s i 2s u nizu. Složite sve nule u prvom poluvremenu, sve u drugom poluvremenu i sve dvije u trećem poluvremenu. Primjer unosa 22 ...

Čitaj više

Pitanje 295. Pronađite vođe u nizu Izjava problema S obzirom na niz koji sadrži N elemenata. Pronađite vođe u nizu. Vođe su element koji s polja desno od njih nema element veći od sebe. Primjer ulaza 7 1 95 4 46 8 12 21 Izlaz 95 46 21 Objašnjenje Ovdje nema ...

Čitaj više

Pitanje 296. Nedostaje najmanji pozitivan broj u nesortiranom nizu Izjava o problemu U danom nesortiranom nizu pronađite najmanji pozitivan broj koji nedostaje u nesortiranom nizu. Pozitivni cijeli broj ne uključuje 0. Po potrebi možemo izmijeniti izvorni niz. Niz može sadržavati pozitivne i negativne brojeve. Primjer a. Ulazni niz: [3, 4, -1, 0, -2, 2, 1, ...

Čitaj više

Pitanje 297. Pronađite poddrugu K duljine maksimalnog prosjeka Izjava problema U pronalasku K niza duljine maksimalno prosječnog problema dali smo niz veličine N. Pronalaženje početnog položaja podniza u danom nizu veličine k s maksimalnim prosjekom. Niz može sadržavati pozitivne i negativne brojeve. (Prosjek = zbroj elemenata / broja ...

Čitaj više

Pitanje 298. Pronađite pitagorejske trojke iz Arraya Izjava o problemu Dali smo niz koji sadrži n cijelih brojeva. Moramo pronaći skup pitagorejskih trojki iz zadanog niza. Napomena: Pitagorine trojke: a ^ 2 + b ^ 2 = c ^ 2. Primjer Ulaz 6 [3, 4, 6, 5, 7, 8] Izlaz Pitagorine trojke: 3, 4, 5 Pristup 1 ...

Čitaj više

Pitanje 299. Pomaknite sve nule na kraj zadanog niza Izjava o problemu U danom nizu pomaknite sve nule koje su prisutne u nizu na kraj niza. Ovdje uvijek postoji način za umetanje sveg broja nula na kraj niza. Primjer unosa 9 9 17 0 14 0 ...

Čitaj više

Pitanje 300. Pronađi minimalnu udaljenost između dva broja u nizu Izjava o problemu U danom nerazvrstanom nizu, koji također može sadržavati duplikate, pronađite minimalnu udaljenost između dva različita broja u nizu. Udaljenost između 2 broja u nizu: apsolutna razlika između indeksa +1. Primjer unosa 12 3 5 4 2 6 5 6 6 5 4 ...

Čitaj više

Pitanje 301. Broji broj pojava u razvrstanom nizu Izjava o problemu U problemu "Brojanje broja pojavljivanja u razvrstanom nizu" dali smo razvrstani niz. Prebrojite broj pojava ili učestalost u razvrstanom nizu X gdje je X cijeli broj. Primjer unosa 13 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 ...

Čitaj više

Pitanje 302. Maksimalni zbroj uzastopnih elemenata Izjava o problemu U zadanom nizu "Maksimalni zbroj nekonsekutivnih elemenata" morate pronaći maksimalni zbroj neusljednih elemenata. Ne možete dodati neposredne brojeve susjeda. Na primjer [1,3,5,6,7,8,] ovdje su 1, 3 susjedne pa ih ne možemo dodati, a 6, 8 nisu susjedne pa ...

Čitaj više

Pitanje 303. Pronađi najmanji broj koji nedostaje u sortiranom nizu Izjava o problemu U problemu "Pronađi najmanji nedostajući broj u sortiranom nizu" dali smo čitav niz. Pronađite najmanji broj koji nedostaje u sortiranom nizu veličine N koji ima jedinstvene elemente u rasponu od 0 do M-1, gdje je M> N. Primjer unosa [0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, ...

Čitaj više

Pitanje 304. Prvi ponavljajući element Izjava o problemu Dali smo niz koji sadrži n cijelih brojeva. Moramo pronaći prvi ponavljajući element u danom nizu. Ako nema ponovljenog elementa, ispišite "Nije ponovljen cijeli broj". Napomena: Ponavljajući elementi su oni elementi koji dolaze više puta. (Niz može sadržavati duplikate) ...

Čitaj više

Pitanje 305. Slagalica s nizom proizvoda Izjava o problemu U problemu slagalice niza proizvoda trebamo konstruirati niz gdje će i-ti element biti umnožak svih elemenata u danom nizu, osim elementa na i-tom položaju. Primjer ulaza 5 10 3 5 6 2 Izlaz 180 600 360 300 900 ...

Čitaj više

Pitanje 306. Pronađite sve parove s danom razlikom Izjava o problemu Dali smo niz koji sadrži različite elemente ili u njemu nema ponovljenih elemenata. Pronađite sve parove s danom razlikom. Ako nema nijednog para s danim drugačijim, tada ispišite „Nema para s danim različitim“. Primjer unosa 10 20 90 70 20 80 ...

Čitaj više

Pitanje 307. Pronađite prvi ponavljajući broj u danom nizu Izjava o problemu U nizu može biti više ponavljajućih brojeva, ali morate pronaći prvi ponavljajući broj u danom nizu (pojavljuje se drugi put). Primjer ulaza 12 5 4 2 8 9 7 12 5 6 12 4 7 Izlaz 5 je prvi ponavljajući element ...

Čitaj više

Pitanje 308. Maksimalna razlika između dva elementa, poput većeg, dolazi nakon manjeg Izjava o problemu Dali smo niz od n cijelih brojeva u kojima moramo pronaći maksimalnu razliku između dva elementa, poput većeg elementa nakon manjeg. Primjer Ulaz 4 7 2 18 3 6 8 11 21 Izlaz 19 Pristup 1 za maksimalnu razliku između dva elementa ...

Čitaj više

Pitanje 309. Većinski element Izjava o problemu S obzirom na sortirani niz, moramo pronaći većinski element iz sortiranog niza. Element većine: Broj koji se javlja više od polovice veličine niza. Ovdje smo dali broj x, moramo provjeriti je li element većina_ ili nije. Primjer unosa 5 2 ...

Čitaj više

Pitanje 310. Pronađite prvi i drugi najmanji element Izjava problema Da bismo pronašli prvi i drugi najmanji problem, dali smo niz cijelih brojeva. Pronađite prvi i drugi najmanji cijeli broj iz niza ili pronađite dva najmanja broja iz niza. Primjer Ulaz 7, 6, 8, 10, 11, 5, 13, 99 Izlaz Prvi najmanji je ...

Čitaj više

Pitanje 311. Pronađite broj neparan broj puta u nizu Izjava problema S obzirom na niz pozitivnih cijelih brojeva. Svi se brojevi pojavljuju paran broj puta, osim jednog broja koji se dogodi neparan broj puta. Moramo pronaći broj koji se neparan broj puta pojavio u nizu. Primjer unosa 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, ...

Čitaj više

Pitanje 312. Poredaj elemente prema učestalosti pojavljivanja Izjava o problemu U elementu sortiranja prema učestalosti pojavljivanja zadali smo niz a []. Poredajte elemente niza na takav način da je element s najvećim brojem pojavljivanja na prvom mjestu. Ako je broj pojavljivanja jednak, ispišite broj koji se prvi pojavio u ...

Čitaj više

Pitanje 313. Pronađite broj koji nedostaje Izjava problema Pri pronalaženju broja koji nedostaje iz niza od 1 do N brojeva dali smo niz koji sadrži N-1 brojeve. Jedan niz nedostaje u nizu brojeva od 1 do N. Moramo pronaći broj koji nedostaje. Ulazni format Prvi redak koji sadrži cijeli broj ...

Čitaj više

Pitanja o Amazonovim nizovima

Pitanje 314. Upute korak po korak od čvora binarnog stabla do drugog LeetCode rješenja Izjava o problemu: upute korak po korak od čvora binarnog stabla do drugog LeetCode rješenja – dan vam je korijen binarnog stabla s n čvorova. Svakom čvoru je jedinstveno dodijeljena vrijednost od 1 do n. Također vam je dan integer startValue koji predstavlja vrijednost početnog čvora s, i drugačiji integer destValue koji predstavlja vrijednost odredišta ...

Čitaj više

Pitanje 315. Rotirajte string LeetCode rješenje Izjava o problemu Rotate String LeetCode Rješenje – Zadana su dva niza s i cilj, vrati true ako i samo ako s može postati cilj nakon nekog broja pomaka na s. Pomak na s sastoji se od pomicanja krajnjeg lijevog znaka s na krajnju desnu poziciju. Na primjer, ako je s = “abcde”, tada će ...

Čitaj više

Pitanje 316. Mijenjanje slova LeetCode rješenje Izjava o problemu Shifting Letters kaže da smo zadali niz s i niz pomaka. Sada za svaki pomak [i] = x, želimo pomaknuti prvo i + 1 slovo od s, x puta. Moramo vratiti posljednji niz nakon primjene svih pomaka. Primjer 1: Unos: s = "abc", pomaci ...

Čitaj više

Pitanje 317. Ocjena LeetCode rješenja za zagrade Izjava o problemu Rezultat rješenja zagrada LeetCode kaže – S obzirom na uravnoteženi niz zagrada s i vraća maksimalni rezultat. Rezultat uravnoteženog niza zagrada temelji se na sljedećim pravilima: "()" ima rezultat 1. AB ima rezultat A + B, gdje su A i B uravnoteženi nizovi zagrada. (A) ima rezultat 2 * A, gdje je A ...

Čitaj više

Pitanje 318. Dizajn Dodajte i pretražite Words Struktura podataka LeetCode Rješenje Izjava o problemu: Dizajnirajte strukturu podataka riječi za dodavanje i pretraživanje LeetCode Solution kaže – Dizajnirajte strukturu podataka koja podržava dodavanje novih riječi i pronalaženje odgovara li niz bilo kojem prethodno dodanom nizu. Implementirajte klasu WordDictionary: WordDictionary() Inicijalizira objekt. void addWord(word) Dodaje riječ strukturi podataka, može se kasnije uporediti. bool search(word) Vraća true ako postoji ...

Čitaj više

Pitanje 319. Otkrivanje rješenja koda velikih slova Izjava o problemu: Detect Capital Leetcode Solution kaže da – S obzirom na niz, vrati true ako je uporaba velikih slova u njemu ispravna. Uvjeti za prave riječi su: Sva slova u ovoj riječi su velika, poput "UK". Sva slova u ovoj riječi nisu velika, poput "ide". samo...

Čitaj više

Pitanje 320. Rješenje za dekodiranje niza Leetcode Izjava o problemu Decode String LeetCode Rješenje – “Decode String” traži od vas da pretvorite kodirani niz u dekodirani niz. Pravilo kodiranja je k[kodirani_niz], gdje se kodirani_niz unutar uglastih zagrada ponavlja točno k puta pri čemu je k pozitivan cijeli broj. Primjer: Ulaz: s = "3[a]2[bc]" Izlaz: "aaabcbc" ...

Čitaj više

Pitanje 321. Podniz s spajanjem svih riječi Leetcode rješenje Izjava problema Podniz s spajanjem svih riječi LeetCode Rješenje – “Podniz sa spajanjem svih riječi” navodi da je zadan niz s i niz riječi niza gdje je svaka riječ iste duljine. Moramo vratiti sve početne indekse podniza koji je ...

Čitaj više

Pitanje 322. Različiti načini dodavanja zagrada Leetcode rješenje Izjava o problemu Različiti načini dodavanja zagrada LeetCode Rješenje – “Različiti načini dodavanja zagrada” navodi da je dao izraz niza brojeva i operatora. Moramo vratiti sve moguće rezultate iz izračunavanja svih različitih mogućih načina grupiranja brojeva i operatora. Odgovor vratite bilo kojim redoslijedom. ...

Čitaj više

Pitanje 323. Generirajte zagrade Leetcode rješenje Izjava problema Generiraj zagrade LeetCode Rješenje – “Generiraj zagrade” navodi da je s obzirom na vrijednost n. Moramo generirati sve kombinacije od n parova zagrada. Odgovor vratite u obliku vektora nizova dobro oblikovanih zagrada. Primjer: Ulaz: n = 3 Izlaz: ["((()))","(()())","(())()","()(())","()( )()"] Objašnjenje: ...

Čitaj više

Pitanje 324. Minimalno uklanjanje za izradu valjanih zagrada LeetCode rješenje Izjava o problemu Minimalno uklanjanje za izradu valjanih zagrada LeetCode Rješenje – Dobivate niz s od '(', ')' i mala slova engleskog jezika. Vaš zadatak je ukloniti minimalni broj zagrada ( '(' ili ')', na bilo kojoj poziciji) tako da rezultirajući niz zagrada bude ...

Čitaj više

Pitanje 325. Najduži podniz bez ponavljanja znakova Leetcode Rješenje Izjava problema Najduži podniz bez ponavljanja znakova LeetCode Rješenje – navodi da je s obzirom na niz s. Moramo pronaći najduži podniz bez ponavljanja znakova. Primjer: Ulaz: s = "abcabcbb" Izlaz: 3 Objašnjenje: Najduži podniz bez ponavljanja znakova je duljine 3. Niz je: "abc". Unos: s = "bbbbb" ...

Čitaj više

Pitanje 326. Projektiranje podzemnog sustava Leetcode rješenje Izjava o problemu Projektiranje podzemnog sustava LeetCode rješenje – “Dizajn podzemnog sustava” traži od vas da dizajnirate željeznički sustav kako biste pratili vrijeme putovanja kupaca između dvije stanice. Potrebno je izračunati prosječno vrijeme potrebno za putovanje od jedne stanice do druge. Moramo implementirati...

Čitaj više

Pitanje 327. Rješenje s najdužim zajedničkim prefiksom Leetcode Izjava problema Najduži zajednički prefiks LeetCode Rješenje – “Najduži zajednički prefiks” navodi da je zadan niz nizova. Moramo pronaći najduži zajednički prefiks među ovim nizovima. Ako ne postoji nikakav prefiks, vratite prazan niz. Primjer: Ulaz: strs = ["flower","flow","flight"] Izlaz: "fl" Objašnjenje: "fl" je najduži ...

Čitaj više

Pitanje 328. Valjano rješenje Palindroma II Leetcode Iskaz problema Rješenje valjanog palindroma II LeetCode – “Valjani palindrom II” navodi da s obzirom na niz s, moramo vratiti true ako s može biti palindromski niz nakon brisanja najviše jednog znaka. Primjer: Ulaz: s = "aba" Izlaz: istina Objašnjenje: Ulazni niz je već palindrom, tako da postoji ...

Čitaj više

Pitanje 329. Važeće zagrade Leetcode Rješenje Iskaz problema Rješenje valjanih zagrada LeetCode – “Važeće zagrade” navodi da ste dobili niz koji sadrži samo znakove '(', ')', '{', '}', '[' i ']'. Moramo utvrditi je li ulazni niz valjan ili ne. Za niz se kaže da je važeći niz ako se otvorene zagrade moraju zatvoriti...

Čitaj više

Pitanje 330. Rješenje s najvećim brojem Leetcode Izjava problema Najveći broj LeetCode Rješenje – “Najveći broj” navodi da s obzirom na popis nenegativnih cijelih brojeva brojeva, moramo rasporediti brojeve na takav način da tvore najveći broj i vratiti ga. Budući da rezultat može biti vrlo velik, morate se vratiti ...

Čitaj više

Pitanje 331. Implementirajte rješenje Leetcode Trie (prefiksno stablo). Izjava problema Rješenje LeetCode Implement Trie (prefiksno stablo) – “Implementirajte Trie (prefiksno stablo)” traži od vas da implementirate Trie strukturu podataka koja učinkovito izvodi umetanje, pretraživanje i pretraživanje prefiksa. Primjer: Unos: ["Trie", "insert", "search", "search", "startsWith", "insert", "search"] [[], ["apple"], ["apple"], [ "app"], ["app"], ["app"], ["app"]] Izlaz: [null, null, true, false, true, null, true] Objašnjenje: Nakon umetanja svih nizova, pokušajte izgledati kao ovo. Riječ jabuka se traži koja ...

Čitaj više

Pitanje 332. Palindrome Partitioning Leetcode Rješenje Izjava problema Rješenje LeetCode particioniranja palindroma – “Particioniranje palindroma” navodi da ste dobili niz, particionirajte ulazni niz tako da svaki podniz particije bude palindrom. Vrati sve moguće palindromske particije ulaznog niza. Primjer: Ulaz: s = "aab" Izlaz: [["a","a","b"],["aa","b"]] Objašnjenje: Postoje točno 2 važeća ...

Čitaj više

Pitanje 333. Brojite i recite Leetcode Rješenje Izjava problema Rješenje Count and Say LeetCode – “Izbroj i reci” traži od vas da pronađete n-ti član niza broji i reci. Slijed count-and-say je niz nizova znamenki definiranih rekurzivnom formulom: countAndSay(1) = "1" countAndSay(n) je način na koji biste "izgovorili" niz znamenki iz countAndSay(n-1), koji se zatim pretvara...

Čitaj više

Pitanje 334. Palindromski podnizovi Leetcode Rješenje Izjava problema Palindromski podnizovi Rješenje LeetCode – “Palindromski podnizovi” traži od vas da pronađete ukupan broj palindromskih podnizova u ulaznom nizu. Niz je palindrom kada se čita unatrag i naprijed. Podniz je neprekidni niz znakova unutar niza. Primjer: Ulaz: s = "aaa" Izlaz: ...

Čitaj više

Pitanje 335. Maksimalna duljina spojenog niza s jedinstvenim znakovima Leetcode Rješenje Izjava o problemu Maksimalna duljina spojenog niza s jedinstvenim znakovima Rješenje LeetCode – “Maksimalna duljina spojenog niza s jedinstvenim znakovima” kaže da vam je zadan niz nizova i da trebate odabrati bilo koji podslijed danog niza i spojiti ih žice koje formiraju ...

Čitaj više

Pitanje 336. Rješenje Leetcode za najkraću udaljenost riječi Izjava problema Najkraća udaljenost riječi LeetCode rješenje – kaže da vam je dan niz nizova i dvije različite riječi. Moramo vratiti najkraću udaljenost između ove dvije riječi koje se pojavljuju u ulaznom nizu. Primjer: Ulaz: wordsDict = ["vježbati", "čini", "savršeno", "kodiranje", "čini"], word1 = "kodiranje", word2 = "vježbanje" Izlaz: 3 Objašnjenje: Riječ "kodiranje" događa se u pozicija 4....

Čitaj više

Pitanje 337. Uklonite nevažeće zagrade Leetcode Rješenje Izjava o problemu Rješenje Ukloni nevažeće zagrade Leetcode – navodi da ste dobili niz s koji sadrži zagrade i mala slova. Moramo ukloniti minimalni broj nevažećih zagrada da bi ulazni niz bio valjan. Moramo vratiti sve moguće rezultate bilo kojim redoslijedom. Niz je...

Čitaj više

Pitanje 338. Minimalni broj koraka za izradu dviju žica Anagram rješenja s leetcode-om Izjava problema U ovom problemu dobivamo dva niza '&' t 'koji se sastoje od malih slova engleskih znakova. U jednoj operaciji možemo odabrati bilo koji znak u nizu 't' i promijeniti ga u neki drugi znak. Moramo pronaći minimalan broj takvih operacija da bismo napravili 't' ...

Čitaj više

Pitanje 339. Rješenje izomorfnih žica Leetcode Izjava problema U ovom problemu dobivamo dva niza, a i b. Cilj nam je utvrditi jesu li dvije žice izomorfne ili ne. Dva se niza nazivaju izomorfnim ako i samo ako likove u prvom nizu uopće može zamijeniti bilo koji znak (uključujući i njega samog) ...

Čitaj više

Pitanje 340. Minimalne zamjene kako bi se žice izjednačile s rješenjem s kodovima Izjava o problemu Dobivaju se dva niza s1 i s2 jednake duljine koji se sastoje samo od slova "x" i "y". možete zamijeniti bilo koja dva znaka koja pripadaju različitim žicama, vaš zadatak je učiniti oba niza jednakim. vrati minimalan broj zamjena potrebnih da bi se obje žice izjednačile ...

Čitaj više

Pitanje 341. Uklonite rješenje koda s palindromskim posljedicama Problem Uklanjanje palindromskih posljedica Leetcode Solution navodi da ste dobili niz. Niz se sastoji od samo dva znaka "a" ili "b". Trebate izbrisati cijeli niz. Postoji ograničenje da u jednom potezu možete izbrisati samo palindromsku sljedbu. Pronađite minimum ...

Čitaj više

Pitanje 342. Definiranje rješenja s IP kodom za uklanjanje koda Izjava o problemu U ovom problemu dobivamo IP adresu. Samo ga moramo pretvoriti u defanged IP adresu, tj. U našem izlaznom nizu, sve "." pretvaraju se u "[.]". Primjer # 1: adresa = "1.1.1.1" "1 [.] 1 [.] 1 [.] 1" # 2: adresa = "255.100.50.0" "255 [.] 100 [.] 50 [.] 0 "Pristup 1 (Korištenje String Streama / Graditelja) ...

Čitaj više

Pitanje 343. Podudaranje nizova u rješenju s nizom koda Problem Podudaranje nizova u rješenju s nizom koda omogućuje nam niz nizova. Problem traži da iz ulaza pronađemo nizove koji su podnizovi nekog drugog niza. Samo kratki podsjetnik, podniz nije ništa drugo nego dio niza koji ostaje nakon ...

Čitaj više

Pitanje 344. Je rješenje s naredbama Leetcode Izjava problema U ovom problemu dobivamo dva različita niza. Cilj je otkriti je li prvi niz podljednica drugog. Primjeri first string = "abc" second string = "mnagbcd" true first string = "burger" second string = "dominos" false Pristup (rekurzivan) To je jednostavno ...

Čitaj više

Pitanje 345. Pronađite rješenje Leetcode rješenje U ovom smo problemu dobili dvije nizove. Drugi se niz generira slučajnim miješanjem znakova prvog niza, a zatim dodavanjem dodatnog znaka u bilo kojem slučajnom položaju. Moramo vratiti dodatni znak koji je dodan drugom nizu. Likovi će uvijek ...

Čitaj više

Pitanje 346. Dodajte binarno rješenje s Leetcode-om Izjava o problemu S obzirom na dva binarna niza a i b, moramo dodati ta dva niza, a zatim vratiti rezultat kao binarni niz. Binarni niz su nizovi koji sadrže samo 0 i 1. Primjer a = "11", b = "1" "100" a = "1010", b = "1011" "10101" Pristup za dodavanje dva ...

Čitaj više

Pitanje 347. Važeće rješenje s palicim leetcodeom Izjava problema S obzirom na niz, moramo utvrditi je li riječ o palindromu, uzimajući u obzir samo alfanumeričke znakove, odnosno brojeve i abecede. Također moramo zanemariti slučajeve za znakove abecede. Primjer "Čovjek, plan, kanal: Panama" istina Objašnjenje: "AmanaplanacanalPanama" važeći je palindrom. "utrkivati ​​se automobilom" ...

Čitaj više

Pitanje 348. Obrnuti samoglasnici otopine s nizovitim kôdom Izjava problema U ovom problemu dat je niz i moramo obrnuti samo samoglasnike ovog niza. Primjer "hello" "holle" Objašnjenje: prije preokretanja: "hello" nakon preokretanja: "holle" "leetcode" "leotcede" Objašnjenje: Pristup 1 (upotreba steka) Moramo samo preokrenuti samoglasnike prisutne u ulazu ...

Čitaj više

Pitanje 349. Rješenje za rimski do cjelobrojni leetcode U problemu “Roman to Integer” dobili smo niz koji predstavlja neki pozitivni cijeli broj u njegovom rimskom obliku. Rimski brojevi predstavljeni su sa 7 znakova koji se mogu pretvoriti u cijele brojeve pomoću sljedeće tablice: Napomena: Cjelobrojna vrijednost dane rimske brojke neće premašiti ili ...

Čitaj više

Pitanje 350. Rješenje s ukrštanjem putova Izjava problema U prijelazu puta daje se problem a_string u kojem postoje samo četiri različita znaka 'N', 'S', 'E' ili 'W' koji prikazuju kretanje objekta u jednom smjeru za 1 jedinicu. Objekt je u početku izvor (0,0). Moramo otkriti jesu li ...

Čitaj više

Pitanje 351. Množenje žica rješenjem s kodovima Problem Množenje žica Leetcode rješenje traži da pomnožimo dva niza koja su nam dana kao ulaz. Taj rezultat množenja moramo ispisati ili vratiti na funkciju pozivatelja. Dakle, formalnije rečeno s obzirom na dvije žice, pronađite umnožak danih žica. ...

Čitaj više

Pitanje 352. Čitav broj rimskog rješenja s Leetcode-om U ovom problemu dobivamo cijeli broj i moramo ga pretvoriti u rimski broj. Stoga se problem općenito naziva "Integer to Roman", a ovo je "Integer to Roman Leetcode Solution". Ako netko ne zna za rimske brojeve. U stara vremena ljudi nisu ...

Čitaj više

Pitanje 353. Niz za kodiranje Izjava o problemu Problem "Scramble String" navodi da su vam dana dva niza. Provjeriti je li drugi niz kodirani niz prvog ili nije? Objašnjenje Neka niz s = "sjajan" Prikaz s-a kao binarnog stabla rekurzivnim dijeljenjem u dva neprazna podniza. Ovaj niz može biti ...

Čitaj više

Pitanje 354. Grupni anagrami Moramo doznati grupne anagrame zadanih riječi. To znači da ćemo je za svaku riječ sortirati i pohraniti kao ključ i izvorni ulaz koji nije sortiran kao vrijednost i ako bilo koji drugi ulaz ima istu vrijednost kao ...

Čitaj više

Pitanje 355. Cjelovito prema engleskim riječima U problemu “Integer to English words” dali smo nenegativni cijeli broj i zadatke za pretvaranje tog broja u njegove numeričke riječi ili dobivamo unos broja, bilo kojeg broja, a naš zadatak je predstaviti taj broj u nizu oblik. Pogledajmo jedan primjer, ...

Čitaj više

Pitanje 356. Pronađite najmanje elemente koji sadrže elemente s k popisa U problemu „Pronađi najmanji raspon koji sadrži elemente s k popisa“ dali smo K popisa koji su razvrstani i jednake su veličine N. Traži se da se odredi najmanji raspon koji sadrži najmanje elemente sa svakog od K popisa . Ako postoji više od jednog ...

Čitaj više

Pitanje 357. Minimalni umeci za stvaranje palindroma s dopuštenim permutacijama Problem "Minimalno umetanja za formiranje palindroma s dopuštenim permutacijama" navodi da vam se daje string sa svim malim slovima. Izjava o problemu traži da se sazna minimalno umetanje znaka u niz koji može postati Palindrom. Položaj likova može biti ...

Čitaj više

Pitanje 358. LCS (najduža uobičajena sljedba) od tri niza Problem "LCS (najdulja zajednička sljednica) tri niza" navodi da su vam dana 3 niza. Otkrijte najdužu zajedničku podsljedicu od ove 3 žice. LCS je niz koji je uobičajen među 3 žice i sastoji se od znakova koji imaju isti redoslijed u svim ...

Čitaj više

Pitanje 359. Provjerite sadrži li niz susjedne cijele brojeve s dopuštenim duplikatima Dobit ćete niz čitavih brojeva koji mogu sadržavati i duplicirane elemente. Izjava o problemu traži da se utvrdi radi li se o skupu susjednih cijelih brojeva, ispišite "Da" ako jeste, ispišite "Ne" ako nije. Primjer unosa uzorka: [2, 3, 4, 1, 7, 9] Uzorak ...

Čitaj više

Pitanje 360. Najduža ponovljena slijedica Problem "Najdulja ponovljena podsljedica" navodi da ste kao ulaz dobili niz. Otkrijte najdulju ponovljenu podsekciju, to jest podsljedje koje postoji dva puta u nizu. Primjer aeafbdfdg 3 (afd) Pristup Problem nas traži da otkrijemo najdulju ponovljenu podrednost u nizu. ...

Čitaj više

Pitanje 361. Provjerite Palindrome nakon svakog upita za zamjenu znakova Problem "Provjeri Palindrome nakon svakog upita za zamjenu znakova" navodi da pretpostavljamo da ste dobili String i no. upita, svaki upit ima dvije cjelobrojne ulazne vrijednosti kao i1 i i2 i jedan unos znakova koji se naziva 'ch'. Izjava o problemu traži promjenu vrijednosti na i1 i ...

Čitaj više

Pitanje 362. Kombinacije slova telefonskog broja U kombinacijama slova problema s telefonskim brojem dali smo niz koji sadrži brojeve od 2 do 9. Problem je pronaći sve moguće kombinacije koje bi mogle biti predstavljene tim brojem ako su svakom broju dodijeljena neka slova. Dodjela broja je ...

Čitaj više

Pitanje 363. Najduži podniz bez ponavljanja znakova LeetCode rješenje Najduži podniz bez ponavljanja znakova LeetCode Rješenje – Zadani niz, moramo pronaći duljinu najduljeg podniza bez ponavljanja znakova. Pogledajmo nekoliko primjera: Primjer pwwkew 3 Objašnjenje: Odgovor je “wke” s duljinom 3 aav 2 Objašnjenje: Odgovor je “av” s duljinom 2 Pristup-1 ...

Čitaj više

Pitanje 364. Oblikujte najmanji broj iz zadane sekvence Problem "Oblikujte minimalni broj iz zadane sekvence" navodi da ste dobili neki obrazac samo Ja i D. Značenje I znači povećavanje i smanjenje, opskrbljeno nam je D. Izjava o problemu traži ispis minimalnog broja koji zadovoljava zadani obrazac. Imamo ...

Čitaj više

Pitanje 365. U izrazu pronađite indeks zatvarača za datu zagradu za otvaranje Izjava problema S obzirom na niz s duljine / veličine n i cjelobrojnu vrijednost koja predstavlja indeks početne uglate zagrade. Pronađi indeks zatvarajućih zagrada za datu otvarajuću zagradu u izrazu. Primjer s = "[ABC [23]] [89]" indeks = 0 8 s = "[C- [D]]" indeks = 3 5 s ...

Čitaj više

Pitanje 366. Obrazloženje teksta LeetCode rješenje Danas ćemo raspravljati o opravdanju teksta LeetCode Rješenje Izjava problema Problem “Opravdanje teksta” navodi da vam je dan popis s[ ] niza tipa veličine n i veličine cijelog broja. Poravnajte tekst tako da se svaki redak teksta sastoji od veličine i broja znakova. Možeš ...

Čitaj više

Pitanje 367. Obrni pojedine riječi Izjava o problemu Problem "Obrni pojedine riječi" navodi da ste dobili niz s. Sada ispišite naličje svih pojedinačnih riječi u nizu. Primjer s = "TutorialCup - promjena načina učenja" puClairotuT - gnignahc eht yaw fo gninrael s = "Obrni pojedine riječi" esreveR ...

Čitaj više

Pitanje 368. Uklonite zagrade iz algebarskog niza koji sadrži operatore + i - Izjava o problemu Dobit ćete niz s veličine n koji predstavlja aritmetički izraz sa zagradama. Problem "Uklanjanje zagrada iz algebarskog niza koji sadrži operatore + i -" traži da stvorimo funkciju koja može pojednostaviti zadani izraz. Primjer s = "a- (b + c)" abc s = a- (bc- (d + e)) - f a-b + c + d + ef ...

Čitaj više

Pitanje 369. Minimalni zbroj kvadrata broja znakova u danom nizu nakon uklanjanja k znakova Izjava o problemu Problem „Minimalni zbroj kvadrata broja znakova u danom nizu nakon uklanjanja k znakova“ navodi da ste dobili niz koji sadrži samo mala slova. Iz niza smijete ukloniti k znakova tako da u preostalom nizu zbroj ...

Čitaj više

Pitanje 370. Pristup zasnovan na redu za prvi znak koji se ne ponavlja u toku Izjava o problemu Problem "Pristup zasnovan na redu za prvi znak koji se ne ponavlja u streamu" navodi da ste dobili tok koji sadrži mala slova, pronađite prvi znak koji se ne ponavlja, kad god se novom znaku doda novi znak i ako postoji nije povratak znakova koji se ne ponavlja -1. Primjeri aabcddbe ...

Čitaj više

Pitanje 371. Obrazac Minimalni broj iz zadane sekvence Izjava o problemu Problem „Minimalan broj obrasca iz zadane sekvence navodi da vam se daje niz s duljine / veličine n koji predstavlja obrazac znakova„ I “, tj. Da se povećava i„ D “, odnosno da se smanjuje. Ispišite minimalni broj za zadani uzorak jedinstvenim znamenkama od 1-9. Na primjer - ...

Čitaj više

Pitanje 372. Upiti za podstring palindroma Izjava o problemu Problem "Palindrome Substring Queries" navodi da ste dobili niz i neke upite. S tim upitima morate utvrditi je li formirani podniz iz tog upita palindrom ili nije. Primjer niza str = "aaabbabbaaa" Upiti q [] = {{2, 3}, {2, 8}, {5, 7}, ...

Čitaj više

Pitanje 373. Složite zadane brojeve tako da tvore najveći broj Izjava o problemu Pretpostavimo da imate niz cijelih brojeva. Problem "Rasporedite zadane brojeve da tvore najveći broj" traži preuređivanje niza na takav način da bi izlaz trebao biti maksimalna vrijednost koja se može napraviti s tim brojevima niza. Primjer [34, 86, 87, ...

Čitaj više

Pitanje 374. Pregrađivanje palindroma Izjava o problemu S obzirom na niz, pronađite potreban broj minimalnih rezova tako da su svi podnizovi particija palindromi. Budući da svoj izvorni niz siječemo na različite particije tako da su svi podnizovi palindromi, taj problem nazivamo problemom particije palindroma. Primjer asaaaassss 2 Objašnjenje: ...

Čitaj više

Pitanje 375. Obratite riječi u nizu Izjava o problemu “Obrnute riječi u nizu” navodi da ste dobili niz s veličine n. Ispišite niz obrnutim redoslijedom tako da zadnja riječ postane prva, druga zadnja postane druga itd. Ovim se nizom referiramo na rečenicu koja sadrži riječi ...

Čitaj više

Pitanje 376. Transformacija maksimalne težine dane žice Izjava o problemu Maksimalna težinska transformacija datog problema s nizom navodi da se zadani niz sastoji samo od dva znaka 'A' i 'B'. Imamo operaciju u kojoj možemo transformirati niz u drugi niz prebacivanjem bilo kojeg znaka. Stoga su moguće mnoge transformacije. Od svih mogućih ...

Čitaj više

Pitanje 377. Problem s mobilnom numeričkom tipkovnicom Izjava o problemu U problemu mobilne numeričke tipkovnice razmatramo numeričku tipkovnicu. Moramo pronaći sav broj mogućih numeričkih sekvenci zadane duljine tako da smijete pritisnuti samo gumbe koji su gore, dolje, lijevo i desno od trenutnog gumba. Nije ti dopušteno ...

Čitaj više

Pitanje 378. Najkraći palindrom U najkraćem problemu s palindromom dali smo niz s duljine l. Dodajte znakove ispred njega da postane palindrom ako nije. Ispišite najmanji broj znakova korištenih da bi zadani niz postao palindrom. Primjer unosa: s = abc Izlaz: 2 (od ...

Čitaj više

Pitanje 379. Druga najčešće ponavljana riječ u nizu S obzirom na slijed nizova, zadatak je pronaći drugu najčešće ponavljanu (ili najčešću) riječ ili niz u nizu. (Obzirom da se dvije riječi nisu druge po ponavljanju, uvijek će postojati jedna riječ). Primjer unosa: {"aaa", "bb", "bb", "aaa", "aaa", c "} Izlaz: Niz sa ...

Čitaj više

Pitanje 380. Maksimalni broj znakova u nizu Zadan niz veličine n koji sadrži mala slova. Moramo pronaći najveći mogući znak u nizu. Ako postoji više od jednog znaka s najvećim brojem pojavljivanja, ispišite bilo koji od njih. Primjer unosa: String s=”test” Izlaz: Maksimalni znak koji se pojavljuje je 't'. Pristup 1: Korištenje...

