Pitanja o intervjuu za Microsoftovo kodiranje

Pitanja za intervju za dizajn sustava može biti toliko otvoren da je preteško znati pravi način pripreme. Sada sam u mogućnosti probiti dizajn dizajna Amazona, Microsofta i Adobea nakon kupnje ova knjiga. Dnevno revidirati jednu pitanje dizajna i obećavam da možete razbiti dizajn.

pitanja za intervju za microsoftbor
pitanja za intervju za microsoft
Intervjui o dizajnu sustava Crack

Microsoft Array pitanja

Pitanje 1. Umetanje Izbriši GetRandom O(1) Leetcode Rješenje Iskaz problema Rješenje Insert Delete GetRandom O(1) LeetCode – “Insert Delete GetRandom O(1)” traži od vas da implementirate ove četiri funkcije u O(1) vremenskoj složenosti. insert(val): Umetnite val u randomizirani skup i vratite true ako je element u početku odsutan u skupu. Vraća lažno kada...

Čitaj više

Pitanje 2. Dnevne temperature Leetcode Rješenje Izjava problema Dnevne temperature Leetcode Rješenje: navodi da niz cijelih brojeva temperatura predstavlja dnevne temperature, vratite odgovor niza tako da je answer[i] broj dana koje morate čekati nakon i-tog dana da dobijete topliju temperaturu. Ako ne postoji budući dan za koji je to moguće, umjesto toga zadržite answer[i] == 0. ...

Čitaj više

Pitanje 3. Uklonite duplikate iz rješenja sortiranog niza II Leetcode Izjava o problemu: Dat je cjelobrojni niz brojeva poredanih neopadajućim redoslijedom, uklonite neke duplikate na mjestu tako da se svaki jedinstveni element pojavi najviše dvaput. Relativni redoslijed elemenata treba ostati isti. Budući da je nemoguće promijeniti duljinu niza u nekim jezicima, umjesto toga morate imati ...

Čitaj više

Pitanje 4. K Najbliže točke ishodištu Leetcode Rješenje Izjava problema K najbližih točaka ishodištu LeetCode Rješenje – “K najbližih točaka ishodištu” navodi da zadani niz točaka, x koordinate i y koordinate predstavljaju koordinate na XY ravnini. Moramo pronaći k najbližih točaka ishodištu. Imajte na umu da je udaljenost između dva ...

Čitaj više

Pitanje 5. Sljedeća permutacija Leetcode Rješenje Izjava problema Sljedeća permutacija LeetCode rješenje – “Sljedeća permutacija” navodi da je zadan niz cijelih brojeva koji je permutacija prvih n prirodnih brojeva. Moramo pronaći sljedeću leksikografski najmanju permutaciju zadanog niza. Zamjena mora biti na mjestu i koristiti samo stalni dodatni prostor. ...

Čitaj više

Pitanje 6. Maksimalna dobit u rješenju Leetcode za planiranje poslova Izjava o problemu Maksimalna dobit u rasporedu poslova LeetCode rješenje – “Maksimalna dobit u rasporedu poslova” navodi da vam je dano n poslova gdje svaki posao počinje od startTime[i] i završava u endTime[i] i dobivate profit od dobiti[i] ]. Moramo vratiti maksimalnu dobit koju možemo imati kao...

Čitaj više

Pitanje 7. Šibice do rješenja Square Leetcode Izjava problema Dobivate cijeli niz šibica gdje je šibica[i] duljina i-te šibice. Želite upotrijebiti sve šibice da napravite jedan kvadrat. Ne biste trebali slomiti nijedan štap, ali ih možete povezati, a svaki štapić šibice se mora koristiti točno jednom. Vratite true ako možete napraviti ovaj kvadrat i false u suprotnom. Primjer unosa: šibice = ...

Čitaj više

Pitanje 8. Rješenje za hvatanje kišnice Leetcode Izjava problema Rješenje LeetCode za zarobljavanje kišnice – “Zarobljavanje kišnice” navodi da je dat niz visina koji predstavlja kartu nadmorske visine gdje je širina svake trake 1. Moramo pronaći količinu vode zarobljene nakon kiše. Primjer: Ulaz: visina = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Izlaz: 6 Objašnjenje: Provjerite ...

Čitaj više

Pitanje 9. Particija na K podskupova jednakog zbroja Leetcode Rješenje Izjava problema Particija na K podskupova jednakog zbroja LeetCode Rješenje – “Particija na K podskupova jednakog zbroja” navodi da ste dobili cijeli niz brojeva i cijeli broj k, vratite true ako je moguće imati k nepraznih podskupova čiji su zbroji svi su jednaki. Primjer: Ulaz: brojevi = [4,3,2,3,5,2,1], k = 4 Izlaz: ...

Čitaj više

Pitanje 10. Coin Change 2 Leetcode Rješenje Izjava o problemu Rješenje LeetCode Change 2 - "Promjena kovanice 2" navodi da je zadan niz različitih cijelih brojeva novčića i cjelobrojni iznos, koji predstavlja ukupan iznos novca. Moramo vratiti broj ukupnog broja različitih mogućih kombinacija koje zbrajaju iznos. ...

Čitaj više

Pitanje 11. Frog Jump Leetcode Rješenje Izjava problema Žablji skok LeetCode Rješenje – “Žablji skok” navodi da s obzirom na popis kamenja (položaja) poredanih uzlaznim redoslijedom, odredite može li žaba prijeći rijeku slijetanjem na zadnji kamen (posljednji indeks niza). U početku je žaba na prvom kamenu i ...

Čitaj više

Pitanje 12. Jedinstveni putevi II Leetcode rješenje Iskaz problema Jedinstvene staze II LeetCode rješenje – “Jedinstvene staze II” navodi da s obzirom na mxn mrežu gdje robot počinje od gornjeg lijevog kuta mreže. Moramo pronaći ukupan broj načina da dođemo do donjeg desnog kuta mreže. ...

Čitaj više

Pitanje 13. Pretražite 2D Matrix II Leetcode rješenje Izjava problema Traži 2D matricu II LeetCode rješenje – “Traži 2D matricu II” traži od vas da pronađete učinkovit algoritam koji traži ciljnu vrijednost u matrici mxn cjelobrojne matrice. Cijeli brojevi u svakom retku, kao i stupcu, sortirani su uzlaznim redoslijedom. Primjer: Ulaz: matrica = [[1,4,7,11,15], [2,5,8,12,19], [3,6,9,16,22], [10,13,14,17,24, 18,21,23,26,30],[5]], cilj = XNUMX Izlaz: istina ...

Čitaj više

Pitanje 14. Maksimalna duljina spojenog niza s jedinstvenim znakovima Leetcode Rješenje Izjava o problemu Maksimalna duljina spojenog niza s jedinstvenim znakovima Rješenje LeetCode – “Maksimalna duljina spojenog niza s jedinstvenim znakovima” kaže da vam je zadan niz nizova i da trebate odabrati bilo koji podslijed danog niza i spojiti ih žice koje formiraju ...

Čitaj više

Pitanje 15. Rješenje Leetcode za najkraću udaljenost riječi Izjava problema Najkraća udaljenost riječi LeetCode rješenje – kaže da vam je dan niz nizova i dvije različite riječi. Moramo vratiti najkraću udaljenost između ove dvije riječi koje se pojavljuju u ulaznom nizu. Primjer: Ulaz: wordsDict = ["vježbati", "čini", "savršeno", "kodiranje", "čini"], word1 = "kodiranje", word2 = "vježbanje" Izlaz: 3 Objašnjenje: Riječ "kodiranje" događa se u pozicija 4....

Čitaj više

Pitanje 16. Pomični prosjek iz streama podataka Leetcode rješenje Izjava problema Pomični prosjek iz toka podataka LeetCode rješenje – “Pokretni prosjek iz toka podataka” navodi da je zadan tok cijelih brojeva i veličina prozora k. Moramo izračunati pomični prosjek svih cijelih brojeva u kliznom prozoru. Ako je broj elemenata u ...

Čitaj više

Pitanje 17. Postavite nule matrice Leetcode Rješenje Izjava problema Postavi nule matrice LeetCode Rješenje – “Postavi nule matrice” navodi da ste dobili matricu cjelobrojne matrice mxn. Moramo modificirati ulaznu matricu tako da ako bilo koja ćelija sadrži element 0, tada postavite cijeli njezin redak i stupac na 0. Morate to učiniti u...

Čitaj više

Pitanje 18. Nedostaje broj Leetcode Rješenje Izjava problema Rješenje Missing Number LeetCode – “Nedostaje broj” navodi da je zadan niz veličine n koji sadrži n različitih brojeva između [0,n]. Moramo vratiti broj koji nedostaje u rasponu. Primjer: Ulaz: nums = [3,0,1] Izlaz: 2 Objašnjenje: Lako možemo primijetiti da su svi ...

Čitaj više

Pitanje 19. Dizajnirajte stog s operacijom povećanja Leetcode rješenje Izjava problema Dizajn stog s operacijom povećanja Leetcode Rješenje – navodi da moramo dizajnirati stog koji učinkovito podržava donje operacije. Dodijelite maksimalni kapacitet hrpe. Učinkovito izvršite push operaciju ako je veličina hrpe striktno manja od maksimalnog kapaciteta ...

Čitaj više

Pitanje 20. Izmiješajte Array Leetcode rješenje Problem Premještanje rješenja s Leetcode rješenjem pruža nam niz duljine 2n. Ovdje se 2n odnosi na to da je duljina niza parna. Tada nam se kaže da promiješamo niz. Ovdje miješanje ne znači da moramo nasumično miješati niz, ali određeni način je ...

Čitaj više

Pitanje 21. 3Sum rješenje s kôdom Izjava problema S obzirom na niz od n cijelih brojeva, postoje li elementi a, b, c u brojevima tako da je a + b + c = 0? Pronađite sve jedinstvene trojke u nizu koji daje zbroj nule. Napomena: da skup rješenja ne smije sadržavati dvostruke trojke. Primjer # 1 [-1,0,1,2, -1,4] ...

Čitaj više

Pitanje 22. Umetnite rješenje s Leetcode rješenjem Problem Insert Interval Leetcode Solution pruža nam popis nekih intervala i jedan odvojeni interval. Tada nam se kaže da ovaj novi interval ubacimo među popise intervala. Dakle, novi interval možda se presijeca s intervalima koji su već na popisu, ili bi mogao ...

Čitaj više

Pitanje 23. Kombinirano zbrojno rješenje osetljivog koda Problem Combination Sum Leetcode Solution pruža nam niz ili popis cijelih brojeva i cilj. Rečeno nam je da pronađemo kombinacije koje se mogu napraviti pomoću ovih cijelih brojeva bilo koji broj puta koji zbrajaju zadani cilj. Dakle, formalnije, možemo koristiti dane ...

Čitaj više

Pitanje 24. Otopina Leetcode otoka perimetra Izjava problema U ovom problemu dobivamo mrežu u obliku 2-D niza. mreža [i] [j] = 0 predstavlja da u toj točki ima vode, a mreža [i] [j] = 1 predstavlja kopno. Stanice mreže povezane su okomito / vodoravno, ali ne dijagonalno. Postoji točno jedan otok (povezana komponenta kopna ...

Čitaj više

Pitanje 25. Maximum Subarray Leetcode rješenje Izjava o problemu S obzirom na brojeve polja s cijelim nizom, pronađite susjedni niz (koji sadrži barem jedan broj) koji ima najveći zbroj i vratite njegov zbroj. Primjer nums = [-2,1, -3,4, -1,2,1, -5,4] 6 Objašnjenje: [4, -1,2,1] ima najveći zbroj = 6. nums = [- 1] -1 pristup 1 (podijeli i osvoji) U ovom pristupu ...

Čitaj više

Pitanje 26. Pronađite N jedinstvenih cjelovitih zbrojeva do nultog rješenja s leetcode-om Problem Find N Unique Integers Sum Sum to Zero Leetcode Solution pruža nam cijeli broj. Traži od nas da vratimo n jedinstvenih cijelih brojeva koji zbroje do 0. Dakle, pitanje je prilično jednostavno za razumjeti. Dakle, prije nego što zaronite u rješenje. Pogledajmo ...

Čitaj više

Pitanje 27. Pregradni niz u tri dijela s jednakim zbrojem rješenja s Leetcode-om Problem Partition Array In Three Parts with Equal Sum Leetcode Solution pruža nam niz ili vektor i pita postoje li moguće tri particije niza. Ovdje pod particijom mislimo da postoje dva indeksa i, j takva da zbroj elemenata od početka ...

Čitaj više

Pitanje 28. Pronađite rješenje s uobičajenim znakovima Leetcode Izjava problema U ovom problemu dobivamo niz žica. Moramo ispisati popis svih znakova koji se pojavljuju u svakom nizu u nizu (uključujući duplikate). To jest ako se znak pojavi 2 puta u svakom nizu, ali ne 3 puta, trebamo ga imati ...

Čitaj više

Pitanje 29. Pronađi sve brojeve koji su nestali u rješenju s nizom leetcode Izjava problema U ovom problemu dobivamo niz čitavih brojeva. Sadrži elemente u rasponu od 1 do N, gdje je N = veličina polja. Međutim, postoje neki elementi koji su nestali i na njihovom su mjestu prisutni neki duplikati. Cilj nam je vratiti niz ...

Čitaj više

Pitanje 30. Rješenje s većinskim elementom većine II U ovom problemu dobivamo niz čitavih brojeva. Cilj je pronaći sve elemente koji se javljaju više od ⌊N / 3⌋ vremena u nizu gdje je N = veličina niza, a ⌊ the operater poda. Moramo vratiti niz ...

Čitaj više

Pitanje 31. Rješenje s relativnim nizom sortiranih nizova U ovom smo problemu dobili dva polja pozitivnih cijelih brojeva. Svi elementi drugog niza su različiti i prisutni su u prvom nizu. Međutim, prvi niz može sadržavati dvostruke elemente ili elemente koji nisu u drugom nizu. Moramo sortirati prvi niz ...

Čitaj više

Pitanje 32. Pascalovo rješenje trokut II s kôdom Izjava problema U ovom smo problemu dobili indeks reda (i) Pascalovog trokuta. Moramo stvoriti linearni niz koji sadrži vrijednosti i-tog retka i vratiti ga. Indeks reda počinje od 0. Znamo da je Pascalov trokut trokut u kojem je svaki broj ...

Čitaj više

Pitanje 33. Jedinstveno rješenje putovnica s rješenjem Problem Unique Paths Leetcode Solution navodi da ste dobili dvije cijele brojeve koji predstavljaju veličinu mreže. Koristeći veličinu rešetke, duljinu i širinu rešetke. Moramo pronaći broj jedinstvenih putova od gornjeg lijevog kuta mreže do ...

Čitaj više

Pitanje 34. Broj rješenja dobrih parova s ​​Leetcode rješenjem Izjava problema U ovom problemu dan je niz cijelih brojeva i moramo saznati broj ukupnog broja dobrih parova (a [i], a [j]) gdje je a [i] = a [j]. Brojevi primjera = [1,2,3,1,1,3] 4 Objašnjenje: Postoje 4 dobra para u indeksima (0,3), (0,4), (3,4), (2,5). [1,1,1,1] 6 Objašnjenje: ...

Čitaj više

Pitanje 35. Pronađite Lucky Integer u Array Leetcode Solution Izjava o problemu U problemu "Pronađi sretan cijeli broj u nizu" dobivamo niz u kojem se cijeli broj naziva sretnim ako je njegova učestalost u nizu jednaka njegovoj vrijednosti. Naš je zadatak vratiti najveći sretni broj. Ako takav broj ne postoji mi ...

Čitaj više

Pitanje 36. Uravnoteženo rješenje binarnog stabla s leetcode-om Binarno stablo uravnoteženo je po visini ako je razlika visina lijevog i desnog podstabla svakog čvora u stablu najviše 1. U ovom ćemo problemu provjeriti uravnoteženo binarno stablo. Primjer 2/1/4 Neuravnoteženo 1 / \ 2 ...

Čitaj više

Pitanje 37. Spoji razvrstane rešetke Leetcode rješenje U problemu "Spajanje razvrstanih nizova" dobivamo dva polja razvrstana u nenalaznom redoslijedu. Prvi niz nije u potpunosti popunjen i ima dovoljno prostora da primi i sve elemente drugog niza. Moramo spojiti dva niza, tako da prvi niz sadrži elemente ...

Čitaj više

Pitanje 38. Pretražite u rotacijskom sortiranom rješenju Leetcode rješenja Razmotrite razvrstani niz, ali odabran je jedan indeks i polje je zakrenuto u tom trenutku. Sada, nakon što je niz rotiran, morate pronaći određeni ciljni element i vratiti njegov indeks. U slučaju da element nije prisutan, vratite -1. Problem je općenito ...

Čitaj više

Pitanje 39. Pretražite Umetni položaj Rješenje s kodom U ovom problemu dobivamo sortirani niz i ciljani cijeli broj. Moramo pronaći njegov položaj za umetanje pretraživanja. Ako je ciljana vrijednost prisutna u polju, vratite njegov indeks. Vrati indeks po kojem treba umetnuti cilj kako bi redoslijed bio sortiran (u ...

Čitaj više

Pitanje 40. Plus jedno rješenje s kôdom Izjava problema U problemu "Plus One" dobivamo niz u kojem svaki element u nizu predstavlja znamenku broja. Kompletni niz predstavlja broj. Nulti indeks predstavlja MSB broja. Možemo pretpostaviti da u vodi nema vodeće nule ...

Čitaj više

Pitanje 41. Kth najveći element u Array Leetcode Solutions U ovom problemu moramo vratiti k-ti najveći element u nesortiranom nizu. Imajte na umu da niz može imati duplikate. Dakle, moramo pronaći Kth najveći element u poredanom redoslijedu, a ne zasebni Kth najveći element. Primjer A = {4, 2, 5, 3 ...

Čitaj više

Pitanje 42. Kth Rješenje s nedostatkom pozitivnog broja Izjava problema U problemu „Kth nedostaje pozitivan broj“ dobivamo niz arr, koji je poredan u strogo rastućem redoslijedu i broj k. Naš je zadatak otkriti Kth pozitivan broj koji nedostaje u nizu. Primjer arr = [1,2,3,4], k = 2 6 Objašnjenje: Kao ...

Čitaj više

Pitanje 43. Pogodite broj veći ili niži II Izjava o problemu “Guess Number Higher or Lower II” navodi da ćemo igrati igru ​​koja se zove Guess Game. Igra kaže da odabirem broj od 1 do n. Kad god pogodite broj koji nisam odabrao, reći ću vam ...

Čitaj više

Pitanje 44. Upiti za broj različitih elemenata u podnizu Dali smo niz cijelih brojeva i niz upita i moramo saznati broj svih različitih elemenata koje imamo unutar zadanog raspona, upit se sastoji od dva broja lijevo i desno, ovo je zadani raspon, s ovim s obzirom na raspon ...

Čitaj više

Pitanje 45. Minimalni zamjene potrebne za spajanje svih elemenata manjih ili jednakih k Problem "Minimalni razmjeni potrebni za spajanje svih elemenata manjih ili jednakih k" navodi da imate čitav niz. Izjava o problemu traži da se sazna najmanji broj zamjena potrebnih za spajanje elemenata koji su manji ili jednaki ...

Čitaj više

Pitanje 46. Pronađite prvo i posljednje mjesto elementa u rješenju sortiranih polja s kôdom Izjava problema U ovom ćemo članku pod naslovom "Pronaći prvi i posljednji položaj elementa u rješenju sortiranoga niza Leetcode" razgovarati ćemo o rješenju problema s leetcode-om. U danom problemu dobivamo niz. Također smo dobili ciljani element. Elementi u polju sekvencirani su u ...

Čitaj više

Pitanje 47. Najbolje vrijeme za kupnju i prodaju dionica II Leetcode rješenje Izjava problema U problemu „Najbolje vrijeme za kupnju i prodaju dionica II“ dobivamo niz u kojem svaki element u nizu sadrži cijenu danih dionica tog dana. Definicija transakcije je kupnja jedne dionice dionica i prodaja te dionice ...

Čitaj više

Pitanje 48. Pronađi zbroj svih jedinstvenih zbrojeva podniza za zadani niz Pretpostavimo da imate niz cijelih brojeva. Problem "Pronađi zbroj svih jedinstvenih zbrojeva podniza za zadani niz" traži da se sazna zbroj svih jedinstvenih podnizova (Zbroj podniza je zbroj elemenata svakog podniza). Jedinstvenim zbrojem pod-niza mislili smo reći da nijedan pod-niz ...

Čitaj više

Pitanje 49. Najduža podvrsta koja nema više od K različitih elemenata Problem "Najdulja podniza koja nema više od K različitih elemenata" navodi da pretpostavljamo da imate niz cijelih brojeva, u iskazu problema traži se pronalazak najdužeg podniza koji nema više od k različitih elemenata. Primjer arr [] = {4, 3, 5, 2, 1, 2, 0, 4, 5} ...

Čitaj više

Pitanje 50. Konstruirajte binarno stablo iz zadanog prikaza nadređenog niza Problem "Konstruiraj binarno stablo iz zadanog prikaza nadređenog niza" navodi da ste dobili niz. Ovaj ulazni niz predstavlja binarno stablo. Sada morate konstruirati binarno stablo na osnovi ovog ulaznog niza. Niz pohranjuje indeks nadređenog čvora kod svakog indeksa. ...

Čitaj više

Pitanje 51. Pronađite bilo koji od više ponavljajućih elemenata u polju samo za čitanje problem "Pronađi bilo koji od više ponavljajućih elemenata u polju samo za čitanje" navodi da pretpostavljamo da ste dobili niz samo za čitanje veličine (n + 1). Niz sadrži cijele brojeve od 1 do n. Vaš je zadatak otkriti bilo koji od ponovljenih elemenata u ...