Čitaj više

Pitanje 381. Načini dekodiranja U problemu Načini dekodiranja dali smo neprazan niz koji sadrži samo znamenke, odredite ukupan broj načina za njegovo dekodiranje pomoću sljedećeg mapiranja: 'A' -> 1 'B' -> 2 ... 'Z' -> 26 Primjer S = "123" Broj načina dekodiranja ovog niza je 3 Ako ...

Čitaj više

Pitanje 382. Uredi udaljenost U problemu uređivanja udaljenosti moramo pronaći minimalni broj operacija potrebnih za pretvaranje niza X duljine n u drugi niz Y duljine m. Dopuštene operacije: Umetanje brisanja Primjer zamjene Unos: String1 = “abcd” String2 = “abe” Izlaz: Minimalne potrebne operacije su 2 (...

Čitaj više

Pitanje 383. Podniz sa spajanjem svih riječi U podnizu s problemom spajanja svih riječi, dali smo niz s, a popis se sastoji od mnogo riječi iste dužine. Ispišite početni indeks podniza koji može biti rezultat spajanja svih riječi s popisa u ...

Čitaj više

Pitanje 384. Minimalni preokret zagrada U problemu s minimalnim preokretom zagrade dali smo niz s koji sadrži izraz samo znakove '{' i '}'. Pronađite minimalni broj preokreta zagrada potreban da bi se izraz uravnotežio. Primjer unosa: s = “} {” Izlaz: 2 Ulaz: s = “{{{” Izlaz: Dati izraz ne može ...

Čitaj više

Pitanje 385. Izraz sadrži suvišnu zagradu ili ne Dat je niz s koji sadrži izraz operatora, operanda i zagrade. Pronađite sadrži li zadani niz bilo kakvu nepotrebnu zagradu bez koje će izraz i dalje dati isti rezultat. Drugim riječima, moramo pronaći da izraz sadrži suvišnu zagradu ili ne. Suvišni nosač Ako ...

Čitaj više

Pitanje 386. Provjerite jesu li dva izraza sa zagradama jednaka S obzirom na dva niza s1 i s2 koji predstavljaju izraze koji sadrže operator zbrajanja, operator oduzimanja, male abecede i zagrade. Provjerite jesu li dva izraza u zagradama ista. Primjer Ulaz s1 = “- (a + b + c)” s2 = “-abc” Izlaz Da Ulaz s1 = “ab- (cd)” s2 = “abcd” Izlaz Nema algoritma za provjeru jesu li dva ...

Čitaj više

Pitanje 387. Važeći niz zagrada U važećem problemu niza u zagradama dali smo niz koji sadrži '(', ')' i '*', provjerite je li niz uravnotežen može li se '*' zamijeniti s '(', ')' ili praznim nizom. Primjeri Ulaz “()” Izlaz istinit Ulaz “*)” Izlaz istinit Ulaz “(*))” Izlaz istinit Naivni pristup za ...

Čitaj više

Pitanje 388. Najduža palindromska sljedba U problemu s najdužom palindromskom sljedivošću dali smo niz, pronađite duljinu najduže palindromske sljednosti. Primjeri Ulaz: TUTORIALCUP Izlaz: 3 Ulaz: DYNAMICPROGRAMMING Izlaz: 7 Naivni pristup za najdužu palindromsku sljedbu Naivni pristup za rješavanje gore navedenog problema je generiranje svih sljedova ...

Čitaj više

Pitanje 389. KMP algoritam Algoritam KMP (Knuth-Morris-Pratt) koristi se za traženje uzorka u zadanom nizu. Dobivamo niz S i uzorak p, naš je cilj utvrditi je li zadani uzorak prisutan u nizu ili ne. Primjer unosa: S = “aaaab” p = “aab” Izlaz: istinski naivni pristup ...

Čitaj više

Pitanje 390. Provjerite uravnotežene zagrade u izrazu Dat je niz s duljine n. Provjerite postoji li zatvarajuća zagrada za sve otvarajuće zagrade, tj. Jesu li sve zagrade uravnotežene. Drugim riječima, možemo također reći da, ako imamo '}', ')' i ']' za svaki '{', '(' odnosno '[' ', izraz ...

Čitaj više

Pitanje 391. Pronađite ima li izraz dvostruku zagradu ili ne Dat je niz koji sadrži uravnotežene zagrade. Pronađite sadrži li izraz / niz duplikate zagrade ili ne. Dvostruka zagrada Kada se izraz nalazi usred ili okružen istom vrstom uravnotežene zagrade, tj. Zatvoren između iste vrste otvaranja i zatvaranja zagrada više puta ...

Čitaj više

Pitanje 392. Pronađi maksimalnu dubinu ugniježđenih zagrada u nizu S obzirom na niz s. Napišite kod za ispis maksimalne dubine ugniježđenih zagrada u danom nizu. Primjer unosa: s = “(a (b) (c) (d (e (f) g) h) I (j (k) l) m)” Izlaz: 4 Ulaz: s = “(p ((q) ) ((s) t)) ”Izlaz: 3 Korištenje algoritma slaganja Inicijalizirajte niz s duljine ...

Čitaj više

Pitanje 393. Uravnoteženi izraz s zamjenom U problemu uravnoteženog izraza s zamjenom dali smo niz s koji sadrži zagrade, tj. '(', ')', '[', ']', '{', '}'. Niz također sadrži x na nekim mjestima kao zamjenu zagrade. Provjerite može li se niz pretvoriti u izraz s važećom zagradom nakon zamjene svih ...

Čitaj više

Pitanje 394. Niz za dekodiranje Pretpostavimo da ste dobili kodirani niz. Niz je kodiran u nekakvom uzorku, vaš zadatak je dekodirati niz. Recimo, <br. Puta se pojavljuje niz> [string] Primjer Ulaz 3 [b] 2 [bc] Izlaz bbbcaca Objašnjenje Ovdje se "b" pojavljuje 3 puta, a "ca" javlja 2 puta. ...

Čitaj više

Pitanje 395. Pretvorba prefiksa u infiks U problemu pretvorbe prefiksa u infiks dali smo izraz u zapisu prefiksa. Napišite program za pretvaranje u infiksni izraz. Oznaka prefiksa U ovoj oznaci operandi se pišu iza operatora. Također je poznat kao poljski zapis. Na primjer: + AB je izraz prefiksa. ...

Čitaj više

Pitanje 396. Pretvorba Postfix u Infix U problemu pretvorbe postfix u infix dali smo izraz u postfix notaciji. Napišite program za pretvaranje zadane notacije u infiksnu notaciju. Infix notacija U ovoj notaciji operateri su napisani između operanda. Slično je tome kako općenito pišemo izraz. Na primjer: A + ...

Čitaj više

Pitanje 397. Prefiks u pretvorbu Postfix U problemu pretvorbe prefiksa u postfiks dali smo izraz u zapisu prefiksa u formatu niza. Napišite program za pretvaranje zadane notacije u postfix notaciju. Oznaka prefiksa U ovu bilješku operande zapisujemo nakon operatora. Također je poznat kao poljski zapis. Na primjer: + AB je ...

Čitaj više

Pitanje 398. Sljedeća permutacija U sljedećem zadatku permutacije koji smo dali riječ pronađite njegovu leksikografski veću_permutaciju. Primjer ulaza: str = "tutorialcup" izlaz: tutorialpcu input: str = "nmhdgfecba" output: nmheabcdfg input: str = "algoritmi" output: algoritmi input: str = "spoonfeed" output: Next Permutation ...

Čitaj više

Pitanje 399. Najduža česta sljedba Dobivaju se dva niza str1 i str2, saznajte duljinu najdulje zajedničke sljedbe. Slijed: podred je niz koji se može izvesti iz drugog niza brisanjem nekih ili nikakvih elemenata bez promjene redoslijeda preostalih elemenata. Jer ex 'tticp' je podrednost ...

Čitaj više

Pitanje 400. Ponovljeni uzorak podniza U ponovljenim uzorcima podniza dali smo provjeru niza može li se konstruirati uzimajući podniz od sebe i dodajući više kopija pod niza. Primjer Ulaz 1: str = “abcabcabc” Izlaz: Tačno Objašnjenje: “abcabcabc” se može oblikovati uzastopnim dodavanjem “abc” praznom nizu. ...

Čitaj više

Pitanje 401. Permutacija velikih i malih slova U permutaciji velikih i malih slova dali smo niz koji se sastoji samo od abecede i brojeva, svaki znak u nizu može se pretvoriti u mala i velika slova, saznajte sve različite nizove koji se mogu dobiti iz različitih kombinacija malih i velikih slova svakog znaka u niz. Primjer ...

Čitaj više

Pitanje 402. Najduži uobičajeni prefiks pomoću sortiranja U najdužem uobičajenom prefiksu koristeći problem sortiranja dali smo niz nizova, pronađite najduži zajednički prefiks. tj. pronađite dio s prefiksom koji je zajednički svim žicama. Primjer Ulaz1: {“tutorialcup”, “tutorial”, “tuss”, “tumble”} Izlaz: "tu" Ulaz2: {"prtljaga", "banana", "batsmen"} Izlaz: "ba" Ulaz3: {"abcd "} Izlaz:" abcd "...

Čitaj više

Pitanje 403. Usporedba povratnog niza U problemu usporedbe niza backspace dali smo dva niza S i T, provjerite jesu li jednaki ili ne. Imajte na umu da nizovi sadrže '#' što znači znak povratnog prostora. Primjeri Ulaz S = "ab # c" T = "ad # c" Izlaz true (jer se i S i T pretvaraju u "ac") Ulaz ...

Čitaj više

Pitanje 404. Uzorak riječi Svi smo nailazili na obrasce riječi poput "ABBA", "AABB" i tako dalje. Uvijek se pitamo s čim bi se ovo blebetanje moglo povezati. Danas ćemo pokušati riješiti problem gdje pokušavamo iskoristiti blebetanje. Mnoštvo problema sa žicama ne pomaže slučaju. S obzirom ...

Čitaj više

Pitanje 405. Podudaranje regularnih izraza U problemu podudaranja regularnih izraza dali smo dva niza jedan (pretpostavimo da je x) sastoji se samo od malih abeceda, a drugi (pretpostavimo da je y) sastoji se od malih slova s ​​dva posebna znaka, tj., „.“ i "*". Zadatak je pronaći je li drugi niz ...

Čitaj više

Pitanje 406. Preorganizirajte niz U problemu reorganizacije niza dali smo niz koji sadrži samo neke znakove "az". Naš je zadatak preurediti te znakove tako da niti jedan isti znak ne bude susjedan jedan drugome. Primjer Ulaz jabuka Izlaz pelpa Knjiga unosa Izlaz obko Ulaz aa Izlaz nije moguć Ulaz aaab Izlaz nije ...

Čitaj više

Pitanje 407. Stiskanje niza U problemu kompresije niza dali smo niz tipa []. Komprimirajte ga kao znak i broj određenog znaka (ako je broj znakova 1, tada je jedini znak pohranjen u komprimirani niz). Duljina komprimiranog niza trebala bi ...

Čitaj više

Pitanje 408. Važeće zagrade LeetCode rješenje U problemu valjanih zagrada LeetCode dali smo niz koji sadrži samo znakove '(', ')', '{', '}', '[' i ']', kako bi se odredilo je li ulazni niz valjan. Ovdje ćemo vam pružiti važeće zagrade LeetCode rješenje. Ulazni niz je važeći ako: Otvorene zagrade moraju biti zatvorene ...

Čitaj više

Pitanje 409. Najduži uobičajeni prefiks koristeći Trie U najdužem uobičajenom prefiksu pomoću problema Trie dali smo niz nizova, pronađite najduži zajednički prefiks. tj. pronađite dio s prefiksom koji je zajednički svim žicama. Primjer Ulaz1: {“tutorialcup”, “tutorial”, “tuss”, “tumble”} Izlaz: "tu" Ulaz2: {"prtljaga", "banana", "batsmen"} Izlaz: "ba" Ulaz3: {"abcd "} Izlaz:" abcd "...

Čitaj više

Pitanje 410. Važeći broj U problemu s važećim brojem dali smo niz, provjerite može li se to protumačiti u važeći decimalni broj. Treba napomenuti da se dani niz treba protumačiti kao valjani decimalni broj. Trebao bi sadržavati sljedeće znakove: Brojevi 0-9 Eksponent - "e" ...

Čitaj više

Pitanje 411. Pronađite najbliži broj palindroma Problem U Pronađi najbliži problem broja palindroma dali smo broj n. Pronađite broj koji je palindrom i apsolutna razlika između palindromskog broja i n je što je moguće manja, osim nule. Ako postoji više od jednog broja koji ispunjava ovaj uvjet, ispišite ...

Čitaj više

Pitanje 412. Broji i reci Broji i reci u kojem smo dali broj N i moramo pronaći N-ti pojam brojanja i izgovoriti slijed. Prvo moramo razumjeti što je brojanje i reći slijed. Prvo pogledajte neke izraze niza: 1. pojam je "1". 2. mandat je ...

Čitaj više

Pitanje 413. Pronađite jedinstveni znak u nizu U Pronađi jedinstveni znak u problemu niza dali smo niz koji sadrži samo male abecede (az). U njemu moramo pronaći prvi znak koji se ne ponavlja i ispisati indeks. ako takav znak ne postoji ispiši -1. Ulazni format Samo jedan redak koji sadrži niz. Ispis izlaznog formata ...

Čitaj više

Pitanje 414. Cijeli broj Romanu Cijeli broj na rimsko obraćenje. Dali smo broj N i moramo ispisati rimski broj N. Rimski brojevi predstavljeni su upotrebom vrijednosti {I, V, X, L, C, D, M}. Pogledajmo nekoliko primjera za dobro razumijevanje. Ulazni format Samo jedan redak koji sadrži ...

Čitaj više

Pitanje 415. Algoritam Rabina Karpa Algoritam Rabin Karp koristio je pronalaženje niza uzorka u zadanom tekstualnom nizu. Postoji toliko mnogo vrsta algoritama ili metoda koji se koriste za pronalaženje niza uzoraka. U ovom algoritmu koristimo Hashing za pronalaženje podudaranja uzorka. Ako imamo isti hash kôd za podniz ...

Čitaj više

Pitanje 416. Pogodite Riječ Pogodite Riječ je interaktivni problem. Interaktivni problem znači da podaci koji nam se daju nisu unaprijed određeni. Možemo ispisati vrijednosti ili nazvati određenu funkciju radi interakcije ili dobiti više informacija u vezi s rješenjem. Nakon svakog koraka također trebamo ISPRATI me uspremnik da ...

Čitaj više

Pitanje 417. Izrazite sljedbe S obzirom na dva niza S i P1, moramo izbrojati sav broj zasebnih sljednica S koji je jednak P1. Napomena: Podsekvenca datog niza je niz koji arhiviramo brisanjem nekih znakova ili mogućih nula znakova također iz izvornog niza. Ne možemo se promijeniti ...

Čitaj više

Pitanje 418. Izomorfne žice Izomorfne žice - S obzirom na dvije žice moramo provjeriti postoji li za svaku pojavu znaka u string1 jedinstveno mapiranje sa znakovima u string2. Ukratko, provjerite postoji li mapiranje jedan na jedan ili ne. Primjer Ulaz str1 = “aab” str2 = “xxy” Izlaz True ...

Čitaj više

Pitanje 419. Izvršite string smjene Leetcode Pomak je postupak u kojem se abeceda uvećava za 1 u ASCII vrijednosti. Za posljednju abecedu z počinje ponovno, tj. Pomak z bit će a. U izvedbi problema s pomicanjem niza s leetcode-om dobili smo niz s (samo mala slova) i niz [...

Čitaj više

Pitanje 420. Usporedba nizova koji sadrže zamjenske znakove U usporedbi nizova koji sadrže zamjenski znak, dali smo dva niza, drugi niz sadrži male abecede, a prvi sadrži male abecede i neke uzorke zamjenskih znakova. Zamjenski uzorci su:?: Ovaj zamjenski znak možemo zamijeniti bilo kojom malom abecedom. *: ovaj zamjenski znak možemo zamijeniti bilo kojim nizom. Prazan ...

Čitaj više

Pitanje 421. Provjerite jesu li žice na K udaljenost ili ne Izjava o problemu S obzirom na dva niza i cijeli broj k, napišite program koji će provjeriti jesu li zadani nizovi k udaljenost ili nisu. To jest, ako se bilo koji znak pogrešno podudara ili bilo koji znak treba ukloniti, tada je poznat kao k udaljenost. Ulazni format Prva ...

Čitaj više

Pitanje 422. Generiraj sve binarne žice bez uzastopnih 1 Izjava o problemu U problemu "Generiraj sve binarne nizove bez uzastopnih 1" dali smo cijeli broj k, napišite program za ispis svih binarnih nizova veličine k bez uzastopnih 1. Ulazni format Prvi i jedini redak koji sadrži cijeli broj N. Izlazni format Ispiši sve moguće ...

Čitaj više

Pitanje 423. Poredaj niz prema drugom nizu Izjava problema S obzirom na dva ulazna niza, uzorak i niz. Moramo sortirati niz prema redoslijedu definiranom uzorkom. Niz uzorka nema duplikata i sadrži sve znakove niza. Ulazni format Prvi redak sadrži niz s koji nam treba ...

Čitaj više

Pitanje 424. Provjerite slijedi li niz uzorak redoslijed znakova ili ne Izjava o problemu U problemu "Provjeri slijedi li niz prema uzorku uzorak ili ne" moramo provjeriti slijede li znakovi u danom ulaznom nizu isti redoslijed kao što je određeno znakovima u zadanom uzorku unosa, a zatim ispisati "Da" ispisati "Ne". Ulazni format ...

Čitaj više

Pitanje 425. Obrnuti niz bez privremene varijable Izjava problema U problemu "Obrnuti niz bez privremene varijable" dali smo niz "s". Napišite program za preokretanje ovog niza bez upotrebe dodatne varijable ili razmaka. Ulazni format Prvi redak koji sadrži zadani niz “s”. Izlazni format Ispišite niz koji je obrnut od ...

Čitaj više

Pitanje 426. Ispišite sve palindromske particije niza Izjava o problemu U problemu "Ispis svih palindromskih particija niza" dali smo niz "s". Napišite program za ispis svih mogućih palindromskih particija s. Palindrom je riječ, broj, fraza ili drugi niz znakova koji se čita unatrag kao i naprijed, kao što je ...

Čitaj više

Pitanje 427. Broji parove na istoj udaljenosti kao u engleskim abecedama Izjava problema U problemu "Brojanje parova na istoj udaljenosti kao u engleskim abecedama" dali smo niz "s". Napišite program koji će ispisati broj parova čiji su elementi na istoj udaljenosti kao u engleskim abecedama. Ulazni format Prvi redak koji sadrži zadani ...

Čitaj više

Pitanje 428. Minimalni broj znakova koji se dodaju sprijeda za stvaranje nitnog palindroma Izjava o problemu U problemu "Minimalni broj znakova koji se dodaju ispred kako bi se stvorio palindrom niza" dali smo niz "s". Napišite program za pronalaženje minimalnih znakova koji se dodaju sprijeda kako bi se stvorio palindrom niza. Ulazni format Prvi i jedini redak koji sadrži ...

Čitaj više

Pitanje 429. Kth Neponavljajući lik Izjava o problemu U "Kth neponovljivom liku" dali smo niz "s". Napišite program za otkrivanje k-tog znaka koji se ne ponavlja. Ako u nizu ima manje od k znakova koji se ne ponavljaju, ispišite "-1". Ulazni format Prvi i jedini redak koji sadrži niz “s”. ...

Čitaj više

Pitanje 430. Uklonite najmanje znakova tako da dvije žice postanu anagrami Izjava problema U problemu "Ukloni minimalni broj znakova tako da dvije žice postanu anagrami" dali smo dva ulazna niza. Pronađite minimalni broj_znakova koji će se ukloniti iz ove dvije nizove tako da postanu anagrami. Ulazni format Prvi redak sadrži niz "s". Drugi redak koji sadrži ...

Čitaj više

Pitanje 431. Generiraj sve binarne nizove iz zadanog uzorka Izjava o problemu U problemu "Generiraj sve binarne nizove iz zadanog uzorka" dali smo ulazni niz "s" koji se sastoji od 0, 1 i? (zamjenski znak). Moramo generirati sve moguće binarne nizove zamjenom? s '0' i '1'. Ulazni format Prvi i jedini redak koji sadrži ...

Čitaj više

Pitanje 432. Ispišite sve moguće načine za razbijanje niza u zagradnom obliku Izjava o problemu U problemu "Ispis svih mogućih načina prekida niza u zagradama" dali smo niz "s". Pronađite sve moguće načine za razbijanje zadanog niza u zagradama. Zatvorite sve podnizove unutar zagrada (). Ulazni format Prvi i jedini redak koji sadrži ...

Čitaj više

Pitanje 433. Cezar Šifra Opis Tehnika Cezar šifre jedna je od najranijih tehnika šifriranja. Ovdje se za svako slovo u danom tekstu zamjenjuje slovom s određenim brojem mjesta prema abecedi. Ako je n = 1, zamijenite A sa B, B bi postao C i tako ...

Čitaj više

Pitanje 434. Najduži palindrom može se stvoriti uklanjanjem ili preslagivanjem znakova Izjava problema U problemu "Najdulji palindrom možemo oblikovati uklanjanjem ili preslagivanjem znakova" dali smo niz "s". Pronađite najduži palindrom koji se može konstruirati uklanjanjem ili preslagivanjem nekih znakova ili možda nula znakova iz niza. Možda je moguće više rješenja, možete ...

Čitaj više

Pitanje 435. Najduži uobičajeni prefiks Riječ po riječi Izjava o problemu U problemu "Najduži uobičajeni prefiks koji koristi riječ po riječi" dali smo N nizova. Napišite program za pronalaženje najdužeg zajedničkog prefiksa zadanih nizova. Ulazni format Prvi redak sadrži cjelobrojnu vrijednost N koja označava broj nizova. Sljedećih N redaka ...

Čitaj više

Pitanje 436. Najduži uobičajeni prefiks pomoću znakova po podudaranju znakova Izjava o problemu U problemu "Najduži uobičajeni prefiks koji koristi znakove po znakovima" dali smo cjelobrojnu vrijednost N i N nizova. Napišite program za pronalaženje najdužeg zajedničkog prefiksa zadanih nizova. Ulazni format Prvi redak sadrži cjelobrojnu vrijednost N koja označava broj ...

Čitaj više

Pitanje 437. Permutacije datog niza pomoću STL-a Izjava problema U problemu "Permutacije datog niza pomoću STL-a" dali smo niz "s". Ispišite sve permutacije ulaznog niza pomoću STL funkcija. Ulazni format Prvi i jedini redak koji sadrži niz “s”. Izlazni format Ispis svih permutacija dane ...

Čitaj više

Pitanje 438. Najduži uobičajeni prefiks pomoću Divide and Conquer Izjava o problemu U problemu "Najduži zajednički prefiks pomoću podjele i pobjedi" dali smo cjelobrojne n i n nizova. Napišite program koji će ispisati najduži uobičajeni prefiks. Ako nema zajedničkog prefiksa, ispišite “-1”. Ulazni format Prvi redak sadrži cijeli broj n. ...

Čitaj više

Pitanje 439. Najduži uobičajeni prefiks pomoću binarnog pretraživanja II Izjava problema U problemu "Najduži uobičajeni prefiks koji koristi binarno pretraživanje II" dali smo cjelobrojnu vrijednost N i N nizova. Napišite program koji će ispisati najduži uobičajeni prefiks zadanih nizova. Ako nema zajedničkog prefiksa, ispišite “-1”. Ulazni format Prvi redak koji sadrži ...

Čitaj više

Pitanje 440. Palindromske permutacije niza Izjava o problemu U problemu "Palindromske permutacije niza" dali smo ulazni niz "s". Ispišite sve moguće palindrome koji se mogu generirati pomoću znakova niza. Ulazni format Prvi i jedini redak koji sadrži niz “s”. Izlazni format Ispis svih mogućih ...

Čitaj više

Pitanje 441. Provjerite jesu li dvije zadane žice međusobno izomorfne Izjava problema U problemu "Provjeri jesu li dva zadana niza međusobno izomorfna" dali smo dva niza s1 i s2. Napišite program koji govori jesu li zadani nizovi izomorfni ili ne. Napomena: Kaže se da su dvije žice izomorfne ako postoji jedna za ...

Čitaj više

Pitanje 442. Duljina najdužeg valjanog podniza Izjava o problemu U "Duljina najdužeg valjanog podniza" dali smo niz koji sadrži samo otvaranje i zatvaranje zagrada. Napišite program koji će pronaći najdulji valjani podniz. Ulazni format Prvi i jedini redak koji sadrži niz s. Izlazni format Prvi i ...

Čitaj više

Pitanje 443. Najmanji prozor u nizu koji sadrži sve znakove drugog niza Pronađite najkraći podniz u danom nizu koji sadrži sve znakove dane riječi ili Pronađite najmanji prozor u nizu koji sadrži sve znakove drugog niza S obzirom na dva niza s i t, napišite funkciju koja će pronaći minimalni prozor u s koji će ...

Čitaj više

Pitanje 444. Oblikujte minimalni broj iz zadanog niza D-a i I-a Izjava problema U problemu "Minimalni broj obrasca iz zadanog niza D-a i I-a" dali smo obrazac koji sadrži samo I-e i D-ove. Ja za povećanje i D za smanjenje. Napišite program za ispis minimalnog broja slijedeći taj obrazac. Znamenke od 1-9 i znamenke se ne mogu ponoviti. Ulazni format ...

Čitaj više

Pitanje 445. Rasporedite dane brojeve da tvore najveći broj II Izjava o problemu U problemu "Složi dane brojeve da tvore najveći broj II" dali smo niz pozitivnih cijelih brojeva. Posložite ih na takav način da će aranžman činiti najveću vrijednost. Ulazni format Prvi i jedini redak koji sadrži cijeli broj n. Drugi red koji sadrži ...

Čitaj više

Pitanje 446. Provjerite je li povezani popis žica od palindroma Izjava o problemu U problemu "Provjerite da li povezani popis žica čine palindrom" dali smo povezani popis koji obrađuje niz podataka. Napišite program za provjeru čine li podaci palindrom ili ne. Primjer ba-> c-> d-> ca-> b 1 Objašnjenje: U gornjem primjeru možemo vidjeti da ...

Čitaj više

Pitanja o Amazonskom stablu

Pitanje 447. Upute korak po korak od čvora binarnog stabla do drugog LeetCode rješenja Izjava o problemu: upute korak po korak od čvora binarnog stabla do drugog LeetCode rješenja – dan vam je korijen binarnog stabla s n čvorova. Svakom čvoru je jedinstveno dodijeljena vrijednost od 1 do n. Također vam je dan integer startValue koji predstavlja vrijednost početnog čvora s, i drugačiji integer destValue koji predstavlja vrijednost odredišta ...

Čitaj više

Pitanje 448. Prolazak okomitog reda binarnog stabla LeetCode rješenja Izjava o problemu Prolazak okomitog reda binarnog stabla LeetCode Solution kaže – S obzirom na korijen binarnog stabla, izračunajte obilazak okomitog reda binarnog stabla. Za svaki čvor na poziciji (redak, stupac), njegova lijeva i desna djeca bit će na pozicijama (redak + 1, stupac - 1) odnosno (redak + 1, stupac + 1). ...

Čitaj više

Pitanje 449. Zbroj korijena prema brojevima lista LeetCode rješenje Izjava o problemu Zbroj brojeva od korijena do lista LeetCode Solution kaže – Dan vam je korijen binarnog stabla koji sadrži samo znamenke od 0 do 9. Svaki put od korijena do lista u stablu predstavlja broj. Na primjer, staza od korijena do lista 1 -> 2 -> 3 predstavlja broj 123. Vraća ukupni zbroj svih brojeva od korijena do lista. Test...

Čitaj više

Pitanje 450. Binarno stablo Inorder Traversal LeetCode Rješenje Izjava o problemu: Inorder Traversal binarnog stabla LeetCode rješenje S obzirom na korijen binarnog stabla, vrati redoslijed obilaženja vrijednosti njegovih čvorova. Primjer 1: Ulaz: korijen = [1,null,2,3] Izlaz: [1,3,2] Primjer 2: Ulaz: korijen = [] Izlaz: [] Primjer 3: Ulaz: korijen = [1] Izlaz: [1] Ograničenja: Broj čvorova u ...

Čitaj više

Pitanje 451. Poravnajte binarno stablo na povezani popis LeetCode rješenje Spljoštiti binarno stablo u povezani popis LeetCode Solution kaže da – S obzirom na korijen binarnog stabla, spljoštiti stablo u "povezani popis": "povezani popis" treba koristiti istu klasu TreeNode gdje desni pokazivač djeteta pokazuje na sljedeći čvor na popisu, a pokazivač lijevog djeteta je uvijek null. "Povezani popis"...

Čitaj više

Pitanje 452. Najniži zajednički predak rješenja Leetcode binarnog stabla Izjava problema Najniži zajednički predak binarnog stabla LeetCode rješenje – “Najniži zajednički predak binarnog stabla” navodi da se daje korijen binarnog stabla i dva čvora stabla. Moramo pronaći najnižeg zajedničkog pretka ova dva čvora. Najniži uobičajeni ...

Čitaj više

Pitanje 453. Popunjavanje sljedećih desnih pokazivača u rješenju svakog čvora Leetcode Izjava problema Popunjavanje sljedećih desnih pokazivača u svakom čvoru Rješenje LeetCode – “Popunjavanje sljedećih desnih pokazivača u svakom čvoru” navodi da je s obzirom na korijen savršenog binarnog stabla potrebno popuniti svaki sljedeći pokazivač čvora na njegov sljedeći desni čvor. Ako nema sljedećeg...

Čitaj više

Pitanje 454. Izbrišite čvorove i vratite Forest Leetcode rješenje Izjava o problemu Brisanje čvorova i vraćanje šume LeetCode rješenje – “Izbriši čvorove i vrati šumu” navodi da je dat korijen binarnog stabla gdje svaki čvor ima različitu vrijednost. Također nam je dat niz, to_delete, gdje trebamo izbrisati sve čvorove s vrijednostima sadržanim u ...

Čitaj više

Pitanje 455. Oporavak binarnog stabla pretraživanja Leetcode rješenje Izjava problema Oporavak binarnog stabla pretraživanja LeetCode Rješenje – “Oporavak binarnog stabla pretraživanja” navodi da je s obzirom na korijen binarnog stabla pretraživanja, gdje se pogreškom zamjenjuju vrijednosti točno dva čvora. Moramo oporaviti stablo bez promjene njegove strukture. Primjer: Ulaz: korijen = [1,3,null,null,2] Izlaz: [3,1,null,null,2] ...

Čitaj više

Pitanje 456. Rješenje za simetrično stablo Leetcode Izjava o problemu Rješenje LeetCode simetričnog stabla – “Simetrično stablo” navodi da s obzirom na korijen binarnog stabla i moramo provjeriti je li dano binarno stablo zrcalo samo po sebi (simetrično oko svog središta) ili nije? Ako je odgovor Da, moramo vratiti true u suprotnom, false. Primjer: ...

Čitaj više

Pitanje 457. Korijen do staze lista s ciljanim zbrojem rješenja s kôdom Dati su binarno stablo i cijeli broj K. Cilj nam je vratiti postoji li put od korijena do lista u stablu takav da je zbroj jednak ciljanom K. Zbroj puta zbroj je svih čvorova koji leže na njemu. 2 / \ ...

Čitaj više

Pitanje 458. Niz za kodiranje Izjava o problemu Problem "Scramble String" navodi da su vam dana dva niza. Provjeriti je li drugi niz kodirani niz prvog ili nije? Objašnjenje Neka niz s = "sjajan" Prikaz s-a kao binarnog stabla rekurzivnim dijeljenjem u dva neprazna podniza. Ovaj niz može biti ...

Čitaj više

Pitanje 459. Upiti za broj različitih elemenata u podnizu Dali smo niz cijelih brojeva i niz upita i moramo saznati broj svih različitih elemenata koje imamo unutar zadanog raspona, upit se sastoji od dva broja lijevo i desno, ovo je zadani raspon, s ovim s obzirom na raspon ...

Čitaj više

Pitanje 460. Morrisov prelazak Morrisovo prelaženje je metoda za prelazak čvorova u binarnom stablu bez upotrebe stoga i rekurzije. Tako se složenost prostora smanjuje na linearnu. Primjer zaobilaznog prijelaza 9 7 1 6 4 5 3 1 / \ 2 ...

Čitaj više

Pitanje 461. Kth predak čvora u binarnom stablu Izjava o problemu Problem "Kth predak čvora u binarnom stablu" navodi da ste dobili binarno stablo i čvor. Sada moramo pronaći k-tog pretka ovog čvora. Predak bilo kojeg čvora su čvorovi koji leže na putu od korijena ...

Čitaj više

Pitanje 462. U redu Nasljednik čvora u Binarnom stablu Izjava o problemu Problem traži da se pronađe “Inorder nasljednik čvora u binarnom stablu”. Inorder nasljednik čvora je čvor u binarnom stablu koji dolazi nakon datog čvora u inorder oblasku datog binarnog stabla. Primjer Inorder nasljednik 6 je 4 ...

Čitaj više

Pitanje 463. Provjerite može li zadani niz predstavljati preusmjeravanje predbilježbi binarnog stabla pretraživanja Problem "Provjerite može li zadani niz predstavljati preusmjeravanje predbilježbi binarnog stabla pretraživanja" navodi da ste dobili redoslijed prelaska predbilježbe. Sada razmotrite ovaj niz i saznajte može li taj niz predstavljati binarno stablo pretraživanja ili ne? Očekivana vremenska složenost rješenja je ...

Čitaj više

Pitanje 464. Konstruirajte binarno stablo iz zadanog prikaza nadređenog niza Problem "Konstruiraj binarno stablo iz zadanog prikaza nadređenog niza" navodi da ste dobili niz. Ovaj ulazni niz predstavlja binarno stablo. Sada morate konstruirati binarno stablo na osnovi ovog ulaznog niza. Niz pohranjuje indeks nadređenog čvora kod svakog indeksa. ...

Čitaj više

Pitanje 465. S obzirom na binarno stablo, kako ukloniti sve polovične čvorove? Problem "S obzirom na binarno stablo, kako ukloniti sve polovične čvorove?" navodi da ste dobili binarno stablo. Sada morate ukloniti polovične čvorove. Polovični čvor definiran je kao čvor u stablu koji ima samo jedno dijete. Ili je ...

Čitaj više

Pitanje 466. Iterativno prevrtanje predbilježbi Problem "Iterativno preusmjeravanje predbilježbi" navodi da ste dobili binarno stablo i sada trebate pronaći preusmjeravanje predbilježbe stabla. Od nas se traži da prijelaz predbilježbe pronađemo pomoću iterativne metode, a ne rekurzivnog pristupa. Primjer 5 7 9 6 1 4 3 ...

Čitaj više

Pitanje 467. Pronađite udaljenost između dva čvora binarnog stabla Izjava o problemu Problem "Pronađi udaljenost između dva čvora binarnog stabla" navodi da ste dobili binarno stablo i dobili ste dva čvora. Sada morate pronaći minimalnu udaljenost između ova dva čvora. Primjer // Stablo je prikazano pomoću slike iznad čvora 1 ...

Čitaj više

Pitanje 468. Napišite kod da biste utvrdili jesu li dva stabla identična Problem "Napišite kod da biste utvrdili jesu li dva stabla identična" navodi da ste dobili dva binarna stabla. otkriti jesu li identični ili ne? Ovdje identično stablo znači da oba binarna stabla imaju istu vrijednost čvora s istim rasporedom čvorova. Primjer Oba stabla ...

Čitaj više

Pitanje 469. Prijelaz granice binarnog stabla Izjava o problemu Problem "Prelazak granice binarnog stabla" navodi da ste dobili binarno stablo. Sada morate ispisati granični prikaz binarnog stabla. Ovdje prelazak granice znači da su svi čvorovi prikazani kao granica stabla. Čvorovi se vide iz ...

Čitaj više

Pitanje 470. Dijagonalno zaobilaženje binarnog stabla Izjava problema Problem "Dijagonalno zaobilaženje binarnog stabla" navodi da ste dobili binarno stablo i sada trebate pronaći dijagonalni prikaz za dato stablo. Kad vidimo drvo iz gornjeg desnog smjera. Čvorovi koji su nam vidljivi je dijagonalni pogled ...

Čitaj više

Pitanje 471. Pogled odozdo na binarno stablo Izjava o problemu Problem "Pogled odozdo na binarno stablo" navodi da ste dobili binarno stablo i sada trebate pronaći prikaz dna za dato stablo. Kad vidimo drvo iz smjera prema dolje. Čvorovi koji su nam vidljivi je dno ...

Čitaj više

Pitanje 472. Ispis desnog pogleda binarnog stabla Izjava o problemu Problem "Ispis desnog prikaza binarnog stabla" navodi da ste dobili binarno stablo. Sada morate pronaći pravi prikaz ovog stabla. Ovdje desni prikaz binarnog stabla znači ispis niza kako izgleda stablo kad se gleda s ...

Čitaj više

Pitanje 473. Raspon LCM upita Izjava o problemu Problem "Raspon LCM upita" navodi da imate cjelobrojni niz i q broja upita. Svaki upit sadrži (lijevo, desno) kao raspon. Zadatak je saznati LCM (lijevo, desno), tj. LCM svih brojeva koji dolaze u rasponu od ...

Čitaj više

Pitanje 474. Pronađite zbroj maksimalne razine u binarnom stablu Izjava o problemu Problem "Pronađi zbroj maksimalne razine u binarnom stablu" navodi da ste dobili binarno stablo s pozitivnim i negativnim čvorovima, pronađite maksimalni zbroj razine u binarnom stablu. Primjer unosa 7 Objašnjenje Prva razina: Zbir = 5 Druga razina: Zbir = ...

Čitaj više

Pitanje 475. Uvod crveno-crnog stabla Crno crno drvo je samobalansirajuće binarno stablo. U ovom je stablu svaki čvor crveni ili crni čvor. U ovom Uvodu crveno-crnog stabla pokušat ćemo obuhvatiti sva njegova osnovna svojstva. Svojstva crveno-crnog stabla Svaki čvor predstavljen je kao crveni ili crni. ...

Čitaj više

Pitanje 476. Operacija brisanja binarnog stabla pretraživanja Izjava o problemu Problem "Binarna operacija brisanja stabla pretraživanja" traži da implementiramo operaciju brisanja za binarno stablo pretraživanja. Funkcija Delete odnosi se na funkciju brisanja čvora s danim ključem / podacima. Primjer ulaznog čvora koji se briše = 5 izlazni pristup za operaciju brisanja binarnog stabla pretraživanja Dakle ...

Čitaj više

Pitanje 477. Iterativna metoda za pronalaženje visine binarnog stabla Izjava problema Problem "Iterativna metoda za pronalaženje visine binarnog stabla" navodi da ste dobili binarno stablo, pronađite visinu stabla pomoću iterativne metode. Primjeri Ulaz 3 Ulaz 4 Algoritam za iterativnu metodu za pronalaženje visine binarnog stabla Visina stabla ...

Čitaj više

Pitanje 478. Klonirajte binarno stablo slučajnim pokazivačima Izjava o problemu Dobit ćete kompletno binarno stablo s nekim slučajnim pokazivačima. Slučajni pokazivači upućuju se na čvorove na koje svaki čvor ukazuje osim na svoje lijevo i desno podređeno dijete. Dakle, ovo također mijenja standardnu ​​strukturu čvora u jednostavnom binarnom stablu. Sada čvor ...

Čitaj više

Pitanje 479. Prelazak redoslijeda po razini pomoću dva reda čekanja Izjava o problemu Problem "Zaobilaženje redoslijeda razina pomoću dva reda čekanja" navodi da ste dobili binarno stablo, ispisujte njegovo obilaženje redoslijeda razine redak po redak. Primjeri Ulaz 5 11 42 7 9 8 12 23 52 3 Ulaz 1 2 3 4 5 6 Algoritam za prelazak redoslijeda nivoa ...

Čitaj više

Pitanje 480. Provjerite jesu li sve razine dvaju Binarnih stabala anagrami ili ne Izjava problema Problem "Provjeri jesu li sve razine dvaju binarnih stabala anagrami ili ne" kaže da su vam dana dva binarna stabla, provjerite jesu li sve razine dvaju stabala anagrami ili ne. Primjeri Ulaz true Ulaz false algoritam za provjeru jesu li sve razine dvije ...

Čitaj više

Pitanje 481. Provjerite može li zadani niz predstavljati prelazak redoslijeda nivoa binarnog stabla pretraživanja Izjava o problemu Problem "Provjerite može li zadati niz predstavljati prelazak redoslijeda nivoa binarnog stabla pretraživanja" navodi da ste dobili prelazak redoslijeda nivoa binarnog stabla pretraživanja. I koristeći zaokret stabla po redoslijedu razina. Moramo učinkovito pronaći je li poredak razine ...

Čitaj više

Pitanje 482. Broj braće i sestara datog Čvora u n-arnom stablu Izjava o problemu Problem "Broj braće i sestara datog Čvora u n-arry Treeu" navodi da ste dobili n-ary Tree i ciljni čvor. Pronađite broj braće i sestara ciljnog čvora. Pretpostavimo da je čvor uvijek prisutan u stablu, a prvi čvor je ...

Čitaj više

Pitanje 483. Pretvorite BST u Min-Heap bez upotrebe niza Izjava o problemu „Pretvori BST u min-hrpu bez upotrebe niza“ navodi da ste dobili BST (binarno stablo pretraživanja) i da ga morate pretvoriti u min-hrpu. Min-hrpa treba sadržavati sve elemente u binarnom stablu pretraživanja. Algoritam bi trebao raditi u linearnoj vremenskoj složenosti. ...

Čitaj više

Pitanje 484. Spojite dva BST-a s ograničenim dodatnim prostorom Izjava o problemu Problem "Spoji dva BST-a s ograničenim dodatnim prostorom" navodi da su vam dana dva binarna stabla pretraživanja (BST) i da trebate ispisati elemente s oba stabla poredanim redoslijedom. To je u takvom redoslijedu da se čini da su elementi iz jednog BST-a. ...

Čitaj više

Pitanje 485. Iterativno preusmjeravanje porudžbina pomoću dva snopa Izjava o problemu Problem "Iterativno preusmjeravanje porudžbina pomoću dva snopa" navodi da ste dobili binarno stablo s n čvorova. Napišite program za njegovo iterativno okretanje postorder pomoću dva snopa. Primjer unosa 4 5 2 6 7 3 1 Ulaz 4 2 3 1 Izrada algoritma ...

Čitaj više

Pitanje 486. Pretvorba binarnog stabla u binarno stablo pretraživanja pomoću STL skupa Izjava o problemu Dobili smo binarno stablo i moramo ga pretvoriti u binarno stablo pretraživanja. Problem "Pretvorba binarnog stabla u binarno stablo pretraživanja pomoću STL skupa" traži pretvorbu pomoću STL skupa. Već smo razgovarali o pretvaranju binarnog stabla u BST, ali ...

Čitaj više

Pitanje 487. K'th najveći element u BST-u koristeći konstantan dodatni prostor Izjava o problemu „K-ti najveći element u BST-u pomoću konstantnog dodatnog prostora“ navodi da vam se daje binarno stablo pretraživanja i u njemu morate pronaći k-ti najveći element. Dakle, ako složimo elemente binarnog stabla pretraživanja silaznim redoslijedom, onda se trebamo vratiti ...

Čitaj više

Pitanje 488. Najvažniji element u BST-u kada izmjena BST-a nije dopuštena Izjava o problemu „K-ti najveći element u BST-u kada izmjena BST-a nije dopuštena“ navodi da vam se daje binarno stablo pretraživanja i da morate pronaći k-ti najveći element. To znači da kada su svi elementi binarnog stabla pretraživanja poredani u opadajućem redoslijedu. Onda ...

Čitaj više

Pitanje 489. Iterativna metoda pronalaženja predaka datog binarnog stabla Izjava o problemu "Iterativna metoda za pronalaženje predaka određenog binarnog stabla" navodi da ste dobili binarno stablo i cijelu vrijednost koja predstavlja ključ. Stvorite funkciju za ispis svih predaka datog ključa pomoću iteracije. Primjer tipke za unos = 6 5 2 1 Objašnjenje: ...

Čitaj više

Pitanje 490. Provjerite ima li svaki unutarnji čvor BST-a točno jedno dijete Izjava o problemu "Provjerite ima li svaki unutarnji čvor BST-a točno jedno dijete" podrazumijeva da vam je dato preusmjeravanje predbilježbe binarnog stabla pretraživanja. I trebate pronaći sadrže li svi čvorovi koji nisu listovi samo jedno dijete. Ovdje također smatramo da su svi ...

Čitaj više

Pitanje 491. Pronađi k-ti najmanji element u BST (Statistika narudžbe u BST) Izjava o problemu "Pronađi k-ti najmanji element u BST-u (Statistika narudžbe u BST-u)" navodi da ste dobili binarno stablo pretraživanja i da morate pronaći k-ti najmanji broj u BST-u. To znači ako napravimo redoslijed obilaženja binarnog stabla pretraživanja i spremimo ...

Čitaj više

Pitanje 492. Okomita suma u danom binarnom stablu Izjava o problemu "Vertikalni zbroj u danom binarnom stablu" navodi da ste dobili binarno stablo i trebamo pronaći zbroj svake okomite razine. Pod okomitom razinom mislimo ako crtamo okomite crte na udaljenosti od 1 jedinice lijevo i desno ...

Čitaj više

Pitanje 493. Program za provjeru je li binarno stablo BST ili nije Izjava o problemu „Program za provjeru je li binarno stablo BST ili nije“ navodi da ste dobili binarno stablo i morate provjeriti zadovoljava li binarno stablo svojstva binarnog stabla pretraživanja. Dakle, binarno stablo ima sljedeća svojstva: Lijevo podstablo ...

Čitaj više

Pitanje 494. Maksimalna dubina binarnog stabla Izjava o problemu "Maksimalna dubina binarnog stabla" navodi da ste dobili strukturu podataka binarnog stabla. Ispišite maksimalnu dubinu datog binarnog stabla. Primjer unosa 2 Objašnjenje: Maksimalna dubina za dato stablo je 2. Budući da se ispod korijena nalazi samo jedan element (tj. ...

Čitaj više

Pitanje 495. Pretvori BST u Min Heap Izjava problema S obzirom na cjelovito stablo binarnog pretraživanja, napišite algoritam za njegovo pretvaranje u Min Heap, što znači pretvaranje BST u Min Heap. Minimalna hrpa trebala bi biti takva da vrijednosti s lijeve strane čvora moraju biti manje od vrijednosti s desne strane ...

Čitaj više

Pitanje 496. Spoji dva uravnotežena binarna stabla pretraživanja Izjava o problemu s obzirom na dva uravnotežena binarna stabla pretraživanja, ima n elemenata u prvom BST i m elemenata u drugom BST. Napišite algoritam za spajanje dvaju uravnoteženih stabala binarnog pretraživanja u treće uravnoteženo stablo binarnog pretraživanja s (n + m) elementima. Primjer predbilježbe za ulazni izlaz ...

Čitaj više

Pitanje 497. Binarno pretraživanje i pretraživanje stabla pretraživanja Izjava o problemu Napišite algoritam za izvođenje pretraživanja i umetanja u binarno stablo pretraživanja. Dakle, ono što ćemo učiniti je umetnuti neke elemente iz unosa u binarno stablo pretraživanja. Kad god se zatraži pretraga određenog elementa, tražit ćemo ga među elementima u BST-u (kratko ...

Čitaj više

Pitanje 498. Provjerite zadani niz veličine n može predstavljati BST od n razina ili ne Izjava problema S obzirom na niz s n elemenata, provjerite dani niz veličine n može predstavljati BST od n razina ili ne. To je provjeriti može li binarno stablo pretraživanja konstruirano pomoću ovih n elemenata predstavljati BST od n razina. Primjeri arr [] = {10, 8, 6, 9, ...

Čitaj više

Pitanje 499. Pretvorba binarnog stabla u binarno stablo pretraživanja U problemu pretvorbe binarnog stabla u binarno stablo pretraživanja dali smo pretvorbu binarnog stabla u binarno stablo pretraživanja bez promjene strukture stabla. Primjer ulaznog predbilježbe za izlaz: 13 8 6 47 25 51 Algoritam Ne moramo mijenjati strukturu ...

Čitaj više

Pitanje 500. Poredani povezani popis na uravnoteženi BST U razvrstanom povezanom popisu s uravnoteženim BST problemom dali smo pojedinačno povezani popis u poredanom redoslijedu, konstruiramo uravnoteženo binarno stablo od pojedinačno povezanog popisa. Primjeri Ulaz 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 Predbilježba za izlaz: 3 2 1 5 4 Ulaz 7 -> ...

Čitaj više

Pitanje 501. Sortirani niz prema uravnoteženom BST-u U razvrstanom nizu do uravnoteženog BST problema dali smo niz poredanim redoslijedom, iz sortiranog niza konstruiramo uravnoteženo binarno stablo pretraživanja. Primjeri Ulazni arr [] = {1, 2, 3, 4, 5} Predbilježba za izlaz: 3 2 1 5 4 Ulazni arr [] = {7, 11, 13, 20, 22, ...

Čitaj više

Pitanje 502. Pretvorite BST u stablo veće sume U pretvaranju BST-a u stablo većeg zbroja Dano binarno stablo pretraživanja napišite algoritam za njegovo pretvaranje u stablo većeg zbroja, odnosno transformirajte svaki čvor tako da sadrži zbroj svih elemenata koji su veći od njega. Primjer predbilježbe za ulazni izlaz: 69 81 87 34 54 ...

Čitaj više

Pitanje 503. Prednosti BST-a u odnosu na hash tablicu Najčešće korištene operacije na bilo kojoj strukturi podataka su umetanje, brisanje i pretraživanje. Hash tablica može izvesti ove tri operacije s prosječnom vremenskom složenošću O (1), dok samobalansirajuće binarno drveće pretraživanja uzima složenost O (log n) vremena. U početku se čini da su stolovi s raspršivanjem bolji od ...

Čitaj više

Pitanje 504. Konstruirajte BST iz zadanog prelaska redoslijeda razina S obzirom na prelazak redoslijeda nivoa binarnog stabla pretraživanja, napišite algoritam za konstrukciju binarnog stabla pretraživanja ili BST iz ITS-a zadanog redoslijeda nivoa. Primjer Ulazni nivoOrder [] = {18, 12, 20, 8, 15, 25, 5, 9, 22, 31} Redoslijed izlaza: 5 8 9 12 15 18 ...

Čitaj više

Pitanje 505. Konstruiraj BST iz zadanog prevrata predbilježbe S obzirom na to da je prijelaz binarnog pretraživačkog stabla (BST) unaprijed naručen, napišite algoritam za konstrukciju BST-a iz zadanog obilaženja predbilježbe. Primjeri Ulaz preOrder [] = {7, 5, 3, 6, 9} Izlazni poredak: 3 5 6 7 9 Ulazni predbilježba [] = {12, 6, 1, 35, 20} Izlazni ulog: 1 6 ...

Čitaj više

Pitanje 506. Pronađite čvor s minimalnom vrijednošću u binarnom stablu pretraživanja S obzirom na binarno stablo pretraživanja, napišite algoritam za pronalazak čvora s minimalnom vrijednošću u danom binarnom stablu pretraživanja. Primjer ulaznih rezultata 5 Naivni pristup Jednostavan pristup je izvršavanje zaokreta stabla i pronalazak čvora s minimalnom vrijednošću među svim čvorovima. Ovo ...

Čitaj više

Pitanje 507. Konstruirajte binarno stablo iz zadanih prijelaza Inorder i Preorder U ovom problemu imamo redoslijed i predbilježbu binarnog stabla. Moramo konstruirati binarno stablo iz zadanih prijelaza Inorder i Preorder. Primjer unosa: Uređaj = [D, B, E, A, F, C] Predbilježba = [A, B, D, E, C, F] Izlaz: Izvršite narudžbu prijelaza stabla formiranog od ...

Čitaj više

Pitanje 508. Ispis predaka datog čvora binarnog stabla bez rekurzije Dano binarno stablo i određeni čvor ili ključ. Ispis predaka datog čvora binarnog stabla bez rekurzije. Primjer unosa: key = 7 Izlaz: 3 1 Ulaz: key = 4 Izlaz: 2 1 Algoritam za pretke datog čvora binarnog stabla Stvorite čvor klase ...

Čitaj više

Pitanje 509. Redoslijed Prelazak u spiralnom obliku U ovom smo problemu dali binarno stablo, ispiši njegovo zaokretanje redoslijeda nivoa u spiralnom obliku. Primjeri Ulazni izlaz 10 30 20 40 50 80 70 60 Naivni pristup za prelazak redoslijeda nivoa u spiralnom obliku Ideja je napraviti uobičajeno zaokretanje reda razine pomoću ...

Čitaj više

Pitanje 510. Kth najmanji element u BST-u U ovom smo problemu dali BST i broj k, pronašli kti najmanji element u BST. Primjeri Stablo unosa [] = {5, 3, 6, 2, 4, null, null, 1} k = 3 Izlaz 3 Stablo unosa [] = {3, 1, 4, null, 2} k = 1 Izlaz 1. ..

Čitaj više

Pitanje 511. Uravnoteženo binarno stablo U problemu uravnoteženog binarnog stabla dali smo korijen binarnog stabla. Moramo utvrditi radi li se o visinskoj ravnoteži ili ne. Primjeri Ulazni izlaz true Ulazni izlaz: false Uravnoteženo binarno stablo Svaki čvor u uravnoteženom binarnom stablu ima razliku od 1 ili manje ...

Čitaj više

Pitanje 512. Intervalno stablo U problemu stabla intervala dali smo skup intervala i tri vrste upita addInterval (x, y): Dodajte interval (x, y) skupu removeInterval (x, y): Uklonite interval (x, y ) iz postavljenog checkInterval (x, y): Provjerite preklapa li se interval (x, y) s nekim postojećim intervalom Dizajnirajte strukturu podataka (Interval Tree) ...

Čitaj više

Pitanje 513. Izgradite cjelovito binarno stablo iz njegovog prikaza povezanog popisa S obzirom na povezani prikaz popisa cjelovitog binarnog stabla. Povezani popis nalazi se u redoslijedu prelaska stabla po redoslijedu razina. Napišite algoritam za konstrukciju cjelovitog binarnog stabla natrag iz povezanog popisa. Primjer unosa 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 ...

Čitaj više

Pitanje 514. Najniži zajednički predak S obzirom na korijen binarnog stabla i dva čvora n1 i n2, pronađite LCA (najniži zajednički predak) čvorova. Primjer Što je najniži zajednički predak (LCA)? Preci čvora n su čvorovi prisutni na putu između korijena i čvora. Razmotrite binarno stablo prikazano u ...

Čitaj više

Pitanje 515. Najniži zajednički predak u binarnom stablu pretraživanja S obzirom na korijen binarnog stabla pretraživanja i dva čvora n1 i n2, pronađite LCA (najniži zajednički predak) čvorova u danom binarnom stablu pretraživanja. Primjer naivnog pristupa najnižem zajedničkom pretku u binarnom stablu pretraživanja Pronađite LCA (n1, n2) koristeći optimalni pristup za pronalaženje LCA ...

Čitaj više

Pitanje 516. Stablo segmenata Ako izvršimo zbrajanje na zadanom rasponu niza čije se vrijednosti elemenata ažuriraju u bilo kojem trenutku. Tada se s tom vrstom problema bavimo pomoću strukture stabla segmenata. S obzirom na niz a [] s n elemenata i morate odgovoriti na više upita, svaki od upita je jedan ...

Čitaj više

Pitanje 517. Ispišite binarno stablo okomitim redoslijedom U ovom smo problemu dali pokazivač koji označava korijen binarnog stabla i vaš je zadatak ispisati binarno stablo okomitim redoslijedom. Primjer ulaza 1 / \ 2 3 / \ / \ 4 5 6 7 \ \ 8 9 Izlaz 4 2 ...

Čitaj više

Pitanje 518. Binarno stablo pretraživanja Binarno stablo pretraživanja je binarno stablo s nekim pravilima koje nam omogućuje održavanje podataka na sortirani način. Budući da je to binarno stablo, čvor može imati najviše 2 djece. Struktura pravila čvora binarnog stabla pretraživanja za binarno stablo za ...

Čitaj više

Pitanje 519. Maksimalno binarno stablo U ovom smo problemu dali niz a [] veličine n. Iz polja stvorite maksimalno binarno stablo i vratite mu korijenski čvor. Izrađen je od polja slijedeći korake: Korijenski čvor stabla trebao bi biti maksimalna vrijednost u danom ...

Čitaj više

Pitanje 520. Preokret reda binarnog stabla cik-cak S obzirom na binarno stablo, ispišite cik-cak redoslijed redoslijeda njegovih vrijednosti čvorova. (tj. slijeva udesno, zatim udesno ulijevo za sljedeću razinu i izmjenjujte se). Primjer razmotrite binarno stablo koje je dano ispod Ispod je cik-cak zaokret redoslijeda gore navedenih binarnih vrsta stabla ...

Čitaj više

Pitanje 521. Oporavak binarnog stabla pretraživanja Razmotrimo binarno stablo pretraživanja, dva čvora stabla su zamijenjena, dizajnirajte algoritam za oporavak binarnog stabla pretraživanja. Primjer Razmotrite binarno stablo pretraživanja dano dolje čija su dva čvora zamijenjena kao ulaz. Otkrivaju se (ističu se) netočni čvorovi na BST-u, a zatim se zamjenjuju kako bi se dobilo ...

Čitaj više

Pitanje 522. Popunjavanje sljedećih desnih pokazivača u svakom čvoru S obzirom na binarno stablo, spojite čvorove koji su na istoj razini slijeva udesno. Struktura čvora stabla: Čvor stabla sadrži 4 komponente koje su podaci (cjelobrojna vrijednost), pokazivači (sljedeći, lijevi i desni) vrste čvora stabla. sljedeći pokazivač čvora usmjerava prema ...

Čitaj više

Pitanje 523. Pogled odozgo na binarno stablo Pogled odozgo binarnog stabla je skup čvorova vidljivih kada se stablo gleda s vrha. S obzirom na binarno stablo, izlazni pogled binarnog stabla od gornje lijeve vodoravne do krajnje desne vodoravne razine. Primjer Primjer 1 Primjer 2 Vrste ...

Čitaj više

Pitanje 524. Razina svakog čvora u stablu iz izvornog čvora Dano stablo (aciklički potpuno povezan graf gdje su sastavni čvorovi povezani dvosmjernim bridovima) i izvorni čvor. pronaći razinu svakog čvora u izvornom čvoru oblika stabla. Daje se da je razina čvora v s obzirom na izvor udaljenost između ...

Čitaj više

Pitanje 525. Pronađite duplicirane podstabla Dvostruka podstabla Za podstabla se kaže da su duplikati ako imaju iste vrijednosti i strukturu čvora. Dano binarno stablo s n čvorova. Pronađite sva duplicirana podstabla i vratite im korijenski čvor. Primjer Ovdje se podstabla 4 i 2-> 4 pojavljuju više puta pa ćemo vratiti root ...

Čitaj više

Pitanje 526. Simetrično stablo U problemu Simetrično stablo dali smo binarno stablo, provjerite je li ono ogledalo samoga sebe. Kaže se da je stablo zrcalna slika samog sebe ako postoji os simetrije kroz korijenski čvor koji dijeli stablo na dvije iste polovice. Primjeri vrsta ...

Čitaj više

Pitanje 527. Najduži uobičajeni prefiks koristeći Trie U najdužem uobičajenom prefiksu pomoću problema Trie dali smo niz nizova, pronađite najduži zajednički prefiks. tj. pronađite dio s prefiksom koji je zajednički svim žicama. Primjer Ulaz1: {“tutorialcup”, “tutorial”, “tuss”, “tumble”} Izlaz: "tu" Ulaz2: {"prtljaga", "banana", "batsmen"} Izlaz: "ba" Ulaz3: {"abcd "} Izlaz:" abcd "...

Čitaj više

Pitanje 528. Pretvori sortirani popis u binarno stablo pretraživanja Problem s obzirom na povezani popis. Elementi povezanog popisa su u sve većem redoslijedu. Pretvorite dani povezani popis u visoko uravnoteženo binarno stablo pretraživanja. Izrazito uravnoteženo binarno stablo pretraživanja je binarno stablo pretraživanja u kojem je razlika između dubine dva podstabla bilo kojeg ...

Čitaj više

Pitanje 529. Provjerite binarno stablo pretraživanja Problem U provjeri valjanosti problema binarnog stabla pretraživanja koji smo dali korijenu stabla, moramo provjeriti je li to binarno stablo pretraživanja ili nije. Primjer: Izlaz: istina Objašnjenje: Dano stablo je binarno stablo pretraživanja jer su svi elementi koji su ostavljeni svakom podstablu ...

Čitaj više

Pitanje 530. Zbroj puta Što je problem sa sumom puta? U problemu Zbroj puta dali smo binarno stablo i cijeli broj SUM. Moramo utvrditi ima li bilo koji put od korijena do lista zbroj jednak zbiru. Zbroj puta definiran je kao zbroj svih čvorova ...

Čitaj više

Pitanje 531. Prelazak redoslijeda nivoa binarnog stabla Prelazak redoslijeda nivoa danog binarnog stabla jednak je BFS-u binarnog stabla. Znamo li već što je zapravo BFS? ako ne, onda se ne trebate osjećati loše, samo pročitajte cijeli članak i posjetite naše prethodne članke radi boljeg razumijevanja. BFS je ...

Čitaj više

Pitanje 532. Okretanje stabla (predbilježba, poredak i redoslijed) Prvo, moramo znati o tome što je zaokret u binarnom stablu. Prelazak je vrsta metode kojom sve čvorove posjećujemo točno jednom na određeni način / redoslijed. U osnovi postoje dvije vrste prijelaza u Binarnom stablu: Prijelaz širina-prva Dubina prvo prelazak Već znamo o ...

Čitaj više

Pitanje 533. Brisanje u binarnom stablu Znamo li već što je zapravo Binarno stablo? Sada u ovom postu usredotočujemo se na to kako izbrisati čvor čija je vrijednost dana. Sigurni smo da je vrijednost čvora koji želimo izbrisati uvijek prisutna prije brisanja u BT-u. U binarnom ...

Čitaj više

Pitanje 534. Jedinstvena binarna stabla za pretraživanje Prvo moramo pronaći ukupan broj brojanja kako bismo formirali jedinstveno binarno stablo pretraživanja. Nakon njega konstruiramo sve moguće jedinstvene BST. Prije svega, moramo znati konstrukciju BST-a. U binarnom stablu pretraživanja čvorovi prisutni u lijevom podstablu wrt. bilo koji ...

Čitaj više

Pitanje 535. BFS vs DFS za Binarno stablo Široko pretraživanje (BFS) Znamo li već što je zapravo BFS? ako ne, onda se ne trebate osjećati loše, samo pročitajte cijeli članak i posjetite naš prethodni članak o Prvoj širini za bolje razumijevanje. BFS je prelazak redoslijeda u razini u kojem posjećujemo čvorove ...

Čitaj više

Amazon Graph pitanja

Pitanje 536. Je li graf dvodijelan? LeetCode rješenje Izjava problema je graf dvodijelni LeetCode Rješenje - Postoji neusmjereni graf s n čvorova, gdje je svaki čvor označen brojevima između 0 i n - 1. Dobivate graf 2D niza, gdje je graph[u] niz čvorova koji čvor u je u susjedstvu. Formalnije, za svaki v u graph[u], postoji neusmjereni rub između čvora u i čvora v. Graf ima ...

Čitaj više

Pitanje 537. Pronađite rješenje gradskog suca LeetCode Izjava problema: Pronađite gradskog suca LeetCode rješenje – U gradu postoji n ljudi označenih brojevima od 1 do n. Kruže glasine da je jedan od tih ljudi potajno gradski sudac i da moramo pronaći gradskog suca. Ako gradski sudac postoji, onda: Gradski sudac ne vjeruje nikome. ...

Čitaj više

Pitanje 538. Pronađite rješenje gradskog suca s Leetcode rješenjem Izjava problema U ovom problemu dobivamo n ljudi označenih od 1 do n. Također smo dobili 2d niz povjerenja [] [] pokazuje da povjerenje [i] [0] th ljudi vjeruje povjerenje [i] [1] th ljudi za svaku 0 <= i <trust.length. Moramo pronaći osobu "gradskog suca" koja ne vjeruje nikome ...

Čitaj više

Pitanje 539. Pronađite najmanji binarni znamen višekratnik zadanog broja Izjava o problemu Problem "Pronađi najmanji binarni višekratnik danog broja" navodi da ste dobili decimalni broj N. Dakle, pronađite najmanji višekratnik N koji sadrži samo binarne znamenke '0' i '1'. Primjer 37 111 Detaljno objašnjenje nalazi se u nastavku u ...

Čitaj više

Pitanje 540. Minimalne operacije za pretvaranje X u Y Izjava o problemu Problem "Minimalne operacije za pretvaranje X u Y" navodi da su vam dana dva broja X i Y, potrebno je pretvoriti X u Y pomoću sljedećih operacija: Početni broj je X. Sljedeće operacije mogu se izvoditi na X i dalje brojevi koji se generiraju ...

Čitaj više

Pitanje 541. Provjerite nalaze li se dva čvora na istoj stazi u stablu Izjava o problemu Problem "Provjeri nalaze li se dva čvora na istoj stazi u stablu" navodi da ste dobili n-arno stablo (usmjereni aciklički graf) ukorijenjeno na korijenskom čvoru s jednosmjernim bridovima između vrhova. Dobit ćete i popis upita q. Svaki upit na popisu ...

Čitaj više

Pitanje 542. Udaljenost najbliže ćelije koja ima 1 u binarnoj matrici Izjava o problemu Problem "Udaljenost najbliže ćelije koja ima 1 u binarnoj matrici" navodi da ste dobili binarnu matricu (koja sadrži samo 0 i 1) s najmanje jednim 1. Pronađite udaljenost najbliže ćelije koja ima 1 u binarnoj matrici za sve elemente ...

Čitaj više

Pitanje 543. Transponiraj grafikon Izjava o problemu Problem “Transponiraj graf” navodi da ste dobili graf i da morate pronaći transponiranje datog grafa. Transponiranje: Transponiranje usmjerenog grafa stvara drugi graf s istim konfiguracijama ruba i čvora, ali smjer svih bridova je obrnut. Primjer ...

Čitaj više

Pitanje 544. BFS za isključeni graf Izjava o problemu Problem "BFS za nepovezan graf" navodi da ste dobili odsječeni usmjereni graf, ispišite BFS obilazak grafa. Primjer BFS prijelaz gornjeg grafa daje: 0 1 2 5 3 4 6 Prijelaz širine pristupa prvo pretraživanje (BFS) za nepovezan usmjereni graf ...

Čitaj više

Pitanje 545. Minimalni koraci za postizanje cilja vitezom Opis Problem „Minimalni koraci za postizanje cilja vitezom“ navodi da ste dobili kvadratnu šahovsku ploču dimenzija N x N, koordinate viteškog dijela i ciljnu ćeliju. Otkrijte minimalni broj koraka koje je viteški komad poduzeo da bi postigao cilj ...

Čitaj više

Pitanje 546. Iterativna dubina Prvo zaokretanje grafa U iterativnom dubinskom prvom prijelazu problema grafa dali smo strukturu podataka grafa. Napišite program za ispis dubinskog prijelaza datog grafa pomoću iterativne metode. Primjer unosa: 0 -> 1, 0 -> 2, 1 -> 2, 2 -> 0, 2 -> 3, 3 ...

Čitaj više

Pitanje 547. Ocijenite odjel U evaluaciji problema dijeljenja dali smo neke jednadžbe u obliku A / B = k, gdje su A i B nizovi, a k stvarni broj. Odgovorite na neke upite, ako odgovor ne postoji, vratite -1. Primjer unosa: jednadžbe: a / b = 2.0 i b / c = 3.0 upiti: a / c ...

Čitaj više

Pitanje 548. Primov algoritam Primov algoritam koristi se za pronalaženje stabla minimalnog raspona (MST) povezanog ili neusmjerenog grafa. Spanning Tree of a graph je podgraf koji je ujedno i stablo i uključuje sve vrhove. Minimalno rastezno stablo je rastegljivo stablo s minimalnom sumom težine ruba. Primjer grafikona Minimum ...

Čitaj više

Pitanje 549. Max područje otoka Opis problema: S obzirom na 2D matricu, matrica ima samo 0 (predstavlja vodu) i 1 (predstavlja zemlju) kao unose. Otok u matrici nastaje grupiranjem svih susjednih 1 povezanih četverosmjerno (vodoravno i okomito). U matrici pronađite maksimalnu površinu otoka. Pretpostavimo da su sva četiri ruba ...

Čitaj više

Pitanje 550. Kloniranje grafikona Što je kloniranje grafikona? Danas imamo sa sobom referencu na neusmjereni graf. Što moramo učiniti? Vraćanje dubinske kopije priloženog grafa. Pogledajmo strukturu: Čvor klase: Sastoji se od vrijednosti podataka i susjeda povezanih sa svakim ...

Čitaj više

Pitanje 551. Topološko sortiranje S obzirom na usmjereni aciklički graf, topološki sortirajte čvorove grafikona. Primjer topološkog sortiranja Topološko sortiranje gornjeg grafa je -> {1,2,3,0,5,4} Teorija Topološko sortiranje vrši se za usmjereni aciklički graf (DAG). DAG nema ciklusa. tj. ne postoji takav put koji započinje s bilo kojeg čvora ...

Čitaj više

Pitanje 552. Širina prvog pretraživanja (BFS) za grafikon Pretraživanje širine (BFS) za grafikon algoritam je prelaženja ili pretraživanja u strukturi podataka stabla / grafa. Počinje od određenog vrha (bilo kojeg proizvoljnog vrha) i istražuje sve povezane vrhove, a nakon toga se pomiče do najbližeg vrha i istražuje sve neistražene čvorove i brine se da ne ...

Čitaj više

Pitanje 553. Algoritam Dijkstra Dijkstra je algoritam najkraćeg puta. Dijkstra algoritam koristi se za pronalaženje najkraće udaljenosti svih čvorova od zadanog početnog čvora. Logično stvara najkraće stablo puta od jednog izvornog čvora, dodavanjem čvorova pohlepno tako da u svakoj točki svaki čvor u ...

Čitaj više

Pitanja za Amazon Stack

Pitanje 554. Ocjena LeetCode rješenja za zagrade Izjava o problemu Rezultat rješenja zagrada LeetCode kaže – S obzirom na uravnoteženi niz zagrada s i vraća maksimalni rezultat. Rezultat uravnoteženog niza zagrada temelji se na sljedećim pravilima: "()" ima rezultat 1. AB ima rezultat A + B, gdje su A i B uravnoteženi nizovi zagrada. (A) ima rezultat 2 * A, gdje je A ...

Čitaj više

Pitanje 555. Binarno stablo Inorder Traversal LeetCode Rješenje Izjava o problemu: Inorder Traversal binarnog stabla LeetCode rješenje S obzirom na korijen binarnog stabla, vrati redoslijed obilaženja vrijednosti njegovih čvorova. Primjer 1: Ulaz: korijen = [1,null,2,3] Izlaz: [1,3,2] Primjer 2: Ulaz: korijen = [] Izlaz: [] Primjer 3: Ulaz: korijen = [1] Izlaz: [1] Ograničenja: Broj čvorova u ...