Čitaj više

Pitanje 52. Pronađite četiri elementa koja se zbrajaju na zadanu vrijednost (Hashmap) Problem "Pronađi četiri elementa koji se zbrajaju na zadanu vrijednost (Hashmap)" navodi da pretpostavimo da imate cjelobrojni niz i broj koji se zove zbroj. Izjava o problemu traži utvrđivanje jesu li u polju prisutna četiri elementa koji zbrajaju zadanu vrijednost "zbroj". Ako je točno, tada funkcionirajte ...

Čitaj više

Pitanje 53. Najdulja je podsekvenca takva da je razlika među susjedima jedna Problem "Najdulja podsekvenca takva da je razlika između susjednih jedan" navodi da ste dobili čitav niz. Sada trebate pronaći duljinu najdulje podsekcije tako da je razlika susjednih elemenata 1. Primjer 1 2 3 4 7 5 9 4 6 Objašnjenje Kao ...

Čitaj više

Pitanje 54. Ispišite sve podsklopove s 0 zbroja Dobit ćete cjelobrojni niz, vaš zadatak je ispisati sve moguće pod-nizove sa zbrojem koji je jednak 0. Dakle, moramo ispisati sve pod-nizove s 0 zbroja. Primjer arr [] = {-2, 4, -2, -1, 1, -3, 1, 5, 7, -11, -6} Pod-niz pronađen iz indeksa 0 ...

Čitaj više

Pitanje 55. Najduža bitonska slijed Pretpostavimo da imate niz cijelih brojeva, u iskazu problema traži se pronalazak najdulje bitonske podzasljedice. Bitonski slijed niza smatra se nizom koji se prvo povećava, a zatim smanjuje. Primjer arr [] = {1,4,2,76,43,78,54,32,1,56,23} 7 Objašnjenje 1 ⇒ 4 ⇒ 76 ⇒ 78 ⇒ 54 ...

Čitaj više

Pitanje 56. Provjerite u binarnom nizu broj koji predstavlja podniz nije neparan ili paran Problem "Provjeri u binarnom nizu broj koji je predstavljen podnizom je neparan ili paran" navodi da ste dobili binarni niz i raspon. Niz se sastoji od broja u obliku 0 i 1. Izjava o problemu traži pronalazak zastupljenog broja ...

Čitaj više

Pitanje 57. Problem rudnika zlata Izjava o problemu "Problem rudnika zlata" navodi da ste dobili 2D mrežu s nekoliko negativnih kovanica smještenih u svaku ćeliju dane mreže. U početku rudar stoji na prvom stupcu, ali u retku nema ograničenja. Može započeti u bilo kojem redu. The ...

Čitaj više

Pitanje 58. Najdulje sve veće uzastopno slijeđenje Sljedice su još jedna tema koju vole anketari. Ugađanje oko njih uvijek im može pružiti nove mogućnosti za testiranje kandidata. Može provjeriti sposobnost kandidata da razmišlja i analizira stvari i doći do najboljih i optimalnih rješenja. Danas rješavamo problem sljednosti koji će raditi ...

Čitaj više

Pitanje 59. Najbolje vrijeme za kupnju i prodaju dionica Izjava o problemu Problem "Najbolje vrijeme za kupnju i prodaju dionica" navodi da vam se daje niz cijena duljine n, gdje i -ti element pohranjuje cijenu dionica i-og dana. Ako uspijemo izvršiti samo jednu transakciju, odnosno kupiti jedan dan i ...

Čitaj više

Pitanje 60. Najčešći K česti elementi Izjava o problemu U prvih K učestalih elemenata dali smo niz brojeva [], pronađite k elemenata koji se najčešće javljaju. Primjeri nums [] = {1, 1, 1, 2, 2, 3} k = 2 1 2 nums [] = {1} k = 1 1 Naivni pristup za izgradnju K najčešćih elemenata ...

Čitaj više

Pitanje 61. Sortiraj niz prema redoslijedu definiranom drugim nizom Izjava o problemu Dobivaju se dva polja s cijelim brojevima arr1 [] i arr2 []. Problem "Poredaj niz prema redoslijedu definiranom drugim nizom" traži da se prvi niz sortira prema drugom nizu tako da se brojevi u prvom polju relativno razvrstaju od svih ...

Čitaj više

Pitanje 62. Minimalno vrijeme potrebno za truljenje svih naranči Izjava o problemu Problem "Minimalno vrijeme potrebno za truljenje svih naranči" navodi da vam se daje 2D niz, svaka ćelija ima jednu od tri moguće vrijednosti 0, 1 ili 2. 0 znači praznu ćeliju. 1 znači svježu naranču. 2 znači trulu naranču. Ako je trulo ...

Čitaj više

Pitanje 63. Maksimalni podskup proizvoda Izjava o problemu Problem "Maximum Product Subarray" navodi da ste dobili niz cijelih brojeva koji sadrže i pozitivne i negativne brojeve. Izjava o problemu traži da se sazna maksimalni umnožak pod-niza. Primjer arr [] = {2, -2, 3, 5} 15 Objašnjenje Elementi u podnizu ...

Čitaj više

Pitanje 64. Pronađi minimum u rotiranom sortiranom nizu Izjava o problemu "Pronađi minimum u rotiranom razvrstanom nizu" navodi da ste dobili razvrstani niz veličine n koji se rotira za neki indeks. Pronađite najmanji element u polju. Primjer a [] = {5, 1, 2, 3, 4} 1 Objašnjenje: Ako rasporedimo niz u sortirano ...

Čitaj više

Pitanje 65. Implementacija Dequea pomoću kružnog niza Izjava o problemu „Implementacija Dequea pomoću kružnog niza“ traži da se implementiraju sljedeće funkcije Dequea (dvostruko završeni red čekanja) pomoću kružnog polja, insertFront (x): umetnite element x na prednju stranu Deque insertRear (x): umetnite element x na stražnjoj strani Deque deleteFront (): brisanje elementa iz ...

Čitaj više

Pitanje 66. Udvostručite prvi element i pomaknite nulu do kraja Izjava o problemu Pretpostavimo da imate niz cijelih brojeva. Ovdje "0" nije broj koji se smatra ulaznim podacima. Ovdje nije valjan unos. Problem "Udvostruči prvi element i pomiči nulu do kraja" traži preuređivanje niza na takav način ako broj ...

Čitaj više

Pitanje 67. Pronađite prvi ponavljajući element u nizu cijelih brojeva Izjava o problemu Pronađite prvi ponavljajući element u nizu cijelih brojeva. Problem navodi da ste dobili niz cijelih brojeva. Traži da se iz polja otkrije prvi ponavljajući element i ispiše taj broj. Primjer arr [] = {2,6,9,3,1,9,1} 9 Objašnjenje: U danom nizu nalazi se ...

Čitaj više

Pitanje 68. Provjerite zadani niz veličine n može predstavljati BST od n razina ili ne Izjava problema S obzirom na niz s n elemenata, provjerite dani niz veličine n može predstavljati BST od n razina ili ne. To je provjeriti može li binarno stablo pretraživanja konstruirano pomoću ovih n elemenata predstavljati BST od n razina. Primjeri arr [] = {10, 8, 6, 9, ...

Čitaj više

Pitanje 69. Najveća pravokutna pod matrica čiji je zbroj 0 Izjava o problemu Pronađite sub-matricu maksimalne veličine u 2D nizu čiji je zbroj nula. Podmatrica nije ništa drugo nego 2D niz unutar datog 2D niza. Dakle, imate matricu potpisanih cijelih brojeva, trebate izračunati zbroj podmatrica i pronaći matricu s ...

Čitaj više

Pitanje 70. Maksimalna suma koja se povećava Izjava o problemu Dobit ćete niz čitavih brojeva. Vaš je zadatak otkriti maksimalan zbroj podredova unutar polja na takav način da brojevi u podpolje trebaju biti poredani poredani u porastu. Podsljednost nije ništa drugo do slijed koji mi ...

Čitaj više

Pitanje 71. Najveći zbroj susjedni podniz Izjava o problemu Dobit ćete niz čitavih brojeva. Izjava o problemu traži otkrivanje najvećeg zbroja susjednih podrupa. To ne znači ništa drugo nego pronaći podred (kontinuirani elementi) koji ima najveći zbroj među svim ostalim podnizima u danom nizu. Primjer arr [] = {1, -3, 4, ...

Čitaj više

Pitanje 72. Množenje lanca matrice U problemu množenja lanca matrica II dali smo dimenzije matrica, pronašli redoslijed njihova množenja takav da je minimaliziran broj operacija uključenih u množenje svih matrica. Uzmimo u obzir da imate 3 matrice A, B, C veličina axb, bx ...

Čitaj više

Pitanje 73. Sortirani niz prema uravnoteženom BST-u U razvrstanom nizu do uravnoteženog BST problema dali smo niz poredanim redoslijedom, iz sortiranog niza konstruiramo uravnoteženo binarno stablo pretraživanja. Primjeri Ulazni arr [] = {1, 2, 3, 4, 5} Predbilježba za izlaz: 3 2 1 5 4 Ulazni arr [] = {7, 11, 13, 20, 22, ...

Čitaj više

Pitanje 74. Podskup Leetcode U problemu sa podskupom Leetcode dali smo skup različitih cjelih brojeva, brojeva, ispis svih podskupova (skup snage). Napomena: Skup rješenja ne smije sadržavati dvostruke podskupove. Niz A je podskup niza B ako se a može dobiti iz B brisanjem neke (moguće, nula ...

Čitaj više

Pitanje 75. Nasumično promijeni niz Dat je niz ili skup koji sadrži n elemenata. Ovdje su elementi jedinstveni ili nema ponavljanja. Nasumično promijenite niz (ili skup) brojeva bez duplikata. Primjer // Uvođenje niza sa skupovima 2, 4, 3 i 1. int [] nums = {2, 4, 3, 1}; Nasumični objekt = ...

Čitaj više

Pitanje 76. Podjela niza u parove sa zbrojem koji se dijeli sa K Dijeljenje niza u parove sa zbrojem koji se dijeli s K problem je koji se postavlja u intervjuima s raznim podešavanjima povremeno. Oni koji me poznaju znaju moju naviku pretvaranja tih problema u priče. U ovom članku razmotrimo ovaj problem. Situacija za razumijevanje ...

Čitaj više

Pitanje 77. Broji različite elemente u svakom prozoru veličine K Podskupovi su nešto čime se bavimo već neko vrijeme. U posljednjoj smo epizodi pokrili broj podskupova koje smo mogli napraviti različitim parnim brojevima. Ovaj put računamo različite elemente u svakom prozoru veličine K. Odjeljak-1 O problemu. S obzirom na nerazvrstani niz ...

Čitaj više

Pitanje 78. Riječ Traži Traženje riječi je nešto poput zagonetki za traženje riječi u neko doba našeg života. Danas donosim na stol izmijenjenu križaljku. Moji čitatelji moraju biti pomalo zbunjeni onim o čemu govorim. Ne trošeći više vremena, prijeđite na izjavu o problemu Može li ...

Čitaj više

Pitanje 79. Umetni Izbriši GetRandom U problemu Insert Delete GetRandom trebamo dizajnirati strukturu podataka koja podržava sve sljedeće operacije u prosječnom O (1) vremenu. insert (val): Umeta stavku val u skup ako već nije prisutan. remove (val): Uklanja stavku val iz skupa ako postoji. getRandom: Vraća slučajni element iz trenutnog skupa ...

Čitaj više

Pitanje 80. Spajanje preklapajućih intervala U problemu spajanja intervala koji se preklapaju dali smo zbirku intervala, spajanje i vraćanje svih intervala koji se preklapaju. Primjer unosa: [[2, 3], [3, 4], [5, 7]] Izlaz: [[2, 4], [5, 7]] Objašnjenje: Možemo spojiti [2, 3] i [3 , 4] zajedno u obliku [2, 4] Pristup za pronalaženje Spajanja ...

Čitaj više

Pitanje 81. Medijan dva poredana niza S obzirom na dva sortirana niza A i B veličine n, odnosno m. Pronađi medijan konačnog razvrstanog niza dobivenog nakon spajanja danih dvaju nizova ili drugim riječima, kažemo da nađemo medijan dva razvrstana niza. (Očekivana vremenska složenost: O (log (n))) Pristup 1 za ...

Čitaj više

Pitanje 82. Maksimalni podskup proizvoda U problemu maksimalne podmreže proizvoda dali smo niz cijelih brojeva, pronađite susjedni podniz s najmanje jednim elementom koji ima najveći proizvod. Primjer Arr = [0, -1, 0, 1, 2, -3] Maksimalni proizvod = 2 Arr = [- 1, -1, -1] Maksimalni proizvod = -1 Arr = [0, -1, 0, - 2, 0] ...

Čitaj više

Pitanje 83. Zbir podmreže minimalne veličine S obzirom na niz brojeva pozitivnog cijelog broja i zbroja s, pronađite minimalnu veličinu susjednog niza brojeva takvu čija je suma jednaka ili veća od s (zadana vrijednost). Primjer unosa: nums [] = {2, 3, 1, 2, 4, 3} s = 7 Izlaz: 2 {Podred [4, ...

Čitaj više

Pitanje 84. Pretražite element u razvrstanom rotiranom nizu U potrazi za razvrstanim rotiranim problemom niza dali smo razvrstani i rotirani niz i element, provjerite je li zadani element prisutan u polju ili ne. Primjeri Ulazni brojevi [] = {2, 5, 6, 0, 0, 1, 2} target = 0 Izlaz istina Ulazni brojevi [] = {2, ...

Čitaj više

Pitanje 85. Maksimalni podskup proizvoda S obzirom na niz od n cijelih brojeva, pronađite maksimalni umnožak dobiven iz susjedne podniza datog niza. Primjeri Ulaz arr [] = {-2, -3, 0, -2, -40} Izlaz 80 Ulaz arr [] = {5, 10, 6, -2, 1} Izlaz 300 Ulaz arr [] = {-1 , -4, -10, 0, 70} Izlaz 70 ...

Čitaj više

Pitanje 86. Postavi matrične nule U problemu postavljenih nula matrice dali smo matricu (n X m), ako je element 0, postavite cijeli redak i stupac 0. Primjeri Ulaz: {[1, 1, 1] [1, 0, 1] [1, 1, 1]} Izlaz: {[1, 0, 1] [0, 0, 0] [1, 0, 1] ...

Čitaj više

Pitanje 87. 3 Zbroj U problemu 3 Zbroj dali smo niz brojeva od n cijelih brojeva, pronašli sve jedinstvene trojke koje zbroje do 0. Primjer unosa: nums = {-1, 0, 1, 2, -1, -4} Izlaz: { -1, 0, 1}, {-1, 2, -1} Naivni pristup za problem sa 3 zbroja Pristup grube sile ...

Čitaj više

Pitanje 88. Pronađite duplicirani broj Dat je niz brojeva koji sadrže (n + 1) elemenata i svaki je element između 1 i n. Ako postoji samo jedan ponovljeni element, pronađite duplicirani broj. Primjeri Ulaz: nums = {1, 3, 4, 2, 2} Izlaz: 2 Ulaz: nums = {3, 1, 3, 4, 2} Izlaz: 3 Naivno ...

Čitaj više

Pitanje 89. Minimalni zbroj puta U problemu minimalnog zbroja puta dali smo matricu „a × b“ koja se sastoji od nenegativnih brojeva. Vaš je zadatak pronaći put od lijevog do desnog dna koji minimalizira zbroj koji se sastoji od svih brojeva koji dolaze na putu koji ste pronašli. Napomena: Možete se kretati samo ...

Čitaj više

Pitanje 90. Pronađite duplicirani element S obzirom na niz čitavih brojeva veličine n + 1 gdje je svaki element niza između 1 i n (uključujući), u polju postoji jedan duplicirani element, pronađite duplicirani element. Metoda grube sile - Pristup 1 za pronalaženje dupliciranog elementa Za svaki i-ti element pokrenite petlju ...

Čitaj više

Pitanje 91. Sljedeći veći frekvencijski element U sljedećem većem problemu s frekvencijskim elementima dali smo niz veličine [n] koji sadrži brojeve. Za svaki broj u ispisu niza, odgovarajući broj u polju s frekvencijom većom od trenutne brojke. Primjer unosa a [] = {1, 1, ...

Čitaj više

Pitanje 92. Zarobljavanje kišnice LeetCode rješenje U problemu zarobljavanja kišnice LeetCode, dali smo N nenegativnih cijelih brojeva koji predstavljaju kartu nadmorske visine, a širina svake trake je 1. Moramo pronaći količinu vode koja može biti zarobljena u gornjoj strukturi. Primjer Shvatimo to na primjeru Za ...

Čitaj više

Pitanje 93. Skok igra U igri skoka dali smo niz nenegativnih cijelih brojeva, vi ste u početku postavljeni na prvi indeks niza. Svaki element u polju predstavlja vašu maksimalnu duljinu skoka na tom položaju. Utvrdite možete li doći do zadnjeg indeksa. Primjer unosa: arr = [2,3,1,1,4] ...

Čitaj više

Pitanje 94. Kombinacija Zbroj U problemu zbroja kombinacija dali smo niz pozitivnih cijelih brojeva arr [] i zbroj s, pronađite sve jedinstvene kombinacije elemenata u arr [] gdje je zbroj tih elemenata jednak s. Isti ponovljeni broj može se odabrati iz arr [] neograničen broj puta. Elementi ...

Čitaj više

Pitanje 95. Traži u sortiranom rotiranom nizu Pretraživanje elemenata u sortiranom rotiranom polju može se pronaći pomoću binarnog pretraživanja u O (logn) vremenu. Cilj ovog posta je pronaći zadani element u sortiranom rotiranom nizu u O (logn) vremenu. Naveden je neki primjer razvrstanog zakrenutog niza. Primjer unosa: arr [] = {7,8,9,10,1,2,3,5,6}; ...

Čitaj više

Pitanje 96. Jedinstvene staze Dat je mxn 2D mreža, a vi stojite na najvišoj i krajnjoj lijevoj ćeliji mreže. tj. stanica smještena na (1,1). Pronađite broj jedinstvenih putova kojima se može doći do ćelije koja se nalazi na (m, n) iz ćelije koja se nalazi na (1,1) ...

Čitaj više

Pitanje 97. Maksimalni podniz U problemu Maximum Subarray dali smo cjelobrojni numerički niz, pronašli susjedni podniz koji ima najveći zbroj i ispisali vrijednost podrupa maksimalnog zbroja. Primjer Ulazni brojevi [] = {-2, 1, -3, 4, -1, 2, 1, -5, 4} Izlazni algoritam 6 Cilj je pronaći ...

Čitaj više

Pitanje 98. Spajanje intervala U problemu spajanja intervala dali smo skup intervala oblika [l, r], spojite intervale koji se preklapaju. Primjeri Ulaz {[1, 3], [2, 6], [8, 10], [15, 18]} Izlaz {[1, 6], [8, 10], [15, 18]} Ulaz {[ 1, 4], [1, 5]} Izlaz {[1, 5]} Naivni pristup spajanju intervala ...

Čitaj više

Pitanje 99. Indeks vrha u planinskom nizu Što je indeks vrha u problemu planinskog niza? Niz se može reći kao planinski niz ako pokazuje sljedeća svojstva: Duljina datog niza treba biti veća ili jednaka 3 LENGTH> = 3. Može biti samo jedan vrh ili najveći element ...

Čitaj više

Pitanje 100. Maksimalna veličina zbroja niza jednaka je k U zbroju podniza maksimalne veličine jednakom k dali smo niz cijelih brojeva i vrijednost k. Morate pronaći duljinu najdužeg niza čiji je zbroj jednak k. Ako takav podniz ne postoji, vratite 0. Jedan od pristupa je korištenje hashtable-a i provjera ...

Čitaj više

Pitanje 101. Broj koji nedostaje U problemu s nedostajućim brojevima dali smo niz veličine N koji sadrži broj od 0 do N. Sve vrijednosti u nizu su jedinstvene. Moramo pronaći broj koji nedostaje, a koji nije prisutan u polju, a taj broj leži između 0 i N. Ovdje ...

Čitaj više

Pitanje 102. Spoji sortirani niz U problemu spajanja sortiranih polja dali smo dva sortirana niza u rastućem redoslijedu. U prvom unosu dali smo broj inicijaliziran za array1 i array2. Ta su dva broja N i M. Veličina polja 1 jednaka je zbroju N i M. U polju 1 prvo ...

Čitaj više

Pitanje 103. Rotiraj polje Rotiranje niza je problem u kojem smo dali niz veličine N. Moramo zakrenuti niz u pravom smjeru. Svaki pomak elementa za jedan položaj udesno i zadnji element niza dolaze na prvo mjesto. Dakle, dali smo vrijednost K ...

Čitaj više

Pitanje 104. Umnožavanje matričnog lanca pomoću dinamičkog programiranja Umnožavanje matričnog lanca je metoda u kojoj pronalazimo najbolji način množenja zadanih matrica. Svi znamo da je množenje matrica u prirodi asocijativno (A * B = B * A). Dakle, imamo puno redoslijeda u kojima želimo izvršiti množenje. Zapravo, u ovom algoritmu, ...

Čitaj više

Pitanje 105. Zbroj podniza jednak je k S obzirom na cjelobrojni niz i cijeli broj k. Naći ukupan broj susjednih podsklopova datog niza čiji je zbroj elemenata jednak k. Primjer Ulaz 1: arr [] = {5,0,5,10,3,2, -15,4} k = 5 Izlaz: 7 Ulaz 2: arr [] = {1,1,1,2,4, -2} k = 2 Izlaz: 4 Objašnjenje: razmotrite primjer-1 ...

Čitaj više

Pitanje 106. Spoji K sortirane nizove i ispiši sortirane izlaze Izjava o problemu U problemu "Spajanje K sortiranih nizova i sortiranih rezultata za ispis" dali smo k sortiranih nizova različite veličine. Napišite program za spajanje tih nizova i ispisuje konačni sortirani niz kao izlaz. Ulazni format Prvi redak koji sadrži cijeli broj n. Sljedećih n redaka koji sadrže ...