Čitaj više

Pitanje 556. Rješenje za dekodiranje niza Leetcode Izjava o problemu Decode String LeetCode Rješenje – “Decode String” traži od vas da pretvorite kodirani niz u dekodirani niz. Pravilo kodiranja je k[kodirani_niz], gdje se kodirani_niz unutar uglastih zagrada ponavlja točno k puta pri čemu je k pozitivan cijeli broj. Primjer: Ulaz: s = "3[a]2[bc]" Izlaz: "aaabcbc" ...

Čitaj više

Pitanje 557. Poravnajte binarno stablo na povezani popis LeetCode rješenje Spljoštiti binarno stablo u povezani popis LeetCode Solution kaže da – S obzirom na korijen binarnog stabla, spljoštiti stablo u "povezani popis": "povezani popis" treba koristiti istu klasu TreeNode gdje desni pokazivač djeteta pokazuje na sljedeći čvor na popisu, a pokazivač lijevog djeteta je uvijek null. "Povezani popis"...

Čitaj više

Pitanje 558. Dodaj dva broja II Leetcode rješenje Izjava problema Rješenje LeetCode Add Two Numbers II – “Add Two Numbers II” navodi da dvije neprazne povezane liste predstavljaju dva nenegativna cijela broja gdje je najznačajnija znamenka prva i svaki čvor sadrži točno jednu znamenku. Moramo zbrojiti dva broja i vratiti zbroj kao...

Čitaj više

Pitanje 559. Dnevne temperature Leetcode Rješenje Izjava problema Dnevne temperature Leetcode Rješenje: navodi da niz cijelih brojeva temperatura predstavlja dnevne temperature, vratite odgovor niza tako da je answer[i] broj dana koje morate čekati nakon i-tog dana da dobijete topliju temperaturu. Ako ne postoji budući dan za koji je to moguće, umjesto toga zadržite answer[i] == 0. ...

Čitaj više

Pitanje 560. Minimalno uklanjanje za izradu valjanih zagrada LeetCode rješenje Izjava o problemu Minimalno uklanjanje za izradu valjanih zagrada LeetCode Rješenje – Dobivate niz s od '(', ')' i mala slova engleskog jezika. Vaš zadatak je ukloniti minimalni broj zagrada ( '(' ili ')', na bilo kojoj poziciji) tako da rezultirajući niz zagrada bude ...

Čitaj više

Pitanje 561. Rješenje za hvatanje kišnice Leetcode Izjava problema Rješenje LeetCode za zarobljavanje kišnice – “Zarobljavanje kišnice” navodi da je dat niz visina koji predstavlja kartu nadmorske visine gdje je širina svake trake 1. Moramo pronaći količinu vode zarobljene nakon kiše. Primjer: Ulaz: visina = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Izlaz: 6 Objašnjenje: Provjerite ...

Čitaj više

Pitanje 562. Važeće zagrade Leetcode Rješenje Iskaz problema Rješenje valjanih zagrada LeetCode – “Važeće zagrade” navodi da ste dobili niz koji sadrži samo znakove '(', ')', '{', '}', '[' i ']'. Moramo utvrditi je li ulazni niz valjan ili ne. Za niz se kaže da je važeći niz ako se otvorene zagrade moraju zatvoriti...

Čitaj više

Pitanje 563. Rješenje Leetcode za stog maksimalne frekvencije Izjava o problemu LeetCode rješenje za stog maksimalne frekvencije – “Maksimalni stog frekvencija” traži od vas da dizajnirate frekvencijski stog u kojem kad god izbacimo element iz stoga, on bi trebao vratiti najčešći element prisutan u stogu. Implementirajte klasu FreqStack: FreqStack() konstruira prazan stog frekvencija. void push(int val) gura ...

Čitaj više

Pitanje 564. Dizajnirajte stog s operacijom povećanja Leetcode rješenje Izjava problema Dizajn stog s operacijom povećanja Leetcode Rješenje – navodi da moramo dizajnirati stog koji učinkovito podržava donje operacije. Dodijelite maksimalni kapacitet hrpe. Učinkovito izvršite push operaciju ako je veličina hrpe striktno manja od maksimalnog kapaciteta ...

Čitaj više

Pitanje 565. Rješenje s minimalnim slogovima s kodovima Izjava o problemu Dizajnirajte stog koji podržava push, pop, top i dohvaćanje minimalnog elementa u stalnom vremenu. push (x) - gurnite element x na hrpu. pop () - uklanja element na vrhu stoga. top () - Nabavite gornji element. getMin () - Dohvaćanje minimalnog elementa u stogu. ...

Čitaj više

Pitanje 566. Sljedeće veće rješenje Element I rješenje Izjava problema U ovom smo problemu dobili dva popisa u kojima je prvi popis podskup drugog popisa. Za svaki element prvog popisa moramo pronaći sljedeći veći element na drugom popisu. Primjer nums1 = [4,1,2], nums2 = [1,3,4,2] [-1,3, -1] Objašnjenje: za prvi element popisa1, odnosno za 4 tamo ...

Čitaj više

Pitanje 567. Provjerite može li zadani niz predstavljati preusmjeravanje predbilježbi binarnog stabla pretraživanja Problem "Provjerite može li zadani niz predstavljati preusmjeravanje predbilježbi binarnog stabla pretraživanja" navodi da ste dobili redoslijed prelaska predbilježbe. Sada razmotrite ovaj niz i saznajte može li taj niz predstavljati binarno stablo pretraživanja ili ne? Očekivana vremenska složenost rješenja je ...

Čitaj više

Pitanje 568. Oblikujte najmanji broj iz zadane sekvence Problem "Oblikujte minimalni broj iz zadane sekvence" navodi da ste dobili neki obrazac samo Ja i D. Značenje I znači povećavanje i smanjenje, opskrbljeno nam je D. Izjava o problemu traži ispis minimalnog broja koji zadovoljava zadani obrazac. Imamo ...

Čitaj više

Pitanje 569. Upiti za raspon za najdulju ispravnu sljedbu zagrade Dobit ćete niz niza podgreda u zagradama, drugim riječima, dobit ćete zagrade poput '(' i ')' i dobit ćete raspon upita kao početnu i završnu točku. Problem "Upiti raspona za najdulju ispravnu sljedbu zagrade" traži da se sazna maksimalna duljina ...

Čitaj više

Pitanje 570. U izrazu pronađite indeks zatvarača za datu zagradu za otvaranje Izjava problema S obzirom na niz s duljine / veličine n i cjelobrojnu vrijednost koja predstavlja indeks početne uglate zagrade. Pronađi indeks zatvarajućih zagrada za datu otvarajuću zagradu u izrazu. Primjer s = "[ABC [23]] [89]" indeks = 0 8 s = "[C- [D]]" indeks = 3 5 s ...

Čitaj više

Pitanje 571. Dizajnirajte stog koji podržava getMin () za O (1) vrijeme i O (1) dodatni prostor Dizajnirajte stog koji podržava getMin () za O (1) vrijeme i O (1) dodatni prostor. Stoga posebna struktura podataka steka mora podržavati sve radnje steka poput - void push () int pop () bool isFull () bool isEmpty () u stalnom vremenu. Dodajte dodatnu operaciju getMin () za vraćanje minimalne vrijednosti ...

Čitaj više

Pitanje 572. Poredaj stog pomoću rekurzije Izjava o problemu Problem "Poredaj stog pomoću rekurzije" navodi da ste dobili strukturu podataka o stogu. Poredajte njegove elemente pomoću rekurzije. Za umetanje elementa u stog mogu se koristiti samo dolje navedene funkcije snopa - push (element). pop () - pop () - za uklanjanje / brisanje ...

Čitaj više

Pitanje 573. Izbrišite srednji element stoga Izjava o problemu S obzirom na strukturu podataka (stog). Napišite program za brisanje srednjeg elementa datog stoga pomoću osnovnih funkcija stoga - push () - za umetanje elementa u stog. pop () - za uklanjanje / brisanje gornjeg elementa iz niza. empty () - za provjeru ...

Čitaj više

Pitanje 574. Sortiranje niza pomoću stogova Izjava problema Problem „Sortiranje niza pomoću stogova“ navodi da ste dobili niz strukture podataka a [] veličine n. Razvrstajte elemente datog niza pomoću strukture podataka steka. Primjer 2 30 -5 43 100 -5 2 30 43 100 Objašnjenje: Elementi su razvrstani u ...

Čitaj više

Pitanje 575. Poredaj stog pomoću privremenog stoga Izjava o problemu Problem „Poredaj stog pomoću privremenog stoga“ navodi da ste dobili strukturu podataka o stogu. Razvrstajte elemente danog snopa pomoću privremenog snopa. Primjer 9 4 2 -1 6 20 20 9 6 4 2 -1 2 1 4 3 6 5 ...

Čitaj više

Pitanje 576. Obrni pojedine riječi Izjava o problemu Problem "Obrni pojedine riječi" navodi da ste dobili niz s. Sada ispišite naličje svih pojedinačnih riječi u nizu. Primjer s = "TutorialCup - promjena načina učenja" puClairotuT - gnignahc eht yaw fo gninrael s = "Obrni pojedine riječi" esreveR ...

Čitaj više

Pitanje 577. Uklonite zagrade iz algebarskog niza koji sadrži operatore + i - Izjava o problemu Dobit ćete niz s veličine n koji predstavlja aritmetički izraz sa zagradama. Problem "Uklanjanje zagrada iz algebarskog niza koji sadrži operatore + i -" traži da stvorimo funkciju koja može pojednostaviti zadani izraz. Primjer s = "a- (b + c)" abc s = a- (bc- (d + e)) - f a-b + c + d + ef ...

Čitaj više

Pitanje 578. Implementirajte stog pomoću jednog reda Izjava o problemu Problem „Implementirajte stog pomoću jednog reda čekanja“ traži da implementiramo strukturu podataka steka (LIFO) koristeći strukturu podataka reda (FIFO). Ovdje LIFO znači Prvi u prvom, dok FIFO znači Prvi u prvom. Primjer push (10) push (20) top () pop () push (30) pop () top () Top: 20 ...

Čitaj više

Pitanje 579. Provjerite može li se redoslijed sortirati u drugi red pomoću snopa Izjava o problemu Problem "Provjerite može li se red poredati u drugi red pomoću snopa" navodi da ste dobili red koji sadrži n elemenata, a elementi u redu su permutacija brojeva od 1 do n. Provjerite može li se ovaj red poredati po sve većem redoslijedu ...

Čitaj više

Pitanje 580. Obrazac Minimalni broj iz zadane sekvence Izjava o problemu Problem „Minimalan broj obrasca iz zadane sekvence navodi da vam se daje niz s duljine / veličine n koji predstavlja obrazac znakova„ I “, tj. Da se povećava i„ D “, odnosno da se smanjuje. Ispišite minimalni broj za zadani uzorak jedinstvenim znamenkama od 1-9. Na primjer - ...

Čitaj više

Pitanje 581. Iterativno preusmjeravanje porudžbina pomoću dva snopa Izjava o problemu Problem "Iterativno preusmjeravanje porudžbina pomoću dva snopa" navodi da ste dobili binarno stablo s n čvorova. Napišite program za njegovo iterativno okretanje postorder pomoću dva snopa. Primjer unosa 4 5 2 6 7 3 1 Ulaz 4 2 3 1 Izrada algoritma ...

Čitaj više

Pitanje 582. Permutacije stoga (Provjerite je li niz permutacija stoga ostalih) Izjava o problemu Problem "Permutacije steka (Provjerite je li niz permutacija stoga ostalih)" navodi da su vam dana dva polja a [] i b [] veličine n. Svi su elementi niza jedinstveni. Stvorite funkciju za provjeru je li zadani niz b [] ...

Čitaj više

Pitanje 583. Iterativna metoda pronalaženja predaka datog binarnog stabla Izjava o problemu "Iterativna metoda za pronalaženje predaka određenog binarnog stabla" navodi da ste dobili binarno stablo i cijelu vrijednost koja predstavlja ključ. Stvorite funkciju za ispis svih predaka datog ključa pomoću iteracije. Primjer tipke za unos = 6 5 2 1 Objašnjenje: ...

Čitaj više

Pitanje 584. Konstruiraj BST iz zadanog prevrata predbilježbe S obzirom na to da je prijelaz binarnog pretraživačkog stabla (BST) unaprijed naručen, napišite algoritam za konstrukciju BST-a iz zadanog obilaženja predbilježbe. Primjeri Ulaz preOrder [] = {7, 5, 3, 6, 9} Izlazni poredak: 3 5 6 7 9 Ulazni predbilježba [] = {12, 6, 1, 35, 20} Izlazni ulog: 1 6 ...

Čitaj više

Pitanje 585. Ispis predaka datog čvora binarnog stabla bez rekurzije Dano binarno stablo i određeni čvor ili ključ. Ispis predaka datog čvora binarnog stabla bez rekurzije. Primjer unosa: key = 7 Izlaz: 3 1 Ulaz: key = 4 Izlaz: 2 1 Algoritam za pretke datog čvora binarnog stabla Stvorite čvor klase ...

Čitaj više

Pitanje 586. Pronađite maksimum od minimuma za svaku veličinu prozora u danom nizu Dat je niz a [] veličine n. Za svaku veličinu prozora koja varira od 1 do n u ispisu niza ili pronađite maksimum minimuma za svaku veličinu prozora u danom polju. Primjer unosa: a [] = {10, 20, 30, 50, 10, 70, 30} Izlaz: 70 30 20 ...

Čitaj više

Pitanje 587. Iterativna dubina Prvo zaokretanje grafa U iterativnom dubinskom prvom prijelazu problema grafa dali smo strukturu podataka grafa. Napišite program za ispis dubinskog prijelaza datog grafa pomoću iterativne metode. Primjer unosa: 0 -> 1, 0 -> 2, 1 -> 2, 2 -> 0, 2 -> 3, 3 ...

Čitaj više

Pitanje 588. Minimalni preokret zagrada U problemu s minimalnim preokretom zagrade dali smo niz s koji sadrži izraz samo znakove '{' i '}'. Pronađite minimalni broj preokreta zagrada potreban da bi se izraz uravnotežio. Primjer unosa: s = “} {” Izlaz: 2 Ulaz: s = “{{{” Izlaz: Dati izraz ne može ...

Čitaj više

Pitanje 589. Izraz sadrži suvišnu zagradu ili ne Dat je niz s koji sadrži izraz operatora, operanda i zagrade. Pronađite sadrži li zadani niz bilo kakvu nepotrebnu zagradu bez koje će izraz i dalje dati isti rezultat. Drugim riječima, moramo pronaći da izraz sadrži suvišnu zagradu ili ne. Suvišni nosač Ako ...

Čitaj više

Pitanje 590. Provjerite jesu li dva izraza sa zagradama jednaka S obzirom na dva niza s1 i s2 koji predstavljaju izraze koji sadrže operator zbrajanja, operator oduzimanja, male abecede i zagrade. Provjerite jesu li dva izraza u zagradama ista. Primjer Ulaz s1 = “- (a + b + c)” s2 = “-abc” Izlaz Da Ulaz s1 = “ab- (cd)” s2 = “abcd” Izlaz Nema algoritma za provjeru jesu li dva ...

Čitaj više

Pitanje 591. Redoslijed Prelazak u spiralnom obliku U ovom smo problemu dali binarno stablo, ispiši njegovo zaokretanje redoslijeda nivoa u spiralnom obliku. Primjeri Ulazni izlaz 10 30 20 40 50 80 70 60 Naivni pristup za prelazak redoslijeda nivoa u spiralnom obliku Ideja je napraviti uobičajeno zaokretanje reda razine pomoću ...

Čitaj više

Pitanje 592. Min stog U min problemu snopa moramo dizajnirati snop kako bismo učinkovito implementirali sljedeće funkcije, pritisnite (x) -> Gurnite element x u pop stog () -> Uklanja stavku na vrhu steka () -> Vratite element na vrhu steka getMin () -> Vrati minimalni prisutni element ...

Čitaj više

Pitanje 593. Red čekanja pomoću stogova U redu koji koristi problem steka, moramo implementirati sljedeće funkcije reda koristeći standardne funkcije strukture podataka steka, Enqueue: Dodavanje elementa na kraj reda Dequeue: Uklanjanje elementa s početka reda Primjer unosa : Enqueue (5) Enqueue (11) Enqueue (39) Dequeue () ...

Čitaj više

Pitanje 594. Procjena aritmetičkog izraza Aritmetičke izraze zapisujemo u slijedeća tri zapisa - Oznaka prefiksa U ovom zapisu operandi se pišu iza operatora. Također je poznat kao poljski zapis. Na primjer: + AB je izraz prefiksa. Infix notacija U ovoj notaciji operateri su napisani između operanda. Slično je ...

Čitaj više

Pitanje 595. Provjerite uravnotežene zagrade u izrazu Dat je niz s duljine n. Provjerite postoji li zatvarajuća zagrada za sve otvarajuće zagrade, tj. Jesu li sve zagrade uravnotežene. Drugim riječima, možemo također reći da, ako imamo '}', ')' i ']' za svaki '{', '(' odnosno '[' ', izraz ...

Čitaj više

Pitanje 596. Procjena izraza postfiksa U Evaluaciji problema izraza postfiksa dali smo niz s koji sadrži izraz postfiksa. Procijenite zadani izraz. Primjer ulaza: s = “231 * + 9-” Izlaz: -4 ulaz: s = “100 200 + 2/5 * 7 +” Izlaz: 757 za operande s jednoznamenkastim algoritmom ...

Čitaj više

Pitanje 597. Pronađite ima li izraz dvostruku zagradu ili ne Dat je niz koji sadrži uravnotežene zagrade. Pronađite sadrži li izraz / niz duplikate zagrade ili ne. Dvostruka zagrada Kada se izraz nalazi usred ili okružen istom vrstom uravnotežene zagrade, tj. Zatvoren između iste vrste otvaranja i zatvaranja zagrada više puta ...

Čitaj više

Pitanje 598. Kako implementirati stog pomoću prioriteta reda ili hrpe? Implementirajte stog uz pomoć reda prioriteta ili hrpe. Prioritetni red: Struktura podataka o prioritetnom redu slična je strukturi podataka o redu ili stogu s dodatkom prioriteta. Svaki element dobiva prioritetni broj. Zaključno, preferiraju se elementi s visokim prioritetom ...

Čitaj više

Pitanje 599. Kako učinkovito implementirati k snopove u jedan niz? Dizajnirajte i implementirajte novu strukturu podataka koja implementira k stogove u jednom nizu. Nova struktura podataka mora podržavati ove dvije operacije - push (element, stack_number): koji gura element u zadani broj stoga. pop (stack_number): koji iskače gornji element iz zadanog ...

Čitaj više

Pitanje 600. Pronađi maksimalnu dubinu ugniježđenih zagrada u nizu S obzirom na niz s. Napišite kod za ispis maksimalne dubine ugniježđenih zagrada u danom nizu. Primjer unosa: s = “(a (b) (c) (d (e (f) g) h) I (j (k) l) m)” Izlaz: 4 Ulaz: s = “(p ((q) ) ((s) t)) ”Izlaz: 3 Korištenje algoritma slaganja Inicijalizirajte niz s duljine ...

Čitaj više

Pitanje 601. Procjena izraza U problemu vrednovanja izraza dali smo niz s duljine n koji predstavlja izraz koji se može sastojati od cijelih brojeva, uravnoteženih zagrada i binarnih operacija (+, -, *, /). Procijenite izraz. Izraz može biti u bilo kojem zapisu prefiksa, infiksa ili postfiksa. Primjer Vidi ...

Čitaj više

Pitanje 602. Kako stvoriti spojivi stog? Moramo dizajnirati i stvoriti hrpu koja izvodi operacije u stalnom vremenu. Ovdje imamo jedan problem, a to je kako stvoriti stopivi stog? Ovdje izvodimo donju operaciju spajanja dvaju stogova. push (element): Umetnite element u stog. pop (): Uklonite gornji element u ...

Čitaj više

Pitanje 603. Problem raspona dionica Ovaj problem "Problem raspona dionica" potpada pod financijski aspekt. U ovom problemu pronalazimo raspon dionica za cijenu dionica svakog dana. Maksimalan broj uzastopnih dana neposredno prije bilo kojeg određenog dana za koji je cijena dionice dana prije njega ...

Čitaj više

Pitanje 604. Pronađite maksimalan zbroj mogućih jednakih zbrojeva triju hrpa S obzirom na 3 niza stack1 [], stack2 [] i stack3 [] koji predstavljaju stogove i početni indeks tih nizova tretira se kao njihov vrh. Pronađite zajednički maksimalni zbroj koji je moguć u sva tri stoga, tj. Zbroj elemenata stog1, stog2 i stog3 jednak je. Uklanjanje ...

Čitaj više

Pitanje 605. Ispiši sljedeći veći broj Q upita U problemu Print next Greater Number of Q queries dali smo niz a [] veličine n koji sadrži brojeve i drugi niz q [] veličine m koji predstavlja upite. Svaki upit predstavlja indeks u nizu a []. Za svaki upit ispisujem broj iz niza ...

Čitaj više

Pitanje 606. Provjerite može li se niz sortirati u nizu U provjeri je li niz problem s kojim se može sortirati stog, dali smo niz veličine [n] koji sadrži elemente od 1 do n slučajnim redoslijedom. Sortirajte niz u rastućem redoslijedu pomoću privremenog stoga slijedeći samo ove dvije operacije - Uklonite element na početku ...

Čitaj više

Pitanje 607. Uravnoteženi izraz s zamjenom U problemu uravnoteženog izraza s zamjenom dali smo niz s koji sadrži zagrade, tj. '(', ')', '[', ']', '{', '}'. Niz također sadrži x na nekim mjestima kao zamjenu zagrade. Provjerite može li se niz pretvoriti u izraz s važećom zagradom nakon zamjene svih ...

Čitaj više

Pitanje 608. Zarobljavanje kišnice LeetCode rješenje U problemu zarobljavanja kišnice LeetCode, dali smo N nenegativnih cijelih brojeva koji predstavljaju kartu nadmorske visine, a širina svake trake je 1. Moramo pronaći količinu vode koja može biti zarobljena u gornjoj strukturi. Primjer Shvatimo to na primjeru Za ...

Čitaj više

Pitanje 609. Niz za dekodiranje Pretpostavimo da ste dobili kodirani niz. Niz je kodiran u nekakvom uzorku, vaš zadatak je dekodirati niz. Recimo, <br. Puta se pojavljuje niz> [string] Primjer Ulaz 3 [b] 2 [bc] Izlaz bbbcaca Objašnjenje Ovdje se "b" pojavljuje 3 puta, a "ca" javlja 2 puta. ...

Čitaj više

Pitanje 610. Rekurzije Što je rekurzija? Rekurzija se jednostavno definira kao funkcija koja sama sebe poziva. Koristi svoje prethodno riješene pod-probleme za izračunavanje većeg problema. To je jedan od najvažnijih i najzahtjevnijih koncepata u programiranju, ali možemo ga lako razumjeti ako rekurziju pokušamo povezati s nekim stvarnim ...

Čitaj više

Pitanje 611. Pretvorba prefiksa u infiks U problemu pretvorbe prefiksa u infiks dali smo izraz u zapisu prefiksa. Napišite program za pretvaranje u infiksni izraz. Oznaka prefiksa U ovoj oznaci operandi se pišu iza operatora. Također je poznat kao poljski zapis. Na primjer: + AB je izraz prefiksa. ...

Čitaj više

Pitanje 612. Pretvorba Postfix u Infix U problemu pretvorbe postfix u infix dali smo izraz u postfix notaciji. Napišite program za pretvaranje zadane notacije u infiksnu notaciju. Infix notacija U ovoj notaciji operateri su napisani između operanda. Slično je tome kako općenito pišemo izraz. Na primjer: A + ...

Čitaj više

Pitanje 613. Prefiks u pretvorbu Postfix U problemu pretvorbe prefiksa u postfiks dali smo izraz u zapisu prefiksa u formatu niza. Napišite program za pretvaranje zadane notacije u postfix notaciju. Oznaka prefiksa U ovu bilješku operande zapisujemo nakon operatora. Također je poznat kao poljski zapis. Na primjer: + AB je ...

Čitaj više

Pitanje 614. Pretvorba postfiksa u prefiks U ovom smo problemu dali niz koji označava izraz postfiksa. Moramo napraviti pretvorbu postfiksa u prefiks. Oznaka prefiksa U ovu bilješku operande zapisujemo nakon operatora. Također je poznat kao poljski zapis. Na primjer: + AB je izraz prefiksa. Oznaka postfiksa u ...

Čitaj više

Pitanje 615. Preokret reda binarnog stabla cik-cak S obzirom na binarno stablo, ispišite cik-cak redoslijed redoslijeda njegovih vrijednosti čvorova. (tj. slijeva udesno, zatim udesno ulijevo za sljedeću razinu i izmjenjujte se). Primjer razmotrite binarno stablo koje je dano ispod Ispod je cik-cak zaokret redoslijeda gore navedenih binarnih vrsta stabla ...

Čitaj više

Pitanje 616. Usporedba povratnog niza U problemu usporedbe niza backspace dali smo dva niza S i T, provjerite jesu li jednaki ili ne. Imajte na umu da nizovi sadrže '#' što znači znak povratnog prostora. Primjeri Ulaz S = "ab # c" T = "ad # c" Izlaz true (jer se i S i T pretvaraju u "ac") Ulaz ...

Čitaj više

Pitanje 617. Sljedeći veći element Sljedeći veći element je problem u kojem smo dali niz. Ovaj niz sadrži N vrijednosti (može biti pozitivan ili negativan). Moramo pronaći prvi veći_element u danom nizu s njegove desne strane. Ako nema veće_elementa, uzmite -1. Ulazni format Prvi redak koji sadrži ...

Čitaj više

Pitanje 618. Infiks za Postfix Što je infiksni izraz? Izraz u obliku 'operand' 'operator' 'operand' naziva se infix izrazom. Primjer: a + b Što je postfiksni izraz? Izraz u obliku 'operand' 'operand' 'operator' naziva se postfix izraz. Primjer: ab + Koja je potreba za pretvaranjem infix u postfix? Infiksni izraz je jednostavan ...

Čitaj više

Pitanje 619. Oblikujte minimalni broj iz zadanog niza D-a i I-a Izjava problema U problemu "Minimalni broj obrasca iz zadanog niza D-a i I-a" dali smo obrazac koji sadrži samo I-e i D-ove. Ja za povećanje i D za smanjenje. Napišite program za ispis minimalnog broja slijedeći taj obrazac. Znamenke od 1-9 i znamenke se ne mogu ponoviti. Ulazni format ...

Čitaj više

Pitanje 620. Problem slavnih Izjava o problemu U problemu slavnih postoji soba od N ljudi, pronađite slavnu osobu. Uvjeti za slavne osobe su - Ako je A slavna osoba, tada bi svi ostali u sobi trebali znati A. A ne bi trebali znati nikoga u sobi. Moramo pronaći osobu koja udovoljava tim uvjetima. ...

Čitaj više

Pitanje 621. Sljedeći veći element u nizu Izjava problema S obzirom na niz, pronaći ćemo sljedeći veći element svakog elementa u nizu. Ako za taj element ne postoji sljedeći veći element, ispisat ćemo -1, inače ćemo ispisati taj element. Napomena: Sljedeći veći element je element koji je veći i ...

Čitaj više

Amazon Queue pitanja

Pitanje 622. Pronađite pobjednika kružne igre LeetCode Solution Izjava problema Pronađite pobjednika kružne igre LeetCode Rješenje – Postoji n prijatelja koji igraju igru. Prijatelji sjede u krugu i označeni su brojevima od 1 do n u smjeru kazaljke na satu. Formalnije, pomicanje u smjeru kazaljke na satu od i prijatelja dovodi vas do ...

Čitaj više

Pitanje 623. Pomični prosjek iz streama podataka Leetcode rješenje Izjava problema Pomični prosjek iz toka podataka LeetCode rješenje – “Pokretni prosjek iz toka podataka” navodi da je zadan tok cijelih brojeva i veličina prozora k. Moramo izračunati pomični prosjek svih cijelih brojeva u kliznom prozoru. Ako je broj elemenata u ...

Čitaj više

Pitanje 624. Pronađite zbroj maksimalne razine u binarnom stablu Izjava o problemu Problem "Pronađi zbroj maksimalne razine u binarnom stablu" navodi da ste dobili binarno stablo s pozitivnim i negativnim čvorovima, pronađite maksimalni zbroj razine u binarnom stablu. Primjer unosa 7 Objašnjenje Prva razina: Zbir = 5 Druga razina: Zbir = ...

Čitaj više

Pitanje 625. Implementacija Dequea pomoću dvostruko povezanog popisa Izjava o problemu Problem "Implementacija Deque-a pomoću dvostruko povezanog popisa" navodi da trebate implementirati sljedeće funkcije Deque-a ili Doubly Ended Queue-a pomoću dvostruko povezanog popisa, insertFront (x): Dodajte element x na početku Deque insertEnd-a (x ): Dodaj element x na kraju ...

Čitaj više

Pitanje 626. Iterativna metoda za pronalaženje visine binarnog stabla Izjava problema Problem "Iterativna metoda za pronalaženje visine binarnog stabla" navodi da ste dobili binarno stablo, pronađite visinu stabla pomoću iterativne metode. Primjeri Ulaz 3 Ulaz 4 Algoritam za iterativnu metodu za pronalaženje visine binarnog stabla Visina stabla ...

Čitaj više

Pitanje 627. Prelazak redoslijeda po razini pomoću dva reda čekanja Izjava o problemu Problem "Zaobilaženje redoslijeda razina pomoću dva reda čekanja" navodi da ste dobili binarno stablo, ispisujte njegovo obilaženje redoslijeda razine redak po redak. Primjeri Ulaz 5 11 42 7 9 8 12 23 52 3 Ulaz 1 2 3 4 5 6 Algoritam za prelazak redoslijeda nivoa ...

Čitaj više

Pitanje 628. Implementirajte stog pomoću jednog reda Izjava o problemu Problem „Implementirajte stog pomoću jednog reda čekanja“ traži da implementiramo strukturu podataka steka (LIFO) koristeći strukturu podataka reda (FIFO). Ovdje LIFO znači Prvi u prvom, dok FIFO znači Prvi u prvom. Primjer push (10) push (20) top () pop () push (30) pop () top () Top: 20 ...

Čitaj više

Pitanje 629. Pronađite prvu kružnu turu koja obilazi sve benzinske pumpe Izjava o problemu Problem "Pronađite prvu kružnu turu koja obilazi sve benzinske crpke" navodi da na kružnoj cesti postoji N benzinskih pumpi. S obzirom na benzin koji ima svaka benzinska pumpa i na količinu benzina potrebnu za pokrivanje udaljenosti između dvije benzinske pumpe. Pa ti ...

Čitaj više

Pitanje 630. Provjerite može li X dati promjenu svakoj osobi u redu čekanja Izjava o problemu X je prodavač sladoleda i u redu čeka na kupnju sladoleda. Arr [i] označava denominaciju koju ima osoba u redu, moguće vrijednosti denominacija su 5, 10 i 20. Ako je početni saldo X 0 ...

Čitaj više

Pitanje 631. Provjerite jesu li sve razine dvaju Binarnih stabala anagrami ili ne Izjava problema Problem "Provjeri jesu li sve razine dvaju binarnih stabala anagrami ili ne" kaže da su vam dana dva binarna stabla, provjerite jesu li sve razine dvaju stabala anagrami ili ne. Primjeri Ulaz true Ulaz false algoritam za provjeru jesu li sve razine dvije ...

Čitaj više

Pitanje 632. Minimalni zbroj kvadrata broja znakova u danom nizu nakon uklanjanja k znakova Izjava o problemu Problem „Minimalni zbroj kvadrata broja znakova u danom nizu nakon uklanjanja k znakova“ navodi da ste dobili niz koji sadrži samo mala slova. Iz niza smijete ukloniti k znakova tako da u preostalom nizu zbroj ...

Čitaj više

Pitanje 633. Prvi negativni cijeli broj u svakom prozoru veličine k Izjava o problemu Problem "Prvi negativni cijeli broj u svakom prozoru veličine k" navodi da vam se daje niz koji sadrži pozitivne i negativne cijele brojeve, za svaki prozor veličine k ispišite prvu negativnu cijelu vrijednost u tom prozoru. Ako u bilo kojem prozoru nema negativne cjelobrojne vrijednosti, onda iznesite ...

Čitaj više

Pitanje 634. Pristup zasnovan na redu za prvi znak koji se ne ponavlja u toku Izjava o problemu Problem "Pristup zasnovan na redu za prvi znak koji se ne ponavlja u streamu" navodi da ste dobili tok koji sadrži mala slova, pronađite prvi znak koji se ne ponavlja, kad god se novom znaku doda novi znak i ako postoji nije povratak znakova koji se ne ponavlja -1. Primjeri aabcddbe ...

Čitaj više

Pitanje 635. Udaljenost najbliže ćelije koja ima 1 u binarnoj matrici Izjava o problemu Problem "Udaljenost najbliže ćelije koja ima 1 u binarnoj matrici" navodi da ste dobili binarnu matricu (koja sadrži samo 0 i 1) s najmanje jednim 1. Pronađite udaljenost najbliže ćelije koja ima 1 u binarnoj matrici za sve elemente ...

Čitaj više

Pitanje 636. Zanimljiva metoda za generiranje binarnih brojeva od 1 do n Izjava o problemu Problem „Zanimljiva metoda za generiranje binarnih brojeva od 1 do n“ navodi da ste dobili broj n, ispisati sve brojeve od 1 do n u binarnom obliku. Primjeri 3 1 10 11 6 1 10 11 100 101 110 Algoritam Generacija ...

Čitaj više

Pitanje 637. Pronađite najveći višekratnik od 3 Izjava o problemu Problem "Pronađi najveći umnožak od 3" navodi da ste dobili niz pozitivnih cijelih brojeva (0 do 9). Pronađite maksimalan višekratnik od 3 koji se može oblikovati preslagivanjem elemenata niza. Primjeri arr [] = {5, 2, 1, 0, 9, 3} 9 5 ...

Čitaj više

Pitanje 638. Provjerite može li zadani niz predstavljati prelazak redoslijeda nivoa binarnog stabla pretraživanja Izjava o problemu Problem "Provjerite može li zadati niz predstavljati prelazak redoslijeda nivoa binarnog stabla pretraživanja" navodi da ste dobili prelazak redoslijeda nivoa binarnog stabla pretraživanja. I koristeći zaokret stabla po redoslijedu razina. Moramo učinkovito pronaći je li poredak razine ...

Čitaj više

Pitanje 639. Broj braće i sestara datog Čvora u n-arnom stablu Izjava o problemu Problem "Broj braće i sestara datog Čvora u n-arry Treeu" navodi da ste dobili n-ary Tree i ciljni čvor. Pronađite broj braće i sestara ciljnog čvora. Pretpostavimo da je čvor uvijek prisutan u stablu, a prvi čvor je ...

Čitaj više

Pitanje 640. Provjerite može li se redoslijed sortirati u drugi red pomoću snopa Izjava o problemu Problem "Provjerite može li se red poredati u drugi red pomoću snopa" navodi da ste dobili red koji sadrži n elemenata, a elementi u redu su permutacija brojeva od 1 do n. Provjerite može li se ovaj red poredati po sve većem redoslijedu ...

Čitaj više

Pitanje 641. Prioritetni red pomoću dvostruko povezanog popisa Izjava o problemu Problem "Prioritetni red pomoću dvostruko povezanog popisa" traži implementaciju sljedećih funkcija reda prioriteta pomoću dvostruko povezanog popisa. push (x, p): Stavite element x s prioritetom p u red prioriteta na odgovarajućem položaju. pop (): Uklonite i vratite element s najvišim prioritetom ...

Čitaj više

Pitanje 642. Permutacije stoga (Provjerite je li niz permutacija stoga ostalih) Izjava o problemu Problem "Permutacije steka (Provjerite je li niz permutacija stoga ostalih)" navodi da su vam dana dva polja a [] i b [] veličine n. Svi su elementi niza jedinstveni. Stvorite funkciju za provjeru je li zadani niz b [] ...