Čitaj više

Pitanje 107. Pronađite sortirani i rotirani niz minimalnog elementa Izjava o problemu U problemu "Pronađi minimalni element u razvrstanom i rotiranom nizu" dali smo razvrstani niz []. Ovaj je niz rotiran u nekoj nepoznatoj točki, pronađite minimalni element u ovom nizu. Ulazni format Prvi i jedini redak koji sadrži cjelobrojnu vrijednost n. ...

Čitaj više

Pitanje 108. Kupite dionice kako biste povećali dobit Izjava o problemu U problemu "Prodaja dionica kupujemo kako bismo maksimalizirali dobit" dali smo niz koji sadrži cijenu dionica svakog dana, pronađite maksimalnu dobit koju možete tih dana kupiti i prodati. Ovdje možemo kupovati i prodavati više puta, ali tek nakon prodaje ...

Čitaj više

Pitanje 109. Spajanje preklapajućih intervala II Izjava problema U problemu "Spajanje preklapajućih intervala II" dali smo skup intervala. Napišite program koji će spojiti intervale koji se preklapaju u jedan i ispisati sve intervale koji se ne preklapaju. Ulazni format Prvi redak sadrži cijeli broj n. Drugi red koji sadrži n parova gdje je svaki par ...

Čitaj više

Pitanje 110. Maksimalni zbroj podreda koristeći Divide and Conquer Izjava o problemu U problemu "Maksimalna suma niza pomoću dijeljenja i osvajanja" dali smo niz pozitivnih i negativnih cijelih brojeva. Napišite program koji će pronaći najveći zbroj susjednih podmreža. Ulazni format Prvi redak koji sadrži cijeli broj N. Drugi redak koji sadrži niz ...

Čitaj više

Pitanje 111. Problem sortiranja palačinki Izjava o problemu "Problem sortiranja palačinki" temelji se na sortiranju palačinki. S obzirom na nerazvrstani niz, moramo napisati program koji za sortiranje polja koristi samo okretanje. Flip je operacija koja preokreće niz. Ulazni format Prvi redak sadrži cijeli broj N. Drugi redak koji sadrži N razmaka ...

Čitaj više

Pitanje 112. Razvrstavanje palačinki Izjava problema U problemu "Razvrstavanje palačinki" dali smo niz cijelih brojeva A []. Sortirajte niz izvodeći niz okretanja palačinki. U jednom okretanju palačinke radimo sljedeće korake: Odaberite cijeli broj k gdje je 1 <= k <= arr.length. Obrni niz pod-niza [0… k-1] (0-indeksirano). Ulaz ...

Čitaj više

Pitanje 113. Rasporedite dane brojeve da tvore najveći broj II Izjava o problemu U problemu "Složi dane brojeve da tvore najveći broj II" dali smo niz pozitivnih cijelih brojeva. Posložite ih na takav način da će aranžman činiti najveću vrijednost. Ulazni format Prvi i jedini redak koji sadrži cijeli broj n. Drugi red koji sadrži ...

Čitaj više

Pitanje 114. Izmiješajte zadati niz Izjava o problemu U problemu "Nasumično promijeni dani niz" dali smo niz cijelih brojeva. Napišite program koji miješa zadani niz. Odnosno, nasumično će miješati elemente u polju. Ulazni format Prvi redak sadrži cijeli broj n. Drugi redak koji sadrži n cjelobrojnih odvojenih razmakom Izlaz ...

Čitaj više

Pitanje 115. Pronađite red s maksimalnim brojem 1 Izjava o problemu U problemu "Pronađi redak s maksimalnim brojem 1" dali smo matricu (2D niz) koja sadrži binarne znamenke sa svakim sortiranim retkom. Pronađite redak koji ima maksimalni broj 1. Ulazni format Prvi redak sadrži dvije cjelobrojne vrijednosti n, m. Dalje, n redaka ...

Čitaj više

Pitanje 116. Maksimalni podskup proizvoda II Izjava problema U problemu "Maximum Product Subarray II" dali smo niz koji se sastoji od pozitivnih, negativnih cijelih brojeva i također nula. Moramo pronaći maksimalan umnožak niza. Ulazni format Prvi redak koji sadrži cijeli broj N. Drugi redak koji sadrži N cijelih brojeva odvojenih razmakom. Izlazni format Jedini ...

Čitaj više

Pitanje 117. Maksimalna suma koja se povećava Izjava problema U problemu "Maksimalna suma koja se povećava sljedom" dali smo niz. Pronađite zbroj maksimalne podrednosti datog niza, to jest cijeli brojevi u podpolje su poredani. Sekvenca je dio niza koji je niz koji je ...

Čitaj više

Pitanje 118. Implementirajte dva stoga u niz Izjava o problemu U problemu "Implementacija dvaju stogova u niz" moramo implementirati dva stoga u niz tako da, ako korisnik želi gurnuti element u bilo koji od dva stoga, ne bi trebalo doći do pogreške dok se niz ne napuni . Primjer Push 5 ...

Čitaj više

Pitanje 119. Broj manjih elemenata na desnoj strani Izjava o problemu U problemu "Broj manjih elemenata na desnoj strani" dali smo niz []. Pronađite broj manjih elemenata koji se nalaze s desne strane svakog elementa. Ulazni format Prvi i jedini redak koji sadrži cijeli broj N. Drugi redak koji sadrži N cijelih brojeva odvojenih razmakom. Izlaz ...

Čitaj više

Pitanje 120. Elementi se u nizu pojavljuju više od N / K puta Izjava o problemu U problemu "Elementi se pojavljuju više od N / K puta u nizu" dali smo čitav niz veličine n. Pronađite elemente koji se pojavljuju više od n / k puta. Gdje je k ulazna vrijednost. Ulazni format Prvi i jedini redak koji sadrži dvije cijele brojeve N i ...

Čitaj više

Pitanje 121. Pronađite element vrha iz niza Izjava o problemu U problemu "Pronađi vršni element iz niza" dali smo ulazni niz cijelih brojeva. Pronađite vrh element. U nizu je element vršni element ako je element veći od oba susjeda. Za kutne elemente možemo smatrati jedinim ...

Čitaj više

Pitanje 122. Pronađite maksimalan broj ponavljanja u nizu Izjava o problemu U problemu "Pronađi maksimalan broj koji se ponavlja u nizu" dali smo nesortirani niz veličine N. Dati niz sadrži brojeve u rasponu {0, k} gdje je k <= N. Pronađi broj koji dolazi s maksimalnim brojem puta u nizu. Ulazni format ...

Čitaj više

Pitanje 123. Prva kružna tura koja će posjetiti sve benzinske bunkere U prvoj kružnoj turi koja je obišla sve probleme s benzinskim spremnicima, izjava je takva da je na krugu krug s n benzinskih pumpi. Svaka benzinska pumpa ima par podataka. Prva vrijednost je količina benzinske pumpe, a druga je ...

Čitaj više

Pitanje 124. Četiri elementa koja se zbrajaju u dato Izjava problema U četiri elementa koja se zbrajaju s danim problemom, dali smo niz koji sadrži N elemenata koji mogu biti pozitivni ili negativni. Pronađite skup od četiri elementa čiji je zbroj jednak zadanoj vrijednosti k. Ulazni format Prvi redak koji sadrži cijeli broj N. Drugi redak koji sadrži niz ...

Čitaj više

Pitanje 125. Problem s particijom Izjava problema U problemu particije dali smo skup koji sadrži n elemenata. Pronađite može li se zadani skup podijeliti u dva skupa čiji je zbroj elemenata u podskupovima jednak. Primjer unosa arr [] = {4, 5, 11, 9, 8, 3} Izlaz Da Objašnjenje Niz ...

Čitaj više

Pitanje 126. Problem slavnih Izjava o problemu U problemu slavnih postoji soba od N ljudi, pronađite slavnu osobu. Uvjeti za slavne osobe su - Ako je A slavna osoba, tada bi svi ostali u sobi trebali znati A. A ne bi trebali znati nikoga u sobi. Moramo pronaći osobu koja udovoljava tim uvjetima. ...

Čitaj više

Pitanje 127. Subarray s danim zbrojem Izjava problema U podnizu s danim problemom zbroja dali smo niz koji sadrži n pozitivnih elemenata. Moramo pronaći podniz u kojem je zbroj svih elemenata podreza jednak zadanoj_zbroju. Subarray se dobiva iz izvornog polja brisanjem nekih ...

Čitaj više

Pitanje 128. Maksimalni element u nizu koji se povećava, a zatim smanjuje Izjava o problemu U danom nizu koji sadrži n elemenata. Elementi su pohranjeni na takav način da je prvo k elemenata u rastućem redoslijedu, a zatim nk elemenata u opadanju odatle, moramo pronaći maksimalan element u polju. Primjer a) Ulazni niz: [15, 25, ...

Čitaj više

Pitanje 129. Pronađite izgubljeni element iz dupliciranog niza Izjava problema S obzirom na dva polja A i B, jedan je niz duplikat drugog, osim jednog elementa. Jedan element nedostaje ni u A ni u B. moramo izgubiti element iz dupliciranog niza. Primjer 5 1 6 4 8 9 6 4 8 ...

Čitaj više

Pitanje 130. Podred i podred Izjava o problemu U problemu s podnizom i podsljemenjem moramo ispisati sve pod nizove i podredove za zadani niz. Generirajte sve moguće neprazne podsklopove. Podniz se obično definira kao dio ili odjeljak niza u kojem se susjednost temelji na indeksu. Podred ...

Čitaj više

Pitanje 131. Spoji dva razvrstana niza Izjava o problemu U problemu spajanja dva sortirana niza dali smo dva sortirana polja za ulaz, trebamo spojiti ova dva niza tako da početni brojevi nakon završenog sortiranja budu u prvom nizu, a ostanu u drugom nizu. Primjer unosa A [] = {1, 3, 5, 7, ...

Čitaj više

Pitanje 132. Broj trojki sa sumom manjom od zadane vrijednosti Izjava o problemu Dali smo niz koji sadrži N broj elemenata. U danom polju izbrojite broj trojki sa zbrojem manjim od zadane vrijednosti. Primjer unosa a [] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} Zbroj = 10 Izlaz 7 Moguće trojke su: ...

Čitaj više

Pitanje 133. Sljedeći veći element u nizu Izjava problema S obzirom na niz, pronaći ćemo sljedeći veći element svakog elementa u nizu. Ako za taj element ne postoji sljedeći veći element, ispisat ćemo -1, inače ćemo ispisati taj element. Napomena: Sljedeći veći element je element koji je veći i ...

Čitaj više

Pitanje 134. Spajanje dvaju sortiranih nizova Izjava o problemu Spajanjem dva razvrstana niza zadali smo dva razvrstana niza, jedan niz veličine m + n i drugi niz veličine n. Spojit ćemo niz veličine n u niz veličine m + n i ispisati spojeni niz veličine m + n. Primjer unosa 6 3 M [] = ...

Čitaj više

Pitanje 135. Pronađite element pomoću binarnog pretraživanja u sortiranom nizu Izjava o problemu S obzirom na sortirani niz, pronađi element pomoću binarnog pretraživanja u sortiranom nizu. Ako je prisutan, ispišite indeks tog elementa inače ispišite -1. Primjer unosa arr [] = {1, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 26, 29, 36, 37, 156} X = 6 // element za pretragu ...

Čitaj više

Pitanje 136. Pronađi triplet u nizu s zadanim zbrojem Izjava problema S obzirom na niz cijelih brojeva, pronađite kombinaciju tri elementa u polju čija je suma jednaka zadanoj vrijednosti X. Ovdje ćemo ispisati prvu kombinaciju koju dobijemo. Ako takve kombinacije nema, ispišite -1. Primjer unosa N = 5, X = 15 arr [] = ...

Čitaj više

Pitanje 137. Pronađi duplikate u nizu na najučinkovitiji način Izjava o problemu Na najučinkovitiji način prikažite sve elemente koji su duplikati u prostoru O (n) i O (1). S obzirom na niz veličine n koji sadrži brojeve od 0 do n-1, ti se brojevi mogu pojaviti bilo koji broj puta. Pronađite duplikate u nizu u najučinkovitijem ...

Čitaj više

Pitanje 138. Poredaj 0s 1s i 2s u nizu Izjava problema S obzirom na niz koji sadrži N elemenata gdje su elementi niza 0,1 ili 2. Razvrstavanje ili odvajanje 0s 1s i 2s u nizu. Složite sve nule u prvom poluvremenu, sve u drugom poluvremenu i sve dvije u trećem poluvremenu. Primjer unosa 22 ...

Čitaj više

Pitanje 139. Nedostaje najmanji pozitivan broj u nesortiranom nizu Izjava o problemu U danom nesortiranom nizu pronađite najmanji pozitivan broj koji nedostaje u nesortiranom nizu. Pozitivni cijeli broj ne uključuje 0. Po potrebi možemo izmijeniti izvorni niz. Niz može sadržavati pozitivne i negativne brojeve. Primjer a. Ulazni niz: [3, 4, -1, 0, -2, 2, 1, ...

Čitaj više

Pitanje 140. Pomaknite sve nule na kraj zadanog niza Izjava o problemu U danom nizu pomaknite sve nule koje su prisutne u nizu na kraj niza. Ovdje uvijek postoji način za umetanje sveg broja nula na kraj niza. Primjer unosa 9 9 17 0 14 0 ...

Čitaj više

Pitanje 141. Broji broj pojava u razvrstanom nizu Izjava o problemu U problemu "Brojanje broja pojavljivanja u razvrstanom nizu" dali smo razvrstani niz. Prebrojite broj pojava ili učestalost u razvrstanom nizu X gdje je X cijeli broj. Primjer unosa 13 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 ...

Čitaj više

Pitanje 142. Pronađi najmanji broj koji nedostaje u sortiranom nizu Izjava o problemu U problemu "Pronađi najmanji nedostajući broj u sortiranom nizu" dali smo čitav niz. Pronađite najmanji broj koji nedostaje u sortiranom nizu veličine N koji ima jedinstvene elemente u rasponu od 0 do M-1, gdje je M> N. Primjer unosa [0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, ...

Čitaj više

Pitanje 143. Prvi ponavljajući element Izjava o problemu Dali smo niz koji sadrži n cijelih brojeva. Moramo pronaći prvi ponavljajući element u danom nizu. Ako nema ponovljenog elementa, ispišite "Nije ponovljen cijeli broj". Napomena: Ponavljajući elementi su oni elementi koji dolaze više puta. (Niz može sadržavati duplikate) ...

Čitaj više

Pitanje 144. Slagalica s nizom proizvoda Izjava o problemu U problemu slagalice niza proizvoda trebamo konstruirati niz gdje će i-ti element biti umnožak svih elemenata u danom nizu, osim elementa na i-tom položaju. Primjer ulaza 5 10 3 5 6 2 Izlaz 180 600 360 300 900 ...

Čitaj više

Pitanje 145. Pronađite sve parove s danom razlikom Izjava o problemu Dali smo niz koji sadrži različite elemente ili u njemu nema ponovljenih elemenata. Pronađite sve parove s danom razlikom. Ako nema nijednog para s danim drugačijim, tada ispišite „Nema para s danim različitim“. Primjer unosa 10 20 90 70 20 80 ...

Čitaj više

Pitanje 146. Pronađite prvi ponavljajući broj u danom nizu Izjava o problemu U nizu može biti više ponavljajućih brojeva, ali morate pronaći prvi ponavljajući broj u danom nizu (pojavljuje se drugi put). Primjer ulaza 12 5 4 2 8 9 7 12 5 6 12 4 7 Izlaz 5 je prvi ponavljajući element ...

Čitaj više

Pitanje 147. Većinski element Izjava o problemu S obzirom na sortirani niz, moramo pronaći većinski element iz sortiranog niza. Element većine: Broj koji se javlja više od polovice veličine niza. Ovdje smo dali broj x, moramo provjeriti je li element većina_ ili nije. Primjer unosa 5 2 ...

Čitaj više

Pitanje 148. Pronađite broj koji nedostaje Izjava problema Pri pronalaženju broja koji nedostaje iz niza od 1 do N brojeva dali smo niz koji sadrži N-1 brojeve. Jedan niz nedostaje u nizu brojeva od 1 do N. Moramo pronaći broj koji nedostaje. Ulazni format Prvi redak koji sadrži cijeli broj ...

Čitaj više

Microsoft string pitanja

Pitanje 149. Podniz s spajanjem svih riječi Leetcode rješenje Izjava problema Podniz s spajanjem svih riječi LeetCode Rješenje – “Podniz sa spajanjem svih riječi” navodi da je zadan niz s i niz riječi niza gdje je svaka riječ iste duljine. Moramo vratiti sve početne indekse podniza koji je ...

Čitaj više

Pitanje 150. Različiti načini dodavanja zagrada Leetcode rješenje Izjava o problemu Različiti načini dodavanja zagrada LeetCode Rješenje – “Različiti načini dodavanja zagrada” navodi da je dao izraz niza brojeva i operatora. Moramo vratiti sve moguće rezultate iz izračunavanja svih različitih mogućih načina grupiranja brojeva i operatora. Odgovor vratite bilo kojim redoslijedom. ...

Čitaj više

Pitanje 151. Generirajte zagrade Leetcode rješenje Izjava problema Generiraj zagrade LeetCode Rješenje – “Generiraj zagrade” navodi da je s obzirom na vrijednost n. Moramo generirati sve kombinacije od n parova zagrada. Odgovor vratite u obliku vektora nizova dobro oblikovanih zagrada. Primjer: Ulaz: n = 3 Izlaz: ["((()))","(()())","(())()","()(())","()( )()"] Objašnjenje: ...

Čitaj više

Pitanje 152. Minimalno uklanjanje za izradu valjanih zagrada LeetCode rješenje Izjava o problemu Minimalno uklanjanje za izradu valjanih zagrada LeetCode Rješenje – Dobivate niz s od '(', ')' i mala slova engleskog jezika. Vaš zadatak je ukloniti minimalni broj zagrada ( '(' ili ')', na bilo kojoj poziciji) tako da rezultirajući niz zagrada bude ...

Čitaj više

Pitanje 153. Najduži podniz bez ponavljanja znakova Leetcode Rješenje Izjava problema Najduži podniz bez ponavljanja znakova LeetCode Rješenje – navodi da je s obzirom na niz s. Moramo pronaći najduži podniz bez ponavljanja znakova. Primjer: Ulaz: s = "abcabcbb" Izlaz: 3 Objašnjenje: Najduži podniz bez ponavljanja znakova je duljine 3. Niz je: "abc". Unos: s = "bbbbb" ...

Čitaj više

Pitanje 154. Rješenje s najdužim zajedničkim prefiksom Leetcode Izjava problema Najduži zajednički prefiks LeetCode Rješenje – “Najduži zajednički prefiks” navodi da je zadan niz nizova. Moramo pronaći najduži zajednički prefiks među ovim nizovima. Ako ne postoji nikakav prefiks, vratite prazan niz. Primjer: Ulaz: strs = ["flower","flow","flight"] Izlaz: "fl" Objašnjenje: "fl" je najduži ...

Čitaj više

Pitanje 155. Valjano rješenje Palindroma II Leetcode Iskaz problema Rješenje valjanog palindroma II LeetCode – “Valjani palindrom II” navodi da s obzirom na niz s, moramo vratiti true ako s može biti palindromski niz nakon brisanja najviše jednog znaka. Primjer: Ulaz: s = "aba" Izlaz: istina Objašnjenje: Ulazni niz je već palindrom, tako da postoji ...

Čitaj više

Pitanje 156. Važeće zagrade Leetcode Rješenje Iskaz problema Rješenje valjanih zagrada LeetCode – “Važeće zagrade” navodi da ste dobili niz koji sadrži samo znakove '(', ')', '{', '}', '[' i ']'. Moramo utvrditi je li ulazni niz valjan ili ne. Za niz se kaže da je važeći niz ako se otvorene zagrade moraju zatvoriti...

Čitaj više

Pitanje 157. Rješenje s najvećim brojem Leetcode Izjava problema Najveći broj LeetCode Rješenje – “Najveći broj” navodi da s obzirom na popis nenegativnih cijelih brojeva brojeva, moramo rasporediti brojeve na takav način da tvore najveći broj i vratiti ga. Budući da rezultat može biti vrlo velik, morate se vratiti ...

Čitaj više

Pitanje 158. Implementirajte rješenje Leetcode Trie (prefiksno stablo). Izjava problema Rješenje LeetCode Implement Trie (prefiksno stablo) – “Implementirajte Trie (prefiksno stablo)” traži od vas da implementirate Trie strukturu podataka koja učinkovito izvodi umetanje, pretraživanje i pretraživanje prefiksa. Primjer: Unos: ["Trie", "insert", "search", "search", "startsWith", "insert", "search"] [[], ["apple"], ["apple"], [ "app"], ["app"], ["app"], ["app"]] Izlaz: [null, null, true, false, true, null, true] Objašnjenje: Nakon umetanja svih nizova, pokušajte izgledati kao ovo. Riječ jabuka se traži koja ...

Čitaj više

Pitanje 159. Palindrome Partitioning Leetcode Rješenje Izjava problema Rješenje LeetCode particioniranja palindroma – “Particioniranje palindroma” navodi da ste dobili niz, particionirajte ulazni niz tako da svaki podniz particije bude palindrom. Vrati sve moguće palindromske particije ulaznog niza. Primjer: Ulaz: s = "aab" Izlaz: [["a","a","b"],["aa","b"]] Objašnjenje: Postoje točno 2 važeća ...

Čitaj više

Pitanje 160. Palindromski podnizovi Leetcode Rješenje Izjava problema Palindromski podnizovi Rješenje LeetCode – “Palindromski podnizovi” traži od vas da pronađete ukupan broj palindromskih podnizova u ulaznom nizu. Niz je palindrom kada se čita unatrag i naprijed. Podniz je neprekidni niz znakova unutar niza. Primjer: Ulaz: s = "aaa" Izlaz: ...

Čitaj više

Pitanje 161. Maksimalna duljina spojenog niza s jedinstvenim znakovima Leetcode Rješenje Izjava o problemu Maksimalna duljina spojenog niza s jedinstvenim znakovima Rješenje LeetCode – “Maksimalna duljina spojenog niza s jedinstvenim znakovima” kaže da vam je zadan niz nizova i da trebate odabrati bilo koji podslijed danog niza i spojiti ih žice koje formiraju ...

Čitaj više

Pitanje 162. Rješenje Leetcode za najkraću udaljenost riječi Izjava problema Najkraća udaljenost riječi LeetCode rješenje – kaže da vam je dan niz nizova i dvije različite riječi. Moramo vratiti najkraću udaljenost između ove dvije riječi koje se pojavljuju u ulaznom nizu. Primjer: Ulaz: wordsDict = ["vježbati", "čini", "savršeno", "kodiranje", "čini"], word1 = "kodiranje", word2 = "vježbanje" Izlaz: 3 Objašnjenje: Riječ "kodiranje" događa se u pozicija 4....

Čitaj više

Pitanje 163. Minimalni broj koraka za izradu dviju žica Anagram rješenja s leetcode-om Izjava problema U ovom problemu dobivamo dva niza '&' t 'koji se sastoje od malih slova engleskih znakova. U jednoj operaciji možemo odabrati bilo koji znak u nizu 't' i promijeniti ga u neki drugi znak. Moramo pronaći minimalan broj takvih operacija da bismo napravili 't' ...

Čitaj više

Pitanje 164. Rješenje izomorfnih žica Leetcode Izjava problema U ovom problemu dobivamo dva niza, a i b. Cilj nam je utvrditi jesu li dvije žice izomorfne ili ne. Dva se niza nazivaju izomorfnim ako i samo ako likove u prvom nizu uopće može zamijeniti bilo koji znak (uključujući i njega samog) ...

Čitaj više

Pitanje 165. Je rješenje s naredbama Leetcode Izjava problema U ovom problemu dobivamo dva različita niza. Cilj je otkriti je li prvi niz podljednica drugog. Primjeri first string = "abc" second string = "mnagbcd" true first string = "burger" second string = "dominos" false Pristup (rekurzivan) To je jednostavno ...

Čitaj više

Pitanje 166. Dodajte binarno rješenje s Leetcode-om Izjava o problemu S obzirom na dva binarna niza a i b, moramo dodati ta dva niza, a zatim vratiti rezultat kao binarni niz. Binarni niz su nizovi koji sadrže samo 0 i 1. Primjer a = "11", b = "1" "100" a = "1010", b = "1011" "10101" Pristup za dodavanje dva ...

Čitaj više

Pitanje 167. Važeće rješenje s palicim leetcodeom Izjava problema S obzirom na niz, moramo utvrditi je li riječ o palindromu, uzimajući u obzir samo alfanumeričke znakove, odnosno brojeve i abecede. Također moramo zanemariti slučajeve za znakove abecede. Primjer "Čovjek, plan, kanal: Panama" istina Objašnjenje: "AmanaplanacanalPanama" važeći je palindrom. "utrkivati ​​se automobilom" ...

Čitaj više

Pitanje 168. Rješenje za rimski do cjelobrojni leetcode U problemu “Roman to Integer” dobili smo niz koji predstavlja neki pozitivni cijeli broj u njegovom rimskom obliku. Rimski brojevi predstavljeni su sa 7 znakova koji se mogu pretvoriti u cijele brojeve pomoću sljedeće tablice: Napomena: Cjelobrojna vrijednost dane rimske brojke neće premašiti ili ...

Čitaj više

Pitanje 169. Preformatirajte ožičeno rješenje s nizom koda Izjava problema U ovom problemu dobivamo alfanumerički niz, tj. Niz ima samo mala slova (az) i znamenke (0-9). Moramo vratiti svaku permutaciju ovog niza u kojoj nema uzastopne abecede ili uzastopnih znamenki. Ako takve permutacije nema, ...

Čitaj više

Pitanje 170. Množenje žica rješenjem s kodovima Problem Množenje žica Leetcode rješenje traži da pomnožimo dva niza koja su nam dana kao ulaz. Taj rezultat množenja moramo ispisati ili vratiti na funkciju pozivatelja. Dakle, formalnije rečeno s obzirom na dvije žice, pronađite umnožak danih žica. ...

Čitaj više

Pitanje 171. Čitav broj rimskog rješenja s Leetcode-om U ovom problemu dobivamo cijeli broj i moramo ga pretvoriti u rimski broj. Stoga se problem općenito naziva "Integer to Roman", a ovo je "Integer to Roman Leetcode Solution". Ako netko ne zna za rimske brojeve. U stara vremena ljudi nisu ...

Čitaj više

Pitanje 172. Grupni anagrami Moramo doznati grupne anagrame zadanih riječi. To znači da ćemo je za svaku riječ sortirati i pohraniti kao ključ i izvorni ulaz koji nije sortiran kao vrijednost i ako bilo koji drugi ulaz ima istu vrijednost kao ...

Čitaj više

Pitanje 173. Cjelovito prema engleskim riječima U problemu “Integer to English words” dali smo nenegativni cijeli broj i zadatke za pretvaranje tog broja u njegove numeričke riječi ili dobivamo unos broja, bilo kojeg broja, a naš zadatak je predstaviti taj broj u nizu oblik. Pogledajmo jedan primjer, ...

Čitaj više

Pitanje 174. Kombinacije slova telefonskog broja U kombinacijama slova problema s telefonskim brojem dali smo niz koji sadrži brojeve od 2 do 9. Problem je pronaći sve moguće kombinacije koje bi mogle biti predstavljene tim brojem ako su svakom broju dodijeljena neka slova. Dodjela broja je ...

Čitaj više

Pitanje 175. Najduži podniz bez ponavljanja znakova LeetCode rješenje Najduži podniz bez ponavljanja znakova LeetCode Rješenje – Zadani niz, moramo pronaći duljinu najduljeg podniza bez ponavljanja znakova. Pogledajmo nekoliko primjera: Primjer pwwkew 3 Objašnjenje: Odgovor je “wke” s duljinom 3 aav 2 Objašnjenje: Odgovor je “av” s duljinom 2 Pristup-1 ...

Čitaj više

Pitanje 176. Permutacija palindroma Izjava o problemu Problem "Permutacija palindroma" navodi da ste dobili niz. Provjerite može li se preurediti tako da tvori palindromsku žicu. Primjeri superdupera da Objašnjenje Dati ulazni niz može se preurediti u superdrepus. To je palindromska žica. Dakle, naš odgovor na ovaj primjer je da. ...

Čitaj više

Pitanje 177. Obrazloženje teksta LeetCode rješenje Danas ćemo raspravljati o opravdanju teksta LeetCode Rješenje Izjava problema Problem “Opravdanje teksta” navodi da vam je dan popis s[ ] niza tipa veličine n i veličine cijelog broja. Poravnajte tekst tako da se svaki redak teksta sastoji od veličine i broja znakova. Možeš ...

Čitaj više

Pitanje 178. Pristup zasnovan na redu za prvi znak koji se ne ponavlja u toku Izjava o problemu Problem "Pristup zasnovan na redu za prvi znak koji se ne ponavlja u streamu" navodi da ste dobili tok koji sadrži mala slova, pronađite prvi znak koji se ne ponavlja, kad god se novom znaku doda novi znak i ako postoji nije povratak znakova koji se ne ponavlja -1. Primjeri aabcddbe ...

Čitaj više

Pitanje 179. Upiti za podstring palindroma Izjava o problemu Problem "Palindrome Substring Queries" navodi da ste dobili niz i neke upite. S tim upitima morate utvrditi je li formirani podniz iz tog upita palindrom ili nije. Primjer niza str = "aaabbabbaaa" Upiti q [] = {{2, 3}, {2, 8}, {5, 7}, ...

Čitaj više

Pitanje 180. Pregrađivanje palindroma Izjava o problemu S obzirom na niz, pronađite potreban broj minimalnih rezova tako da su svi podnizovi particija palindromi. Budući da svoj izvorni niz siječemo na različite particije tako da su svi podnizovi palindromi, taj problem nazivamo problemom particije palindroma. Primjer asaaaassss 2 Objašnjenje: ...

Čitaj više

Pitanje 181. Obratite riječi u nizu Izjava o problemu “Obrnute riječi u nizu” navodi da ste dobili niz s veličine n. Ispišite niz obrnutim redoslijedom tako da zadnja riječ postane prva, druga zadnja postane druga itd. Ovim se nizom referiramo na rečenicu koja sadrži riječi ...

Čitaj više

Pitanje 182. Problem s mobilnom numeričkom tipkovnicom Izjava o problemu U problemu mobilne numeričke tipkovnice razmatramo numeričku tipkovnicu. Moramo pronaći sav broj mogućih numeričkih sekvenci zadane duljine tako da smijete pritisnuti samo gumbe koji su gore, dolje, lijevo i desno od trenutnog gumba. Nije ti dopušteno ...

Čitaj više

Pitanje 183. Načini dekodiranja U problemu Načini dekodiranja dali smo neprazan niz koji sadrži samo znamenke, odredite ukupan broj načina za njegovo dekodiranje pomoću sljedećeg mapiranja: 'A' -> 1 'B' -> 2 ... 'Z' -> 26 Primjer S = "123" Broj načina dekodiranja ovog niza je 3 Ako ...

Čitaj više

Pitanje 184. Uredi udaljenost U problemu uređivanja udaljenosti moramo pronaći minimalni broj operacija potrebnih za pretvaranje niza X duljine n u drugi niz Y duljine m. Dopuštene operacije: Umetanje brisanja Primjer zamjene Unos: String1 = “abcd” String2 = “abe” Izlaz: Minimalne potrebne operacije su 2 (...

Čitaj više

Pitanje 185. Najduža palindromska sljedba U problemu s najdužom palindromskom sljedivošću dali smo niz, pronađite duljinu najduže palindromske sljednosti. Primjeri Ulaz: TUTORIALCUP Izlaz: 3 Ulaz: DYNAMICPROGRAMMING Izlaz: 7 Naivni pristup za najdužu palindromsku sljedbu Naivni pristup za rješavanje gore navedenog problema je generiranje svih sljedova ...

Čitaj više

Pitanje 186. KMP algoritam Algoritam KMP (Knuth-Morris-Pratt) koristi se za traženje uzorka u zadanom nizu. Dobivamo niz S i uzorak p, naš je cilj utvrditi je li zadani uzorak prisutan u nizu ili ne. Primjer unosa: S = “aaaab” p = “aab” Izlaz: istinski naivni pristup ...

Čitaj više

Pitanje 187. Fizz Buzz Naziv problema može se činiti nejasnim. Fizz Buzz je igra kojom se djeca uče o podjeli. Dakle, bez puno gnjavaže, raščistimo stvari oko toga. Izjava o problemu Napišimo program u kojem za višekratnike 3 ispisujete "Fizz", a za višekratnike 5 "Buzz" ...

Čitaj više

Pitanje 188. Leetcode za Fizz Buzz U problemu Fizz Buzz dali smo broj n, ispišite prikaz niza brojeva od 1 do n uz zadane uvjete: Ispišite "Fizz" za višekratnike od 3. Ispišite "Buzz" za višekratnike od 5. Ispišite "FizzBuzz" za višekratnike i 3 i 5. Inače, broj ispišite u ...

Čitaj više

Pitanje 189. Niz za dekodiranje Pretpostavimo da ste dobili kodirani niz. Niz je kodiran u nekakvom uzorku, vaš zadatak je dekodirati niz. Recimo, <br. Puta se pojavljuje niz> [string] Primjer Ulaz 3 [b] 2 [bc] Izlaz bbbcaca Objašnjenje Ovdje se "b" pojavljuje 3 puta, a "ca" javlja 2 puta. ...

Čitaj više

Pitanje 190. Pretvorba Postfix u Infix U problemu pretvorbe postfix u infix dali smo izraz u postfix notaciji. Napišite program za pretvaranje zadane notacije u infiksnu notaciju. Infix notacija U ovoj notaciji operateri su napisani između operanda. Slično je tome kako općenito pišemo izraz. Na primjer: A + ...

Čitaj više

Pitanje 191. Sljedeća permutacija U sljedećem zadatku permutacije koji smo dali riječ pronađite njegovu leksikografski veću_permutaciju. Primjer ulaza: str = "tutorialcup" izlaz: tutorialpcu input: str = "nmhdgfecba" output: nmheabcdfg input: str = "algoritmi" output: algoritmi input: str = "spoonfeed" output: Next Permutation ...

Čitaj više

Pitanje 192. Najduži uobičajeni prefiks pomoću sortiranja U najdužem uobičajenom prefiksu koristeći problem sortiranja dali smo niz nizova, pronađite najduži zajednički prefiks. tj. pronađite dio s prefiksom koji je zajednički svim žicama. Primjer Ulaz1: {“tutorialcup”, “tutorial”, “tuss”, “tumble”} Izlaz: "tu" Ulaz2: {"prtljaga", "banana", "batsmen"} Izlaz: "ba" Ulaz3: {"abcd "} Izlaz:" abcd "...

Čitaj više

Pitanje 193. Usporedba povratnog niza U problemu usporedbe niza backspace dali smo dva niza S i T, provjerite jesu li jednaki ili ne. Imajte na umu da nizovi sadrže '#' što znači znak povratnog prostora. Primjeri Ulaz S = "ab # c" T = "ad # c" Izlaz true (jer se i S i T pretvaraju u "ac") Ulaz ...

Čitaj više

Pitanje 194. Podudaranje regularnih izraza U problemu podudaranja regularnih izraza dali smo dva niza jedan (pretpostavimo da je x) sastoji se samo od malih abeceda, a drugi (pretpostavimo da je y) sastoji se od malih slova s ​​dva posebna znaka, tj., „.“ i "*". Zadatak je pronaći je li drugi niz ...

Čitaj više

Pitanje 195. Preorganizirajte niz U problemu reorganizacije niza dali smo niz koji sadrži samo neke znakove "az". Naš je zadatak preurediti te znakove tako da niti jedan isti znak ne bude susjedan jedan drugome. Primjer Ulaz jabuka Izlaz pelpa Knjiga unosa Izlaz obko Ulaz aa Izlaz nije moguć Ulaz aaab Izlaz nije ...

Čitaj više

Pitanje 196. Stiskanje niza U problemu kompresije niza dali smo niz tipa []. Komprimirajte ga kao znak i broj određenog znaka (ako je broj znakova 1, tada je jedini znak pohranjen u komprimirani niz). Duljina komprimiranog niza trebala bi ...

Čitaj više

Pitanje 197. Važeće zagrade LeetCode rješenje U problemu valjanih zagrada LeetCode dali smo niz koji sadrži samo znakove '(', ')', '{', '}', '[' i ']', kako bi se odredilo je li ulazni niz valjan. Ovdje ćemo vam pružiti važeće zagrade LeetCode rješenje. Ulazni niz je važeći ako: Otvorene zagrade moraju biti zatvorene ...

Čitaj više

Pitanje 198. Najduži uobičajeni prefiks koristeći Trie U najdužem uobičajenom prefiksu pomoću problema Trie dali smo niz nizova, pronađite najduži zajednički prefiks. tj. pronađite dio s prefiksom koji je zajednički svim žicama. Primjer Ulaz1: {“tutorialcup”, “tutorial”, “tuss”, “tumble”} Izlaz: "tu" Ulaz2: {"prtljaga", "banana", "batsmen"} Izlaz: "ba" Ulaz3: {"abcd "} Izlaz:" abcd "...

Čitaj više

Pitanje 199. Broji i reci Broji i reci u kojem smo dali broj N i moramo pronaći N-ti pojam brojanja i izgovoriti slijed. Prvo moramo razumjeti što je brojanje i reći slijed. Prvo pogledajte neke izraze niza: 1. pojam je "1". 2. mandat je ...

Čitaj više

Pitanje 200. Pronađite jedinstveni znak u nizu U Pronađi jedinstveni znak u problemu niza dali smo niz koji sadrži samo male abecede (az). U njemu moramo pronaći prvi znak koji se ne ponavlja i ispisati indeks. ako takav znak ne postoji ispiši -1. Ulazni format Samo jedan redak koji sadrži niz. Ispis izlaznog formata ...

Čitaj više

Pitanje 201. Cijeli broj Romanu Cijeli broj na rimsko obraćenje. Dali smo broj N i moramo ispisati rimski broj N. Rimski brojevi predstavljeni su upotrebom vrijednosti {I, V, X, L, C, D, M}. Pogledajmo nekoliko primjera za dobro razumijevanje. Ulazni format Samo jedan redak koji sadrži ...

Čitaj više

Pitanje 202. Izvršite string smjene Leetcode Pomak je postupak u kojem se abeceda uvećava za 1 u ASCII vrijednosti. Za posljednju abecedu z počinje ponovno, tj. Pomak z bit će a. U izvedbi problema s pomicanjem niza s leetcode-om dobili smo niz s (samo mala slova) i niz [...

Čitaj više

Pitanje 203. Provjerite jesu li žice na K udaljenost ili ne Izjava o problemu S obzirom na dva niza i cijeli broj k, napišite program koji će provjeriti jesu li zadani nizovi k udaljenost ili nisu. To jest, ako se bilo koji znak pogrešno podudara ili bilo koji znak treba ukloniti, tada je poznat kao k udaljenost. Ulazni format Prva ...

Čitaj više

Pitanje 204. Provjeri duljina niza jednaka je broju dodanom na kraju Izjava o problemu U problemu "Provjeri duljinu niza jednaka je broju dodanom na kraju" dali smo niz koji je napokon dodan brojem. Napišite program koji provjerava je li duljina niza bez broja jednaka ...

Čitaj više

Pitanje 205. Provjerite jesu li svi redovi matrice međusobne kružne rotacije Izjava o problemu U problemu "Provjeri jesu li svi redovi matrice kružni okreti jedni drugima" dali smo matricu znakova, napišite program kako biste pronašli jesu li svi redovi kružni okreti ili ne. Ako se svi redovi međusobno kružno okreću, ispišite ...

Čitaj više

Pitanje 206. Poredaj niz prema drugom nizu Izjava problema S obzirom na dva ulazna niza, uzorak i niz. Moramo sortirati niz prema redoslijedu definiranom uzorkom. Niz uzorka nema duplikata i sadrži sve znakove niza. Ulazni format Prvi redak sadrži niz s koji nam treba ...

Čitaj više

Pitanje 207. Provjerite slijedi li niz uzorak redoslijed znakova ili ne Izjava o problemu U problemu "Provjeri slijedi li niz prema uzorku uzorak ili ne" moramo provjeriti slijede li znakovi u danom ulaznom nizu isti redoslijed kao što je određeno znakovima u zadanom uzorku unosa, a zatim ispisati "Da" ispisati "Ne". Ulazni format ...

Čitaj više

Pitanje 208. Obrnuti niz bez privremene varijable Izjava problema U problemu "Obrnuti niz bez privremene varijable" dali smo niz "s". Napišite program za preokretanje ovog niza bez upotrebe dodatne varijable ili razmaka. Ulazni format Prvi redak koji sadrži zadani niz “s”. Izlazni format Ispišite niz koji je obrnut od ...

Čitaj više

Pitanje 209. Minimalni broj znakova koji se dodaju sprijeda za stvaranje nitnog palindroma Izjava o problemu U problemu "Minimalni broj znakova koji se dodaju ispred kako bi se stvorio palindrom niza" dali smo niz "s". Napišite program za pronalaženje minimalnih znakova koji se dodaju sprijeda kako bi se stvorio palindrom niza. Ulazni format Prvi i jedini redak koji sadrži ...

Čitaj više

Pitanje 210. Kth Neponavljajući lik Izjava o problemu U "Kth neponovljivom liku" dali smo niz "s". Napišite program za otkrivanje k-tog znaka koji se ne ponavlja. Ako u nizu ima manje od k znakova koji se ne ponavljaju, ispišite "-1". Ulazni format Prvi i jedini redak koji sadrži niz “s”. ...

Čitaj više

Pitanje 211. Generiraj sve binarne nizove iz zadanog uzorka Izjava o problemu U problemu "Generiraj sve binarne nizove iz zadanog uzorka" dali smo ulazni niz "s" koji se sastoji od 0, 1 i? (zamjenski znak). Moramo generirati sve moguće binarne nizove zamjenom? s '0' i '1'. Ulazni format Prvi i jedini redak koji sadrži ...

Čitaj više

Pitanje 212. Najduži uobičajeni prefiks Riječ po riječi Izjava o problemu U problemu "Najduži uobičajeni prefiks koji koristi riječ po riječi" dali smo N nizova. Napišite program za pronalaženje najdužeg zajedničkog prefiksa zadanih nizova. Ulazni format Prvi redak sadrži cjelobrojnu vrijednost N koja označava broj nizova. Sljedećih N redaka ...

Čitaj više

Pitanje 213. Najduži uobičajeni prefiks pomoću znakova po podudaranju znakova Izjava o problemu U problemu "Najduži uobičajeni prefiks koji koristi znakove po znakovima" dali smo cjelobrojnu vrijednost N i N nizova. Napišite program za pronalaženje najdužeg zajedničkog prefiksa zadanih nizova. Ulazni format Prvi redak sadrži cjelobrojnu vrijednost N koja označava broj ...

Čitaj više

Pitanje 214. Permutacije datog niza pomoću STL-a Izjava problema U problemu "Permutacije datog niza pomoću STL-a" dali smo niz "s". Ispišite sve permutacije ulaznog niza pomoću STL funkcija. Ulazni format Prvi i jedini redak koji sadrži niz “s”. Izlazni format Ispis svih permutacija dane ...