Čitaj više

Pitanje 643. Minimalni koraci za postizanje cilja vitezom Opis Problem „Minimalni koraci za postizanje cilja vitezom“ navodi da ste dobili kvadratnu šahovsku ploču dimenzija N x N, koordinate viteškog dijela i ciljnu ćeliju. Otkrijte minimalni broj koraka koje je viteški komad poduzeo da bi postigao cilj ...

Čitaj više

Pitanje 644. Implementacija Dequea pomoću kružnog niza Izjava o problemu „Implementacija Dequea pomoću kružnog niza“ traži da se implementiraju sljedeće funkcije Dequea (dvostruko završeni red čekanja) pomoću kružnog polja, insertFront (x): umetnite element x na prednju stranu Deque insertRear (x): umetnite element x na stražnjoj strani Deque deleteFront (): brisanje elementa iz ...

Čitaj više

Pitanje 645. Pronađite čvor s minimalnom vrijednošću u binarnom stablu pretraživanja S obzirom na binarno stablo pretraživanja, napišite algoritam za pronalazak čvora s minimalnom vrijednošću u danom binarnom stablu pretraživanja. Primjer ulaznih rezultata 5 Naivni pristup Jednostavan pristup je izvršavanje zaokreta stabla i pronalazak čvora s minimalnom vrijednošću među svim čvorovima. Ovo ...

Čitaj više

Pitanje 646. Minimalni preokret zagrada U problemu s minimalnim preokretom zagrade dali smo niz s koji sadrži izraz samo znakove '{' i '}'. Pronađite minimalni broj preokreta zagrada potreban da bi se izraz uravnotežio. Primjer unosa: s = “} {” Izlaz: 2 Ulaz: s = “{{{” Izlaz: Dati izraz ne može ...

Čitaj više

Pitanje 647. Izgradite cjelovito binarno stablo iz njegovog prikaza povezanog popisa S obzirom na povezani prikaz popisa cjelovitog binarnog stabla. Povezani popis nalazi se u redoslijedu prelaska stabla po redoslijedu razina. Napišite algoritam za konstrukciju cjelovitog binarnog stabla natrag iz povezanog popisa. Primjer unosa 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 ...

Čitaj više

Pitanje 648. Red čekanja pomoću stogova U redu koji koristi problem steka, moramo implementirati sljedeće funkcije reda koristeći standardne funkcije strukture podataka steka, Enqueue: Dodavanje elementa na kraj reda Dequeue: Uklanjanje elementa s početka reda Primjer unosa : Enqueue (5) Enqueue (11) Enqueue (39) Dequeue () ...

Čitaj više

Pitanje 649. Kako implementirati stog pomoću prioriteta reda ili hrpe? Implementirajte stog uz pomoć reda prioriteta ili hrpe. Prioritetni red: Struktura podataka o prioritetnom redu slična je strukturi podataka o redu ili stogu s dodatkom prioriteta. Svaki element dobiva prioritetni broj. Zaključno, preferiraju se elementi s visokim prioritetom ...

Čitaj više

Pitanje 650. Redoslijed prioriteta u C ++ FIFO se koristi za implementaciju reda. U redu čekanja umetanje se vrši na jednom kraju (straga), a brisanje se vrši na drugom kraju (sprijeda). U osnovi se prvo unosi element koji se prvo briše. Provodimo prioritetni red koristeći ugrađene funkcije c ++. Karakteristike prioritetnog reda Prioritetni red ...

Čitaj više

Pitanje 651. Redoslijed prioriteta Prioritetni red vrsta je strukture podataka koja je slična uobičajenom redu, ali ima prioritet povezan sa svakim svojim elementom. Veći prioritet ranije će se element posluživati. U nekim slučajevima postoje dva elementa s istim prioritetom, element stavljen u red ...

Čitaj više

Pitanje 652. Preokret reda binarnog stabla cik-cak S obzirom na binarno stablo, ispišite cik-cak redoslijed redoslijeda njegovih vrijednosti čvorova. (tj. slijeva udesno, zatim udesno ulijevo za sljedeću razinu i izmjenjujte se). Primjer razmotrite binarno stablo koje je dano ispod Ispod je cik-cak zaokret redoslijeda gore navedenih binarnih vrsta stabla ...

Čitaj više

Pitanje 653. Rekonstrukcija reda po visini Opis problema rekonstrukcije reda po visini Pretpostavimo da imate nasumični popis ljudi koji stoje u redu. Svaka je osoba opisana parom cijelih brojeva (h, k), gdje je h visina osobe, a k broj ljudi ispred te osobe ...

Čitaj više

Pitanje 654. Prelazak redoslijeda nivoa binarnog stabla Prelazak redoslijeda nivoa danog binarnog stabla jednak je BFS-u binarnog stabla. Znamo li već što je zapravo BFS? ako ne, onda se ne trebate osjećati loše, samo pročitajte cijeli članak i posjetite naše prethodne članke radi boljeg razumijevanja. BFS je ...

Čitaj više

Pitanje 655. Širina prvog pretraživanja (BFS) za grafikon Pretraživanje širine (BFS) za grafikon algoritam je prelaženja ili pretraživanja u strukturi podataka stabla / grafa. Počinje od određenog vrha (bilo kojeg proizvoljnog vrha) i istražuje sve povezane vrhove, a nakon toga se pomiče do najbližeg vrha i istražuje sve neistražene čvorove i brine se da ne ...

Čitaj više

Amazon Matrix pitanja

Pitanje 656. Count Sub Islands LeetCode rješenje Izjava o problemu Count Sub Islands LeetCode Solution kaže da grid1 i grid2 sadrže samo 0 (koje predstavljaju vodu) i 1 (koje predstavljaju kopno). Otok označava skupinu od 1 povezanih u 4 smjera. Otok u grid2 smatra se podotokom ako postoji otok u grid1 koji sadrži sve ćelije koje čine ...

Čitaj više

Pitanje 657. Najbolje rješenje za mjesto susreta LeetCode Izjava o problemu: Najbolje mjesto susreta Leetcode Rješenje kaže – dana je amxn binarna mreža rešetke gdje svaki 1 označava dom jednog prijatelja, vrati minimalnu ukupnu udaljenost putovanja. Ukupna udaljenost putovanja zbroj je udaljenosti između kuća prijatelja i mjesta sastanka. Udaljenost se izračunava pomoću Manhattanske udaljenosti, ...

Čitaj više

Pitanje 658. Rješenje za minimalnu sumu putanje Leetcode Izjava o problemu Minimalna suma staze LeetCode Rješenje – “Minimalna suma staze” kaže da dana anxm mreža koja se sastoji od nenegativnih cijelih brojeva i trebamo pronaći stazu od gornjeg lijevog do donjeg desnog kuta, koja minimizira zbroj svih brojeva duž staze . Možemo se samo kretati...

Čitaj više

Pitanje 659. Jedinstveni putevi II Leetcode rješenje Iskaz problema Jedinstvene staze II LeetCode rješenje – “Jedinstvene staze II” navodi da s obzirom na mxn mrežu gdje robot počinje od gornjeg lijevog kuta mreže. Moramo pronaći ukupan broj načina da dođemo do donjeg desnog kuta mreže. ...

Čitaj više

Pitanje 660. Pretražite 2D Matrix II Leetcode rješenje Izjava problema Traži 2D matricu II LeetCode rješenje – “Traži 2D matricu II” traži od vas da pronađete učinkovit algoritam koji traži ciljnu vrijednost u matrici mxn cjelobrojne matrice. Cijeli brojevi u svakom retku, kao i stupcu, sortirani su uzlaznim redoslijedom. Primjer: Ulaz: matrica = [[1,4,7,11,15], [2,5,8,12,19], [3,6,9,16,22], [10,13,14,17,24, 18,21,23,26,30],[5]], cilj = XNUMX Izlaz: istina ...

Čitaj više

Pitanje 661. Postavite nule matrice Leetcode Rješenje Izjava problema Postavi nule matrice LeetCode Rješenje – “Postavi nule matrice” navodi da ste dobili matricu cjelobrojne matrice mxn. Moramo modificirati ulaznu matricu tako da ako bilo koja ćelija sadrži element 0, tada postavite cijeli njezin redak i stupac na 0. Morate to učiniti u...

Čitaj više

Pitanje 662. Riječ za traženje riječi s leetcode-om Izjava problema S obzirom na mxn ploču i riječ, pronađite postoji li ta riječ u mreži. Riječ se može konstruirati iz slova susjednih susjednih stanica, gdje su "susjedne" stanice vodoravno ili okomito susjedne. Ista ćelija slova ne smije se koristiti više puta. Primjer ...

Čitaj više

Pitanje 663. Jedinstvene staze II Pretpostavimo da čovjek stoji u prvoj ćeliji ili gornjem lijevom kutu matrice "a × b". Čovjek se može kretati samo gore ili dolje. Ta osoba želi doći do svog odredišta, a to je odredište za nju zadnja ćelija matrice ili donji desni kut. ...

Čitaj više

Pitanje 664. Pronađite maksimalnu duljinu zmijskog slijeda Problem "Pronađi zmijsku sekvencu maksimalne duljine" navodi da smo dobili mrežu koja sadrži cijele brojeve. Zadatak je pronaći zmijski slijed najveće duljine. Niz koji ima susjedne brojeve u mreži s apsolutnom razlikom od 1, poznat je kao zmijski niz. U susjedstvu ...

Čitaj više

Pitanje 665. Problem rudnika zlata Izjava o problemu "Problem rudnika zlata" navodi da ste dobili 2D mrežu s nekoliko negativnih kovanica smještenih u svaku ćeliju dane mreže. U početku rudar stoji na prvom stupcu, ali u retku nema ograničenja. Može započeti u bilo kojem redu. The ...

Čitaj više

Pitanje 666. Minimalno vrijeme potrebno za truljenje svih naranči Izjava o problemu Problem "Minimalno vrijeme potrebno za truljenje svih naranči" navodi da vam se daje 2D niz, svaka ćelija ima jednu od tri moguće vrijednosti 0, 1 ili 2. 0 znači praznu ćeliju. 1 znači svježu naranču. 2 znači trulu naranču. Ako je trulo ...

Čitaj više

Pitanje 667. Udaljenost najbliže ćelije koja ima 1 u binarnoj matrici Izjava o problemu Problem "Udaljenost najbliže ćelije koja ima 1 u binarnoj matrici" navodi da ste dobili binarnu matricu (koja sadrži samo 0 i 1) s najmanje jednim 1. Pronađite udaljenost najbliže ćelije koja ima 1 u binarnoj matrici za sve elemente ...

Čitaj više

Pitanje 668. Pronađite parove s danim zbrojem tako da se elementi para nalaze u različitim redovima Izjava problema „Pronađi parove s danim zbrojem tako da su elementi para u različitim redovima“ problem navodi da ste dobili matricu cijelih brojeva i vrijednost koja se naziva „zbroj“. Izjava o problemu traži otkrivanje svih parova u matrici koja sažima dani ...

Čitaj više

Pitanje 669. Uobičajeni elementi u svim redovima zadane matrice Izjava o problemu “Uobičajeni elementi u svim redovima zadane matrice” navode da vam je dana matrica M * N. Izjava o problemu traži da se u O (M * N) vremenu otkriju svi uobičajeni elementi u datoj matrici u svakom redu matrice. Primjer arr [] = {{12, 1, 4, 5, ...

Čitaj više

Pitanje 670. Prikupite maksimalan broj bodova u mrežu pomoću dvije traverze Izjava o problemu Dobivamo matricu veličine „nxm“ i moramo prikupiti maksimalni broj bodova u mreži pomoću dvije traverze. Ako stojimo u ćeliji i, j, tada imamo tri mogućnosti za odlazak u ćeliju i + 1, j ili i + 1, j-1 ili i + 1, j + 1. To je ...

Čitaj više

Pitanje 671. Problem s mobilnom numeričkom tipkovnicom Izjava o problemu U problemu mobilne numeričke tipkovnice razmatramo numeričku tipkovnicu. Moramo pronaći sav broj mogućih numeričkih sekvenci zadane duljine tako da smijete pritisnuti samo gumbe koji su gore, dolje, lijevo i desno od trenutnog gumba. Nije ti dopušteno ...

Čitaj više

Pitanje 672. Ispis zagrada u problemu umnožavanja matričnog lanca Izjava o problemu Moramo pronaći redoslijed množenja matrica tako da je broj operacija uključenih u množenje svih matrica minimaliziran. Tada moramo ispisati ovaj nalog, tj. Ispisati zagrade u problemu umnožavanja matričnog lanca. Uzmimo u obzir da imate 3 matrice A, B, ...

Čitaj više

Pitanje 673. Najveća pravokutna pod matrica čiji je zbroj 0 Izjava o problemu Pronađite sub-matricu maksimalne veličine u 2D nizu čiji je zbroj nula. Podmatrica nije ništa drugo nego 2D niz unutar datog 2D niza. Dakle, imate matricu potpisanih cijelih brojeva, trebate izračunati zbroj podmatrica i pronaći matricu s ...

Čitaj više

Pitanje 674. Pravokutnik maksimalne sume u 2D matrici Izjava o problemu Pronađite pravokutnik maksimalnog zbroja u 2D matrici, tj. Pronaći podmatricu s maksimalnim zbrojem. Pod-matrica nije ništa drugo nego 2D niz unutar datog 2D niza. Dakle, imate matricu potpisanih cijelih brojeva, trebate izračunati zbroj podmatrica i ...

Čitaj više

Pitanje 675. Množenje lanca matrice U problemu množenja lanca matrica II dali smo dimenzije matrica, pronašli redoslijed njihova množenja takav da je minimaliziran broj operacija uključenih u množenje svih matrica. Uzmimo u obzir da imate 3 matrice A, B, C veličina axb, bx ...

Čitaj više

Pitanje 676. Maksimalni kvadrat U problemu maksimalnog kvadrata dali smo 2D binarnu matricu ispunjenu 0 i 1, pronašli najveći kvadrat koji sadrži samo 1 i vratili njegovo područje. Primjer unosa: 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 ...

Čitaj više

Pitanje 677. Postavi matrične nule U problemu postavljenih nula matrice dali smo matricu (n X m), ako je element 0, postavite cijeli redak i stupac 0. Primjeri Ulaz: {[1, 1, 1] [1, 0, 1] [1, 1, 1]} Izlaz: {[1, 0, 1] [0, 0, 0] [1, 0, 1] ...

Čitaj više

Pitanje 678. Poplava ispunite LeetCode U problemu Flood Fill dali smo 2D niz [] [] koji predstavlja sliku veličine mxn sa svakom vrijednošću koja predstavlja boju piksela na toj koordinati. Također se navodi položaj ili koordinate piksela i boje. Zamijenite boju na danom mjestu ...

Čitaj više

Pitanje 679. Max područje otoka Opis problema: S obzirom na 2D matricu, matrica ima samo 0 (predstavlja vodu) i 1 (predstavlja zemlju) kao unose. Otok u matrici nastaje grupiranjem svih susjednih 1 povezanih četverosmjerno (vodoravno i okomito). U matrici pronađite maksimalnu površinu otoka. Pretpostavimo da su sva četiri ruba ...

Čitaj više

Pitanje 680. Jedinstvene staze Dat je mxn 2D mreža, a vi stojite na najvišoj i krajnjoj lijevoj ćeliji mreže. tj. stanica smještena na (1,1). Pronađite broj jedinstvenih putova kojima se može doći do ćelije koja se nalazi na (m, n) iz ćelije koja se nalazi na (1,1) ...

Čitaj više

Pitanje 681. K-ti najmanji element u razvrstanoj matrici U K-tom najmanjem elementu u razvrstanoj matrici zadali smo matricu nxn, gdje su svi retci i stupci poredani u nenamanjujućem redoslijedu. Pronađite k-ti najmanji element u danom 2D nizu. Primjer unosa 1: k = 3 i matrica = 11, 21, 31, 41 ...

Čitaj više

Pitanje 682. Umnožavanje matričnog lanca pomoću dinamičkog programiranja Umnožavanje matričnog lanca je metoda u kojoj pronalazimo najbolji način množenja zadanih matrica. Svi znamo da je množenje matrica u prirodi asocijativno (A * B = B * A). Dakle, imamo puno redoslijeda u kojima želimo izvršiti množenje. Zapravo, u ovom algoritmu, ...

Čitaj više

Pitanje 683. Množenje dviju matrica Izjava problema U problemu "Množenje dviju matrica" ​​dali smo dvije matrice. Moramo pomnožiti te matrice i ispisati rezultat ili konačnu matricu. Ovdje je potreban i dovoljan uvjet da broj stupaca u A bude jednak broju redaka u matrici ...

Čitaj više

Pitanje 684. Provjerite jesu li žice na K udaljenost ili ne Izjava o problemu S obzirom na dva niza i cijeli broj k, napišite program koji će provjeriti jesu li zadani nizovi k udaljenost ili nisu. To jest, ako se bilo koji znak pogrešno podudara ili bilo koji znak treba ukloniti, tada je poznat kao k udaljenost. Ulazni format Prva ...

Čitaj više

Pitanje 685. Pronađite red s maksimalnim brojem 1 Izjava o problemu U problemu "Pronađi redak s maksimalnim brojem 1" dali smo matricu (2D niz) koja sadrži binarne znamenke sa svakim sortiranim retkom. Pronađite redak koji ima maksimalni broj 1. Ulazni format Prvi redak sadrži dvije cjelobrojne vrijednosti n, m. Dalje, n redaka ...

Čitaj više

Pitanje 686. Problem slavnih Izjava o problemu U problemu slavnih postoji soba od N ljudi, pronađite slavnu osobu. Uvjeti za slavne osobe su - Ako je A slavna osoba, tada bi svi ostali u sobi trebali znati A. A ne bi trebali znati nikoga u sobi. Moramo pronaći osobu koja udovoljava tim uvjetima. ...

Čitaj više

Amazon Ostala pitanja

Pitanje 687. Zbroj raspona rješenja BST LeetCode Zbroj raspona rješenja BST LeetCode kaže da – S obzirom na korijenski čvor stabla binarnog pretraživanja i dva cijela broja niski i visoki, vraća zbroj vrijednosti svih čvorova s ​​vrijednošću u uključivom rasponu [nisko, visoko]. Primjer 1: Unos: root = [10,5,15,3,7,null,18], low = 7, high = 15 Output: 32 Objašnjenje: ...

Čitaj više

Pitanje 688. Reverse Integer Leetcode rješenje Izjava o problemu Reverse Integer LeetCode Solution kaže da – Zadani 32-bitni cijeli broj x s predznakom, vrati x s obrnutim znamenkama. Ako poništavanje x uzrokuje da vrijednost izađe izvan 32-bitnog raspona cijelih brojeva s predznakom [-231, 231 - 1], vratite 0. Pretpostavimo da vam okruženje ne dopušta pohranjivanje 64-bitnih cijelih brojeva (predznaka ili bez predznaka). Primjer 1: ...

Čitaj više

Pitanje 689. Pronađite K najbližih elemenata LeetCode rješenje Izjava problema Pronađite K najbližih elemenata LeetCode rješenje – Zadano je sortirano polje cijelih brojeva arr, dva cijela broja k i x, vratite k cijelih brojeva najbližih xu u nizu. Rezultat također treba poredati uzlaznim redoslijedom. Cijeli broj a je bliži x od cijelog broja b ako je: |a - x| < |b - x|, ili |a - x| == |b - ...

Čitaj više

Pitanje 690. Sortiraj boje LeetCode rješenje Izjava problema Sortiraj boje LeetCode Rješenje – Zadano je polje nums s n objekata obojenih crveno, bijelo ili plavo, sortiraj ih na mjestu tako da objekti iste boje budu susjedni, s bojama redoslijedom crvena, bijela i plava. Koristit ćemo cijele brojeve 0, 1 i 2 za predstavljanje crvene, bijele i plave boje. ...

Čitaj više

Pitanje 691. Broj stupca lista programa Excel LeetCode rješenje Izjava o problemu Broj stupca lista programa Excel LeetCode Rješenje kaže da s obzirom na niz columnTitle koji predstavlja naslov stupca kako se pojavljuje na listu programa Excel, vraća mu odgovarajući broj stupca. Na primjer: A -> 1 B -> 2 C -> 3 ... Z -> 26 AA -> 27 AB -> 28 ... ...

Čitaj više

Pitanje 692. Rješenje LeetCode s najdužom zajedničkom podsekvencijom Prikaz problema Najduži zajednički podniz LeetCode Rješenje – Dana su dva niza text1 i text2, vratite duljinu njihovog najduljeg zajedničkog podniza. Ako ne postoji zajednički podniz, vratite 0. Podniz niza je novi niz generiran iz izvornog niza s nekim znakovima (može biti nijedan) izbrisanim bez promjene relativnog poretka preostalih ...

Čitaj više

Pitanje 693. Range Sum Query 2D – nepromjenjivo LeetCode rješenje Iskaz problema Raspon zbroja upita 2D – nepromjenjivo LeetCode rješenje – s obzirom na 2D matricu, obradite višestruke upite sljedeće vrste: Izračunajte zbroj elemenata matrice unutar pravokutnika definiranog gornjim lijevim kutom (row1, col1) i donjim desnim kut (red2, stupac2). Implementirajte klasu NumMatrix: NumMatrix(int[][] ...

Čitaj više

Pitanje 694. Broj palindroma LeetCode Rješenje Izjava o problemu Broj palindroma LeetCode Rješenje kaže da – S obzirom na cijeli broj x, vrati true ako je x cijeli broj palindroma. Cijeli broj je palindrom kada se čita jednako unatrag kao i naprijed. Na primjer, 121 je palindrom, dok 123 nije. Primjer 1: Unos: x = 121 Izlaz: točno Objašnjenje: 121 se čita kao 121 s lijeva na desno ...

Čitaj više

Pitanje 695. Pronađite rješenje gradskog suca LeetCode Izjava problema: Pronađite gradskog suca Leetcode Rješenje: U gradu ima n ljudi označenih brojevima od 1 do n. Kruži glasina da je jedan od tih ljudi potajno gradski sudac. Ako gradski sudac postoji, onda: Gradski sudac ne vjeruje nikome. Svi (osim gradskog suca) vjeruju gradskom sucu. ...

Čitaj više

Pitanje 696. Valjani broj trokuta LeetCode Rješenje Izjava problema: Valjani broj trokuta LeetCode Solution kaže – Zadano je polje cijelih brojeva nums, vratite broj tripleta odabranih iz polja koji mogu tvoriti trokute ako ih uzmemo kao duljine stranica trokuta. Primjer 1: Unos: brojevi = [2,2,3,4] Izlaz: 3 Objašnjenje: Važeće kombinacije su: 2,3,4 (koristeći ...

Čitaj više

Pitanje 697. Dođite do rješenja za broj LeetCode Izjava problema: Dohvatite broj LeetCode Solution kaže – Stojite na poziciji 0 na beskonačnom brojevnom pravcu. Postoji odredište na ciljnoj poziciji. Možete napraviti nekoliko poteza numMoves tako da: Pri svakom potezu možete ići lijevo ili desno. Tijekom i poteza (počevši od ...

Čitaj više

Pitanje 698. Najkraći nerazvrstani kontinuirani podniz LeetCode rješenje Izjava o problemu Najkraći nesortirani kontinuirani podniz LeetCode Rješenje kaže da – S obzirom na niz cijelih brojeva nums, morate pronaći jedan kontinuirani podniz koji će, ako sortirate samo ovaj podniz uzlaznim redoslijedom, cijeli niz biti poredan uzlaznim redoslijedom. Vrati duljinu najkraćeg podniza. Primjer 1: ...

Čitaj više

Pitanje 699. Rectangle Overlap LeetCode Rješenje Izjava o problemu: Preklapanje pravokutnika LeetCode rješenje – kaže da je pravokutnik poravnat s osi predstavljen kao lista, [x1, y1, x2, y2], gdje je (x1, y1) koordinata njegovog donjeg lijevog kuta, a (x2 , y2) je koordinata njegovog gornjeg desnog kuta. Njegov gornji i donji rub paralelni su s X-osi, a lijevi ...

Čitaj više

Pitanje 700. Umetanje u sortirani kružni povezani popis LeetCode rješenje Izjava o problemu: Umetanje u sortirani kružni povezani popis Rješenje LeetCode – kaže da s obzirom na čvor kružnog povezanog popisa, koji je poredan uzlaznim redoslijedom, napišite funkciju za umetanje vrijednosti insertVal u popis tako da ostane sortirani kružni popis. Zadani čvor može biti ...

Čitaj više

Pitanje 701. Rješenje za slaganje kovanica Leetcode Izjava o problemu Raspored kovanica LeetCode Rješenje – “Uređenje kovanica” traži od vas da napravite stubište s ovim novčićima. Stubište se sastoji od k redova, pri čemu se i-ti red sastoji od točno i novčića. Posljednji red stubišta možda neće biti potpun. Za zadanu količinu novčića vratite ...

Čitaj više

Pitanje 702. Neparni Parni povezani popis Leetcode Rješenje Izjava o problemu Neparno-parni povezani popis LeetCode Rješenje – “Neparno-parni povezani popis” navodi da je zadan neprazan jednostruko povezan popis. Moramo grupirati sve čvorove s neparnim indeksima zajedno, a zatim čvorove s parnim indeksima i vratiti ponovno uređeni popis. Imajte na umu da je relativni poredak unutar oba ...

Čitaj više

Pitanje 703. Dizajnirajte Leetcode rješenje Izjava problema Dizajn Leaderboard LeetCode Rješenje – “Dizajn ploče s najboljim rezultatima” traži od vas da ispunite 3 funkcije: addScore(playerId, score): Ažurirajte ploču s najboljim dodavanjem rezultata na rezultat danog igrača. Ako ne postoji nijedan igrač, dodajte takav ID na ploču s najboljim rezultatima. top(K): Vrati gornji zbroj...

Čitaj više

Pitanje 704. Podijelite dva cijela broja Leetcode Rješenje Izjava problema Podijeli dva cijela broja Rješenje LeetCode – “Podijeli dva cijela broja” navodi da su vam dana dva cijela broja dividenda i djelitelj. Vratite kvocijent nakon dijeljenja dividende s djeliteljem. Imajte na umu da pretpostavljamo da imamo posla s okruženjem koje može pohraniti cijele brojeve unutar 32-bitnog cijelog broja s predznakom...

Čitaj više

Pitanje 705. Robot Room Cleaner Leetcode Rješenje Izjava o problemu Robot Room Cleaner LeetCode Rješenje – “Robot Room Cleaner” navodi da je robot u amxna binarnoj mreži gdje 0 predstavlja zid, a 1 prazan utor. Početni položaj robota je zajamčeno prazan i robot se kreće unutar ...

Čitaj više

Pitanje 706. K-ti faktor rješenja n Leetcode Izjava problema K-ti faktor od n Leetcode Rješenje: navodi da su vam dana dva pozitivna cijela broja n i k. Faktor cijelog broja n definiran je kao cijeli broj i gdje je n % i == 0. Razmotrite popis svih faktora od n sortiranih uzlaznim redoslijedom, vratite k-ti faktor na ovom popisu ili vratite -1 ako n ima manje od k čimbenici. Primjer 1: Unos: ...

Čitaj više

Pitanje 707. LRU Cache Leetcode Rješenje Izjava o problemu LRU Cache LeetCode Rješenje – “LRU Cache” traži od vas da dizajnirate strukturu podataka koja slijedi Least Recently Used (LRU) Cache Moramo implementirati klasu LRUCache koja ima sljedeće funkcije: LRUCache(int kapacitet): Inicijalizira LRU predmemoriju s kapacitetom pozitivne veličine. int get(int key): Vrati vrijednost ...

Čitaj više

Pitanje 708. Spoji k Sortirani popisi Leetcode Rješenje Izjava problema Spajanje k sortiranih popisa LeetCode rješenje – “Spoji k sortiranih popisa” navodi da je dat niz od k povezanih popisa, gdje svaki povezani popis ima svoje vrijednosti sortirane uzlaznim redoslijedom. Moramo spojiti sve k-povezane liste u jedan povezani popis i vratiti ...

Čitaj više

Pitanje 709. Upit za zbroj raspona 2D – rješenje nepromjenjivog koda Izjava o problemu Upit za sumu 2D – nepromjenjivi Leetcode Rješenje – Za 2D matricu obradite više upita sljedećeg tipa: Izračunajte zbroj elemenata matrice unutar pravokutnika definiranog njegovim gornjim lijevim kutom (redak1, stupac1) i donjim desnim kut (red2, stupac2). Implementirajte klasu NumMatrix: NumMatrix(int[][] matrica) Inicijalizira objekt cijelim brojem...

Čitaj više

Pitanje 710. Oznake particija LeetCode rješenje Izjava problema Oznake particija LeetCode Rješenje – Dat vam je niz s. Želimo podijeliti niz na što više dijelova tako da se svako slovo pojavljuje u najviše jednom dijelu. Imajte na umu da je particija napravljena tako da nakon spajanja svih dijelova po redu, ...

Čitaj više

Pitanje 711. Fibonaccijevo rješenje LeetCode broja Izjava problema Fibonaccijev broj LeetCode Rješenje – “Fibonaccijev broj” navodi da Fibonaccijevi brojevi, koji se obično označavaju F(n) tvore niz, nazvan Fibonaccijev niz, tako da je svaki broj zbroj dva prethodna, počevši od 0 i 1 To jest, F(0) = 0, F(1) = 1 F(n) = F(n - 1) + F(n ...

Čitaj više

Pitanje 712. Dijagonalni prijelaz LeetCode rješenje Izjava problema Dijagonalni prijelaz LeetCode Rješenje – Za 2D cijeli niz brojeva nums, vratite sve elemente brojeva dijagonalnim redoslijedom kao što je prikazano na slikama ispod. Ulaz: brojevi = [[1,2,3], [4,5,6], [7,8,9]] Izlaz: [1,4,2,7,5,3,8,6,9] Objašnjenje dijagonalnog prijelaza LeetCode Rješenje Ključna ideja Prvi red i zadnji stupac u ovom problemu poslužili bi ...

Čitaj više

Pitanje 713. Najbliži izlaz iz ulaza u Maze LeetCode Solution Izjava problema Najbliži izlaz iz ulaza u labirint LeetCode Rješenje – Dobili smo mxn matricu “labirint” (indeksirano 0) s praznim ćelijama predstavljenim kao '.' a zidovi kao '+'. Također vam je dat ulaz u labirint, gdje ulaz = [entrance_row, entry_col] označava red i stupac ...

Čitaj više

Pitanje 714. Valjano rješenje Tic-Tac-Toe State LeetCode Izjava o problemu Valjano stanje Tic-Tac-Toe LeetCode Rješenje – Dano nam je Tic-Tac-Toe ploča kao ploča niza nizova i od nas se traži da vratimo true ako je moguće doći do ove pozicije ploče tijekom važećeg tic- tac-toe igra. Ploča je niz 3 x 3 ...

Čitaj više

Pitanje 715. Obrnute riječi u nizu III LeetCode rješenje Izjava problema Obrnuti riječi u nizu III LeetCode Rješenje – Dobili smo niz i od nas se traži da obrnemo redoslijed znakova u svakoj riječi unutar rečenice, a da pritom sačuvamo razmak i početni redoslijed riječi. Primjeri i objašnjenja Primjer 1: Unos: s = "Uzmimo LeetCode ...

Čitaj više

Pitanje 716. Filtrirajte restorane prema rješenju za vegane, cijene i udaljenosti Izjava problema Filtrirajte restorane prema veganima, cijeni i udaljenosti Leetcode Rješenje – s obzirom na niz restorana u kojima su restorani[i] = [idi, ratingi, veganiFriendlyi, pricei, distancei]. Morate filtrirati restorane pomoću tri filtera. Filtar VeganFriendly bit će ili istinit (što znači da biste trebali uključiti samo restorane s veganFriendlyi postavljenim na true) ili lažan (što znači da možete uključiti bilo koje ...

Čitaj više

Pitanje 717. Najsvjetlija pozicija na ulici LeetCode rješenje Iskaz problema Najsvjetlija pozicija na ulici LeetCode Rješenje – Od nas se traži da pretpostavimo brojevnu liniju koja predstavlja ulicu. Ova ulica sadrži svjetiljke na sebi. Dobili smo 2D cijeli niz "svjetla". Svako svjetlo[i] = [position_i, range_i] označava da postoji ulična svjetiljka na poziciji_i koja može ...

Čitaj više

Pitanje 718. Ukloni duplikate s sortiranog popisa LeetCode Solution Izjava o problemu Ukloni duplikate s sortiranog popisa LeetCode Rješenje – Dobivamo glavu sortiranog povezanog popisa. Od nas se traži da izbrišemo sve duplikate tako da se svaki element pojavi samo jednom i vratimo povezani popis sortiran. Primjeri i objašnjenja Primjer 1: Unos: glava ...

Čitaj više

Pitanje 719. Clone Graph LeetCode Rješenje Izjava problema Clone Graph LeetCode Rješenje – Dobivamo referencu čvora u povezanom neusmjerenom grafu i od nas se traži da vratimo duboku kopiju grafa. Duboka kopija je u osnovi klon gdje nijedan čvor prisutan u dubokoj kopiji ne bi trebao imati referencu ...

Čitaj više

Pitanje 720. Stabla minimalne visine LeetCode rješenje Izjava problema Stabla minimalne visine LeetCode Rješenje – Dano nam je stablo od n čvorova označenih od 0 do n-1 kao "rubovi" 2D niza gdje edge[i] = [a_i, b_i] označava da postoji neusmjereni rub između dva čvora a_i i b_i u stablu. Imamo ...

Čitaj više

Pitanje 721. K-ti najmanji element u Sortiranom matričnom LeetCode rješenju Izjava problema K-ti najmanji element u sortiranoj matrici LeetCode Rješenje – Dana nam je matrica veličine n gdje je svaki od redaka i stupaca sortiran uzlaznim redoslijedom. Od nas se traži da vratimo k-ti najmanji element u matrici. Imajte na umu da je k-ti ...

Čitaj više

Pitanje 722. Broj otoka II LeetCode rješenje Izjava problema Broj otoka II LeetCode Rješenje – Dobivate praznu 2D binarnu mrežu veličine mx n. Mreža predstavlja kartu gdje 0 predstavljaju vodu, a 1 zemlju. U početku su sve ćelije mreže vodene stanice (tj. sve ćelije su nule). Možemo izvršiti dodavanje zemljišta...

Čitaj više

Pitanje 723. Konstruirajte binarno stablo iz rješenja za prednarudžbu i Postorder Traversal LeetCode Izjava problema Konstruirajte binarno stablo iz preordera i prelaska postordera LeetCode Rješenje – Zadana dva niza cijelih brojeva, preorder i postorder, gdje je preorder prelazak binarnog stabla različitih vrijednosti prije narudžbe, a postorder je postorder obilazak istog stabla, rekonstruirajte i vratite binarni stablo. Ako postoji više odgovora, možete vratiti bilo koji od njih. Unos: prednarudžba...

Čitaj više

Pitanje 724. Broj bacanja kockica s ciljanim zbrojem LeetCode rješenje Izjava problema Broj bacanja kockica s ciljanim zbrojem LeetCode Rješenje – Imate n kockica i svaka kocka ima k lica numeriranih od 1 do k. S obzirom na tri cijela broja n, k i cilj, vratite broj mogućih načina (od ukupno kn načina) za bacanje kocke tako da zbroj brojeva okrenutih prema gore bude jednak cilju. Budući da bi odgovor mogao biti...

Čitaj više

Pitanje 725. Ukloni duplikate s sortiranog popisa II LeetCode rješenje Izjava problema Ukloni duplikate s sortiranog popisa II LeetCode Rješenje – S obzirom na glavu sortiranog povezanog popisa, izbrišite sve čvorove koji imaju duple brojeve, ostavljajući samo različite brojeve s izvornog popisa. Vratite i povezani popis sortiran. Ulaz: glava = [1,2,3,3,4,4,5] Izlaz: [1,2,5] Objašnjenje Ideja je ovdje preći ...