Čitaj više

Pitanje 215. Najduži uobičajeni prefiks pomoću binarnog pretraživanja II Izjava problema U problemu "Najduži uobičajeni prefiks koji koristi binarno pretraživanje II" dali smo cjelobrojnu vrijednost N i N nizova. Napišite program koji će ispisati najduži uobičajeni prefiks zadanih nizova. Ako nema zajedničkog prefiksa, ispišite “-1”. Ulazni format Prvi redak koji sadrži ...

Čitaj više

Pitanje 216. Duljina najdužeg valjanog podniza Izjava o problemu U "Duljina najdužeg valjanog podniza" dali smo niz koji sadrži samo otvaranje i zatvaranje zagrada. Napišite program koji će pronaći najdulji valjani podniz. Ulazni format Prvi i jedini redak koji sadrži niz s. Izlazni format Prvi i ...

Čitaj više

Pitanje 217. Rasporedite dane brojeve da tvore najveći broj II Izjava o problemu U problemu "Složi dane brojeve da tvore najveći broj II" dali smo niz pozitivnih cijelih brojeva. Posložite ih na takav način da će aranžman činiti najveću vrijednost. Ulazni format Prvi i jedini redak koji sadrži cijeli broj n. Drugi red koji sadrži ...

Čitaj više

Pitanje 218. Provjerite je li povezani popis žica od palindroma Izjava o problemu U problemu "Provjerite da li povezani popis žica čine palindrom" dali smo povezani popis koji obrađuje niz podataka. Napišite program za provjeru čine li podaci palindrom ili ne. Primjer ba-> c-> d-> ca-> b 1 Objašnjenje: U gornjem primjeru možemo vidjeti da ...

Čitaj više

Pitanja o Microsoftovom stablu

Pitanje 219. Promjer rješenja N-Ary stabla LeetCode Iskaz problema: Promjer N-Ary stabla LeetCode Rješenje – S obzirom na korijen N-arnog stabla, trebate izračunati duljinu promjera stabla. Promjer N-arnog stabla je duljina najdulje staze između bilo koja dva čvora u stablu. Ovaj put može, ali ne mora...

Čitaj više

Pitanje 220. Najniži zajednički predak rješenja Leetcode binarnog stabla Izjava problema Najniži zajednički predak binarnog stabla LeetCode rješenje – “Najniži zajednički predak binarnog stabla” navodi da se daje korijen binarnog stabla i dva čvora stabla. Moramo pronaći najnižeg zajedničkog pretka ova dva čvora. Najniži uobičajeni ...

Čitaj više

Pitanje 221. Popunjavanje sljedećih desnih pokazivača u rješenju svakog čvora Leetcode Izjava problema Popunjavanje sljedećih desnih pokazivača u svakom čvoru Rješenje LeetCode – “Popunjavanje sljedećih desnih pokazivača u svakom čvoru” navodi da je s obzirom na korijen savršenog binarnog stabla potrebno popuniti svaki sljedeći pokazivač čvora na njegov sljedeći desni čvor. Ako nema sljedećeg...

Čitaj više

Pitanje 222. Izbrišite čvorove i vratite Forest Leetcode rješenje Izjava o problemu Brisanje čvorova i vraćanje šume LeetCode rješenje – “Izbriši čvorove i vrati šumu” navodi da je dat korijen binarnog stabla gdje svaki čvor ima različitu vrijednost. Također nam je dat niz, to_delete, gdje trebamo izbrisati sve čvorove s vrijednostima sadržanim u ...

Čitaj više

Pitanje 223. Oporavak binarnog stabla pretraživanja Leetcode rješenje Izjava problema Oporavak binarnog stabla pretraživanja LeetCode Rješenje – “Oporavak binarnog stabla pretraživanja” navodi da je s obzirom na korijen binarnog stabla pretraživanja, gdje se pogreškom zamjenjuju vrijednosti točno dva čvora. Moramo oporaviti stablo bez promjene njegove strukture. Primjer: Ulaz: korijen = [1,3,null,null,2] Izlaz: [3,1,null,null,2] ...

Čitaj više

Pitanje 224. Rješenje za simetrično stablo Leetcode Izjava o problemu Rješenje LeetCode simetričnog stabla – “Simetrično stablo” navodi da s obzirom na korijen binarnog stabla i moramo provjeriti je li dano binarno stablo zrcalo samo po sebi (simetrično oko svog središta) ili nije? Ako je odgovor Da, moramo vratiti true u suprotnom, false. Primjer: ...

Čitaj više

Pitanje 225. Korijen do staze lista s ciljanim zbrojem rješenja s kôdom Dati su binarno stablo i cijeli broj K. Cilj nam je vratiti postoji li put od korijena do lista u stablu takav da je zbroj jednak ciljanom K. Zbroj puta zbroj je svih čvorova koji leže na njemu. 2 / \ ...

Čitaj više

Pitanje 226. Upiti za broj različitih elemenata u podnizu Dali smo niz cijelih brojeva i niz upita i moramo saznati broj svih različitih elemenata koje imamo unutar zadanog raspona, upit se sastoji od dva broja lijevo i desno, ovo je zadani raspon, s ovim s obzirom na raspon ...

Čitaj više

Pitanje 227. Morrisov prelazak Morrisovo prelaženje je metoda za prelazak čvorova u binarnom stablu bez upotrebe stoga i rekurzije. Tako se složenost prostora smanjuje na linearnu. Primjer zaobilaznog prijelaza 9 7 1 6 4 5 3 1 / \ 2 ...

Čitaj više

Pitanje 228. Konstruirajte binarno stablo iz zadanog prikaza nadređenog niza Problem "Konstruiraj binarno stablo iz zadanog prikaza nadređenog niza" navodi da ste dobili niz. Ovaj ulazni niz predstavlja binarno stablo. Sada morate konstruirati binarno stablo na osnovi ovog ulaznog niza. Niz pohranjuje indeks nadređenog čvora kod svakog indeksa. ...

Čitaj više

Pitanje 229. S obzirom na binarno stablo, kako ukloniti sve polovične čvorove? Problem "S obzirom na binarno stablo, kako ukloniti sve polovične čvorove?" navodi da ste dobili binarno stablo. Sada morate ukloniti polovične čvorove. Polovični čvor definiran je kao čvor u stablu koji ima samo jedno dijete. Ili je ...

Čitaj više

Pitanje 230. Iterativno prevrtanje predbilježbi Problem "Iterativno preusmjeravanje predbilježbi" navodi da ste dobili binarno stablo i sada trebate pronaći preusmjeravanje predbilježbe stabla. Od nas se traži da prijelaz predbilježbe pronađemo pomoću iterativne metode, a ne rekurzivnog pristupa. Primjer 5 7 9 6 1 4 3 ...

Čitaj više

Pitanje 231. Napišite kod da biste utvrdili jesu li dva stabla identična Problem "Napišite kod da biste utvrdili jesu li dva stabla identična" navodi da ste dobili dva binarna stabla. otkriti jesu li identični ili ne? Ovdje identično stablo znači da oba binarna stabla imaju istu vrijednost čvora s istim rasporedom čvorova. Primjer Oba stabla ...

Čitaj više

Pitanje 232. Prijelaz granice binarnog stabla Izjava o problemu Problem "Prelazak granice binarnog stabla" navodi da ste dobili binarno stablo. Sada morate ispisati granični prikaz binarnog stabla. Ovdje prelazak granice znači da su svi čvorovi prikazani kao granica stabla. Čvorovi se vide iz ...

Čitaj više

Pitanje 233. Klonirajte binarno stablo slučajnim pokazivačima Izjava o problemu Dobit ćete kompletno binarno stablo s nekim slučajnim pokazivačima. Slučajni pokazivači upućuju se na čvorove na koje svaki čvor ukazuje osim na svoje lijevo i desno podređeno dijete. Dakle, ovo također mijenja standardnu ​​strukturu čvora u jednostavnom binarnom stablu. Sada čvor ...

Čitaj više

Pitanje 234. Prelazak redoslijeda po razini pomoću dva reda čekanja Izjava o problemu Problem "Zaobilaženje redoslijeda razina pomoću dva reda čekanja" navodi da ste dobili binarno stablo, ispisujte njegovo obilaženje redoslijeda razine redak po redak. Primjeri Ulaz 5 11 42 7 9 8 12 23 52 3 Ulaz 1 2 3 4 5 6 Algoritam za prelazak redoslijeda nivoa ...

Čitaj više

Pitanje 235. Pretvorite BST u Min-Heap bez upotrebe niza Izjava o problemu „Pretvori BST u min-hrpu bez upotrebe niza“ navodi da ste dobili BST (binarno stablo pretraživanja) i da ga morate pretvoriti u min-hrpu. Min-hrpa treba sadržavati sve elemente u binarnom stablu pretraživanja. Algoritam bi trebao raditi u linearnoj vremenskoj složenosti. ...

Čitaj više

Pitanje 236. Spojite dva BST-a s ograničenim dodatnim prostorom Izjava o problemu Problem "Spoji dva BST-a s ograničenim dodatnim prostorom" navodi da su vam dana dva binarna stabla pretraživanja (BST) i da trebate ispisati elemente s oba stabla poredanim redoslijedom. To je u takvom redoslijedu da se čini da su elementi iz jednog BST-a. ...

Čitaj više

Pitanje 237. Pretvorba binarnog stabla u binarno stablo pretraživanja pomoću STL skupa Izjava o problemu Dobili smo binarno stablo i moramo ga pretvoriti u binarno stablo pretraživanja. Problem "Pretvorba binarnog stabla u binarno stablo pretraživanja pomoću STL skupa" traži pretvorbu pomoću STL skupa. Već smo razgovarali o pretvaranju binarnog stabla u BST, ali ...

Čitaj više

Pitanje 238. K'th najveći element u BST-u koristeći konstantan dodatni prostor Izjava o problemu „K-ti najveći element u BST-u pomoću konstantnog dodatnog prostora“ navodi da vam se daje binarno stablo pretraživanja i u njemu morate pronaći k-ti najveći element. Dakle, ako složimo elemente binarnog stabla pretraživanja silaznim redoslijedom, onda se trebamo vratiti ...

Čitaj više

Pitanje 239. Okomita suma u danom binarnom stablu Izjava o problemu "Vertikalni zbroj u danom binarnom stablu" navodi da ste dobili binarno stablo i trebamo pronaći zbroj svake okomite razine. Pod okomitom razinom mislimo ako crtamo okomite crte na udaljenosti od 1 jedinice lijevo i desno ...

Čitaj više

Pitanje 240. Program za provjeru je li binarno stablo BST ili nije Izjava o problemu „Program za provjeru je li binarno stablo BST ili nije“ navodi da ste dobili binarno stablo i morate provjeriti zadovoljava li binarno stablo svojstva binarnog stabla pretraživanja. Dakle, binarno stablo ima sljedeća svojstva: Lijevo podstablo ...

Čitaj više

Pitanje 241. Spoji dva uravnotežena binarna stabla pretraživanja Izjava o problemu s obzirom na dva uravnotežena binarna stabla pretraživanja, ima n elemenata u prvom BST i m elemenata u drugom BST. Napišite algoritam za spajanje dvaju uravnoteženih stabala binarnog pretraživanja u treće uravnoteženo stablo binarnog pretraživanja s (n + m) elementima. Primjer predbilježbe za ulazni izlaz ...

Čitaj više

Pitanje 242. Binarno pretraživanje i pretraživanje stabla pretraživanja Izjava o problemu Napišite algoritam za izvođenje pretraživanja i umetanja u binarno stablo pretraživanja. Dakle, ono što ćemo učiniti je umetnuti neke elemente iz unosa u binarno stablo pretraživanja. Kad god se zatraži pretraga određenog elementa, tražit ćemo ga među elementima u BST-u (kratko ...

Čitaj više

Pitanje 243. Provjerite zadani niz veličine n može predstavljati BST od n razina ili ne Izjava problema S obzirom na niz s n elemenata, provjerite dani niz veličine n može predstavljati BST od n razina ili ne. To je provjeriti može li binarno stablo pretraživanja konstruirano pomoću ovih n elemenata predstavljati BST od n razina. Primjeri arr [] = {10, 8, 6, 9, ...

Čitaj više

Pitanje 244. Pretvorba binarnog stabla u binarno stablo pretraživanja U problemu pretvorbe binarnog stabla u binarno stablo pretraživanja dali smo pretvorbu binarnog stabla u binarno stablo pretraživanja bez promjene strukture stabla. Primjer ulaznog predbilježbe za izlaz: 13 8 6 47 25 51 Algoritam Ne moramo mijenjati strukturu ...

Čitaj više

Pitanje 245. Sortirani niz prema uravnoteženom BST-u U razvrstanom nizu do uravnoteženog BST problema dali smo niz poredanim redoslijedom, iz sortiranog niza konstruiramo uravnoteženo binarno stablo pretraživanja. Primjeri Ulazni arr [] = {1, 2, 3, 4, 5} Predbilježba za izlaz: 3 2 1 5 4 Ulazni arr [] = {7, 11, 13, 20, 22, ...

Čitaj više

Pitanje 246. Konstruirajte BST iz zadanog prelaska redoslijeda razina S obzirom na prelazak redoslijeda nivoa binarnog stabla pretraživanja, napišite algoritam za konstrukciju binarnog stabla pretraživanja ili BST iz ITS-a zadanog redoslijeda nivoa. Primjer Ulazni nivoOrder [] = {18, 12, 20, 8, 15, 25, 5, 9, 22, 31} Redoslijed izlaza: 5 8 9 12 15 18 ...

Čitaj više

Pitanje 247. BST do stabla sa zbrojem svih manjih ključeva U ovom smo problemu dali binarno stablo pretraživanja, napišite algoritam za najbolje pretvaranje u stablo sa zbrojem svih manjih ključeva. Primjer predbilježbe za ulazni izlaz: 19 7 1 54 34 88 Naivni pristup Pređite sve čvorove jedan po jedan u bilo kojem obliku prelaska i ...

Čitaj više

Pitanje 248. Pronađite čvor s minimalnom vrijednošću u binarnom stablu pretraživanja S obzirom na binarno stablo pretraživanja, napišite algoritam za pronalazak čvora s minimalnom vrijednošću u danom binarnom stablu pretraživanja. Primjer ulaznih rezultata 5 Naivni pristup Jednostavan pristup je izvršavanje zaokreta stabla i pronalazak čvora s minimalnom vrijednošću među svim čvorovima. Ovo ...

Čitaj više

Pitanje 249. Konstruirajte binarno stablo iz zadanih prijelaza Inorder i Preorder U ovom problemu imamo redoslijed i predbilježbu binarnog stabla. Moramo konstruirati binarno stablo iz zadanih prijelaza Inorder i Preorder. Primjer unosa: Uređaj = [D, B, E, A, F, C] Predbilježba = [A, B, D, E, C, F] Izlaz: Izvršite narudžbu prijelaza stabla formiranog od ...

Čitaj više

Pitanje 250. Obrni put u BST-u pomoću reda čekanja Da bismo preokrenuli put u BST-u koristeći problem s redovima, dali smo binarno stablo pretraživanja i čvor, napišite algoritam za preokretanje putanje od korijena do zadanog čvora. Pretpostavimo da čvor postoji u BST-u. Primjer ulaznog ciljnog čvora = 12 izlaznog redoslijeda prije ...

Čitaj više

Pitanje 251. Redoslijed Prelazak u spiralnom obliku U ovom smo problemu dali binarno stablo, ispiši njegovo zaokretanje redoslijeda nivoa u spiralnom obliku. Primjeri Ulazni izlaz 10 30 20 40 50 80 70 60 Naivni pristup za prelazak redoslijeda nivoa u spiralnom obliku Ideja je napraviti uobičajeno zaokretanje reda razine pomoću ...

Čitaj više

Pitanje 252. Uravnoteženo binarno stablo U problemu uravnoteženog binarnog stabla dali smo korijen binarnog stabla. Moramo utvrditi radi li se o visinskoj ravnoteži ili ne. Primjeri Ulazni izlaz true Ulazni izlaz: false Uravnoteženo binarno stablo Svaki čvor u uravnoteženom binarnom stablu ima razliku od 1 ili manje ...

Čitaj više

Pitanje 253. Najniži zajednički predak S obzirom na korijen binarnog stabla i dva čvora n1 i n2, pronađite LCA (najniži zajednički predak) čvorova. Primjer Što je najniži zajednički predak (LCA)? Preci čvora n su čvorovi prisutni na putu između korijena i čvora. Razmotrite binarno stablo prikazano u ...

Čitaj više

Pitanje 254. Stablo segmenata Ako izvršimo zbrajanje na zadanom rasponu niza čije se vrijednosti elemenata ažuriraju u bilo kojem trenutku. Tada se s tom vrstom problema bavimo pomoću strukture stabla segmenata. S obzirom na niz a [] s n elemenata i morate odgovoriti na više upita, svaki od upita je jedan ...

Čitaj više

Pitanje 255. Binarno stablo pretraživanja Binarno stablo pretraživanja je binarno stablo s nekim pravilima koje nam omogućuje održavanje podataka na sortirani način. Budući da je to binarno stablo, čvor može imati najviše 2 djece. Struktura pravila čvora binarnog stabla pretraživanja za binarno stablo za ...

Čitaj više

Pitanje 256. Maksimalno binarno stablo U ovom smo problemu dali niz a [] veličine n. Iz polja stvorite maksimalno binarno stablo i vratite mu korijenski čvor. Izrađen je od polja slijedeći korake: Korijenski čvor stabla trebao bi biti maksimalna vrijednost u danom ...

Čitaj više

Pitanje 257. Preokret reda binarnog stabla cik-cak S obzirom na binarno stablo, ispišite cik-cak redoslijed redoslijeda njegovih vrijednosti čvorova. (tj. slijeva udesno, zatim udesno ulijevo za sljedeću razinu i izmjenjujte se). Primjer razmotrite binarno stablo koje je dano ispod Ispod je cik-cak zaokret redoslijeda gore navedenih binarnih vrsta stabla ...

Čitaj više

Pitanje 258. Oporavak binarnog stabla pretraživanja Razmotrimo binarno stablo pretraživanja, dva čvora stabla su zamijenjena, dizajnirajte algoritam za oporavak binarnog stabla pretraživanja. Primjer Razmotrite binarno stablo pretraživanja dano dolje čija su dva čvora zamijenjena kao ulaz. Otkrivaju se (ističu se) netočni čvorovi na BST-u, a zatim se zamjenjuju kako bi se dobilo ...

Čitaj više

Pitanje 259. Popunjavanje sljedećih desnih pokazivača u svakom čvoru S obzirom na binarno stablo, spojite čvorove koji su na istoj razini slijeva udesno. Struktura čvora stabla: Čvor stabla sadrži 4 komponente koje su podaci (cjelobrojna vrijednost), pokazivači (sljedeći, lijevi i desni) vrste čvora stabla. sljedeći pokazivač čvora usmjerava prema ...

Čitaj više

Pitanje 260. Razina svakog čvora u stablu iz izvornog čvora Dano stablo (aciklički potpuno povezan graf gdje su sastavni čvorovi povezani dvosmjernim bridovima) i izvorni čvor. pronaći razinu svakog čvora u izvornom čvoru oblika stabla. Daje se da je razina čvora v s obzirom na izvor udaljenost između ...

Čitaj više

Pitanje 261. Najduži uobičajeni prefiks koristeći Trie U najdužem uobičajenom prefiksu pomoću problema Trie dali smo niz nizova, pronađite najduži zajednički prefiks. tj. pronađite dio s prefiksom koji je zajednički svim žicama. Primjer Ulaz1: {“tutorialcup”, “tutorial”, “tuss”, “tumble”} Izlaz: "tu" Ulaz2: {"prtljaga", "banana", "batsmen"} Izlaz: "ba" Ulaz3: {"abcd "} Izlaz:" abcd "...

Čitaj više

Pitanje 262. Provjerite binarno stablo pretraživanja Problem U provjeri valjanosti problema binarnog stabla pretraživanja koji smo dali korijenu stabla, moramo provjeriti je li to binarno stablo pretraživanja ili nije. Primjer: Izlaz: istina Objašnjenje: Dano stablo je binarno stablo pretraživanja jer su svi elementi koji su ostavljeni svakom podstablu ...

Čitaj više

Pitanje 263. Zbroj puta Što je problem sa sumom puta? U problemu Zbroj puta dali smo binarno stablo i cijeli broj SUM. Moramo utvrditi ima li bilo koji put od korijena do lista zbroj jednak zbiru. Zbroj puta definiran je kao zbroj svih čvorova ...

Čitaj više

Pitanje 264. Prelazak redoslijeda nivoa binarnog stabla Prelazak redoslijeda nivoa danog binarnog stabla jednak je BFS-u binarnog stabla. Znamo li već što je zapravo BFS? ako ne, onda se ne trebate osjećati loše, samo pročitajte cijeli članak i posjetite naše prethodne članke radi boljeg razumijevanja. BFS je ...

Čitaj više

Pitanje 265. Brisanje u binarnom stablu Znamo li već što je zapravo Binarno stablo? Sada u ovom postu usredotočujemo se na to kako izbrisati čvor čija je vrijednost dana. Sigurni smo da je vrijednost čvora koji želimo izbrisati uvijek prisutna prije brisanja u BT-u. U binarnom ...

Čitaj više

Microsoft Graph pitanja

Pitanje 266. Pronađite najmanji binarni znamen višekratnik zadanog broja Izjava o problemu Problem "Pronađi najmanji binarni višekratnik danog broja" navodi da ste dobili decimalni broj N. Dakle, pronađite najmanji višekratnik N koji sadrži samo binarne znamenke '0' i '1'. Primjer 37 111 Detaljno objašnjenje nalazi se u nastavku u ...