Čitaj više

Pitanje 726. Najkraći put u mreži s uklanjanjem prepreka LeetCode rješenje Izjava problema Najkraći put u mreži s uklanjanjem prepreka LeetCode Rješenje – Dobit ćete mxn cjelobrojnu matričnu mrežu gdje je svaka ćelija ili 0 (prazna) ili 1 (prepreka). Možete se pomicati gore, dolje, lijevo ili desno od i do prazne ćelije u jednom koraku. Vratite minimalni broj koraka za hodanje s gornjeg lijevog dijela...

Čitaj više

Pitanje 727. Može postaviti cvijeće LeetCode rješenje Iskaz problema Može postaviti cvijeće LeetCode Rješenje – Imate dugu gredicu u kojoj su neke parcele zasađene, a neke nisu. Međutim, cvijeće se ne može saditi na susjednim parcelama. S obzirom na cvjetnu gredicu cjelobrojnog niza koja sadrži 0 i 1, pri čemu 0 znači prazna, a 1 znači da nije prazna, a cijeli broj n, vrati se ako se n novih cvjetova može posaditi u ...

Čitaj više

Pitanje 728. Prvi jedinstveni znak u rješenju String LeetCode Iskaz problema Prvi jedinstveni znak u nizu LeetCode Rješenje – Zadan niz s, pronađite prvi znak koji se ne ponavlja u njemu i vratite njegov indeks. Ako ne postoji, vratite -1. Primjer testnog slučaja 1: Ulaz: s = "leetcode" Izlaz: 0 Testni slučaj 2: Ulaz: s = "aabb" Izlaz: -1 Objašnjenje ...

Čitaj više

Pitanje 729. Analizirajte obrazac posjeta korisničkom web-mjestu LeetCode rješenje Izjava o problemu Analizirajte obrazac posjeta korisničkom web-mjestu LeetCode Rješenje – Dobit ćete dva niza niza korisničkog imena i web-mjesta te vremensku oznaku cijelog niza. Svi zadani nizovi su iste duljine, a torka [korisničko ime[i], web stranica[i], vremenska oznaka[i]] označava da je korisničko ime[i] posjetilo web stranicu web stranice[i] u vremenskoj oznaci[i]. Uzorak je popis od tri web stranice (ne nužno različite). Na primjer, ["dom", ...

Čitaj više

Pitanje 730. Invert Binarno stablo LeetCode rješenje Iskaz problema: Invert Binarno stablo LeetCode rješenje – U ovom pitanju, s obzirom na korijen bilo kojeg binarnog stabla, rješenje je potrebno za invertiranje binarnog stabla što znači da lijevo stablo treba postati desno stablo i obrnuto. Objašnjenje Možemo se zapitati koji bi prelazak stabla bio...

Čitaj više

Pitanje 731. Najbliža vrijednost binarnog stabla pretraživanja Leetcode Rješenje Iskaz problema: Najbliža vrijednost binarnog stabla pretraživanja Leetcode Rješenje – S obzirom na korijen binarnog stabla pretraživanja i ciljnu vrijednost, vratite vrijednost u BST koja je najbliža cilju. Primjer : Primjer 1 Ulaz: korijen = [4,2,5,1,3], cilj = 3.714286 Izlaz: 4 Primjer 2 Ulaz: korijen = [1], cilj ...

Čitaj više

Pitanje 732. Popis particija Leetcode Rješenje Izjava o problemu: Popis particija Leetcode Rješenje – Zadano je zaglavlje povezanog popisa i vrijednost x, particionirajte ga tako da svi čvorovi manji od x dođu prije čvorova većih ili jednakih x. Trebali biste sačuvati izvorni relativni redoslijed čvorova u svakoj od dvije particije. Primjer: Primjer 1 Unos: glava = ...

Čitaj više

Pitanje 733. Dizajn Povijest preglednika LeetCode rješenje Izjava o problemu Dizajn Povijest preglednika LeetCode Rješenje – Imate preglednik s jednom karticom na kojoj počinjete na početnoj stranici i možete posjetiti drugi URL, vratiti se u povijest broj koraka ili se pomaknuti naprijed u povijesti broj koraka. Implementirajte klasu BrowserHistory: BrowserHistory(string homepage) Inicijalizira objekt s početnom stranicom ...

Čitaj više

Pitanje 734. Procijenite Reverse Polish Notation LeetCode Rješenje Izjava problema Procijenite obrnutu poljsku notaciju LeetCode Rješenje – Procijenite vrijednost aritmetičkog izraza u obrnutoj poljskoj notaciji. Važeći operatori su +, -, * i /. Svaki operand može biti cijeli broj ili neki drugi izraz. Imajte na umu da bi se podjela između dva cijela broja trebala skratiti prema nuli. Zajamčeno je da će dati ...

Čitaj više

Pitanje 735. 3Zbroj najbliže rješenje LeetCode Izjava problema 3Sum najbliže LeetCode rješenje – Zadani cjelobrojni niz nums duljine n i cijeli cilj, pronađite tri cijela broja u brojevima tako da je zbroj najbliži cilju. Vrati zbroj tri cijela broja. Možete pretpostaviti da bi svaki ulaz imao točno jedno rješenje. Ulaz: brojevi = [-1,2,1,-4], cilj = 1 Izlaz: ...

Čitaj više

Pitanje 736. Rješenje za kontinuirani niz LeetCode Izjava problema Contiguous Array LeetCode Rješenje – Zadan binarni niz nums, vratite maksimalnu duljinu susjednog niza s jednakim brojem 0 i 1. Ulaz: nums = [0,1] Izlaz: 2 Objašnjenje: [0, 1] je najduži susjedni podniz s jednakim brojem 0 i 1. Objašnjenje Sada što smo ...

Čitaj više

Pitanje 737. Maksimalni broj pojavljivanja rješenja podniza Leetcode Iskaz problema: Maksimalan broj pojavljivanja podniza Leetcode Rješenje – Zadani niz s, vrati maksimalni broj pojavljivanja bilo kojeg podniza prema sljedećim pravilima: Broj jedinstvenih znakova u podnizu mora biti manji ili jednak maxLetters. Veličina podniza mora biti između minSize i maxSize uključujući. Primjer ...

Čitaj više

Pitanje 738. N-Queens LeetCode rješenje Izjava problema N-kraljice LeetCode Rješenje – Zagonetka s n kraljica je problem postavljanja n dama na nxn šahovsku ploču tako da dvije dame ne napadaju jedna drugu. Zadan cijeli broj n, vrati sva različita rješenja zagonetki n-kraljica. Odgovor možete vratiti bilo kojim redoslijedom. Svako rješenje sadrži posebnu konfiguraciju ploče ...

Čitaj više

Pitanje 739. Najveći pravokutnik u histogramu LeetCode rješenje Izjava problema Najveći pravokutnik u histogramu LeetCode Rješenje – Zadan niz cijelih brojeva koji predstavljaju visinu trake histograma gdje je širina svake trake 1, vratite površinu najvećeg pravokutnika u histogramu. Primjer testnog slučaja 1: Ulaz: visine = [2, 1, 5, 6, 2, 3] Izlaz: 10 Objašnjenje: ...

Čitaj više

Pitanje 740. Podudaranje regularnog izraza Regularno podudaranje izraza LeetCode rješenje Izjava problema Podudaranje regularnog izraza Podudaranje regularnog izraza LeetCode Rješenje – Uz ulazni niz s i uzorak p, implementirajte podudaranje regularnog izraza s podrškom za '.' i gdje: '.' Odgovara bilo kojem pojedinačnom znaku.​​​​ '*' Odgovara nuli ili više prethodnog elementa. Podudaranje treba pokriti cijeli ulazni niz (ne djelomično). Primjer testnog slučaja 1: Ulaz: ...

Čitaj više

Pitanje 741. Binarno stablo Pogled s desne strane LeetCode rješenje Prikaz problema Binarno stablo Pogled s desne strane LeetCode Rješenje – S obzirom na korijen binarnog stabla, zamislite da stojite s njegove desne strane i vratite vrijednosti čvorova koje možete vidjeti poredane odozgo prema dolje. Primjer testnog slučaja 1: Ulaz: korijen = [1, 2, 3, null, 5, null, ...

Čitaj više

Pitanje 742. Cik-cak pretvorba LeetCode rješenje Izjava problema Pretvorba cik-cak LeetCode Rješenje – Niz "PAYPALISHIRING" je napisan cik-cak uzorkom na zadanom broju redaka ovako: (možda ćete htjeti prikazati ovaj uzorak u fiksnom fontu radi bolje čitljivosti) PAHNAPLSIIGYI ...

Čitaj više

Pitanje 743. Maksimalno povećajte udaljenost do najbliže osobe LeetCode rješenje Iskaz problema Povećajte udaljenost do najbliže osobe LeetCode Rješenje – Dat vam je niz koji predstavlja red sjedala gdje seats[i] = 1 predstavlja osobu koja sjedi na i-tom sjedištu, a seats[i] = 0 predstavlja da je i-to sjedalo prazno (indeksirano 0). Ima barem jedno prazno mjesto i barem jedna osoba sjedi. Alex želi...

Čitaj više

Pitanje 744. Treće rješenje maksimalnog broja Leetcode Najava problema Treći maksimalni broj Leetcode Rješenje – Zadan cijeli niz brojeva, vratite treći različiti maksimalni broj u ovom nizu. Ako treći maksimum ne postoji, vratite maksimalni broj. Primjer Unos: nums = [3,2,1] Izlaz: 1 Objašnjenje: Prvi različiti maksimum je 3. Drugi različiti maksimum je 2. Treći ...

Čitaj više

Pitanje 745. Rješenje Minolovac LeetCode Izjava o problemu Minolovac LeetCode Rješenje – Igrajmo igricu minolovac (Wikipedia, online igra)! Dobivate matričnu ploču mxn char koja predstavlja ploču za igru ​​gdje: 'M' predstavlja neotkrivenu minu, 'E' predstavlja neotkriveno prazno polje, 'B' predstavlja otkriveno prazno polje koje nema susjedne mine (tj. iznad, ispod , lijevo, desno i sve...

Čitaj više

Pitanje 746. Koko jede banane LeetCode rješenje Iskaz problema Koko jede banane LeetCode rješenje – Koko voli jesti banane. Ima n hrpa banana, i-ta hrpa ima hrpe[i] banana. Stražari su otišli i vratit će se za h sati. Koko može odlučiti o brzini jedenja banana po satu od k. Svaki sat ona izabere hrpu banana i pojede k banana s te hrpe. ako...

Čitaj više

Pitanje 747. LeetCode rješenje za pohranu ključ-vrijednosti na temelju vremena Izjava problema Pohrana ključ-vrijednosti na temelju vremena LeetCode Rješenje – Dizajnirajte strukturu podataka ključ/vrijednost temeljenu na vremenu koja može pohraniti više vrijednosti za isti ključ u različitim vremenskim oznakama i dohvatiti vrijednost ključa u određenoj vremenskoj oznaci. Implementirajte klasu TimeMap: TimeMap() Inicijalizira objekt strukture podataka. void set (Ključ niza, String ...

Čitaj više

Pitanje 748. Pronađite medijan iz LeetCode rješenja za tok podataka Izjava problema Pronađite medijan iz toka podataka LeetCode Rješenje – Medijan je srednja vrijednost u uređenom popisu cijelih brojeva. Ako je veličina popisa parna, nema srednje vrijednosti i medijan je srednja vrijednost dviju srednjih vrijednosti. Na primjer, za arr = [2,3,4], medijan ...

Čitaj više

Pitanje 749. Permutacija u rješenju string Leetcode Izjava problema: Permutacija u nizu Leetcode Rješenje – Za dva niza s1 i s2, vratite true ako s2 sadrži permutaciju od s1 ili false u suprotnom. Drugim riječima, vratite true ako je jedna od s1 permutacija podniz s2. Primjer: Primjer 1 Ulaz: s1 = "ab", s2 = "eidbaooo" Izlaz: true Objašnjenje: s2 sadrži jednu permutaciju s1 ("ba"). ...

Čitaj više

Pitanje 750. Odredite može li se matrica dobiti rotacijom LeetCode rješenje Iskaz problema Odredite može li se matrica dobiti rotacijom. LeetCode Rješenje – Date dvije binarne matrice nxn mat i cilj, vratite true ako je moguće napraviti mat jednakim cilju rotiranjem matrice u koracima od 90 stupnjeva ili false u suprotnom. Primjeri Ulaz: mat = [[0,1],[1,0]], cilj = [[1,0],[0,1]] Izlaz: true Objašnjenje: Možemo rotirati prostirku za 90 stupnjeva u smjeru kazaljke na satu kako bismo podlogu učinili jednakim ...

Čitaj više

Pitanje 751. LeetCode rješenje sudara asteroida Izjava problema Sudar asteroida LeetCode Rješenje – Dat nam je niz asteroida cijelih brojeva koji predstavljaju asteroide u nizu. Za svaki asteroid, apsolutna vrijednost predstavlja njegovu veličinu, a znak predstavlja njegov smjer (pozitivno značenje desno, negativno značenje lijevo). Svaki asteroid se kreće istom brzinom. Saznaj stanje...

Čitaj više

Pitanje 752. Promjena redoslijeda podataka u datotekama dnevnika LeetCode rješenje Izjava o problemu Promjeni redoslijed podataka u datotekama dnevnika LeetCode Rješenje – Dobivate niz zapisnika. Svaki dnevnik je niz riječi odijeljen razmakom, gdje je prva riječ identifikator. Postoje dvije vrste dnevnika: Dnevnici slova: Sve riječi (osim identifikatora) sastoje se od malih engleskih slova. Dnevnici znamenki: Sve riječi ...

Čitaj više

Pitanje 753. Najduži rastući put u matričnom LeetCode rješenju Izjava problema Najduži rastući put u matrici LeetCode Rješenje – Zadanu matricu cijelih brojeva mxn, vratite duljinu najduže rastuće staze u matrici. Iz svake ćelije možete se kretati u četiri smjera: lijevo, desno, gore ili dolje. Ne smijete se kretati dijagonalno ili izvan granice (tj. zaokret nije dopušten). Ulaz: ...

Čitaj više

Pitanje 754. LeetCode rješenje za optimalno balansiranje računa Izjava problema Optimalno balansiranje računa LeetCode Rješenje – Dobivate niz transakcijskih transakcija gdje transakcije[i] = [fromi, toi, amounti] označava da je osoba s ID-om = fromi dala iznosi $ osobi s ID-om = toi. Vratite minimalni broj transakcija potrebnih za podmirenje duga. Ulaz: transakcije = [[0,1,10],[2,0,5]] Izlaz: 2 Objašnjenje: Osoba #0 ...

Čitaj više

Pitanje 755. Broj zatvorenih otoka Leetcode Rješenje Izjava problema: Broj zatvorenih otoka Leetcode Rješenje – Zadana je 2D mreža koja se sastoji od 0s (kopno) i 1s (voda). Otok je maksimalna 4-smjerno povezana skupina 0s, a zatvoreni otok je otok potpuno (sve lijevo, gore, desno, dolje) okružen 1s. Vrati broj zatvorenih otoka. Primjer: Primjer 1 Unos: mreža = [[1,1,1,1,1,1,1,0],[1,0,0,0,0,1,1,0],[1,0,1,0,1,1,1,0, 1,0,0,0,0,1,0,1],[1,1,1,1,1,1,1,0],[2]] Izlaz : XNUMX Objašnjenje: Otoci u sivoj boji ...

Čitaj više

Pitanje 756. Serijalizirajte i deserializirajte binarno stablo LeetCode rješenje Izjava o problemu Serijalizacija i deserializacija binarnog stabla LeetCode Rješenje – serijalizacija je proces pretvaranja strukture podataka ili objekta u niz bitova tako da se može pohraniti u datoteku ili memorijski međuspremnik ili prenijeti preko veze mrežne veze kako bi se kasnije rekonstruirao u ...

Čitaj više

Pitanje 757. Binarno stablo Maximum Path Sum LeetCode Rješenje Izjava problema Maksimalni zbroj puta binarnog stabla LeetCode Rješenje – Put u binarnom stablu je niz čvorova gdje svaki par susjednih čvorova u nizu ima rub koji ih povezuje. Čvor se može pojaviti u nizu najviše jednom. Imajte na umu da put ne treba ...

Čitaj više

Pitanje 758. Robot omeđen u krug LeetCode rješenje Izjava problema Robot omeđen u krug LeetCode Rješenje – Na beskonačnoj ravnini, robot u početku stoji na (0, 0) i okrenut prema sjeveru. Imajte na umu sljedeće: Smjer sjevera je pozitivan smjer y-osi. Južni smjer je negativan smjer y-osi. Istočni smjer je pozitivan smjer osi x. Zapadni smjer je ...

Čitaj više

Pitanje 759. Minimalni potezi viteza LeetCode rješenje Izjava problema Minimalni potez viteza LeetCode Rješenje – U beskonačnoj šahovskoj ploči s koordinatama od -beskonačno do +beskonačno, imate viteza na polju [0, 0]. Vitez ima 8 mogućih poteza koje može napraviti, kao što je dolje prikazano. Svaki potez su dva polja u kardinalnom smjeru, zatim jedno polje u ortogonalnom smjeru. Vrati minimalni broj...

Čitaj više

Pitanje 760. Minimalni broj slavina za otvaranje za zalijevanje vrtnog LeetCode rješenja Opis problema Minimalni broj slavina za otvaranje za zalijevanje vrta LeetCode Rješenje – Na osi x nalazi se jednodimenzionalni vrt. Vrt počinje u točki 0 i završava u točki n. (tj. Duljina vrta je n). Postoji n + 1 slavina smještenih u točkama [0, 1, ..., n] u ...

Čitaj više

Pitanje 761. Binarno stablo cik-cak Level Order Traversal LeetCode rješenje Izjava problema Binarno stablo cik-cak prelazak razine reda LeetCode Rješenje – S obzirom na korijen binarnog stabla, vratite prelazak cik-cak razine reda vrijednosti njegovih čvorova. (tj. s lijeva na desno, zatim zdesna na lijevo za sljedeću razinu i naizmjenično). Ulaz: korijen = [3,9,20,null,null,15,7] Izlaz: [[3],[20,9],[15,7]] Objašnjenje Mi ...

Čitaj više

Pitanje 762. Pronađite rješenje za duplikat broja LeetCode Izjava problema Pronađite duplikat broja LeetCode Rješenje – Zadan je niz cijelih brojeva brojeva koji sadrži n + 1 cijeli broj pri čemu je svaki cijeli broj u rasponu [1, n] uključujući. Postoji samo jedan ponovljeni broj u brojevima, vratite ovaj ponovljeni broj. Morate riješiti problem bez mijenjanja niza brojeva i koristi samo konstantan dodatni prostor. Ulaz: brojevi = [1,3,4,2,2] Izlaz: 2 Objašnjenje ...

Čitaj više

Pitanje 763. Zmije i ljestve LeetCode rješenje Izjava problema Zmije i ljestve LeetCode Rješenje – Dobivate nxn cjelobrojnu matričnu ploču na kojoj su ćelije označene od 1 do n2 u stilu Boustrophedona počevši od donjeg lijevog dijela ploče (tj. ploča[n - 1][0]) i izmjeničnim smjerovima u svakom redu. Počinjete na kvadratu 1 ploče. U svakom potezu,...

Čitaj više

Pitanje 764. Element nedostaje u rješenju sortiranog niza LeetCode Izjava problema: Nedostaje element u sortiranom nizu LeetCode Rješenje – Zadani brojevi cjelobrojnog niza koji su sortirani uzlaznim redoslijedom i svi njegovi elementi su jedinstveni i također im je zadan cijeli broj k, vrati k-ti broj koji nedostaje počevši od krajnje lijevog broja niza. Primjer: Primjer 1 Unos: brojevi = [4,7,9,10], k = ...

Čitaj više

Pitanje 765. Path Sum II LeetCode rješenje Izjava problema: Zbroj staze II LeetCode Rješenje – S obzirom na korijen binarnog stabla i cijeli ciljni zbroj, vratite sve staze od korijena do lista gdje je zbroj vrijednosti čvora u stazi jednak targetSum. Svaki put bi trebao biti vraćen kao popis vrijednosti čvora, a ne reference čvora. Put od korijena do lista je put koji počinje od...

Čitaj više

Pitanje 766. Rječnik vanzemaljaca LeetCode rješenje Izjava problema Alien Dictionary LeetCode Rješenje – Postoji novi strani jezik koji koristi englesku abecedu. Međutim, redoslijed među slovima vam je nepoznat. Dobivate popis riječi niza iz rječnika stranog jezika, gdje su nizovi u riječima razvrstani leksikografski prema pravilima ovog novog jezika. ...

Čitaj više

Pitanje 767. Proizvod niza osim rješenja za samostalno LeetCode Izjava problema Proizvod niza osim Self LeetCode Rješenje – Zadani cjelobrojni niz nums, vratite odgovor niza takav da je answer[i] jednak umnošku svih elemenata brojeva osim nums[i]. Zajamčeno je da proizvod bilo kojeg prefiksa ili sufiksa brojeva stane u 32-bitni cijeli broj. Morate napisati algoritam koji se izvodi u O(n) vremenu i bez korištenja dijeljenja ...

Čitaj više

Pitanje 768. Scramble String LeetCode rješenje Izjava problema Scramble String LeetCode Rješenje – Možemo kodirati niz s da bismo dobili niz t koristeći sljedeći algoritam: Ako je duljina niza 1, zaustavite se. Ako je duljina niza > 1, učinite sljedeće: Podijelite niz na dva neprazna podniza...

Čitaj više

Pitanje 769. Zbroj lijevih listova LeetCode rješenje Iskaz problema: zbroj lijevog lišća LeetCode rješenje – Dat je korijen binarnog stabla, vrati zbroj svih lijevih listova. List je čvor bez djece. Lijevi list je list koji je lijevo dijete drugog čvora. Primjer i objašnjenje: Ulaz: root = [3,9,20,null,null,15,7] Izlaz: 24 Objašnjenje: Tu ...

Čitaj više

Pitanje 770. Sjecište dvaju povezanih popisa LeetCode rješenje Izjava problema Sjecište dvaju povezanih popisa LeetCode rješenje – Dane su nam glave dvaju jako povezanih popisa headA i headB. Također je navedeno da se dva povezana popisa mogu u nekom trenutku presijecati. Od nas se traži da vratimo čvor u kojem se sijeku ili null ako ...

Čitaj više

Pitanje 771. Permutacijski slijed LeetCode Rješenje Izjava problema Permutacijski slijed LeetCode Rješenje – Skup [1, 2, 3, ..., n] sadrži ukupno n! jedinstvene permutacije. Navođenjem i označavanjem svih permutacija po redoslijedu, dobivamo sljedeći niz za n = 3: "123" "132" "213" "231" "312" "321" Zadani su n i k, vrati k-ti slijed permutacije. Primjer testnog slučaja 1: Ulaz: n ...

Čitaj više

Pitanje 772. Pronađite najveću vrijednost u svakom redu stabla LeetCode rješenje Iskaz problema Pronađite najveću vrijednost u svakom retku stabla LeetCode Rješenje – Dat je korijen binarnog stabla, vratite niz najveće vrijednosti u svakom retku stabla (indeksirano 0). Primjer testnog slučaja 1: Ulaz: korijen = [1, 3, 4, 5, 3, null, 9] Izlaz: [1, 3, 9] Objašnjenje 1, 3 i ...

Čitaj više

Pitanje 773. Sustav prijedloga za pretraživanje LeetCode rješenje Izjava o problemu Sugestije za pretraživanje Sustav LeetCode Rješenje – Dobivate niz proizvoda nizova i nizove searchWord. Osmislite sustav koji predlaže najviše tri naziva proizvoda od proizvoda nakon što se upiše svaki znak searchWorda. Predloženi proizvodi trebaju imati zajednički prefiks s searchWordom. Ako postoji više od tri proizvoda s ...

Čitaj više

Pitanje 774. Rotirajte sliku LeetCode Rješenje Izjava problema Rotate Image LeetCode Rješenje – Dobivate nxn 2D matrica koja predstavlja sliku, zarotirajte sliku za 90 stupnjeva (u smjeru kazaljke na satu). Morate rotirati sliku na mjestu, što znači da morate izravno modificirati ulaznu 2D matricu. NEMOJTE dodijeliti drugu 2D matricu i izvršiti rotaciju. Primjer testnog slučaja 1: Ulaz: ...

Čitaj više

Pitanje 775. Peeking Iterator LeetCode rješenje Izjava problema Peeking Iterator LeetCode Rješenje – Dizajnirajte iterator koji podržava operaciju peek na postojećem iteratoru uz hasNext i sljedeće operacije. Implementirajte klasu PeekingIterator: PeekingIterator(Iterator nums) Inicijalizira objekt zadanim iteratorom cijelog broja. int next() Vraća sljedeći element u nizu i pomiče pokazivač na sljedeći element. boolean ...

Čitaj više

Pitanje 776. Uredno rješenje za red čekanja LeetCode Izjava problema Uredni red čekanja LeetCode Rješenje – Dat vam je niz s i cijeli broj k. Možete odabrati jedno od prvih k slova s ​​i dodati ga na kraj niza. Vratite leksikografski najmanji niz koji ste mogli imati nakon primjene spomenutog koraka bilo koji broj poteza. Unos: s ...

Čitaj više

Pitanje 777. Označavanje IP adrese LeetCode rješenje Izjava o problemu Defanzivanje IP adrese LeetCode Rješenje – Uz valjanu (IPv4) IP adresu, vratite defangiranu verziju te IP adrese. Defanzirana IP adresa zamjenjuje svaku točku "." sa "[.]". Ulaz: adresa = "1.1.1.1" Izlaz: "1[.]1[.]1[.]1" Objašnjenje Intuicija je vrlo jednostavna. 1. kreirajte stringbuilder str 2. prođite kroz adresni niz ...

Čitaj više

Pitanje 778. K-ti najmanji element u BST Leetcode rješenju Izjava problema K-ti najmanji element u BST Leetcode rješenju – Zadan korijen binarnog stabla pretraživanja i cijeli broj k, vrati k-tu najmanju vrijednost (indeksirano 1) svih vrijednosti čvorova u stablu. Primjeri: Ulaz: korijen = [3,1,4,null,2], k = 1 Izlaz: 1 Ulaz: korijen = [5,3,6,2,4,null,null,1], k ...

Čitaj više

Pitanje 779. Pronađite Leaves of Binary Tree Solution LeetCode Izjava problema Nađi lišće binarnog stabla LeetCode rješenje – S obzirom na korijen binarnog stabla, skupite čvorove stabla kao da radite ovo: Sakupite sve čvorove lista. Uklonite sve lisne čvorove. Ponavljajte dok se stablo ne isprazni. Primjer testnog slučaja 1: Ulaz: korijen = [1, 2, 3, ...

Čitaj više

Pitanje 780. Top K čestih riječi LeetCode rješenje Iskaz problema Vrh K Učestalih riječi LeetCode Rješenje – Zadan niz riječi nizova i cijeli broj k, vrati k najčešćih nizova. Vrati odgovor razvrstan po učestalosti od najviše do najniže. Razvrstaj riječi s istom učestalošću prema njihovom leksikografskom redu. Primjer testnog slučaja 1: Ulaz: riječi = [“i”,”love”,”leetcode”,”i”,”love”,”coding”] k = 2 Izlaz: [“i”,”love”] Objašnjenje . ..

Čitaj više

Pitanje 781. Rješenje LeetCode za povećanje trostruke podsekvencije Izjava problema: povećanje trostrukog niza LeetCode Rješenje – Zadan cijeli niz brojeva nums, vratite true ako postoji trostruki indeks (i, j, k) tako da je i < j < k i nums[i] < nums[j] < nums [k]. Ako takvi indeksi ne postoje, vratite false. Primjer: Primjer 1: Ulaz: brojevi = [2,1,5,0,4,6] Izlaz: istina Objašnjenje: ...

Čitaj više

Pitanje 782. Spajanje sortiranog niza LeetCode rješenje Izjava problema Spajanje sortiranog niza LeetCode Rješenje – Daju vam se dva niza cjelobrojnih brojeva nums1 i nums2, poredani neopadajućim redoslijedom, i dva cijela broja m i n, koji predstavljaju broj elemenata u nums1 i nums2. Spoji nums1 i nums2 u jedan niz sortiran neopadajućim redoslijedom. Konačni sortirani niz funkcija ne bi trebao vratiti, već ga umjesto toga pohraniti unutar niza nums1. ...

Čitaj više

Pitanje 783. Slobodno vrijeme zaposlenika LeetCode rješenje Izjava problema Slobodno vrijeme zaposlenika LeetCode Rješenje – Dobivamo popis zaposlenika koji predstavlja radno vrijeme za svakog zaposlenika. Svaki zaposlenik ima popis intervala koji se ne preklapaju, a ti intervali su poredani. Vrati popis konačnih intervala koji predstavljaju zajedničko slobodno vrijeme pozitivne duljine za sve zaposlenike, također u ...

Čitaj više

Pitanje 784. Minimalni mogući cijeli broj nakon najviše K susjednih zamjena znamenki LeetCode Rješenje Najava problema Minimalni mogući cijeli broj nakon najviše K susjednih zamjena znamenki LeetCode Rješenje – Dat vam je niz broj koji predstavlja znamenke vrlo velikog cijelog broja i cijelog broja k. Dopušteno vam je zamijeniti bilo koje dvije susjedne znamenke cijelog broja najviše k puta. Vrati minimalni cijeli broj koji također možete dobiti ...

Čitaj više

Pitanje 785. Zamjena čvorova u povezanom popisu Leetcode rješenje Izjava problema Zamjena čvorova na povezanom popisu Leetcode Rješenje – Dobivate glavu povezane liste i cijeli broj k. Vratite glavu povezane liste nakon zamjene vrijednosti k-tog čvora s početka i k-tog čvora iz kraj (popis je indeksiran s 1). Primjer: Ulaz: glava = [1,2,3,4,5], k = 2 ...

Čitaj više

Pitanje 786. Pronađite minimum u rješenju rotiranog sortiranog niza II LeetCode Izjava problema Nađi minimum u rotiranom sortiranom nizu II LeetCode Rješenje – Pretpostavimo da se niz duljine n sortiran uzlaznim redoslijedom rotira između 1 i n puta. Na primjer, niz nums = [0,1,4,4,5,6,7] može postati: [4,5,6,7,0,1,4] ako je rotiran 4 puta. [0,1,4,4,5,6,7] ako je rotirano 7 puta. Primijetite da rotiranje niza [a[0], a[1], a[2], ..., a[n-1]] 1 put rezultira nizom [a[n-1], a[0] , a[1], a[2], ...

Čitaj više

Pitanje 787. Brisanje čvora na povezanom popisu Leetcode rješenje Izjava o problemu: Brisanje čvora na povezanom popisu Leetcode Rješenje – Napišite funkciju za brisanje čvora na jednostruko povezanom popisu. Nećete dobiti pristup zaglavlju liste, umjesto toga dobit ćete pristup čvoru koji želite izravno izbrisati. Zajamčeno je da čvor koji treba izbrisati nije ...

Čitaj više

Pitanje 788. Broj različitih otoka Leetcode Rješenje Izjava problema Broj različitih otoka LeetCode rješenje – “Broj različitih otoka” navodi da je data anxm binarna matrica. Otok je skupina od 1 (koji predstavljaju kopno) povezanih 4-smjerno (horizontalno ili okomito). Smatra se da je otok jednak drugom ako i samo ako je jedan otok ...

Čitaj više

Pitanje 789. Pronađite postoji li put u rješenju Graph Leetcode Izjava problema Pronađite postoji li put u grafu Leetcode Rješenje – Postoji dvosmjerni graf s n vrhova, gdje je svaki vrh označen od 0 do n - 1 (uključivo). Rubovi u grafu predstavljeni su kao rubovi 2D cijelog niza, gdje svaki brid[i] = [ui, vi] označava dvosmjerni brid između vrha ui i vrha vi. Svaki par vrhova...

Čitaj više

Pitanje 790. Najbliži list u binarnom stablu LeetCode rješenje Izjava problema Najbliži list u binarnom stablu LeetCode Rješenje – Zadan korijen binarnog stabla gdje svaki čvor ima jedinstvenu vrijednost i ciljni cijeli broj k, vratite vrijednost najbližeg lisnog čvora ciljnom k ​​u stablu. Najbliže listu znači najmanji broj rubova prijeđenih na binarnom stablu do ...

Čitaj više

Pitanje 791. Ružni broj II LeetCode rješenje Izjava problema Ružni broj II LeetCode Rješenje – Ružan broj je pozitivan cijeli broj čiji su prosti faktori ograničeni na 2, 3 i 5. Za cijeli broj n, vratite n-ti ružni broj. Ulaz: n = 10 Izlaz: 12 Objašnjenje: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12] je slijed prvih 10 ...

Čitaj više

Pitanje 792. Nevažeće transakcije LeetCode rješenje Izjava o problemu Nevažeće transakcije LeetCode Rješenje – Transakcija je možda nevažeća ako: iznos prelazi 1000 USD, ili; ako se dogodi unutar (i uključujući) 60 minuta od druge transakcije s istim imenom u drugom gradu. Dobivate niz transakcijskih nizova gdje se transakcije[i] sastoje od vrijednosti odvojenih zarezima koje predstavljaju naziv, vrijeme (u minutama), iznos i grad...

Čitaj više

Pitanje 793. Kombinacija Zbroj IV LeetCode Rješenje Izjava problema Kombinacija zbroja IV LeetCode Rješenje – Dano je niz različitih cijelih brojeva brojeva i ciljni cjelobrojni cilj, vratite broj mogućih kombinacija koje zbrajaju cilj. Testni slučajevi se generiraju tako da odgovor može stati u 32-bitni cijeli broj. Ulaz: brojevi = [1,2,3], cilj = 4 Izlaz: 7 Objašnjenje: Moguće ...

Čitaj više

Pitanje 794. Niz u cijeli broj (atoi) LeetCode Rješenje Izjava o problemu Rješenje Leetcode string to integer (atoi) -“String to integer (atoi)” navodi da Implementacija funkcije myAtoi(string s), koja pretvara niz u 32-bitni predpisani cijeli broj (slično atoi funkciji C/C++ ). Algoritam za myAtoi(string s) je sljedeći: Učitajte i zanemarite svaki vodeći razmak. Provjerite je li sljedeći znak (ako...

Čitaj više

Pitanje 795. Vraćanje IP adresa Leetcode Rješenje Izjava o problemu Restore IP Addresses LeetCode Rješenje – “Vraćanje IP adresa” navodi da s obzirom na niz koji sadrži samo znamenke, moramo vratiti sve moguće važeće IP adrese bilo kojim redoslijedom koji se može formirati umetanjem točaka u niz. Imajte na umu da se ne smijemo vratiti...

Čitaj više

Pitanje 796. String Compression LeetCode Rješenje Izjava o problemu String Compression LeetCode Rješenje – S obzirom na niz znakova chars, komprimirajte ga koristeći sljedeći algoritam: Počnite s praznim nizom s. Za svaku grupu uzastopnih znakova koji se ponavljaju u znakovima: Ako je duljina grupe 1, dodajte znak s. U suprotnom, dodajte znak nakon kojeg slijedi duljina grupe. Komprimirani niz...

Čitaj više

Pitanje 797. Minimalne zamjene za izradu sekvenci koje povećavaju LeetCode rješenje Izjava problema Minimalne zamjene za pravljenje sekvenci povećavajući LeetCode Rješenje – Daju vam se dva niza cijelih brojeva iste duljine nums1 i nums2. U jednoj operaciji, dopušteno vam je zamijeniti nums1[i] s nums2[i]. Na primjer, ako je nums1 = [1,2,3,8] i nums2 = [5,6,7,4], možete zamijeniti element na i = 3 kako biste dobili nums1 = [1,2,3,4 ] i brojevi2 = [5,6,7,8]. ...

Čitaj više

Pitanje 798. Provjerite potpunost rješenja LeetCode binarnog stabla Izjava problema Provjerite potpunost binarnog stabla LeetCode Rješenje – S obzirom na korijen binarnog stabla, odredite je li to potpuno binarno stablo. U potpunom binarnom stablu, svaka razina, osim eventualno posljednje, potpuno je popunjena, a svi čvorovi na posljednjoj razini su što je moguće dalje lijevo. ...