Čitaj više

Pitanje 267. Transponiraj grafikon Izjava o problemu Problem “Transponiraj graf” navodi da ste dobili graf i da morate pronaći transponiranje datog grafa. Transponiranje: Transponiranje usmjerenog grafa stvara drugi graf s istim konfiguracijama ruba i čvora, ali smjer svih bridova je obrnut. Primjer ...

Čitaj više

Pitanje 268. BFS za isključeni graf Izjava o problemu Problem "BFS za nepovezan graf" navodi da ste dobili odsječeni usmjereni graf, ispišite BFS obilazak grafa. Primjer BFS prijelaz gornjeg grafa daje: 0 1 2 5 3 4 6 Prijelaz širine pristupa prvo pretraživanje (BFS) za nepovezan usmjereni graf ...

Čitaj više

Pitanje 269. Ocijenite odjel U evaluaciji problema dijeljenja dali smo neke jednadžbe u obliku A / B = k, gdje su A i B nizovi, a k stvarni broj. Odgovorite na neke upite, ako odgovor ne postoji, vratite -1. Primjer unosa: jednadžbe: a / b = 2.0 i b / c = 3.0 upiti: a / c ...

Čitaj više

Pitanje 270. Kloniranje grafikona Što je kloniranje grafikona? Danas imamo sa sobom referencu na neusmjereni graf. Što moramo učiniti? Vraćanje dubinske kopije priloženog grafa. Pogledajmo strukturu: Čvor klase: Sastoji se od vrijednosti podataka i susjeda povezanih sa svakim ...

Čitaj više

Pitanje 271. Topološko sortiranje S obzirom na usmjereni aciklički graf, topološki sortirajte čvorove grafikona. Primjer topološkog sortiranja Topološko sortiranje gornjeg grafa je -> {1,2,3,0,5,4} Teorija Topološko sortiranje vrši se za usmjereni aciklički graf (DAG). DAG nema ciklusa. tj. ne postoji takav put koji započinje s bilo kojeg čvora ...

Čitaj više

Microsoft Stack pitanja

Pitanje 272. Dodaj dva broja II Leetcode rješenje Izjava problema Rješenje LeetCode Add Two Numbers II – “Add Two Numbers II” navodi da dvije neprazne povezane liste predstavljaju dva nenegativna cijela broja gdje je najznačajnija znamenka prva i svaki čvor sadrži točno jednu znamenku. Moramo zbrojiti dva broja i vratiti zbroj kao...

Čitaj više

Pitanje 273. Dnevne temperature Leetcode Rješenje Izjava problema Dnevne temperature Leetcode Rješenje: navodi da niz cijelih brojeva temperatura predstavlja dnevne temperature, vratite odgovor niza tako da je answer[i] broj dana koje morate čekati nakon i-tog dana da dobijete topliju temperaturu. Ako ne postoji budući dan za koji je to moguće, umjesto toga zadržite answer[i] == 0. ...

Čitaj više

Pitanje 274. Minimalno uklanjanje za izradu valjanih zagrada LeetCode rješenje Izjava o problemu Minimalno uklanjanje za izradu valjanih zagrada LeetCode Rješenje – Dobivate niz s od '(', ')' i mala slova engleskog jezika. Vaš zadatak je ukloniti minimalni broj zagrada ( '(' ili ')', na bilo kojoj poziciji) tako da rezultirajući niz zagrada bude ...

Čitaj više

Pitanje 275. Rješenje za hvatanje kišnice Leetcode Izjava problema Rješenje LeetCode za zarobljavanje kišnice – “Zarobljavanje kišnice” navodi da je dat niz visina koji predstavlja kartu nadmorske visine gdje je širina svake trake 1. Moramo pronaći količinu vode zarobljene nakon kiše. Primjer: Ulaz: visina = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Izlaz: 6 Objašnjenje: Provjerite ...

Čitaj više

Pitanje 276. Važeće zagrade Leetcode Rješenje Iskaz problema Rješenje valjanih zagrada LeetCode – “Važeće zagrade” navodi da ste dobili niz koji sadrži samo znakove '(', ')', '{', '}', '[' i ']'. Moramo utvrditi je li ulazni niz valjan ili ne. Za niz se kaže da je važeći niz ako se otvorene zagrade moraju zatvoriti...

Čitaj više

Pitanje 277. Rješenje Leetcode za stog maksimalne frekvencije Izjava o problemu LeetCode rješenje za stog maksimalne frekvencije – “Maksimalni stog frekvencija” traži od vas da dizajnirate frekvencijski stog u kojem kad god izbacimo element iz stoga, on bi trebao vratiti najčešći element prisutan u stogu. Implementirajte klasu FreqStack: FreqStack() konstruira prazan stog frekvencija. void push(int val) gura ...

Čitaj više

Pitanje 278. Dizajnirajte stog s operacijom povećanja Leetcode rješenje Izjava problema Dizajn stog s operacijom povećanja Leetcode Rješenje – navodi da moramo dizajnirati stog koji učinkovito podržava donje operacije. Dodijelite maksimalni kapacitet hrpe. Učinkovito izvršite push operaciju ako je veličina hrpe striktno manja od maksimalnog kapaciteta ...

Čitaj više

Pitanje 279. Rješenje s minimalnim slogovima s kodovima Izjava o problemu Dizajnirajte stog koji podržava push, pop, top i dohvaćanje minimalnog elementa u stalnom vremenu. push (x) - gurnite element x na hrpu. pop () - uklanja element na vrhu stoga. top () - Nabavite gornji element. getMin () - Dohvaćanje minimalnog elementa u stogu. ...

Čitaj više

Pitanje 280. Dizajnirajte stog koji podržava getMin () za O (1) vrijeme i O (1) dodatni prostor Dizajnirajte stog koji podržava getMin () za O (1) vrijeme i O (1) dodatni prostor. Stoga posebna struktura podataka steka mora podržavati sve radnje steka poput - void push () int pop () bool isFull () bool isEmpty () u stalnom vremenu. Dodajte dodatnu operaciju getMin () za vraćanje minimalne vrijednosti ...

Čitaj više

Pitanje 281. Implementirajte stog pomoću jednog reda Izjava o problemu Problem „Implementirajte stog pomoću jednog reda čekanja“ traži da implementiramo strukturu podataka steka (LIFO) koristeći strukturu podataka reda (FIFO). Ovdje LIFO znači Prvi u prvom, dok FIFO znači Prvi u prvom. Primjer push (10) push (20) top () pop () push (30) pop () top () Top: 20 ...

Čitaj više

Pitanje 282. Redoslijed Prelazak u spiralnom obliku U ovom smo problemu dali binarno stablo, ispiši njegovo zaokretanje redoslijeda nivoa u spiralnom obliku. Primjeri Ulazni izlaz 10 30 20 40 50 80 70 60 Naivni pristup za prelazak redoslijeda nivoa u spiralnom obliku Ideja je napraviti uobičajeno zaokretanje reda razine pomoću ...

Čitaj više

Pitanje 283. Min stog U min problemu snopa moramo dizajnirati snop kako bismo učinkovito implementirali sljedeće funkcije, pritisnite (x) -> Gurnite element x u pop stog () -> Uklanja stavku na vrhu steka () -> Vratite element na vrhu steka getMin () -> Vrati minimalni prisutni element ...

Čitaj više

Pitanje 284. Red čekanja pomoću stogova U redu koji koristi problem steka, moramo implementirati sljedeće funkcije reda koristeći standardne funkcije strukture podataka steka, Enqueue: Dodavanje elementa na kraj reda Dequeue: Uklanjanje elementa s početka reda Primjer unosa : Enqueue (5) Enqueue (11) Enqueue (39) Dequeue () ...

Čitaj više

Pitanje 285. Sljedeći veći frekvencijski element U sljedećem većem problemu s frekvencijskim elementima dali smo niz veličine [n] koji sadrži brojeve. Za svaki broj u ispisu niza, odgovarajući broj u polju s frekvencijom većom od trenutne brojke. Primjer unosa a [] = {1, 1, ...

Čitaj više

Pitanje 286. Zarobljavanje kišnice LeetCode rješenje U problemu zarobljavanja kišnice LeetCode, dali smo N nenegativnih cijelih brojeva koji predstavljaju kartu nadmorske visine, a širina svake trake je 1. Moramo pronaći količinu vode koja može biti zarobljena u gornjoj strukturi. Primjer Shvatimo to na primjeru Za ...

Čitaj više

Pitanje 287. Niz za dekodiranje Pretpostavimo da ste dobili kodirani niz. Niz je kodiran u nekakvom uzorku, vaš zadatak je dekodirati niz. Recimo, <br. Puta se pojavljuje niz> [string] Primjer Ulaz 3 [b] 2 [bc] Izlaz bbbcaca Objašnjenje Ovdje se "b" pojavljuje 3 puta, a "ca" javlja 2 puta. ...

Čitaj više

Pitanje 288. Pretvorba Postfix u Infix U problemu pretvorbe postfix u infix dali smo izraz u postfix notaciji. Napišite program za pretvaranje zadane notacije u infiksnu notaciju. Infix notacija U ovoj notaciji operateri su napisani između operanda. Slično je tome kako općenito pišemo izraz. Na primjer: A + ...

Čitaj više

Pitanje 289. Preokret reda binarnog stabla cik-cak S obzirom na binarno stablo, ispišite cik-cak redoslijed redoslijeda njegovih vrijednosti čvorova. (tj. slijeva udesno, zatim udesno ulijevo za sljedeću razinu i izmjenjujte se). Primjer razmotrite binarno stablo koje je dano ispod Ispod je cik-cak zaokret redoslijeda gore navedenih binarnih vrsta stabla ...

Čitaj više

Pitanje 290. Usporedba povratnog niza U problemu usporedbe niza backspace dali smo dva niza S i T, provjerite jesu li jednaki ili ne. Imajte na umu da nizovi sadrže '#' što znači znak povratnog prostora. Primjeri Ulaz S = "ab # c" T = "ad # c" Izlaz true (jer se i S i T pretvaraju u "ac") Ulaz ...

Čitaj više

Pitanje 291. Implementirajte dva stoga u niz Izjava o problemu U problemu "Implementacija dvaju stogova u niz" moramo implementirati dva stoga u niz tako da, ako korisnik želi gurnuti element u bilo koji od dva stoga, ne bi trebalo doći do pogreške dok se niz ne napuni . Primjer Push 5 ...

Čitaj više

Pitanje 292. Problem slavnih Izjava o problemu U problemu slavnih postoji soba od N ljudi, pronađite slavnu osobu. Uvjeti za slavne osobe su - Ako je A slavna osoba, tada bi svi ostali u sobi trebali znati A. A ne bi trebali znati nikoga u sobi. Moramo pronaći osobu koja udovoljava tim uvjetima. ...

Čitaj više

Pitanje 293. Sljedeći veći element u nizu Izjava problema S obzirom na niz, pronaći ćemo sljedeći veći element svakog elementa u nizu. Ako za taj element ne postoji sljedeći veći element, ispisat ćemo -1, inače ćemo ispisati taj element. Napomena: Sljedeći veći element je element koji je veći i ...

Čitaj više

Microsoft Queue pitanja

Pitanje 294. Pomični prosjek iz streama podataka Leetcode rješenje Izjava problema Pomični prosjek iz toka podataka LeetCode rješenje – “Pokretni prosjek iz toka podataka” navodi da je zadan tok cijelih brojeva i veličina prozora k. Moramo izračunati pomični prosjek svih cijelih brojeva u kliznom prozoru. Ako je broj elemenata u ...

Čitaj više

Pitanje 295. Prelazak redoslijeda po razini pomoću dva reda čekanja Izjava o problemu Problem "Zaobilaženje redoslijeda razina pomoću dva reda čekanja" navodi da ste dobili binarno stablo, ispisujte njegovo obilaženje redoslijeda razine redak po redak. Primjeri Ulaz 5 11 42 7 9 8 12 23 52 3 Ulaz 1 2 3 4 5 6 Algoritam za prelazak redoslijeda nivoa ...

Čitaj više

Pitanje 296. Implementirajte stog pomoću jednog reda Izjava o problemu Problem „Implementirajte stog pomoću jednog reda čekanja“ traži da implementiramo strukturu podataka steka (LIFO) koristeći strukturu podataka reda (FIFO). Ovdje LIFO znači Prvi u prvom, dok FIFO znači Prvi u prvom. Primjer push (10) push (20) top () pop () push (30) pop () top () Top: 20 ...

Čitaj više

Pitanje 297. Pronađite prvu kružnu turu koja obilazi sve benzinske pumpe Izjava o problemu Problem "Pronađite prvu kružnu turu koja obilazi sve benzinske crpke" navodi da na kružnoj cesti postoji N benzinskih pumpi. S obzirom na benzin koji ima svaka benzinska pumpa i na količinu benzina potrebnu za pokrivanje udaljenosti između dvije benzinske pumpe. Pa ti ...

Čitaj više

Pitanje 298. Pristup zasnovan na redu za prvi znak koji se ne ponavlja u toku Izjava o problemu Problem "Pristup zasnovan na redu za prvi znak koji se ne ponavlja u streamu" navodi da ste dobili tok koji sadrži mala slova, pronađite prvi znak koji se ne ponavlja, kad god se novom znaku doda novi znak i ako postoji nije povratak znakova koji se ne ponavlja -1. Primjeri aabcddbe ...

Čitaj više

Pitanje 299. Implementacija Dequea pomoću kružnog niza Izjava o problemu „Implementacija Dequea pomoću kružnog niza“ traži da se implementiraju sljedeće funkcije Dequea (dvostruko završeni red čekanja) pomoću kružnog polja, insertFront (x): umetnite element x na prednju stranu Deque insertRear (x): umetnite element x na stražnjoj strani Deque deleteFront (): brisanje elementa iz ...

Čitaj više

Pitanje 300. Pronađite čvor s minimalnom vrijednošću u binarnom stablu pretraživanja S obzirom na binarno stablo pretraživanja, napišite algoritam za pronalazak čvora s minimalnom vrijednošću u danom binarnom stablu pretraživanja. Primjer ulaznih rezultata 5 Naivni pristup Jednostavan pristup je izvršavanje zaokreta stabla i pronalazak čvora s minimalnom vrijednošću među svim čvorovima. Ovo ...

Čitaj više

Pitanje 301. Obrni put u BST-u pomoću reda čekanja Da bismo preokrenuli put u BST-u koristeći problem s redovima, dali smo binarno stablo pretraživanja i čvor, napišite algoritam za preokretanje putanje od korijena do zadanog čvora. Pretpostavimo da čvor postoji u BST-u. Primjer ulaznog ciljnog čvora = 12 izlaznog redoslijeda prije ...

Čitaj više

Pitanje 302. Red čekanja pomoću stogova U redu koji koristi problem steka, moramo implementirati sljedeće funkcije reda koristeći standardne funkcije strukture podataka steka, Enqueue: Dodavanje elementa na kraj reda Dequeue: Uklanjanje elementa s početka reda Primjer unosa : Enqueue (5) Enqueue (11) Enqueue (39) Dequeue () ...

Čitaj više

Pitanje 303. Redoslijed prioriteta u C ++ FIFO se koristi za implementaciju reda. U redu čekanja umetanje se vrši na jednom kraju (straga), a brisanje se vrši na drugom kraju (sprijeda). U osnovi se prvo unosi element koji se prvo briše. Provodimo prioritetni red koristeći ugrađene funkcije c ++. Karakteristike prioritetnog reda Prioritetni red ...

Čitaj više

Pitanje 304. Redoslijed prioriteta Prioritetni red vrsta je strukture podataka koja je slična uobičajenom redu, ali ima prioritet povezan sa svakim svojim elementom. Veći prioritet ranije će se element posluživati. U nekim slučajevima postoje dva elementa s istim prioritetom, element stavljen u red ...

Čitaj više

Pitanje 305. Preokret reda binarnog stabla cik-cak S obzirom na binarno stablo, ispišite cik-cak redoslijed redoslijeda njegovih vrijednosti čvorova. (tj. slijeva udesno, zatim udesno ulijevo za sljedeću razinu i izmjenjujte se). Primjer razmotrite binarno stablo koje je dano ispod Ispod je cik-cak zaokret redoslijeda gore navedenih binarnih vrsta stabla ...

Čitaj više

Pitanje 306. Prelazak redoslijeda nivoa binarnog stabla Prelazak redoslijeda nivoa danog binarnog stabla jednak je BFS-u binarnog stabla. Znamo li već što je zapravo BFS? ako ne, onda se ne trebate osjećati loše, samo pročitajte cijeli članak i posjetite naše prethodne članke radi boljeg razumijevanja. BFS je ...

Čitaj više

Microsoft Matrix pitanja

Pitanje 307. Jedinstveni putevi II Leetcode rješenje Iskaz problema Jedinstvene staze II LeetCode rješenje – “Jedinstvene staze II” navodi da s obzirom na mxn mrežu gdje robot počinje od gornjeg lijevog kuta mreže. Moramo pronaći ukupan broj načina da dođemo do donjeg desnog kuta mreže. ...

Čitaj više

Pitanje 308. Pretražite 2D Matrix II Leetcode rješenje Izjava problema Traži 2D matricu II LeetCode rješenje – “Traži 2D matricu II” traži od vas da pronađete učinkovit algoritam koji traži ciljnu vrijednost u matrici mxn cjelobrojne matrice. Cijeli brojevi u svakom retku, kao i stupcu, sortirani su uzlaznim redoslijedom. Primjer: Ulaz: matrica = [[1,4,7,11,15], [2,5,8,12,19], [3,6,9,16,22], [10,13,14,17,24, 18,21,23,26,30],[5]], cilj = XNUMX Izlaz: istina ...

Čitaj više

Pitanje 309. Postavite nule matrice Leetcode Rješenje Izjava problema Postavi nule matrice LeetCode Rješenje – “Postavi nule matrice” navodi da ste dobili matricu cjelobrojne matrice mxn. Moramo modificirati ulaznu matricu tako da ako bilo koja ćelija sadrži element 0, tada postavite cijeli njezin redak i stupac na 0. Morate to učiniti u...

Čitaj više

Pitanje 310. Riječ za traženje riječi s leetcode-om Izjava problema S obzirom na mxn ploču i riječ, pronađite postoji li ta riječ u mreži. Riječ se može konstruirati iz slova susjednih susjednih stanica, gdje su "susjedne" stanice vodoravno ili okomito susjedne. Ista ćelija slova ne smije se koristiti više puta. Primjer ...

Čitaj više

Pitanje 311. Problem rudnika zlata Izjava o problemu "Problem rudnika zlata" navodi da ste dobili 2D mrežu s nekoliko negativnih kovanica smještenih u svaku ćeliju dane mreže. U početku rudar stoji na prvom stupcu, ali u retku nema ograničenja. Može započeti u bilo kojem redu. The ...

Čitaj više

Pitanje 312. Minimalno vrijeme potrebno za truljenje svih naranči Izjava o problemu Problem "Minimalno vrijeme potrebno za truljenje svih naranči" navodi da vam se daje 2D niz, svaka ćelija ima jednu od tri moguće vrijednosti 0, 1 ili 2. 0 znači praznu ćeliju. 1 znači svježu naranču. 2 znači trulu naranču. Ako je trulo ...

Čitaj više

Pitanje 313. Problem s mobilnom numeričkom tipkovnicom Izjava o problemu U problemu mobilne numeričke tipkovnice razmatramo numeričku tipkovnicu. Moramo pronaći sav broj mogućih numeričkih sekvenci zadane duljine tako da smijete pritisnuti samo gumbe koji su gore, dolje, lijevo i desno od trenutnog gumba. Nije ti dopušteno ...

Čitaj više

Pitanje 314. Najveća pravokutna pod matrica čiji je zbroj 0 Izjava o problemu Pronađite sub-matricu maksimalne veličine u 2D nizu čiji je zbroj nula. Podmatrica nije ništa drugo nego 2D niz unutar datog 2D niza. Dakle, imate matricu potpisanih cijelih brojeva, trebate izračunati zbroj podmatrica i pronaći matricu s ...

Čitaj više

Pitanje 315. Množenje lanca matrice U problemu množenja lanca matrica II dali smo dimenzije matrica, pronašli redoslijed njihova množenja takav da je minimaliziran broj operacija uključenih u množenje svih matrica. Uzmimo u obzir da imate 3 matrice A, B, C veličina axb, bx ...

Čitaj više

Pitanje 316. Postavi matrične nule U problemu postavljenih nula matrice dali smo matricu (n X m), ako je element 0, postavite cijeli redak i stupac 0. Primjeri Ulaz: {[1, 1, 1] [1, 0, 1] [1, 1, 1]} Izlaz: {[1, 0, 1] [0, 0, 0] [1, 0, 1] ...

Čitaj više

Pitanje 317. Jedinstvene staze Dat je mxn 2D mreža, a vi stojite na najvišoj i krajnjoj lijevoj ćeliji mreže. tj. stanica smještena na (1,1). Pronađite broj jedinstvenih putova kojima se može doći do ćelije koja se nalazi na (m, n) iz ćelije koja se nalazi na (1,1) ...

Čitaj više

Pitanje 318. Umnožavanje matričnog lanca pomoću dinamičkog programiranja Umnožavanje matričnog lanca je metoda u kojoj pronalazimo najbolji način množenja zadanih matrica. Svi znamo da je množenje matrica u prirodi asocijativno (A * B = B * A). Dakle, imamo puno redoslijeda u kojima želimo izvršiti množenje. Zapravo, u ovom algoritmu, ...

Čitaj više

Pitanje 319. Provjerite jesu li žice na K udaljenost ili ne Izjava o problemu S obzirom na dva niza i cijeli broj k, napišite program koji će provjeriti jesu li zadani nizovi k udaljenost ili nisu. To jest, ako se bilo koji znak pogrešno podudara ili bilo koji znak treba ukloniti, tada je poznat kao k udaljenost. Ulazni format Prva ...

Čitaj više

Pitanje 320. Provjerite jesu li svi redovi matrice međusobne kružne rotacije Izjava o problemu U problemu "Provjeri jesu li svi redovi matrice kružni okreti jedni drugima" dali smo matricu znakova, napišite program kako biste pronašli jesu li svi redovi kružni okreti ili ne. Ako se svi redovi međusobno kružno okreću, ispišite ...

Čitaj više

Pitanje 321. Pronađite red s maksimalnim brojem 1 Izjava o problemu U problemu "Pronađi redak s maksimalnim brojem 1" dali smo matricu (2D niz) koja sadrži binarne znamenke sa svakim sortiranim retkom. Pronađite redak koji ima maksimalni broj 1. Ulazni format Prvi redak sadrži dvije cjelobrojne vrijednosti n, m. Dalje, n redaka ...

Čitaj više

Pitanje 322. Problem slavnih Izjava o problemu U problemu slavnih postoji soba od N ljudi, pronađite slavnu osobu. Uvjeti za slavne osobe su - Ako je A slavna osoba, tada bi svi ostali u sobi trebali znati A. A ne bi trebali znati nikoga u sobi. Moramo pronaći osobu koja udovoljava tim uvjetima. ...

Čitaj više

Microsoft ostala pitanja

Pitanje 323. Rješenje za slaganje kovanica Leetcode Izjava o problemu Raspored kovanica LeetCode Rješenje – “Uređenje kovanica” traži od vas da napravite stubište s ovim novčićima. Stubište se sastoji od k redova, pri čemu se i-ti red sastoji od točno i novčića. Posljednji red stubišta možda neće biti potpun. Za zadanu količinu novčića vratite ...

Čitaj više

Pitanje 324. Neparni Parni povezani popis Leetcode Rješenje Izjava o problemu Neparno-parni povezani popis LeetCode Rješenje – “Neparno-parni povezani popis” navodi da je zadan neprazan jednostruko povezan popis. Moramo grupirati sve čvorove s neparnim indeksima zajedno, a zatim čvorove s parnim indeksima i vratiti ponovno uređeni popis. Imajte na umu da je relativni poredak unutar oba ...

Čitaj više

Pitanje 325. Dizajnirajte Leetcode rješenje Izjava problema Dizajn Leaderboard LeetCode Rješenje – “Dizajn ploče s najboljim rezultatima” traži od vas da ispunite 3 funkcije: addScore(playerId, score): Ažurirajte ploču s najboljim dodavanjem rezultata na rezultat danog igrača. Ako ne postoji nijedan igrač, dodajte takav ID na ploču s najboljim rezultatima. top(K): Vrati gornji zbroj...

Čitaj više

Pitanje 326. Podijelite dva cijela broja Leetcode Rješenje Izjava problema Podijeli dva cijela broja Rješenje LeetCode – “Podijeli dva cijela broja” navodi da su vam dana dva cijela broja dividenda i djelitelj. Vratite kvocijent nakon dijeljenja dividende s djeliteljem. Imajte na umu da pretpostavljamo da imamo posla s okruženjem koje može pohraniti cijele brojeve unutar 32-bitnog cijelog broja s predznakom...

Čitaj više

Pitanje 327. Robot Room Cleaner Leetcode Rješenje Izjava o problemu Robot Room Cleaner LeetCode Rješenje – “Robot Room Cleaner” navodi da je robot u amxna binarnoj mreži gdje 0 predstavlja zid, a 1 prazan utor. Početni položaj robota je zajamčeno prazan i robot se kreće unutar ...

Čitaj više

Pitanje 328. LRU Cache Leetcode Rješenje Izjava o problemu LRU Cache LeetCode Rješenje – “LRU Cache” traži od vas da dizajnirate strukturu podataka koja slijedi Least Recently Used (LRU) Cache Moramo implementirati klasu LRUCache koja ima sljedeće funkcije: LRUCache(int kapacitet): Inicijalizira LRU predmemoriju s kapacitetom pozitivne veličine. int get(int key): Vrati vrijednost ...

Čitaj više

Pitanje 329. Spoji k Sortirani popisi Leetcode Rješenje Izjava problema Spajanje k sortiranih popisa LeetCode rješenje – “Spoji k sortiranih popisa” navodi da je dat niz od k povezanih popisa, gdje svaki povezani popis ima svoje vrijednosti sortirane uzlaznim redoslijedom. Moramo spojiti sve k-povezane liste u jedan povezani popis i vratiti ...

Čitaj više

Pitanje 330. Upit za zbroj raspona 2D – rješenje nepromjenjivog koda Izjava o problemu Upit za sumu 2D – nepromjenjivi Leetcode Rješenje – Za 2D matricu obradite više upita sljedećeg tipa: Izračunajte zbroj elemenata matrice unutar pravokutnika definiranog njegovim gornjim lijevim kutom (redak1, stupac1) i donjim desnim kut (red2, stupac2). Implementirajte klasu NumMatrix: NumMatrix(int[][] matrica) Inicijalizira objekt cijelim brojem...

Čitaj više

Pitanje 331. Oznake particija LeetCode rješenje Izjava problema Oznake particija LeetCode Rješenje – Dat vam je niz s. Želimo podijeliti niz na što više dijelova tako da se svako slovo pojavljuje u najviše jednom dijelu. Imajte na umu da je particija napravljena tako da nakon spajanja svih dijelova po redu, ...

Čitaj više

Pitanje 332. Fibonaccijevo rješenje LeetCode broja Izjava problema Fibonaccijev broj LeetCode Rješenje – “Fibonaccijev broj” navodi da Fibonaccijevi brojevi, koji se obično označavaju F(n) tvore niz, nazvan Fibonaccijev niz, tako da je svaki broj zbroj dva prethodna, počevši od 0 i 1 To jest, F(0) = 0, F(1) = 1 F(n) = F(n - 1) + F(n ...

Čitaj više

Pitanje 333. Dijagonalni prijelaz LeetCode rješenje Izjava problema Dijagonalni prijelaz LeetCode Rješenje – Za 2D cijeli niz brojeva nums, vratite sve elemente brojeva dijagonalnim redoslijedom kao što je prikazano na slikama ispod. Ulaz: brojevi = [[1,2,3], [4,5,6], [7,8,9]] Izlaz: [1,4,2,7,5,3,8,6,9] Objašnjenje dijagonalnog prijelaza LeetCode Rješenje Ključna ideja Prvi red i zadnji stupac u ovom problemu poslužili bi ...

Čitaj više

Pitanje 334. Valjano rješenje Tic-Tac-Toe State LeetCode Izjava o problemu Valjano stanje Tic-Tac-Toe LeetCode Rješenje – Dano nam je Tic-Tac-Toe ploča kao ploča niza nizova i od nas se traži da vratimo true ako je moguće doći do ove pozicije ploče tijekom važećeg tic- tac-toe igra. Ploča je niz 3 x 3 ...

Čitaj više

Pitanje 335. Obrnute riječi u nizu III LeetCode rješenje Izjava problema Obrnuti riječi u nizu III LeetCode Rješenje – Dobili smo niz i od nas se traži da obrnemo redoslijed znakova u svakoj riječi unutar rečenice, a da pritom sačuvamo razmak i početni redoslijed riječi. Primjeri i objašnjenja Primjer 1: Unos: s = "Uzmimo LeetCode ...

Čitaj više

Pitanje 336. Brojite podmatrice sa svim LeetCode rješenjem Izjava problema Broj podmatrica sa svim LeetCode Rješenje – Dobili smo mxn binarnu matricu i od nas se traži da vratimo broj podmatrica koje imaju sve jedinice. Primjeri i objašnjenja Primjer 1: Ulaz: mat = [[1,0,1],[1,1,0],[1,1,0]] Izlaz: 13 Objašnjenje: Postoji 6 pravokutnika stranica ...

Čitaj više

Pitanje 337. Ukloni duplikate s sortiranog popisa LeetCode Solution Izjava o problemu Ukloni duplikate s sortiranog popisa LeetCode Rješenje – Dobivamo glavu sortiranog povezanog popisa. Od nas se traži da izbrišemo sve duplikate tako da se svaki element pojavi samo jednom i vratimo povezani popis sortiran. Primjeri i objašnjenja Primjer 1: Unos: glava ...

Čitaj više

Pitanje 338. Clone Graph LeetCode Rješenje Izjava problema Clone Graph LeetCode Rješenje – Dobivamo referencu čvora u povezanom neusmjerenom grafu i od nas se traži da vratimo duboku kopiju grafa. Duboka kopija je u osnovi klon gdje nijedan čvor prisutan u dubokoj kopiji ne bi trebao imati referencu ...

Čitaj više

Pitanje 339. Stabla minimalne visine LeetCode rješenje Izjava problema Stabla minimalne visine LeetCode Rješenje – Dano nam je stablo od n čvorova označenih od 0 do n-1 kao "rubovi" 2D niza gdje edge[i] = [a_i, b_i] označava da postoji neusmjereni rub između dva čvora a_i i b_i u stablu. Imamo ...

Čitaj više

Pitanje 340. K-ti najmanji element u Sortiranom matričnom LeetCode rješenju Izjava problema K-ti najmanji element u sortiranoj matrici LeetCode Rješenje – Dana nam je matrica veličine n gdje je svaki od redaka i stupaca sortiran uzlaznim redoslijedom. Od nas se traži da vratimo k-ti najmanji element u matrici. Imajte na umu da je k-ti ...

Čitaj više

Pitanje 341. Broj otoka II LeetCode rješenje Izjava problema Broj otoka II LeetCode Rješenje – Dobivate praznu 2D binarnu mrežu veličine mx n. Mreža predstavlja kartu gdje 0 predstavljaju vodu, a 1 zemlju. U početku su sve ćelije mreže vodene stanice (tj. sve ćelije su nule). Možemo izvršiti dodavanje zemljišta...

Čitaj više

Pitanje 342. Broj bacanja kockica s ciljanim zbrojem LeetCode rješenje Izjava problema Broj bacanja kockica s ciljanim zbrojem LeetCode Rješenje – Imate n kockica i svaka kocka ima k lica numeriranih od 1 do k. S obzirom na tri cijela broja n, k i cilj, vratite broj mogućih načina (od ukupno kn načina) za bacanje kocke tako da zbroj brojeva okrenutih prema gore bude jednak cilju. Budući da bi odgovor mogao biti...

Čitaj više

Pitanje 343. Rješenje LeetCode za trkaći automobil Izjava problema Trkaći automobil LeetCode Rješenje – Vaš automobil počinje na poziciji 0 i brzini +1 na beskonačnoj brojevnoj liniji. Vaš automobil može ići u negativne pozicije. Vaš automobil vozi automatski prema slijedu uputa 'A' (ubrzavanje) i 'R' (obrnuto): Kada dobijete instrukciju 'A', vaš automobil čini sljedeće: položaj += brzina ...

Čitaj više

Pitanje 344. Ukloni duplikate s sortiranog popisa II LeetCode rješenje Izjava problema Ukloni duplikate s sortiranog popisa II LeetCode Rješenje – S obzirom na glavu sortiranog povezanog popisa, izbrišite sve čvorove koji imaju duple brojeve, ostavljajući samo različite brojeve s izvornog popisa. Vratite i povezani popis sortiran. Ulaz: glava = [1,2,3,3,4,4,5] Izlaz: [1,2,5] Objašnjenje Ideja je ovdje preći ...

Čitaj više

Pitanje 345. Najkraći put u mreži s uklanjanjem prepreka LeetCode rješenje Izjava problema Najkraći put u mreži s uklanjanjem prepreka LeetCode Rješenje – Dobit ćete mxn cjelobrojnu matričnu mrežu gdje je svaka ćelija ili 0 (prazna) ili 1 (prepreka). Možete se pomicati gore, dolje, lijevo ili desno od i do prazne ćelije u jednom koraku. Vratite minimalni broj koraka za hodanje s gornjeg lijevog dijela...

Čitaj više

Pitanje 346. Može postaviti cvijeće LeetCode rješenje Iskaz problema Može postaviti cvijeće LeetCode Rješenje – Imate dugu gredicu u kojoj su neke parcele zasađene, a neke nisu. Međutim, cvijeće se ne može saditi na susjednim parcelama. S obzirom na cvjetnu gredicu cjelobrojnog niza koja sadrži 0 i 1, pri čemu 0 znači prazna, a 1 znači da nije prazna, a cijeli broj n, vrati se ako se n novih cvjetova može posaditi u ...

Čitaj više

Pitanje 347. Prvi jedinstveni znak u rješenju String LeetCode Iskaz problema Prvi jedinstveni znak u nizu LeetCode Rješenje – Zadan niz s, pronađite prvi znak koji se ne ponavlja u njemu i vratite njegov indeks. Ako ne postoji, vratite -1. Primjer testnog slučaja 1: Ulaz: s = "leetcode" Izlaz: 0 Testni slučaj 2: Ulaz: s = "aabb" Izlaz: -1 Objašnjenje ...

Čitaj više

Pitanje 348. Analizirajte obrazac posjeta korisničkom web-mjestu LeetCode rješenje Izjava o problemu Analizirajte obrazac posjeta korisničkom web-mjestu LeetCode Rješenje – Dobit ćete dva niza niza korisničkog imena i web-mjesta te vremensku oznaku cijelog niza. Svi zadani nizovi su iste duljine, a torka [korisničko ime[i], web stranica[i], vremenska oznaka[i]] označava da je korisničko ime[i] posjetilo web stranicu web stranice[i] u vremenskoj oznaci[i]. Uzorak je popis od tri web stranice (ne nužno različite). Na primjer, ["dom", ...

Čitaj više

Pitanje 349. Invert Binarno stablo LeetCode rješenje Iskaz problema: Invert Binarno stablo LeetCode rješenje – U ovom pitanju, s obzirom na korijen bilo kojeg binarnog stabla, rješenje je potrebno za invertiranje binarnog stabla što znači da lijevo stablo treba postati desno stablo i obrnuto. Objašnjenje Možemo se zapitati koji bi prelazak stabla bio...

Čitaj više

Pitanje 350. Najbliža vrijednost binarnog stabla pretraživanja Leetcode Rješenje Iskaz problema: Najbliža vrijednost binarnog stabla pretraživanja Leetcode Rješenje – S obzirom na korijen binarnog stabla pretraživanja i ciljnu vrijednost, vratite vrijednost u BST koja je najbliža cilju. Primjer : Primjer 1 Ulaz: korijen = [4,2,5,1,3], cilj = 3.714286 Izlaz: 4 Primjer 2 Ulaz: korijen = [1], cilj ...

Čitaj više

Pitanje 351. Popis particija Leetcode Rješenje Izjava o problemu: Popis particija Leetcode Rješenje – Zadano je zaglavlje povezanog popisa i vrijednost x, particionirajte ga tako da svi čvorovi manji od x dođu prije čvorova većih ili jednakih x. Trebali biste sačuvati izvorni relativni redoslijed čvorova u svakoj od dvije particije. Primjer: Primjer 1 Unos: glava = ...

Čitaj više

Pitanje 352. Dizajn Povijest preglednika LeetCode rješenje Izjava o problemu Dizajn Povijest preglednika LeetCode Rješenje – Imate preglednik s jednom karticom na kojoj počinjete na početnoj stranici i možete posjetiti drugi URL, vratiti se u povijest broj koraka ili se pomaknuti naprijed u povijesti broj koraka. Implementirajte klasu BrowserHistory: BrowserHistory(string homepage) Inicijalizira objekt s početnom stranicom ...

Čitaj više

Pitanje 353. Procijenite Reverse Polish Notation LeetCode Rješenje Izjava problema Procijenite obrnutu poljsku notaciju LeetCode Rješenje – Procijenite vrijednost aritmetičkog izraza u obrnutoj poljskoj notaciji. Važeći operatori su +, -, * i /. Svaki operand može biti cijeli broj ili neki drugi izraz. Imajte na umu da bi se podjela između dva cijela broja trebala skratiti prema nuli. Zajamčeno je da će dati ...

Čitaj više

Pitanje 354. 3Zbroj najbliže rješenje LeetCode Izjava problema 3Sum najbliže LeetCode rješenje – Zadani cjelobrojni niz nums duljine n i cijeli cilj, pronađite tri cijela broja u brojevima tako da je zbroj najbliži cilju. Vrati zbroj tri cijela broja. Možete pretpostaviti da bi svaki ulaz imao točno jedno rješenje. Ulaz: brojevi = [-1,2,1,-4], cilj = 1 Izlaz: ...

Čitaj više

Pitanje 355. Najveći plus znak Leetcode rješenje Iskaz problema: Najveći znak plus Leetcode Rješenje – Dat vam je cijeli broj n. Imate nxn binarnu mrežu sa svim vrijednostima u početku 1 osim za neke indekse dane u nizu rudnika. I-ti element niza mine definiran je kao mine[i] = [xi, yi] gdje je grid[xi][yi] == 0. Vraća redoslijed najvećeg poravnatog osi plus ...

Čitaj više

Pitanje 356. Rješenje za kontinuirani niz LeetCode Izjava problema Contiguous Array LeetCode Rješenje – Zadan binarni niz nums, vratite maksimalnu duljinu susjednog niza s jednakim brojem 0 i 1. Ulaz: nums = [0,1] Izlaz: 2 Objašnjenje: [0, 1] je najduži susjedni podniz s jednakim brojem 0 i 1. Objašnjenje Sada što smo ...

Čitaj više

Pitanje 357. N-Queens LeetCode rješenje Izjava problema N-kraljice LeetCode Rješenje – Zagonetka s n kraljica je problem postavljanja n dama na nxn šahovsku ploču tako da dvije dame ne napadaju jedna drugu. Zadan cijeli broj n, vrati sva različita rješenja zagonetki n-kraljica. Odgovor možete vratiti bilo kojim redoslijedom. Svako rješenje sadrži posebnu konfiguraciju ploče ...

Čitaj više

Pitanje 358. Najveći pravokutnik u histogramu LeetCode rješenje Izjava problema Najveći pravokutnik u histogramu LeetCode Rješenje – Zadan niz cijelih brojeva koji predstavljaju visinu trake histograma gdje je širina svake trake 1, vratite površinu najvećeg pravokutnika u histogramu. Primjer testnog slučaja 1: Ulaz: visine = [2, 1, 5, 6, 2, 3] Izlaz: 10 Objašnjenje: ...

Čitaj više

Pitanje 359. Podudaranje regularnog izraza Regularno podudaranje izraza LeetCode rješenje Izjava problema Podudaranje regularnog izraza Podudaranje regularnog izraza LeetCode Rješenje – Uz ulazni niz s i uzorak p, implementirajte podudaranje regularnog izraza s podrškom za '.' i gdje: '.' Odgovara bilo kojem pojedinačnom znaku.​​​​ '*' Odgovara nuli ili više prethodnog elementa. Podudaranje treba pokriti cijeli ulazni niz (ne djelomično). Primjer testnog slučaja 1: Ulaz: ...

Čitaj više

Pitanje 360. Binarno stablo Pogled s desne strane LeetCode rješenje Prikaz problema Binarno stablo Pogled s desne strane LeetCode Rješenje – S obzirom na korijen binarnog stabla, zamislite da stojite s njegove desne strane i vratite vrijednosti čvorova koje možete vidjeti poredane odozgo prema dolje. Primjer testnog slučaja 1: Ulaz: korijen = [1, 2, 3, null, 5, null, ...

Čitaj više

Pitanje 361. Cik-cak pretvorba LeetCode rješenje Izjava problema Pretvorba cik-cak LeetCode Rješenje – Niz "PAYPALISHIRING" je napisan cik-cak uzorkom na zadanom broju redaka ovako: (možda ćete htjeti prikazati ovaj uzorak u fiksnom fontu radi bolje čitljivosti) PAHNAPLSIIGYI ...

Čitaj više

Pitanje 362. Maksimalno povećajte udaljenost do najbliže osobe LeetCode rješenje Iskaz problema Povećajte udaljenost do najbliže osobe LeetCode Rješenje – Dat vam je niz koji predstavlja red sjedala gdje seats[i] = 1 predstavlja osobu koja sjedi na i-tom sjedištu, a seats[i] = 0 predstavlja da je i-to sjedalo prazno (indeksirano 0). Ima barem jedno prazno mjesto i barem jedna osoba sjedi. Alex želi...

Čitaj više

Pitanje 363. Rješenje Minolovac LeetCode Izjava o problemu Minolovac LeetCode Rješenje – Igrajmo igricu minolovac (Wikipedia, online igra)! Dobivate matričnu ploču mxn char koja predstavlja ploču za igru ​​gdje: 'M' predstavlja neotkrivenu minu, 'E' predstavlja neotkriveno prazno polje, 'B' predstavlja otkriveno prazno polje koje nema susjedne mine (tj. iznad, ispod , lijevo, desno i sve...

Čitaj više

Pitanje 364. LeetCode rješenje za pohranu ključ-vrijednosti na temelju vremena Izjava problema Pohrana ključ-vrijednosti na temelju vremena LeetCode Rješenje – Dizajnirajte strukturu podataka ključ/vrijednost temeljenu na vremenu koja može pohraniti više vrijednosti za isti ključ u različitim vremenskim oznakama i dohvatiti vrijednost ključa u određenoj vremenskoj oznaci. Implementirajte klasu TimeMap: TimeMap() Inicijalizira objekt strukture podataka. void set (Ključ niza, String ...

Čitaj više

Pitanje 365. Pronađite medijan iz LeetCode rješenja za tok podataka Izjava problema Pronađite medijan iz toka podataka LeetCode Rješenje – Medijan je srednja vrijednost u uređenom popisu cijelih brojeva. Ako je veličina popisa parna, nema srednje vrijednosti i medijan je srednja vrijednost dviju srednjih vrijednosti. Na primjer, za arr = [2,3,4], medijan ...