Čitaj više

Pitanje 799. Grafikon Valid Tree LeetCode Rješenje Iskaz problema Graf Važeće stablo LeetCode Rješenje – S obzirom na rubove grafa, provjerite čine li rubovi valjano stablo. Ako da, vratite true i false u suprotnom. Rubovi su dati kao 2D niz veličine n*2 Primjeri i objašnjenja Primjer 1: Ulaz: n = 5, ...

Čitaj više

Pitanje 800. Spiralna matrica II Leetcode Rješenje Izjava problema Ovo pitanje Spiralna matrica II vrlo je slična Spiralnoj matrici Molimo pokušajte s gornjim pitanjem kako biste dobili bolju ideju prije nego što riješite ovaj problem. U ovom pitanju od nas se traži da generiramo matricu veličine n*n koja ima elemente u spiralnom redu, a samo n ...

Čitaj više

Pitanje 801. Rješenje LeetCode za web indeksiranje Izjava o problemu Web Crawler LeetCode Rješenje – S obzirom na URL startUrl i sučelje HtmlParser, implementirajte web indeks za indeksiranje svih veza koje su pod istim imenom hosta kao startUrl. Vratite sve URL-ove koje je vaš alat za indeksiranje dobio bilo kojim redoslijedom. Vaš alat za indeksiranje bi trebao: početi od stranice: startUrl Pozvati HtmlParser.getUrls(url) da dobije sve URL-ove s web-stranice od ...

Čitaj više

Pitanje 802. Jedno rješenje za uređivanje udaljenosti LeetCode Iskaz problema One Edit Distance LeetCode Rješenje – Zadana su dva niza s i t, vratite true ako su oba udaljena jednu uređivanje, u suprotnom vratite false. Za niz s kaže se da je jedna udaljenost od niza t ako možete: Umetnite točno jedan znak u s da dobijete t. Izbrišite točno jedan znak iz s da biste dobili t. Zamijenite točno jedan znak od s drugim znakom da biste dobili t. Ulaz: ...

Čitaj više

Pitanje 803. Moguće Biparticiono LeetCode rješenje Izjava problema Moguće dvoparticiono rješenje LeetCode – Želimo podijeliti grupu od n ljudi (označenih od 1 do n) u dvije grupe bilo koje veličine. Svaka osoba može ne voljeti neke druge ljude i ne bi trebala ići u istu grupu. S obzirom na cijeli broj n i niz dislikes gdje dislikes[i] = [ai, bi] označava da osoba s oznakom ai ne voli ...

Čitaj više

Pitanje 804. Važnost za zaposlenike LeetCode rješenje Izjava o problemu Važnost zaposlenika LeetCode Rješenje – imate strukturu podataka o zaposlenicima, uključujući jedinstveni ID zaposlenika, vrijednost važnosti i ID-ove izravnih podređenih. Dobivate niz zaposlenika zaposlenika gdje: zaposleni[i].id je ID i-tog zaposlenika. zaposlenika[i].važnost je važna vrijednost i-tog zaposlenika. zaposlenici[i].podređeni je popis ...

Čitaj više

Pitanje 805. Integer Break LeetCode Rješenje Izjava problema Integer Break LeetCode Rješenje – Zadan cijeli broj n, razbiti ga na zbroj k pozitivnih cijelih brojeva, gdje je k >= 2, i maksimizirati umnožak tih cijelih brojeva. Moramo vratiti maksimalni proizvod koji možemo dobiti. Ulaz: n = 2 Izlaz: 1 Objašnjenje: 2 = 1 + 1, ...

Čitaj više

Pitanje 806. K-ti najmanji proizvod dva sortirana niza LeetCode rješenje Iskaz problema Kth najmanji proizvod dvaju sortiranih niza LeetCode Rješenje – Za dva sortirana 0-indeksirana niza cijelih brojeva nums1 i nums2, kao i cijeli broj k, vrati k-ti (bazirani na 1) najmanji proizvod nums1[i] * nums2[j] gdje je 0 <= i < nums1.duljina i 0 <= j < nums2.duljina. Ulaz: nums1 = [2,5], nums2 = [3,4], k = 2 Izlaz: 8 Objašnjenje: 2 ...

Čitaj više

Pitanje 807. Kill Proces LeetCode Rješenje Izjava problema Kill Process LeetCode Rješenje – Imate n procesa koji tvore ukorijenjenu strukturu stabla. Dobivate dva cjelobrojna niza pid i ppid, gdje je pid[i] ID i-og procesa, a ppid[i] je ID roditeljskog procesa i-og procesa. Svaki proces ima samo jedan roditeljski proces, ali može imati više podređenih procesa. Samo jedan proces ima ppid[i] = 0, ...

Čitaj više

Pitanje 808. Put s maksimalnom minimalnom vrijednošću LeetCode rješenje Izjava problema Put s maksimalnom minimalnom vrijednošću LeetCode Rješenje – Dano je mxn cjelobrojna matrična mreža, vratite maksimalan rezultat puta koji počinje na (0, 0) i završava na (m - 1, n - 1) koji se kreće u 4 kardinalna smjera. Rezultat puta je minimalna vrijednost na tom putu. Na primjer, rezultat od...

Čitaj više

Pitanje 809. Maksimalni proizvod rješenja LeetCode podijeljenog binarnog stabla Izjava problema Maksimalni umnožak podijeljenog binarnog stabla LeetCode Rješenje – S obzirom na korijen binarnog stabla, podijelite binarno stablo na dva podstabla uklanjanjem jednog ruba tako da se proizvod zbroja podstabala maksimizira. Vratite maksimalni umnožak zbroja dvaju podstabala. ...

Čitaj više

Pitanje 810. Simetrično stablo LeetCode rješenje Leetcode rješenje Izjava problema Simetrično stablo LeetCode Rješenje – “Simetrično stablo” navodi da s obzirom na korijen binarnog stabla i moramo provjeriti je li dano binarno stablo zrcalo samo sebe (simetrično oko svog središta) ili nije? Ako je odgovor Da, moramo vratiti true u suprotnom, false. Primjer: ...

Čitaj više

Pitanje 811. Dizajn brojača hitova LeetCode rješenje Izjava problema Dizajn brojača pogodaka LeetCode Rješenje – Dizajnirajte brojač pogodaka koji broji broj pogodaka primljenih u posljednjih 5 minuta (tj. zadnjih 300 sekundi). Vaš bi sustav trebao prihvatiti parametar vremenske oznake (granularnost u sekundama) i možete pretpostaviti da se pozivi u sustav upućuju kronološkim redoslijedom (tj. vremenska oznaka se monotono povećava). ...

Čitaj više

Pitanje 812. Minimalni prijelazi u jednake elemente niza LeetCode rješenje Izjava o problemu Minimalni pomaci na jednake elemente niza LeetCode Rješenje – Zadan cijeli niz brojeva veličine n, vratite minimalni broj poteza potreban da bi svi elementi polja bili jednaki. U jednom potezu možete povećati n - 1 elemenata niza za 1. Primjer 1: Ulaz 1: brojevi = [1, 2, 3] Izlaz: ...

Čitaj više

Pitanje 813. Igra Skoči Leetcode Rješenje Izjava o problemu Igra Skoči Leetcode Rješenje – Dat vam je cijeli niz brojeva. U početku ste pozicionirani na prvom indeksu niza, a svaki element u nizu predstavlja vašu maksimalnu duljinu skoka na toj poziciji. Vratite true ako možete doći do zadnjeg indeksa ili false u suprotnom. Primjer: Ulaz 1: brojevi = [2, ...

Čitaj više

Pitanje 814. Rješenje LeetCode II ciklusa povezane liste Izjava o problemu Ciklus II vezanog popisa LeetCode Rješenje – S obzirom na glavu povezanog popisa, vratite čvor gdje ciklus počinje. Ako nema ciklusa, vratite null. Postoji ciklus u povezanom popisu ako postoji neki čvor na popisu do kojeg se može ponovno doći kontinuiranim ...

Čitaj više

Pitanje 815. Toranj za šampanjac LeetCode rješenje Izjava problema Champagne Tower LeetCode Rješenje – Čaše slažemo u piramidu, gdje prvi red ima 1 čašu, drugi red ima 2 čaše, i tako do 100. reda. Svaka čaša sadrži jednu šalicu šampanjca. Zatim se u prvu čašu na vrhu ulije malo šampanjca. Kada je najgornja čaša puna, bilo koja ...

Čitaj više

Pitanje 816. Pobitno I raspona brojeva LeetCode Rješenje Izjava problema Raspon bitova I raspona brojeva LeetCode Rješenje – S obzirom na 2 broja lijevo i desno koji predstavljaju raspon [lijevo, desno], moramo pronaći po bitu I svih brojeva slijeva na desno (uključivo oba) Primjeri i objašnjenje Primjer 1: Ulaz: lijevo = 5, desno = 7 ...

Čitaj više

Pitanje 817. Riječ Pattern LeetCode Rješenje Izjava problema Word Pattern LeetCode Rješenje – Dobili smo 2 niza – “s” i “pattern”, moramo pronaći slijedi li uzorak s. Sljedeći ovdje znači potpuno podudaranje. Formalnije, možemo za svaki uzorak[i] postojati samo jedan s[i] i obrnuto, tj. postoji ...

Čitaj više

Pitanje 818. Maksimalni umnožak tri broja LeetCode rješenje Izjava problema Maksimalni umnožak triju brojeva LeetCode Rješenje – Dat nam je niz, pitanje traži od nas da izračunamo maksimalni umnožak za bilo koja 3 broja. Primjeri Primjer 1: Ulaz: brojevi = [1,2,3] Izlaz: 6 Primjer 2: Ulaz: brojevi = [1,2,3,4] Izlaz: 24 Primjer 3: Ulaz: brojevi = ...

Čitaj više

Pitanje 819. Naslov stupca lista Excel LeetCode Rješenje Izjava o problemu Naslov stupca Excel lista LeetCode Rješenje – Dobili smo broj stupca (nazovimo ga colNum) i moramo vratiti njegov odgovarajući naslov stupca kako se pojavljuje u Excel listu Na primjer A -> 1 B -> 2 C -> 3 … Z -> 26 AA ...

Čitaj više

Pitanje 820. Valjano rješenje savršenog kvadrata LeetCode Iskaz problema Valid Savršeni kvadrat LeetCode Rješenje – Dat je pozitivan cijeli broj num, napišite funkciju koja vraća True ako je num savršen kvadrat, inače False. Praćenje: Nemojte koristiti nikakve ugrađene funkcije biblioteke kao što je sqrt. Ulaz: broj = 16 Izlaz: istina Objašnjenje Granica za naše rješenje je fiksna. za bilo koji broj...

Čitaj više

Pitanje 821. Rješenje LeetCode indeksa slučajnog odabira Iskaz problema Indeks slučajnog odabira LeetCode Rješenje- Dat nam je konstruktor klase “Rješenje” i funkcija “pick” tipa int. Od nas se zahtijeva implementacija klase “Solution” kao Rješenje(int[] nums) Inicijalizira objekt s nizom brojeva. int pick(int target) Bira nasumični indeks i od brojeva gdje je nums[i] == cilj. Ako ih ima više...

Čitaj više

Pitanje 822. Spajanje dva binarna stabla LeetCode rješenje Izjava problema Spajanje dvaju binarnih stabala LeetCode Rješenje – Dana su vam dva binarna stabla root1 i root2. Zamislite da kada stavite jedno od njih da pokrije drugi, neki čvorovi dvaju stabala se preklapaju dok drugi nisu. Morate spojiti dva stabla u ...

Čitaj više

Pitanje 823. Podniz Proizvod manje od K LeetCode rješenje Izjava problema Podniz Proizvod manji od K LeetCode Rješenje – Zadan niz cijelih brojeva nums i cijeli broj k, vratite broj susjednih podniza gdje je proizvod svih elemenata u podnizu striktno manji od k. Primjer testnog slučaja 1: Ulaz: inputArr = [10, 5, 2, 6] k = 100 ...

Čitaj više

Pitanje 824. Rješenje samo obrnutih slova LeetCode Izjava problema Obrnuti samo slova LeetCode Rješenje – Zadani niz s, obrnite niz prema sljedećim pravilima: Svi znakovi koji nisu engleska slova ostaju na istoj poziciji. Sva engleska slova (mala ili velika) trebaju biti obrnuta. Vrati s nakon što ga preokrenete. Unos: s = "ab-cd" ...

Čitaj više

Pitanje 825. Ponovljeni uzorak podniza LeetCode rješenje Izjava problema Ponovljeni uzorak podniza LeetCode Rješenje – Zadani niz s, provjerite može li se konstruirati tako da uzmete njegov podniz i dodate više kopija podniza zajedno. Ulaz: s = "abab" Izlaz: istina Objašnjenje: To je podniz "ab" dvaput. Objašnjenje Prvi znak...

Čitaj više

Pitanje 826. Broj dana između dva datuma LeetCode Solution Izjava problema Pitanje Broj dana između dva datuma LeetCode Solution traži od nas da izračunamo točan broj dana između 2 data datuma uključujući prijestupne godine. Datumi su dati kao nizovi u formatu GGGG-MM-DD. Također je navedeno da su datumi unosa važeći datumi između ...

Čitaj više

Pitanje 827. Kodirani niz s LeetCode rješenjem najkraće duljine Izjava problema Kodirani string s najkraćom duljinom LeetCode Rješenje – Zadani niz s, kodirajte niz tako da je njegova kodirana duljina najkraća. Pravilo kodiranja je: k[encoded_string], gdje se kodirani_string unutar uglastih zagrada ponavlja točno k puta. k bi trebao biti pozitivan cijeli broj. Ako proces kodiranja ne učini ...

Čitaj više

Pitanje 828. Sljedeći veći element III LeetCode rješenje Izjava problema Problem, Sljedeći veći element III LeetCode Rješenje navodi da vam je dan pozitivan cijeli broj n i da trebate pronaći sljedeći najveći cijeli broj koristeći znamenke prisutne samo u n. Ako ne postoji takav cijeli broj, trebate ispisati -1. Štoviše, novi...

Čitaj više

Pitanje 829. Binarno stablo Najduža uzastopna sekvenca LeetCode rješenje Izjava o problemu Binarno stablo Najduža uzastopna sekvenca LeetCode Rješenje – S obzirom na korijen binarnog stabla, vratite duljinu puta najduže uzastopne sekvence. Put se odnosi na bilo koji slijed čvorova od nekog početnog čvora do bilo kojeg čvora u stablu zajedno s vezama roditelj-dijete. Najduži uzastopni...

Čitaj više

Pitanje 830. Savršeni kvadrati LeetCode rješenje Izjava problema Rješenje Savršenih kvadrata LeetCode – “Savršeni kvadrati” navodi da je zadan cijeli broj n i da trebate vratiti minimalni broj savršenih kvadrata čiji je zbroj jednak n. Imajte na umu da se isti savršeni kvadrat može koristiti više puta. Primjer: Ulaz: n = 12 Izlaz: 3 Objašnjenje: ...

Čitaj više

Pitanje 831. Uredi Distance LeetCode Rješenje Izjava problema Problem Uredi udaljenost LeetCode Rješenje navodi da su vam dana dva niza word1 i word2 i trebate pretvoriti riječ1 u riječ2 u minimalnim operacijama. Operacije koje se mogu izvesti na nizu su – Umetanje znaka Brisanje znaka Zamjena znaka Primjeri Test Case ...

Čitaj više

Pitanje 832. Prilagođeno rješenje niza za razvrstavanje Leetcode Izjava o problemu Prilagođeni niz za razvrstavanje LeetCode Rješenje – “Custom Sort String” navodi da ste dobili dva niza redoslijeda i s. Svi znakovi redoslijeda nizova su jedinstveni i sortirani su po prilagođenom redoslijedu. Moramo permutirati znakove s i tako da likovi slijede...

Čitaj više

Pitanje 833. Minimalni trošak za premještanje čipova na isti položaj LeetCode rješenje Izjava o problemu Minimalni trošak premještanja žetona na istu poziciju LeetCode Rješenje – “Minimalni trošak premještanja žetona na istu poziciju” navodi da imate n žetona, gdje je pozicija i-tog čipa pozicija[i]. Morate premjestiti sve žetone na isti položaj. U jednom koraku, mi...

Čitaj više

Pitanje 834. Najmanji broj jedinstvenih cijelih brojeva nakon K uklanjanja Leetcode Rješenje Izjava problema Najmanji broj jedinstvenih cijelih brojeva nakon uklanjanja K LeetCode Rješenje – “Najmanji broj jedinstvenih cijelih brojeva nakon uklanjanja K” navodi da vam je dan niz cijelih brojeva i cijeli broj k. Pronađite najmanji broj jedinstvenih cijelih brojeva nakon uklanjanja točno k elemenata. Primjer: Ulaz: arr = [5,5,4], k = 1 Izlaz: 1 Objašnjenje: Budući da je k ...

Čitaj više

Pitanje 835. Uklonite sve pojave rješenja LeetCode podniza Izjava problema Rješenje Ukloni sva pojavljivanja podniza LeetCode – “Ukloni sva pojavljivanja podniza” stanja koja uklanjaju SVA pojavljivanja dijela podniza iz zadanog ulaznog niza s. Napomena: Podniz je neprekidni niz znakova u ulaznom nizu. Primjer objašnjenja Hajdemo...

Čitaj više

Pitanje 836. Pronađite sve duplikate u nizu LeetCode rješenja Izjava problema Problem, Nađi sve duplikate u nizu LeetCode Rješenje navodi da vam je dan niz veličine n koji sadrži elemente u rasponu [1,n]. Svaki cijeli broj može se pojaviti jednom ili dvaput i trebate pronaći sve elemente koji se pojavljuju dvaput u nizu. Primjeri...

Čitaj više

Pitanje 837. Move Zeroes LeetCode rješenje Izjava problema Problem, Premjesti nule LeetCode Rješenje navodi da vam je dan niz koji sadrži nula i ne-nula elemente i trebate premjestiti sve nule na kraj niza, održavajući relativni redoslijed ne-nula elemenata u nizu . Također morate implementirati in-place ...

Čitaj više

Pitanje 838. Rješenje s jednim brojem Leetcode Izjava problema Jednobrojni Leetcode Rješenje – Dobili smo neprazan niz cijelih brojeva i moramo pronaći element koji se pojavljuje točno jednom. U pitanju je navedeno da se svaki element pojavljuje dvaput osim jednog. Primjer 1: Ulaz: brojevi = [2,2,1] Izlaz: 1 Primjer 2: Ulaz: ...

Čitaj više

Pitanje 839. Broj provincija Leetcode Rješenje Izjava problema Broj pokrajina Leetcode Rješenje – Dobili smo matrični prikaz susjedstva grafa i moramo pronaći broj provincija. Ovdje je pokrajina skupina izravno ili neizravno povezanih gradova i nijedan drugi grad izvan grupe. Primjer Primjer 1: Ulaz: jePovezan ...

Čitaj više

Pitanje 840. 01 Matrix LeetCode rješenje Izjava problema U ovom problemu 01 Matrix LeetCode Rješenje, moramo pronaći udaljenost najbliže 0 za svaku ćeliju zadane matrice. Matrica se sastoji samo od 0 i 1, a udaljenost bilo koje dvije susjedne ćelije je 1. Primjeri Primjer 1: Ulaz: mat = ...

Čitaj više

Pitanje 841. Provjerite jesu li parovi nizova djeljivi s k LeetCode rješenje Izjava problema Provjerite jesu li parovi nizova djeljivi s k LeetCode Rješenje – Zadan je niz cijelih brojeva parne duljine n i cijeli broj k. Želimo podijeliti niz na točno n/2 para tako da je zbroj svakog para djeljiv s k. Vrati true ako...

Čitaj više

Pitanje 842. Razvrstaj znakove po učestalosti LeetCode rješenje Izjava o problemu Sortiranje znakova po učestalosti LeetCode Rješenje – Dat je niz S, sortirajte ga opadajućim redoslijedom na temelju učestalosti znakova. Učestalost znaka je koliko se puta pojavljuje u nizu. Vrati sortirani niz. Ako postoji više odgovora, vratite bilo koji od njih. Primjer za sortiranje znakova po...

Čitaj više

Pitanje 843. Rješenje LeetCode niza bez smanjenja Izjava problema Neopadajući niz LeetCode Rješenje – s obzirom na niz brojeva s n cijelih brojeva, vaš je zadatak provjeriti može li postati neopadajući modificiranjem najviše jednog elementa. Definiramo da se niz ne smanjuje ako nums[indeks] <= nums[indeks +1] vrijedi za svaki indeks (bazirani na 0) takav da (0 <= indeks <= n-2). ...

Čitaj više

Pitanje 844. Najduži podniz s najviše K različitih znakova LeetCode rješenje Izjava problema Najduži podniz s najviše K različitih znakova LeetCode Rješenje – Zadan niz S i cijeli broj K, vratite duljinu najdužeg podniza od S koji sadrži najviše K različitih znakova. Primjer: Ispitni slučaj 1: Ulaz: S = "nazad" K = 2 Izlaz: 3 Testni slučaj 2: Ulaz: S = "ab" ...

Čitaj više

Pitanje 845. Faktorske prateće nule LeetCode rješenje Izjava problema Faktorske nule u nastavku LeetCode Rješenje – Zadan cijeli broj n, vrati broj završnih nula u n!. Imajte na umu da n! = n * (n - 1) * (n - 2) * ... * 3 * 2 * 1. Ulaz: n = 3 Izlaz: 0 Objašnjenje: 3! = 6, bez zaostatka...

Čitaj više

Pitanje 846. Pogodi broj veći ili niži LeetCode rješenje Izjava problema Pogodi broj veći ili niži LeetCode Rješenje – igramo igru ​​pogodi. Igra je sljedeća: biram broj od 1 do n. Morate pogoditi koji sam broj odabrao. Svaki put kada krivo pogodite, reći ću vam da li je broj ja ...

Čitaj više

Pitanje 847. Pretvorite sortirani niz u binarno stablo pretraživanja LeetCode rješenja Izjava o problemu Pretvori sortirani niz u binarno stablo pretraživanja LeetCode Solutions kaže da se s obzirom na cijeli niz brojeva u kojem su elementi sortirani uzlaznim redoslijedom, pretvorite ga u binarno stablo pretraživanja uravnoteženo po visini. Binarno stablo uravnoteženo po visini je binarno stablo u kojem se dubina dvaju podstabala svakog čvora nikada ne razlikuje za više...

Čitaj više

Pitanje 848. Minimalni skokovi za postizanje kućnog LeetCode rješenja Izjava o problemu Minimalni skokovi do doma LeetCode Rješenje kaže – Dom određene greške je na x-osi na poziciji x. Pomozite im da dođu tamo s pozicije 0. Bug skače prema sljedećim pravilima: Može skočiti točno jednu poziciju naprijed (udesno). Može skočiti točno b položaja unatrag (na ...

Čitaj više

Pitanje 849. Word Ladder LeetCode Rješenje Izjava problema Riječ Ladder LeetCode Rješenje – “Word Ladder” navodi da ste dobili niz beginWord, string endWord i wordList. Moramo pronaći najkraću duljinu sekvence transformacije (ako ne postoji put, ispisati 0) od beginWord do endWord slijedeći dane uvjete: Sve međuriječi trebale bi ...

Čitaj više

Pitanje 850. Najbolje rješenje za mjesto susreta LeetCode Izjava problema Najbolja točka susreta LeetCode rješenje kaže S obzirom na binarnu mrežu veličine mxn gdje svaki 1 određuje dom jednog prijatelja, želimo vratiti minimalnu ukupnu udaljenost putovanja gdje je ukupna udaljenost putovanja zbroj udaljenosti između kuća od ...

Čitaj više

Pitanje 851. Najduži podniz s najmanje K ponavljajućih znakova LeetCode rješenje Izjava problema Problem Najduži podniz s najmanje K ponavljajućih znakova LeetCode Rješenje kaže da se zadani niz S i cijeli broj k vraćaju duljina najdužeg podniza od S tako da je frekvencija svakog znaka u ovom podnizu veća ili jednaka k . Primjer za najduži podniz s najmanje...

Čitaj više

Pitanje 852. Isto drvo LeetCode rješenje Iskaz problema Problem Isto stablo kaže S obzirom na korijene dvaju binarnih stabala p i q, napišite funkciju da provjerite jesu li ista ili ne. Dva binarna stabla smatraju se istim ako su strukturno identična, a čvorovi imaju istu vrijednost. Primjer: testni slučaj...

Čitaj više

Pitanje 853. K-ti najmanji broj u tablici množenja Leetcode Rješenje Izjava problema K-ti najmanji broj u rješenju tablice množenja – navodi da vam je dana matrica tablice množenja veličine mxn, gdje je matrica[i][j] = i*j (1 indeksirana). Za data tri cijela broja m,n i k, moramo pronaći k-ti najmanji element u m ...

Čitaj više

Pitanje 854. Last Stone Weight II LeetCode rješenje Izjava problema Problem Last Stone Weight II kaže da vam je dan niz cijelih brojeva kamenja gdje je kamenje[i] težina i-og kamena. Igramo se s kamenjem. Na svakom okretu biramo bilo koja dva kamena i razbijamo ih zajedno. Pretpostavimo da kamenje ima težine x i y...

Čitaj više

Pitanje 855. Rješenje LeetCode spiralne matrice Izjava problema Spiralna matrica Problem kaže da U spiralnoj matrici želimo ispisati sve elemente matrice u spiralnom obliku u smjeru kazaljke na satu. Pristup spiralnoj matrici: ideja Problem se može implementirati dijeljenjem matrice u petlje i ispisom svih elemenata u svakom ...

Čitaj više

Pitanje 856. Zbroj raspona podniza Leetcode Rješenje Izjava problema Zbroj raspona podniza Leetcode Rješenje – kaže da vam je zadan cijeli niz brojeva maksimalne veličine 10^3. Moramo vratiti zbroj svih raspona podniza zadanog niza. Raspon podniza definira se kao razlika između najvećeg i najmanjeg ...

Čitaj više

Pitanje 857. Uklonite duplikate iz rješenja sortiranog niza Leetcode Izjava o problemu Rješenje Ukloni duplikate iz sortiranog niza Leetcode – kaže da vam je dat cjelobrojni niz sortiran bez padajućeg reda. Moramo ukloniti sve duplicirane elemente i modificirati izvorni niz tako da relativni redoslijed različitih elemenata ostane isti i prijaviti vrijednost ...

Čitaj više

Pitanje 858. Najveće BST podstablo LeetCode rješenje Izjava problema Najveći BST podstablo LeetCode Rješenje problem kaže da se s obzirom na korijen binarnog stabla, pronađite najveće podstablo, koje je također binarno stablo pretraživanja (BST), gdje najveće znači da podstablo ima najveći broj čvorova. Napomena: Podstablo mora uključivati ​​sve svoje potomke. U binarnom...

Čitaj više

Pitanje 859. Moj kalendar I LeetCode rješenje Izjava o problemu Moj kalendar I LeetCode Rješenje – Moramo napisati program koji se može koristiti kao kalendar. Možemo dodati novi događaj ako dodavanje događaja neće uzrokovati dvostruku rezervaciju. Dvostruka rezervacija se događa kada dva događaja imaju neko neprazno raskrižje (tj. neki trenutak je ...

Čitaj više

Pitanje 860. Sortiraj niz po paritetu LeetCode rješenje Izjava problema Sortiraj niz po paritetu Rješenje LeetCode – “Sortiraj niz po paritetu” navodi da vam je zadan cijeli niz brojeva, pomaknite sve parne cijele brojeve na početak niza nakon čega slijede sve neparne cijele brojeve. Napomena: Vratite bilo koji niz koji zadovoljava ovaj uvjet. Primjer: Ulaz: Izlaz: ...

Čitaj više

Pitanje 861. Ukloni N-ti čvor s kraja popisa Leetcode Rješenje Izjava o problemu Rješenje Ukloni N-ti čvor s kraja popisa Leetcode – navodi da vam je dodijeljena glava povezanog popisa i da trebate ukloniti n-ti čvor s kraja ovog popisa. Nakon brisanja ovog čvora vratite glavu izmijenjenog popisa. Primjer: Unos: ...

Čitaj više

Pitanje 862. Sobe za sastanke II LeetCode rješenje Iskaz problema Rešenje LeetCode soba za sastanke II – “Soba za sastanke II” navodi da vam je dat niz vremenskih intervala sastanka “intervali” gdje “intervali[i] = [ početak[i], kraj[i] ]”, vraćaju potreban minimalni broj konferencijskih soba. Primjer: intervali = [[0,30], [5,10], [15,20]] 2 Objašnjenje: Susret s jednim može se obaviti ...

Čitaj više

Pitanje 863. Zbroj podniza je jednak K LeetCode Rješenje Izjava problema Zbroj podniza je jednak K LeetCode Rješenje – “Zbroj podniza je jednak K” navodi da vam je dan niz cijelih brojeva “nums” i cijeli broj 'k', vraća ukupan broj kontinuiranih podnizova čiji je zbroj jednak 'k'. Primjer: brojevi = [1, 2, 3], k=3 2 Objašnjenje: Postoji ...

Čitaj više

Pitanje 864. Najduži palindromski podniz LeetCode rješenje Izjava problema Najduži palindromski podniz LeetCode rješenje – “Najduži palindromski podniz” navodi da vam je dan niz s, vratite najduži palindromski podniz u s. Napomena: Palindrom je riječ koja se čita unatrag i naprijed, npr. gospođo. Primjer: s = "babad" "bab" Objašnjenje: Sve ...

Čitaj više

Pitanje 865. Najbolje vrijeme za kupnju i prodaju dionica LeetCode rješenje Izjava o problemu Najbolje vrijeme za kupnju i prodaju dionica LeetCode rješenje – “Najbolje vrijeme za kupnju i prodaju dionica” navodi da vam je dan niz cijena gdje su cijene[i] cijena dane dionice na i-ti dan. Želite maksimizirati svoj profit odabirom...

Čitaj više

Pitanje 866. Medijan dvaju sortiranih nizova LeetCode rješenje Navod problema Medijan dvaju sortiranih niza LeetCode rješenje – U zadatku “Medijan dva sortirana niza” dana su nam dva sortirana niza nums1 i nums2 veličine m odnosno n, i moramo vratiti medijan dvaju sortiranih niza. Ukupna složenost vremena izvođenja trebala bi biti O(log (m+n)). Primjer br.1 = [1,3], ...

Čitaj više

Pitanje 867. Broj otoka LeetCode rješenje Izjava problema Broj otoka LeetCode Rješenje – “Broj otoka” navodi da vam je dana mxn 2D binarna mreža koja predstavlja kartu '1' (kopno) i '0' (voda), morate vratiti broj otoka. Otok je okružen vodom i ...

Čitaj više

Pitanje 868. Rješenje LeetCode predmemorije LRU Pitanje Dizajnirajte strukturu podataka koja slijedi ograničenja najmanje nedavno korištene (LRU) predmemorije. Implementirajte klasu LRUCache: LRUCache(int kapacitet) Inicijalizirajte LRU predmemoriju s kapacitetom pozitivne veličine. int get(int key) Vraća vrijednost ključa ako ključ postoji, inače vraća -1. void put(int key, int value) Ažurirajte vrijednost ključa ako ključ postoji. U suprotnom, dodajte par ključ/vrijednost u...

Čitaj više

Pitanje 869. Kth najveći element u rješenju stream Leetcode Izjava problema U ovom problemu moramo dizajnirati klasu KthLargest () koja u početku ima cijeli broj k i niz cijelih brojeva. Za njega trebamo napisati parametrizirani konstruktor kada se kao argumenti predaju cjelobrojni k i brojevi polja. Klasa također ima funkciju add (val) koja dodaje ...

Čitaj više

Pitanje 870. Uklonite rješenje s kôdom povezanih elemenata popisa Izjava problema U ovom problemu dobivamo povezani popis s njegovim čvorovima koji imaju cjelobrojne vrijednosti. Moramo izbrisati neke čvorove s popisa koji imaju vrijednost jednaku val. Problem ne treba rješavati na mjestu, ali mi ćemo razgovarati o jednom takvom pristupu. Popis primjera = ...

Čitaj više

Pitanje 871. Minimalno premještanje u jednake elemente niza rješenje s kôdom Izjava problema U ovom problemu dobivamo niz čitavih brojeva. Također, dopušteno nam je izvesti određeni skup operacija na ovom nizu. U jednoj operaciji možemo povećati "n - 1" (svi elementi osim bilo kojeg) elemenata u polju za 1. Moramo ...

Čitaj više

Pitanje 872. Rješenje s kodom Hamming Distance Izjava problema U ovom problemu dobili smo dvije cijele brojeve, A i B, a cilj je pronaći udaljenost hamminga između danih cijelih brojeva. Cijeli brojevi su veći od / jednaki 0 ​​i manji od 231 Primjer Prvi cijeli broj = 5, Drugi cijeli broj = 2 3 Prvi cijeli broj ...

Čitaj više

Pitanje 873. Brojanje dobrih čvorova u rješenju binarnog stabla s kodovima Izjava problema U ovom se problemu daje binarno stablo sa svojim korijenom. Čvor X u stablu naziva se dobrim ako na putu od korijena do X nema čvorova čija je vrijednost veća od X. Moramo vratiti broj dobrih čvorova u ...

Čitaj više

Pitanje 874. Broj koraka za smanjivanje broja na nulu rješenje s kôdom Problem Broj koraka za smanjivanje broja na nulto rješenje s navodnjavanjem navodi da je dan cijeli broj. Pronađite minimalni broj koraka za pretvaranje dane cijele vrijednosti u 0. Možete izvesti bilo koji od dva koraka, ili oduzeti 1 ili podijeliti cijeli broj s 2. Problem ...

Čitaj više

Pitanje 875. Dizajn rješenja za sustave parkiranja s Leetcode-om Izjava problema U ovom problemu moramo projektirati parkiralište. Imamo 3 vrste parkirnih mjesta (veliko, srednje i malo). Sva ta parkirna mjesta u početku imaju određeni broj praznih mjesta. Kao, u veliku vrstu prostora možemo smjestiti najviše b automobila. U malom ...

Čitaj više

Pitanje 876. Kombinacije Rješenje kodova Problem Kombinacije Leetcode Solution pruža nam dvije cijele brojeve, n i k. Rečeno nam je da generiramo sve sekvence koje imaju k elemenata odabranih od n elemenata od 1 do n. Te sekvence vraćamo kao niz. Prođimo kroz nekoliko primjera kako bismo dobili ...

Čitaj više

Pitanje 877. Presjek dvaju nizova II rješenje s leetcode-om Izjava problema U ovom su problemu dana dva niza i moramo otkriti presjek ova dva niza i vratiti rezultatski niz. Svaki element u rezultatu trebao bi se pojaviti onoliko puta koliko je prikazan u oba polja. Rezultat može biti u bilo kojem redoslijedu. Primjer ...

Čitaj više

Pitanje 878. Rješenje s draguljima i kamenjem Problem Jewels and Stones Leetcode Solution navodi da ste dobili dvije žice. Jedan od njih predstavlja dragulje, a jedan od njih kamenje. Niz koji sadrži dragulje predstavlja likove koji su dragulji. Moramo pronaći broj znakova u nizu kamenja koji su ...

Čitaj više

Pitanje 879. Dodijelite rješenje za kolačiće Leetcode Problem Dodjela kolačića Leetcode Solution nudi s dva polja. Jedan od nizova predstavlja veličinu kolačića, a drugi predstavlja pohlepu djece. Problem navodi da ste roditelj djece i želite da maksimalni broj djece bude zadovoljan. ...

Čitaj više

Pitanje 880. Rješenje s kodom većinskog elementa Izjava o problemu Dobivamo niz čitavih brojeva. Moramo vratiti cijeli broj koji se javlja više od ⌊N / 2⌋ vremena u nizu gdje je ⌊ the operater poda. Taj se element naziva većinski element. Imajte na umu da ulazni niz uvijek sadrži većinski element. ...

Čitaj više

Pitanje 881. Rješenje s kôdom s povezanim popisom Palindrome U problemu “Popis povezanih s palindromom” moramo provjeriti je li zadani pojedinačno cjelobrojni popis palindrom ili nije. Primjer popisa = {1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 1} true Objašnjenje # 1: Popis je palindrom jer su svi elementi od početka i natrag ...

Čitaj više

Pitanje 882. Maksimalna dubina otopine s binarnim stablom Izjava problema U problemu je dato binarno stablo i moramo saznati maksimalnu dubinu datog stabla. Maksimalna dubina binarnog stabla je broj čvorova na najdužoj putanji od korijenskog čvora do najudaljenijeg čvora lista. Primjer 3 / ...

Čitaj više

Pitanje 883. Maksimalna dubina otopine Netry Tree Leetcode rješenja U ovom problemu dobivamo N-arno stablo, odnosno stablo koje omogućuje čvorovima da imaju više od 2 djece. Moramo pronaći dubinu lista najdalje od korijena stabla. To se naziva maksimalna dubina. Imajte na umu da dubina puta ...

Čitaj više

Pitanje 884. Okretanje popisa Rješenjem s kôdom Problem Rotate List Leetcode Solution pruža nam povezani popis i cijeli broj. Rečeno nam je da povezanu listu okrećemo udesno za k mjesta. Dakle, ako zakrenemo povezani popis k mjesta udesno, u svakom koraku uzimamo zadnji element iz ...

Čitaj više

Pitanje 885. Pow (x, n) rješenje za mrežni kod Problem "Pow (x, n) Leetcode Solution" navodi da su vam dana dva broja, od kojih je jedan broj s pomičnom zarezom, a drugi cijeli broj. Cijeli broj označava eksponent, a baza je broj s pomičnom zarezom. Rečeno nam je da pronađemo vrijednost nakon procjene eksponenta preko baze. ...

Čitaj više

Pitanje 886. Pronađite rješenje Leetcode rješenje Izjava problema U problemu “Pronađi razliku” dana su dva niza s i t. Niz t nastaje nasumičnim punjenjem znakova niza s i dodavanjem jednog znaka na slučajnom položaju. naš je zadatak otkriti znak koji je dodan u niz t. ...

Čitaj više

Pitanje 887. Umetnite u binarno stablo pretraživanja rješenje s kôdom U ovom problemu dobivamo korijenski čvor binarnog stabla pretraživanja koji sadrži cjelobrojne vrijednosti i cjelobrojnu vrijednost čvora koji moramo dodati u binarno stablo pretraživanja i vratiti njegovu strukturu. Nakon umetanja elementa u BST, moramo ispisati njegov ...

Čitaj više

Pitanje 888. Spojite dvije razvrstane liste rješenja s kôdovima Povezani popisi po svojim su linearnim svojstvima slični nizovima. Možemo spojiti dva razvrstana polja da bismo stvorili sveukupno razvrstani niz. U ovom problemu moramo spojiti dva razvrstana povezana popisa kako bismo vratili novi popis koji sadrži elemente oba popisa na razvrstan način. Primjer ...

Čitaj više

Pitanje 889. Permutacije Leetcode rješenje Problem Permutations Leetcode Solution pruža jednostavan slijed cijelih brojeva i traži od nas da vratimo cjeloviti vektor ili niz svih permutacija zadanog niza. Dakle, prije nego što krenemo u rješavanje problema. Trebali bismo biti upoznati s permutacijama. Dakle, permutacija nije ništa drugo nego aranžman ...

Čitaj više

Pitanje 890. Minimalna dubina rješenja s binarnim stablom s kôdom U ovom problemu moramo pronaći duljinu najkraćeg puta od korijena do bilo kojeg lista u danom binarnom stablu. Imajte na umu da ovdje "duljina puta" znači broj čvorova od korijenskog čvora do lisnog čvora. Ta se duljina naziva Minimalna ...

Čitaj više

Pitanje 891. Računajte prototipove s Leetcode rješenjima U ovom problemu dobivamo cijeli broj N. Cilj je izbrojiti koliko su brojevi manji od N prosti brojevi. Cijeli broj je ograničen da bude negativan. Primjer 7 3 10 4 Objašnjenje Primeri manje od 10 su 2, 3, 5 i 7. Dakle, broj je 4. Pristup (Brute ...

Čitaj više

Pitanje 892. Rješenje s kućnim pljačkašem II U problemu "Pljačkaš kuće II", pljačkaš želi opljačkati novac iz različitih kuća. Iznos novca u kućama predstavljen je nizom. Moramo pronaći maksimalni iznos novca koji se može zaraditi dodavanjem elemenata u danom nizu prema ...

Čitaj više

Pitanje 893. Sqrt (x) rješenje s kôdom Kao što naslov kaže, moramo pronaći kvadratni korijen broja. Recimo da je broj x, tada je Sqrt (x) broj takav da je Sqrt (x) * Sqrt (x) = x. Ako je kvadratni korijen broja neka decimalna vrijednost, tada moramo vratiti donju vrijednost od ...

Čitaj više

Pitanje 894. Pretvorite razvrstani niz u rješenje binarnog stabla za pretraživanje s Leetcode rješenjem Uzmimo u obzir da smo dobili razvrstani niz cijelih brojeva. Cilj je izgraditi binarno stablo pretraživanja od ovog polja tako da stablo bude uravnoteženo po visini. Imajte na umu da se za stablo kaže da je uravnoteženo po visini ako je visinska razlika lijevog i desnog podstabla bilo kojeg čvora u ...

Čitaj više

Pitanje 895. Zamijenite čvorove u rješenjima parova Leetcode Cilj ovog problema je zamijeniti čvorove danog povezanog popisa u parovima, odnosno zamijeniti svaka dva susjedna čvora. Ako nam je dopušteno zamijeniti samo vrijednost čvorova popisa, problem bi bio trivijalan. Dakle, ne smijemo mijenjati čvor ...

Čitaj više

Pitanje 896. Rješenje s kućnim pljačkašem Izjava problema U ovom problemu postoje kuće u ulici i pljačkaš kuća mora opljačkati te kuće. Ali problem je što ne može sukcesivno opljačkati više kuća, tj. Koje su jedna uz drugu. S obzirom na popis negativnih cijelih brojeva koji predstavljaju količinu novca ...

Čitaj više

Pitanje 897. Rješenje s sretnim brojevima Izjava problema Problem je provjeriti je li broj sretan broj ili ne. Za broj se kaže da je sretan broj ako se broj zamijeni zbrojem kvadrata njegovih znamenki, a ponavljanjem postupka broj je jednak 1. ako ne ...

Čitaj više

Pitanje 898. Važeći anagrami U problemu "Važeći anagrami" dali smo dva niza str1 i str2. Otkrijte da su oba niza anagrami ili ne. Ako su anagrami, vratite true, inače return false. Primjer unosa: str1 = “abcbac” str2 = “aabbcc” Izlaz: istina Objašnjenje: Budući da se str2 može oblikovati preuređivanjem ...

Čitaj više

Pitanje 899. Susjedni niz Dat je niz koji se sastoji samo od brojeva 0 i 1. Moramo pronaći duljinu najdužeg susjednog niza koji se sastoji od o i 1 podjednako. Primjer Ulaz arr = [0,1,0,1,0,0,1] Izlaz 6 Objašnjenje Najduži susjedni pod niz je označen crvenom bojom [0,1,0,1,0,0,1] i njegova duljina je 6. Skup algoritama ...

Čitaj više

Pitanje 900. Unija i presjek dviju povezanih lista S obzirom na dva povezana popisa, stvorite još dva povezana popisa kako biste dobili uniju i presjek elemenata postojećih popisa. Primjer unosa: Popis1: 5 → 9 → 10 → 12 → 14 Popis2: 3 → 5 → 9 → 14 → 21 Izlaz: Popis raskrižja: 14 → 9 → 5 Popis popisa: ...

Čitaj više

Pitanje 901. Otopina za promjenu limuna s limunadom Ovaj je post o Izmjeni problema s promjenom limunade Rješenje problema Izjava o problemu U problemu "Promjena limunade" red je kupaca. Od nas žele kupiti limunadu koja košta 5 rupija. Kupci nam mogu dati 5 rupija, 10 rupija ili 20 rupija. Želimo vratiti ...

Čitaj više

Pitanje 902. Važeće savršeno rješenje s kvadratnim kôdom Ovaj je post na stranici Valid Perfect Square Leetcode Rješenje problema U problemu "Valid Perfect Square" dobivamo broj "num" i moramo provjeriti je li ovaj broj savršen kvadrat ili nije. To moramo provjeriti bez upotrebe ugrađene sqrt funkcije. Ako ...

Čitaj više

Pitanje 903. Round Robin zakazivanje Zakazivanje Round Robina vrlo je slično FCFS-u. Jedina razlika između RR i FCFS rasporeda je u tome što je RR preventivno raspoređivanje, dok FCFS nije preventivno zakazivanje. Svaki je proces dodijeljen CPU-u u spremnom redu za jedan vremenski odsječak. Ovdje je spreman red sličan ...

Čitaj više

Pitanje 904. Maksimalan broj segmenata duljina a, b i c Problem "Maksimalni broj segmenata duljina a, b i c" navodi da ste dobili pozitivan cijeli broj N i morate pronaći maksimalan broj segmenata duljina a, b i c koji se mogu oblikovati pomoću N. Primjer N = 7 a = 5, b ...

Čitaj više

Pitanje 905. Najbolje vrijeme za kupnju i prodaju dionica s Cooldown Leetcode rješenjem Izjava problema U problemu „Najbolje vrijeme za kupnju i prodaju dionica s hlađenjem“ dobivamo niz u kojem svaki element u nizu sadrži cijenu date dionice tog dana. Ne postoji ograničenje broja transakcija. Definicija transakcije je ...

Čitaj više

Pitanje 906. Nizovi zadane duljine gdje je svaki element više ili jednak dvostrukom odnosu na prethodni Problem "Nizovi zadane duljine u kojima je svaki element više ili jednak dvostrukom odnosu na prethodni" pruža nam dvije cijele brojeve m i n. Ovdje je m najveći broj koji može postojati u nizu, a n broj elemenata koji moraju biti prisutni u ...

Čitaj više

Pitanje 907. Brojte načine kako doći do n-te stepenice pomoću koraka 1, 2 ili 3 Problem "Brojanje načina kako doći do n-te stepenice pomoću koraka 1, 2 ili 3" navodi da stojite na zemlji. Sada morate doći do kraja stubišta. Pa koliko je načina da dođete do kraja ako možete skočiti samo 1, 2, ...

Čitaj više

Pitanje 908. Pronađi preslikavanje BST-a po porudžbini iz preusmjeravanja predbilježbe Izjava o problemu Problem "Pronađi preslikavanje BST-a s post-narudžbe iz preusmjeravanja prednarudžbe" navodi da vam se daje preusmjeravanje predbilježbe binarnog stabla pretraživanja. Zatim pomoću datog unosa pronađite preslikavanje porudžbine. Primjer slijeda prijelaza predbilježbe: 5 2 1 3 4 7 6 8 9 1 4 3 2 ...

Čitaj više

Pitanje 909. Broji binarne sekvence jednake duljine s jednakim zbrojem bita prve i druge polovice Problem "Broji binarne nizove parne duljine s istim zbrojem bita prve i druge polovice" navodi da ste dobili cijeli broj. Sada saznajte broj načina za konstruiranje binarnog niza veličine 2 * n tako da prva polovica i druga polovica imaju isti broj ...

Čitaj više

Pitanje 910. Ispišite lanac parova maksimalne duljine Izjava o problemu Problem "Ispis lanca parova maksimalne duljine" navodi da ste dobili neke parove brojeva. Daje se da je u svakom paru prvi broj manji od drugog broja. Sada morate pronaći najduži lanac takav da drugi broj prethodnih ...

Čitaj više

Pitanje 911. Ispišite n uvjeta Newman-Conwayeve sekvence Izjava o problemu Problem "Ispišite n pojmova Newman-Conwayeve sekvence" navodi da ste dobili cijeli broj "n". Pronađite prvih n pojmova Newman-Conwayeve sekvence, a zatim ih ispišite. Primjer n = 6 1 1 2 2 3 4 Objašnjenje Svi pojmovi koji se tiskaju slijede Newman-Conwayev slijed ...

Čitaj više

Pitanje 912. Uklonite duplikate sa razvrstanog popisa II Problem "Uklanjanje duplikata sa razvrstanog popisa II" navodi da ste dobili povezani popis koji može ili ne mora imati duple elemente. Ako popis sadrži dvostruke elemente, uklonite sve njihove instance s popisa. Nakon izvršavanja sljedećih operacija, ispišite povezani popis na ...

Čitaj više

Pitanje 913. Napišite funkciju za dobivanje točke presjeka dvaju povezanih popisa Izjava o problemu Problem "Napišite funkciju za dobivanje točke presjeka dvaju povezanih popisa" navodi da su vam dana dva povezana popisa. Ali oni nisu nezavisni povezani popisi. Oni su u nekom trenutku povezani. Sada morate pronaći točku presjeka ova dva popisa. ...

Čitaj više

Pitanje 914. Newman-Conwayeva sekvenca Izjava o problemu Problem "Newman-Conway Sequence" navodi da ste dobili ulazni cijeli broj "n". Zatim trebate ispisati prvi n-ti element Newman-Conwayeve sekvence. Primjer n = 6 4 n = 10 6 Objašnjenje Budući da izlazni elementi predstavljaju šesti i deseti element Newman-Conwaya ...

Čitaj više

Pitanje 915. Izbrišite N-i čvor s kraja datog povezanog popisa Izjava o problemu Problem "Izbriši N-ti čvor s kraja datog povezanog popisa" navodi da ste dobili povezani popis s nekim čvorovima. A sada morate ukloniti n-ti čvor s kraja povezanog popisa. Primjer 2-> 3-> 4-> 5-> 6-> 7 izbriši 3. čvor iz posljednjih 2-> 3-> 4-> 6-> 7 Objašnjenje: ...

Čitaj više

Pitanje 916. Ispišite Fibonaccijev niz pomoću 2 varijable Izjava o problemu Problem "Ispis Fibonaccijeve sekvence pomoću 2 varijable" navodi da trebate ispisati Fibonaccijevu sekvencu, ali postoji ograničenje upotrebe samo 2 varijable. Primjer n = 5 0 1 1 2 3 5 Objašnjenje Izlazni slijed ima prvih pet elemenata ...

Čitaj više

Pitanje 917. Rezanje štapa Izjava o problemu Problem "Rezanje šipke" navodi da ste dobili štap određene duljine i cijene svih veličina šipki koje su manje ili jednake ulaznoj duljini. To jest znamo cijenu za šipke duljine od 1 do n, s obzirom ...

Čitaj više

Pitanje 918. Podskup najvećih djeljivih parova Izjava o problemu Problem "Najveći djeljivi podskup parova" navodi da vam je dan niz od n različitih elemenata. Pronađite duljinu najveće tako da svaki par podskupa ima veći element djeljiv manjim elementima. Primjer niza = {1, 2, 4, 5, 8, 9, 16} 5 ...

Čitaj više

Pitanje 919. Provjerite preklapaju li se bilo koja dva intervala između određenog skupa intervala Izjava o problemu Problem "Provjerite preklapaju li se bilo koja dva intervala između određenog skupa intervala" navodi da ste dobili neki skup intervala. Svaki se interval sastoji od dvije vrijednosti, jedna je vrijeme početka, a druga vremena završetka. Izjava o problemu traži provjeru je li bilo što od ...

Čitaj više

Pitanje 920. Problem uparivanja prijatelja Izjava o problemu "Problem uparivanja prijatelja" navodi da postoji N prijatelja. I svaki od njih može ostati samac ili biti uparen jedan s drugim. Ali jednom kad se napravi par, ta dva prijatelja ne mogu sudjelovati u uparivanju. Dakle, morate pronaći ukupan broj načina ...

Čitaj više

Pitanje 921. Sretan broj Izjava o problemu Što je sretan broj? Broj je sretan broj ako možemo smanjiti zadani broj na 1 slijedeći ovaj postupak: -> Pronađite zbroj kvadrata znamenki datog broja. Zamijenite ovaj zbroj starim brojem. Ponovit ćemo ovo ...

Čitaj više

Pitanje 922. Broj palindroma Izjava o problemu problem "Palindrom Number" navodi da ste dobili cijeli broj. Provjerite radi li se o palindromu ili ne. Riješite ovaj problem bez pretvaranja zadanog broja u niz. Primjer 12321 true Objašnjenje 12321 je palindromski broj jer kada obrnemo 12321 daje 12321 ...

Čitaj više

Pitanje 923. Problem popločavanja pločica Izjava o problemu "Problem postavljanja pločica" navodi da imate mrežu veličine 2 x N i pločicu veličine 2 x 1. Dakle, pronađite broj načina za postavljanje pločice na datu mrežu. Primjer 3 2 Objašnjenje: Pristup problemu postavljanja pločica Ovaj problem možemo riješiti rekurzijom. ...

Čitaj više

Pitanje 924. Algoritmi zamjene stranice u operacijskim sustavima Što je zamjena stranice? Suvremeni operativni sustavi koriste straničenje za upravljanje memorijom i često postoji potreba za zamjenom stranica. Zamjena stranice postupak je zamjene stranice koja je trenutno prisutna u memoriji stranicom koja je potrebna, ali nije u ...

Čitaj više

Pitanje 925. Povezani ciklus popisa Izjava o problemu "Ciklus povezanog popisa" navodi da ste dobili povezani popis. Pronađi sadrži li petlju ili ne? Povezani popis s ciklusom Primjer 1-> 2-> 3 Bez petlje Objašnjenje: Povezani popis ne sadrži nikakvu petlju, jer da jest, tada ne bi bilo dvije ...

Čitaj više

Pitanje 926. Booleov problem zagrade Izjava o problemu “Boolean Parenthesization Problem” navodi da smo dobili niz točnih i netačnih, a između njih su neki logički operatori (AND, OR, XOR). Moramo pronaći broj načina davanja datog niza u zagrade, tako da cijeli niz rezultira TRUE. U ...

Čitaj više

Pitanje 927. Broji parove s dva povezana popisa čiji je zbroj jednak zadanoj vrijednosti Izjava o problemu Problem „Broji parove s dva povezana popisa čiji je zbroj jednak danoj vrijednosti“ navodi da su vam dana dva povezana popisa i zbroj cjelobrojne vrijednosti. Izjava o problemu tražila je da se utvrdi koliko ukupno para ima zbroj jednak zadanoj vrijednosti. Primjer ...

Čitaj više

Pitanje 928. Kako ispisati maksimalan broj A pomoću dane četiri tipke Izjava o problemu Kako ispisati maksimalan broj A koristeći dane četiri tipke, ovaj problem navodi da imate mogućnost odabrati koju tipku pritisnite. Tipke izvršavaju sljedeće zadatke: Tipka1 - Ispis 'A' na zaslonu Tipka2 - Odaberite cijeli zaslon. Tipka3 - Kopiranje odabranog ...

Čitaj više

Pitanje 929. Prebrojite stavke zajedničke na oba popisa, ali s različitim cijenama Izjava o problemu Dobili ste dva popisa. Svaki od tih indeksa sadrži naziv predmeta i njegovu cijenu. Izjava o problemu traži da se prebroje stavke zajedničke na oba popisa, ali s različitim cijenama, što znači da se sazna koliko je predmeta zajedničko na oba ...

Čitaj više

Pitanje 930. Svemirsko optimizirano DP rješenje za 0-1 ranac Izjava o problemu Dobivamo naprtnjaču koja može imati neku težinu, trebamo odabrati neke predmete iz zadanih predmeta s određenom vrijednošću. Predmeti biraju tako da se maksimalizira vrijednost naprtnjače (ukupna vrijednost pokupljenih predmeta). ...

Čitaj više

Pitanje 931. Minimalan broj skokova do kraja Izjava o problemu Pretpostavimo da imate niz cijelih brojeva i da svaki element niza označava svaki broj kao maksimalni skok koji se može izvesti iz te točke. Vaš je zadatak otkriti minimalni broj skokova do kraja, odnosno minimum skokova koji se mogu izvesti ...

Čitaj više

Pitanje 932. Huffmanovo kodiranje Imamo poruku koju želimo isporučiti. Želimo da poruka bude najmanje moguće veličine kako bi troškovi nastali slanjem poruke bili niski. Ovdje koristimo koncept Huffman Coding kako bismo smanjili veličinu poruke. Pretpostavimo da imamo ...

Čitaj više

Pitanje 933. Dizajn strukture podataka Slušajući projektiranje strukture podataka, mnogi bi ljudi mogli poželjeti pobjeći gledajući sam naslov. Oni koji me poznaju znaju da ne odlazim dok koncept u potpunosti ne objasnim. Krenite sa mnom na putovanje kako biste naučili problem i nekoliko ideja o ...

Čitaj više

Pitanje 934. Najduže sve veće slijedeće Dobivamo niz cjelovitih brojeva koji nisu razvrstani i moramo pronaći podultu koja se najviše povećava. Podsljednost ne mora biti uzastopna Sljednost će se povećavati Razumijemo to bolje na nekoliko primjera. Primjer ulaza [9, 2, 5, 3, 7, 10, 8] Izlaz 4 ...

Čitaj više

Pitanje 935. K-ti zasebni element u nizu Dobit ćete cjelobrojni niz A, ispisati k-ti zasebni element u nizu. Dati niz može sadržavati duplikate i izlaz bi trebao ispisati k-ti zasebni element među svim jedinstvenim elementima u polju. Ako je k više od niza različitih elemenata, prijavite ga. Primjer unosa: ...

Čitaj više

Pitanje 936. Zamijenite čvorove u parovima U problemu zamjene čvorova u parovima dali smo povezani popis koji se sastoji od n čvorova. Zamijenite svaki čvor s parnim indeksom s desnim susjednim čvorom s neparnim indeksom () uzimajući u obzir indeks počevši od 0. Primjer unosa: 1-> 2-> 3-> 4-> NULL Izlaz: 2-> 1-> 4-> 3-> NULL ulaz: 1-> 2-> 3-> 4-> 5-> 6-> 7-> NULL izlaz: 2-> 1-> 4-> 3-> 6-> 5-> 7- > NULL algoritam iterativne metode Stvaranje ...

Čitaj više

Pitanje 937. Sjecište dvaju nizova U problemu presijecanja dva niza dali smo dva niza, trebamo ispisati njihovo sjecište (zajednički elementi). Primjer ulaza arr1 [] = {1, 2, 2, 1} arr2 [] = {2, 2} Izlaz {2, 2} Ulaz arr1 = {4, 9, 5} arr2 = {9, 4, 9, 8 , 4} Izlazni {4, 9} algoritam ...

Čitaj više

Pitanje 938. Permutacije Leetcode-a U ovoj premutaciji problema s leetcode-om dali smo niz različitih cijelih brojeva, ispisati sve njegove moguće permutacije. Primjeri Ulaz arr [] = {1, 2, 3} Izlaz 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1 Ulaz arr [] = {1, 2, ...

Čitaj više

Pitanje 939. Sudoku rješavač U problemu rješavanja sudokua dali smo djelomično ispunjeni (9 x 9) sudoku, napišite program za dovršavanje zagonetke. Sudoku mora zadovoljiti sljedeća svojstva. Svaki broj (1-9) mora se pojaviti točno jednom u nizu i jednom u stupcu. Svaki broj (1-9) mora se pojaviti točno jednom u ...

Čitaj više

Pitanje 940. MiniMax algoritam Svi se možda pitaju. Argh, još jedan novi MINIMAX ALGORITAM. Zašto nam to treba? Znajmo igrati partiju šaha ili tiket-taca, često smo se pitali postoji li algoritam za pobjedu u igri. Objašnjenje Mnogo smo se puta mogli zapitati je li moguće ...

Čitaj više

Pitanje 941. Ciljana suma "Ciljana suma" poseban je problem za sve DPHolice koje danas imam sa sobom. Nema potrebe za brigom, napustit ću ostale svoje dražesne čitatelje. Svi smo prošli kroz klasični problem KnapSack gdje pokušavamo pronaći maksimalan broj ...

Čitaj više

Pitanje 942. Brojanje bitova Sve o brojanju bitova! Ljudi imaju problem u komunikaciji s računalima koja su napravili. Zašto? Ljudi govore i razumiju jezik koji su s godinama dolazili govoriti i slušati, ali su siromašna računala učili 0 i 1. Dakle, danas naučimo naše računalo da broji ...

Čitaj više

Pitanje 943. Spajanje K sortiranih povezanih popisa Problem spajanja povezanih popisa Merge K toliko je poznat po gledištu intervjua. Ovo se pitanje toliko puta postavlja u velikim tvrtkama poput Googlea, Microsofta, Amazona itd. Kao što samo ime govori, dobili smo k sortirane povezane popise. Moramo ih spojiti u ...

Čitaj više

Pitanje 944. OSI model Ovaj model razvila je 1983. godine Međunarodna organizacija za standarde (ISO). To je bio prvi korak prema standardizaciji međunarodnih protokola koji se koriste u raznim slojevima. Kako se bavi povezivanjem otvorenih sustava, odnosno sustava otvorenih za komunikaciju s drugim sustavima, model se naziva ...

Čitaj više

Pitanje 945. N-ti katalonski broj U N-ovom katalonskom broju zadali smo cijeli broj n. Pronađite prvih n katalonskih brojeva. Katalonski brojevi su niz pozitivnih cijelih brojeva što se vidi u mnogim problemima brojanja. Koriste se za brojanje - BST (Binarna stabla pretraživanja) s n tipki. Određene vrste rešetki ...

Čitaj više

Pitanje 946. Spoji dvije razvrstane povezane liste Pri spajanju dvaju sortiranih povezanih popisa dali smo pokazivač glave za dva povezana popisa, spojite ih tako da se dobije jedan povezani popis koji ima čvorove s vrijednostima u poredanom redoslijedu. vrati pokazivač glave spojenog povezanog popisa. Napomena: spojite povezani popis na mjestu bez upotrebe ...

Čitaj više

Pitanje 947. Pronađite medijan iz podatkovnog toka U problemu Pronađi medijan iz podatkovnog toka dali smo da se čitavi brojevi čitaju iz podatkovnog toka. Pronađite medijanu svih do sada pročitanih elemenata počevši od prve cijele do posljednje cijele vrijednosti. Primjer unosa 1: stream [] = {3,10,5,20,7,6} Izlaz: 3 6.5 ...

Čitaj više

Pitanje 948. Kućni pljačkaš Problem pljačkaša kuća navodi da se u gradskom kvartu nalazi jedan red od n kuća. Lopov planira podići pljačku u ovom kvartu. Zna koliko je zlata skriveno u svakoj od kuća. Međutim, kako bi se izbjeglo pokretanje ...

Čitaj više

Pitanje 949. Klizni prozor maksimum U problemu Maksimalni klizni prozor dali smo brojeve polja, za svaki susjedni prozor veličine k pronađite maksimalni element u prozoru. Primjer Ulazni brojevi [] = {1,3, -1, -3,5,3,6,7} k = 3 Izlaz {3,3,5,5,6,7} Objašnjenje Naivni pristup za maksimalan klizni prozor za svaki susjedni prozor veličine k, poprečni ...

Čitaj više

Pitanje 950. Riječ riječi Riječ riječi problem je koji lijepo ilustrira potpuno novi koncept. Svi smo čuli za složene riječi. Riječi sastavljene od više od dvije riječi. Danas imamo popis riječi i sve što moramo učiniti je provjeriti mogu li sve riječi iz rječnika ...

Čitaj više

Pitanje 951. Udaljenost Hamminga Što je Hamming Udaljenost? Hammingova udaljenost tehnički je definirana kao broj bitova u istom položaju koji se razlikuje u dva broja. Zaronimo u novi način pronalaženja udaljenosti između dva broja. Primjer ulaza Da biste pronašli udaljenost između udaranja između 4 i 14 4 i ...

Čitaj više

Pitanje 952. Prva loša verzija Svi smo čuli izreku "Loša jabuka uništava hrpu". Prva loša verzija problem je koji to lijepo ilustrira. Danas imamo problem koji je Prva loša verzija. Jedan od pripravnika napravio je n-ti loši popravak zbog kojeg su svi polozi iz n + 1 ...

Čitaj više

Pitanje 953. Kruskal algoritam Što je Kruskal algoritam? Kruskalov algoritam koristi se za pronalaženje stabla minimalnog raspona (MST) povezanog i neusmjerenog grafa. Primjer grafa Algoritam algoritma minimalnog raspona stabla (MST) Kruskalov algoritam pohlepni je algoritam za pronalaženje minimalnog raspona stabla. Razvrstajte rubove u rastućem redoslijedu prema težini. U svakom ...

Čitaj više

Pitanje 954. Spoji dva razvrstana popisa Leetcode Što je problem spajanja dvaju sortiranih popisa na leetcodeu? Ovo je toliko zanimljivo pitanje koje se toliko puta postavlja u tvrtkama poput Amazona, Oraclea, Microsofta itd. U ovom smo problemu (Spajanje dvaju sortiranih popisa Leetcode) dali dva povezana popisa. Obje povezane liste su u sve većem redoslijedu. Spoji oba povezana popisa u ...

Čitaj više

Pitanje 955. Obrnuti čvorovi u K-grupi Problem U obrnutim čvorovima u problemu K-grupe dali smo povezani popis, preokrenuti povezani popis u grupi k i vratiti modificirani popis. Ako čvorovi nisu višestruki od k, onda preokrenite preostale čvorove. Vrijednost k uvijek je manja ili jednaka ...

Čitaj više

Pitanje 956. Implementacija LRU predmemorije Najmanje nedavno korištena (LRU) predmemorija vrsta je metode koja se koristi za održavanje podataka tako da je vrijeme potrebno za upotrebu podataka minimalno moguće. LRU algoritam koji se koristi kada je predmemorija puna. Uklanjamo najmanje korištene podatke iz predmemorije ...

Čitaj više

Pitanje 957. Spoji sortiranje Što je sortiranje spajanjem? Sortiranje stapanja je rekurzivni postupak. To je također algoritam podijeli i osvoji. Sad moramo znati što je algoritam podijeli i osvoji? To je vrsta postupka u kojem problem dijelimo na podprobleme i dijelimo ih dok ne pronađemo najkraće ...

Čitaj više

Pitanje 958. Važeći Sudoku Važeći Sudoku je problem u kojem smo dali ploču 9 * 9 Sudoku. Moramo utvrditi da je dati Sudoku valjan ili ne na temelju sljedećih pravila: Svaki redak mora sadržavati znamenke 1-9 bez ponavljanja. Svaki stupac mora sadržavati znamenke 1-9 bez ponavljanja. Svaki od 9 podokvirića 3x3 ...

Čitaj više

Pitanje 959. Pregrađivanje palindroma Pregrađivanje palindroma problem je DP-a. U ovom problemu, s obzirom na niz S. Particija S takva da je svaki podniz particije palindrom. Moramo ispisati minimalne rezove potrebne za palindromsku particiju S. Ulazni format Samo jedan redak koji sadrži niz S. Izlazni format ...

Čitaj više

Pitanje 960. Dodajte dva broja Zbrajanje dva broja problem je u kojem smo dali dva nepopunjena povezana popisa koji predstavljaju negativan cijeli broj. Znamenke se pohranjuju obrnutim redoslijedom i svaki čvor mora sadržavati samo jednu znamenku. Dodajte dva broja i ispišite rezultat pomoću povezanog popisa. Ulazni format ...

Čitaj više

Pitanje 961. Sita Eratostena Sito Eratostena algoritam je u kojem otkrivamo proste brojeve manje od N. Ovdje je N cjelobrojna vrijednost. Ovo je učinkovita metoda za pronalaženje prostih brojeva do ograničenja. Koristeći ovo možemo saznati proste brojeve do 10000000. Ovdje ...

Čitaj više

Pitanje 962. N kraljica problem N kraljica problem korištenja koncepta Backtracking. Ovdje postavljamo maticu tako da nijedna matica nije napadnuta. Uvjet napada matica je ako su dvije matice na istom stupcu, redu i dijagonali, tada su napadnute. Pogledajmo to na donjoj slici. Evo ...

Čitaj više

Pitanje 963. Rječnik izvanzemaljaca Rječnik izvanzemaljaca vrsta je problema u kojoj imamo N-riječi i one su poredane po redoslijedu stranih rječnika. Moramo pronaći redoslijed likova. Strani jezik se također koristi malim slovima, ali redoslijed slova je drugačiji. Da vidimo kako ćemo ...

Čitaj više

Pitanje 964. Posljednja kamena težina Posljednja težina kamena problem je kod kojeg imamo skup kamenja s pozitivnom težinom. Sada izvršavamo zadatak na njemu dok nismo ostavili 1 kamenčić ili ga uopće nismo imali. Uvijek odaberemo dva kamena s najvećom težinom_vrijednosti i razbijemo ih zajedno. Pretpostavimo težinu ...

Čitaj više

Pitanje 965. Uspon stepenicama Izjava o problemu Problem "Penjanje stepenicama" navodi da ste dobili stubište s n stepenica. Istodobno se možete popeti po jednoj ili dvije stepenice. Na koliko je načina doći do vrha stubišta? Primjer 3 3 Objašnjenje Postoje tri načina uspona ...

Čitaj više

Pitanje 966. Serijalizirajte i deserijalizirajte binarno stablo Dali smo binarno stablo koje sadrži N broj čvorova gdje svaki čvor ima neku vrijednost. Moramo serializirati i deserializirati binarno stablo. Serijaliziranje Proces spremanja stabla u datoteku bez narušavanja njegove strukture naziva se serializacija. DeserializeSerialize i Deserialize binarno stablo Proces ...

Čitaj više

Pitanje 967. Obrnite povezani popis Izjava o problemu Problem "obrnuti povezani popis" navodi da nam je dana glava povezanog popisa. Moramo preokrenuti povezani popis mijenjanjem veza između njih i vratiti glavu obrnutog povezanog popisa. Primjer 10-> 20-> 30-> 40-> NULL NULL <-10 <-20 <-30 <-40 Objašnjenje Obrnuli smo povezano ...

Čitaj više

Pitanje 968. Maksimalna duljina lančanih parova Izjava problema U problemu maksimalne duljine parova lanaca dali smo n parova brojeva, pronađite najduži lanac u kojem (c, d) može slijediti (a, b) ako je b <c. U danim parovima prvi je element uvijek manji od drugog. Primjer unosa [{12, 14}, ...

Čitaj više

Pitanje 969. Pronađite par s danom razlikom Izjava o problemu U danom nesortiranom nizu pronađite par elemenata u danom nizu s danom razlikom n. Primjer unosa arr [] = {120, 30, 70, 20, 5, 6}, razlika (n) = 40 Izlaz [30, 70] Objašnjenje Ovdje je razlika od 30 i 70 jednaka vrijednosti ...

Čitaj više

Pitanje 970. Otkrijte petlju na povezanom popisu Izjava o problemu U problemu "Otkrivanje petlje na povezanom popisu" dali smo povezani popis. Pronađite postoji li petlja ili ne. Ako na povezanom popisu postoji petlja, tada će neki čvor na povezanom popisu ukazivati ​​na jedan od prethodnih čvorova ...

Čitaj više

Pitanje 971. Pronađite Nth Node Izjava o problemu U problemu "Pronađi n-ti čvor" dali smo povezani popis za pronalaženje n-tog čvora. Program bi trebao ispisati vrijednost podataka u n-tom čvoru. N je ulazni cjelobrojni indeks. Primjer 3 1 2 3 4 5 6 3 Pristup S obzirom na povezani popis ...

Čitaj više

Pitanje 972. Zamijenite Kth čvor s početka s Kth čvor s kraja Izjava o problemu U problemu „Zamijeni Kth čvor od početka s Kth čvor s kraja“ dali smo povezani popis. Zamijenite kth čvor s početka_kth čvorom s kraja. Ne bismo trebali zamijeniti vrijednosti, trebali bismo zamijeniti pokazivače. Primjer 2 1 2 3 4 5 6 1 ...

Čitaj više

Translate »
4