Čitaj više

Pitanje 366. Permutacija u rješenju string Leetcode Izjava problema: Permutacija u nizu Leetcode Rješenje – Za dva niza s1 i s2, vratite true ako s2 sadrži permutaciju od s1 ili false u suprotnom. Drugim riječima, vratite true ako je jedna od s1 permutacija podniz s2. Primjer: Primjer 1 Ulaz: s1 = "ab", s2 = "eidbaooo" Izlaz: true Objašnjenje: s2 sadrži jednu permutaciju s1 ("ba"). ...

Čitaj više

Pitanje 367. LeetCode rješenje sudara asteroida Izjava problema Sudar asteroida LeetCode Rješenje – Dat nam je niz asteroida cijelih brojeva koji predstavljaju asteroide u nizu. Za svaki asteroid, apsolutna vrijednost predstavlja njegovu veličinu, a znak predstavlja njegov smjer (pozitivno značenje desno, negativno značenje lijevo). Svaki asteroid se kreće istom brzinom. Saznaj stanje...

Čitaj više

Pitanje 368. Dijagonalni prijelaz LeetCode rješenje Izjava problema Dijagonalni prijelaz LeetCode Rješenje – Dano je mxn matrična podloga, vratite niz svih elemenata niza dijagonalnim redoslijedom. Ulaz: mat = [[1,2,3], [4,5,6], [7,8,9]] Izlaz: [1,2,4,7,5,3,6,8,9] Objašnjenje Razmotrimo indekse dijagonala matrice NxM. Upotrijebimo matricu 4×4 kao primjer: ...

Čitaj više

Pitanje 369. Najduži rastući put u matričnom LeetCode rješenju Izjava problema Najduži rastući put u matrici LeetCode Rješenje – Zadanu matricu cijelih brojeva mxn, vratite duljinu najduže rastuće staze u matrici. Iz svake ćelije možete se kretati u četiri smjera: lijevo, desno, gore ili dolje. Ne smijete se kretati dijagonalno ili izvan granice (tj. zaokret nije dopušten). Ulaz: ...

Čitaj više

Pitanje 370. Broj zatvorenih otoka Leetcode Rješenje Izjava problema: Broj zatvorenih otoka Leetcode Rješenje – Zadana je 2D mreža koja se sastoji od 0s (kopno) i 1s (voda). Otok je maksimalna 4-smjerno povezana skupina 0s, a zatvoreni otok je otok potpuno (sve lijevo, gore, desno, dolje) okružen 1s. Vrati broj zatvorenih otoka. Primjer: Primjer 1 Unos: mreža = [[1,1,1,1,1,1,1,0],[1,0,0,0,0,1,1,0],[1,0,1,0,1,1,1,0, 1,0,0,0,0,1,0,1],[1,1,1,1,1,1,1,0],[2]] Izlaz : XNUMX Objašnjenje: Otoci u sivoj boji ...

Čitaj više

Pitanje 371. Serijalizirajte i deserializirajte binarno stablo LeetCode rješenje Izjava o problemu Serijalizacija i deserializacija binarnog stabla LeetCode Rješenje – serijalizacija je proces pretvaranja strukture podataka ili objekta u niz bitova tako da se može pohraniti u datoteku ili memorijski međuspremnik ili prenijeti preko veze mrežne veze kako bi se kasnije rekonstruirao u ...

Čitaj više

Pitanje 372. Binarno stablo Maximum Path Sum LeetCode Rješenje Izjava problema Maksimalni zbroj puta binarnog stabla LeetCode Rješenje – Put u binarnom stablu je niz čvorova gdje svaki par susjednih čvorova u nizu ima rub koji ih povezuje. Čvor se može pojaviti u nizu najviše jednom. Imajte na umu da put ne treba ...

Čitaj više

Pitanje 373. Robot omeđen u krug LeetCode rješenje Izjava problema Robot omeđen u krug LeetCode Rješenje – Na beskonačnoj ravnini, robot u početku stoji na (0, 0) i okrenut prema sjeveru. Imajte na umu sljedeće: Smjer sjevera je pozitivan smjer y-osi. Južni smjer je negativan smjer y-osi. Istočni smjer je pozitivan smjer osi x. Zapadni smjer je ...

Čitaj više

Pitanje 374. Minimalni potezi viteza LeetCode rješenje Izjava problema Minimalni potez viteza LeetCode Rješenje – U beskonačnoj šahovskoj ploči s koordinatama od -beskonačno do +beskonačno, imate viteza na polju [0, 0]. Vitez ima 8 mogućih poteza koje može napraviti, kao što je dolje prikazano. Svaki potez su dva polja u kardinalnom smjeru, zatim jedno polje u ortogonalnom smjeru. Vrati minimalni broj...

Čitaj više

Pitanje 375. Binarno stablo cik-cak Level Order Traversal LeetCode rješenje Izjava problema Binarno stablo cik-cak prelazak razine reda LeetCode Rješenje – S obzirom na korijen binarnog stabla, vratite prelazak cik-cak razine reda vrijednosti njegovih čvorova. (tj. s lijeva na desno, zatim zdesna na lijevo za sljedeću razinu i naizmjenično). Ulaz: korijen = [3,9,20,null,null,15,7] Izlaz: [[3],[20,9],[15,7]] Objašnjenje Mi ...

Čitaj više

Pitanje 376. Pronađite rješenje za duplikat broja LeetCode Izjava problema Pronađite duplikat broja LeetCode Rješenje – Zadan je niz cijelih brojeva brojeva koji sadrži n + 1 cijeli broj pri čemu je svaki cijeli broj u rasponu [1, n] uključujući. Postoji samo jedan ponovljeni broj u brojevima, vratite ovaj ponovljeni broj. Morate riješiti problem bez mijenjanja niza brojeva i koristi samo konstantan dodatni prostor. Ulaz: brojevi = [1,3,4,2,2] Izlaz: 2 Objašnjenje ...

Čitaj više

Pitanje 377. Zmije i ljestve LeetCode rješenje Izjava problema Zmije i ljestve LeetCode Rješenje – Dobivate nxn cjelobrojnu matričnu ploču na kojoj su ćelije označene od 1 do n2 u stilu Boustrophedona počevši od donjeg lijevog dijela ploče (tj. ploča[n - 1][0]) i izmjeničnim smjerovima u svakom redu. Počinjete na kvadratu 1 ploče. U svakom potezu,...

Čitaj više

Pitanje 378. Element nedostaje u rješenju sortiranog niza LeetCode Izjava problema: Nedostaje element u sortiranom nizu LeetCode Rješenje – Zadani brojevi cjelobrojnog niza koji su sortirani uzlaznim redoslijedom i svi njegovi elementi su jedinstveni i također im je zadan cijeli broj k, vrati k-ti broj koji nedostaje počevši od krajnje lijevog broja niza. Primjer: Primjer 1 Unos: brojevi = [4,7,9,10], k = ...

Čitaj više

Pitanje 379. Path Sum II LeetCode rješenje Izjava problema: Zbroj staze II LeetCode Rješenje – S obzirom na korijen binarnog stabla i cijeli ciljni zbroj, vratite sve staze od korijena do lista gdje je zbroj vrijednosti čvora u stazi jednak targetSum. Svaki put bi trebao biti vraćen kao popis vrijednosti čvora, a ne reference čvora. Put od korijena do lista je put koji počinje od...

Čitaj više

Pitanje 380. Rječnik vanzemaljaca LeetCode rješenje Izjava problema Alien Dictionary LeetCode Rješenje – Postoji novi strani jezik koji koristi englesku abecedu. Međutim, redoslijed među slovima vam je nepoznat. Dobivate popis riječi niza iz rječnika stranog jezika, gdje su nizovi u riječima razvrstani leksikografski prema pravilima ovog novog jezika. ...

Čitaj više

Pitanje 381. Proizvod niza osim rješenja za samostalno LeetCode Izjava problema Proizvod niza osim Self LeetCode Rješenje – Zadani cjelobrojni niz nums, vratite odgovor niza takav da je answer[i] jednak umnošku svih elemenata brojeva osim nums[i]. Zajamčeno je da proizvod bilo kojeg prefiksa ili sufiksa brojeva stane u 32-bitni cijeli broj. Morate napisati algoritam koji se izvodi u O(n) vremenu i bez korištenja dijeljenja ...

Čitaj više

Pitanje 382. Dizajn Skiplist LeetCode rješenje Izjava o problemu Dizajn Skiplist LeetCode Rješenje – Dizajnirajte Skiplist bez korištenja ugrađenih knjižnica. Popis za preskakanje je struktura podataka kojoj je potrebno O(log(n)) vremena za dodavanje, brisanje i pretraživanje. U usporedbi sa stablom i crveno-crnim stablom koje ima istu funkciju i performanse, duljina koda Skiplista može biti relativno ...

Čitaj više

Pitanje 383. Najduži lijepi podniz LeetCode rješenje Iskaz problema: Najduži lijepi podniz LeetCode rješenje – Niz s je lijep ako se za svako slovo abecede koje s sadrži pojavljuje i velikim i malim slovima. Na primjer, "abABB" je lijepo jer se pojavljuju "A" i "a", a pojavljuju se "B" i "b". Međutim, "abA" nije zato što se pojavljuje 'b', ali 'B' ne. S obzirom na niz s, vratite najduži podniz s koji je lijep. Ako ih ima više, vratite podniz od ...

Čitaj više

Pitanje 384. LeetCode rješenje za permutaciju palindroma Izjava problema Permutacija palindroma LeetCode Rješenje – Dobivamo niz i pitamo ga može li permutacija zadanog niza formirati palindrom. Primjeri i objašnjenja Primjer 1: Ulaz: s = "code" Izlaz: false Objašnjenje: ne možemo rasporediti slova "koda" da formiraju palindrom Primjer 2: ...

Čitaj više

Pitanje 385. Sjecište dvaju povezanih popisa LeetCode rješenje Izjava problema Sjecište dvaju povezanih popisa LeetCode rješenje – Dane su nam glave dvaju jako povezanih popisa headA i headB. Također je navedeno da se dva povezana popisa mogu u nekom trenutku presijecati. Od nas se traži da vratimo čvor u kojem se sijeku ili null ako ...

Čitaj više

Pitanje 386. Permutacijski slijed LeetCode Rješenje Izjava problema Permutacijski slijed LeetCode Rješenje – Skup [1, 2, 3, ..., n] sadrži ukupno n! jedinstvene permutacije. Navođenjem i označavanjem svih permutacija po redoslijedu, dobivamo sljedeći niz za n = 3: "123" "132" "213" "231" "312" "321" Zadani su n i k, vrati k-ti slijed permutacije. Primjer testnog slučaja 1: Ulaz: n ...

Čitaj više

Pitanje 387. Sustav prijedloga za pretraživanje LeetCode rješenje Izjava o problemu Sugestije za pretraživanje Sustav LeetCode Rješenje – Dobivate niz proizvoda nizova i nizove searchWord. Osmislite sustav koji predlaže najviše tri naziva proizvoda od proizvoda nakon što se upiše svaki znak searchWorda. Predloženi proizvodi trebaju imati zajednički prefiks s searchWordom. Ako postoji više od tri proizvoda s ...

Čitaj više

Pitanje 388. Rotirajte sliku LeetCode Rješenje Izjava problema Rotate Image LeetCode Rješenje – Dobivate nxn 2D matrica koja predstavlja sliku, zarotirajte sliku za 90 stupnjeva (u smjeru kazaljke na satu). Morate rotirati sliku na mjestu, što znači da morate izravno modificirati ulaznu 2D matricu. NEMOJTE dodijeliti drugu 2D matricu i izvršiti rotaciju. Primjer testnog slučaja 1: Ulaz: ...

Čitaj više

Pitanje 389. Peeking Iterator LeetCode rješenje Izjava problema Peeking Iterator LeetCode Rješenje – Dizajnirajte iterator koji podržava operaciju peek na postojećem iteratoru uz hasNext i sljedeće operacije. Implementirajte klasu PeekingIterator: PeekingIterator(Iterator nums) Inicijalizira objekt zadanim iteratorom cijelog broja. int next() Vraća sljedeći element u nizu i pomiče pokazivač na sljedeći element. boolean ...

Čitaj više

Pitanje 390. K-ti najmanji element u BST Leetcode rješenju Izjava problema K-ti najmanji element u BST Leetcode rješenju – Zadan korijen binarnog stabla pretraživanja i cijeli broj k, vrati k-tu najmanju vrijednost (indeksirano 1) svih vrijednosti čvorova u stablu. Primjeri: Ulaz: korijen = [3,1,4,null,2], k = 1 Izlaz: 1 Ulaz: korijen = [5,3,6,2,4,null,null,1], k ...

Čitaj više

Pitanje 391. Pronađite Leaves of Binary Tree Solution LeetCode Izjava problema Nađi lišće binarnog stabla LeetCode rješenje – S obzirom na korijen binarnog stabla, skupite čvorove stabla kao da radite ovo: Sakupite sve čvorove lista. Uklonite sve lisne čvorove. Ponavljajte dok se stablo ne isprazni. Primjer testnog slučaja 1: Ulaz: korijen = [1, 2, 3, ...

Čitaj više

Pitanje 392. Top K čestih riječi LeetCode rješenje Iskaz problema Vrh K Učestalih riječi LeetCode Rješenje – Zadan niz riječi nizova i cijeli broj k, vrati k najčešćih nizova. Vrati odgovor razvrstan po učestalosti od najviše do najniže. Razvrstaj riječi s istom učestalošću prema njihovom leksikografskom redu. Primjer testnog slučaja 1: Ulaz: riječi = [“i”,”love”,”leetcode”,”i”,”love”,”coding”] k = 2 Izlaz: [“i”,”love”] Objašnjenje . ..

Čitaj više

Pitanje 393. Paralelni tečajevi II LeetCode rješenje Izjava problema Paralelni tečajevi II LeetCode Rješenje- Dat vam je cijeli broj n, koji označava da postoji n tečajeva označenih od 1 do n. Također vam se daju relacije niza gdje se odnosi[i] = [prevCoursei, nextCoursei], koji predstavljaju preduvjetni odnos između kolegija prevCoursei i kolegija nextCoursei: tečaj prevCoursei se mora polagati prije tečaja nextCoursei. Također, daje vam se ...

Čitaj više

Pitanje 394. Spajanje sortiranog niza LeetCode rješenje Izjava problema Spajanje sortiranog niza LeetCode Rješenje – Daju vam se dva niza cjelobrojnih brojeva nums1 i nums2, poredani neopadajućim redoslijedom, i dva cijela broja m i n, koji predstavljaju broj elemenata u nums1 i nums2. Spoji nums1 i nums2 u jedan niz sortiran neopadajućim redoslijedom. Konačni sortirani niz funkcija ne bi trebao vratiti, već ga umjesto toga pohraniti unutar niza nums1. ...

Čitaj više

Pitanje 395. Slobodno vrijeme zaposlenika LeetCode rješenje Izjava problema Slobodno vrijeme zaposlenika LeetCode Rješenje – Dobivamo popis zaposlenika koji predstavlja radno vrijeme za svakog zaposlenika. Svaki zaposlenik ima popis intervala koji se ne preklapaju, a ti intervali su poredani. Vrati popis konačnih intervala koji predstavljaju zajedničko slobodno vrijeme pozitivne duljine za sve zaposlenike, također u ...

Čitaj više

Pitanje 396. Rješenje Maze III LeetCode Izjava problema Rješenje LeetCode Maze III – U labirintu se nalazi lopta s praznim prostorima (predstavljenim kao 0) i zidovima (predstavljenim kao 1). Lopta može proći kroz prazna mjesta kotrljajući se gore, dolje, lijevo ili desno, ali se neće prestati kotrljati sve dok ne udari u zid. Kada se lopta zaustavi,...

Čitaj više

Pitanje 397. Zamjena čvorova u povezanom popisu Leetcode rješenje Izjava problema Zamjena čvorova na povezanom popisu Leetcode Rješenje – Dobivate glavu povezane liste i cijeli broj k. Vratite glavu povezane liste nakon zamjene vrijednosti k-tog čvora s početka i k-tog čvora iz kraj (popis je indeksiran s 1). Primjer: Ulaz: glava = [1,2,3,4,5], k = 2 ...

Čitaj više

Pitanje 398. Pronađite minimum u rješenju rotiranog sortiranog niza II LeetCode Izjava problema Nađi minimum u rotiranom sortiranom nizu II LeetCode Rješenje – Pretpostavimo da se niz duljine n sortiran uzlaznim redoslijedom rotira između 1 i n puta. Na primjer, niz nums = [0,1,4,4,5,6,7] može postati: [4,5,6,7,0,1,4] ako je rotiran 4 puta. [0,1,4,4,5,6,7] ako je rotirano 7 puta. Primijetite da rotiranje niza [a[0], a[1], a[2], ..., a[n-1]] 1 put rezultira nizom [a[n-1], a[0] , a[1], a[2], ...

Čitaj više

Pitanje 399. Brisanje čvora na povezanom popisu Leetcode rješenje Izjava o problemu: Brisanje čvora na povezanom popisu Leetcode Rješenje – Napišite funkciju za brisanje čvora na jednostruko povezanom popisu. Nećete dobiti pristup zaglavlju liste, umjesto toga dobit ćete pristup čvoru koji želite izravno izbrisati. Zajamčeno je da čvor koji treba izbrisati nije ...

Čitaj više

Pitanje 400. Broj različitih otoka Leetcode Rješenje Izjava problema Broj različitih otoka LeetCode rješenje – “Broj različitih otoka” navodi da je data anxm binarna matrica. Otok je skupina od 1 (koji predstavljaju kopno) povezanih 4-smjerno (horizontalno ili okomito). Smatra se da je otok jednak drugom ako i samo ako je jedan otok ...

Čitaj više

Pitanje 401. Pronađite postoji li put u rješenju Graph Leetcode Izjava problema Pronađite postoji li put u grafu Leetcode Rješenje – Postoji dvosmjerni graf s n vrhova, gdje je svaki vrh označen od 0 do n - 1 (uključivo). Rubovi u grafu predstavljeni su kao rubovi 2D cijelog niza, gdje svaki brid[i] = [ui, vi] označava dvosmjerni brid između vrha ui i vrha vi. Svaki par vrhova...

Čitaj više

Pitanje 402. Ružni broj II LeetCode rješenje Izjava problema Ružni broj II LeetCode Rješenje – Ružan broj je pozitivan cijeli broj čiji su prosti faktori ograničeni na 2, 3 i 5. Za cijeli broj n, vratite n-ti ružni broj. Ulaz: n = 10 Izlaz: 12 Objašnjenje: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12] je slijed prvih 10 ...

Čitaj više

Pitanje 403. Pronađite rješenje za LeetCode Peak Element II Izjava problema Pronađite vršni element II LeetCode rješenje – Vršni element u 2D mreži je element koji je striktno veći od svih susjednih susjeda s lijeve, desne, gornje i donje strane. S obzirom na 0-indeksiranu matričnu podlogu mxn gdje dvije susjedne ćelije nisu jednake, pronađite bilo koji vršni element mat[i][j] i vratite niz duljine 2 [i,j]. Možete pretpostaviti...

Čitaj više

Pitanje 404. Kombinacija Zbroj IV LeetCode Rješenje Izjava problema Kombinacija zbroja IV LeetCode Rješenje – Dano je niz različitih cijelih brojeva brojeva i ciljni cjelobrojni cilj, vratite broj mogućih kombinacija koje zbrajaju cilj. Testni slučajevi se generiraju tako da odgovor može stati u 32-bitni cijeli broj. Ulaz: brojevi = [1,2,3], cilj = 4 Izlaz: 7 Objašnjenje: Moguće ...

Čitaj više

Pitanje 405. Niz u cijeli broj (atoi) LeetCode Rješenje Izjava o problemu Rješenje Leetcode string to integer (atoi) -“String to integer (atoi)” navodi da Implementacija funkcije myAtoi(string s), koja pretvara niz u 32-bitni predpisani cijeli broj (slično atoi funkciji C/C++ ). Algoritam za myAtoi(string s) je sljedeći: Učitajte i zanemarite svaki vodeći razmak. Provjerite je li sljedeći znak (ako...

Čitaj više

Pitanje 406. Vraćanje IP adresa Leetcode Rješenje Izjava o problemu Restore IP Addresses LeetCode Rješenje – “Vraćanje IP adresa” navodi da s obzirom na niz koji sadrži samo znamenke, moramo vratiti sve moguće važeće IP adrese bilo kojim redoslijedom koji se može formirati umetanjem točaka u niz. Imajte na umu da se ne smijemo vratiti...

Čitaj više

Pitanje 407. String Compression LeetCode Rješenje Izjava o problemu String Compression LeetCode Rješenje – S obzirom na niz znakova chars, komprimirajte ga koristeći sljedeći algoritam: Počnite s praznim nizom s. Za svaku grupu uzastopnih znakova koji se ponavljaju u znakovima: Ako je duljina grupe 1, dodajte znak s. U suprotnom, dodajte znak nakon kojeg slijedi duljina grupe. Komprimirani niz...

Čitaj više

Pitanje 408. Provjerite potpunost rješenja LeetCode binarnog stabla Izjava problema Provjerite potpunost binarnog stabla LeetCode Rješenje – S obzirom na korijen binarnog stabla, odredite je li to potpuno binarno stablo. U potpunom binarnom stablu, svaka razina, osim eventualno posljednje, potpuno je popunjena, a svi čvorovi na posljednjoj razini su što je moguće dalje lijevo. ...

Čitaj više

Pitanje 409. Grafikon Valid Tree LeetCode Rješenje Iskaz problema Graf Važeće stablo LeetCode Rješenje – S obzirom na rubove grafa, provjerite čine li rubovi valjano stablo. Ako da, vratite true i false u suprotnom. Rubovi su dati kao 2D niz veličine n*2 Primjeri i objašnjenja Primjer 1: Ulaz: n = 5, ...

Čitaj više

Pitanje 410. Spiralna matrica II Leetcode Rješenje Izjava problema Ovo pitanje Spiralna matrica II vrlo je slična Spiralnoj matrici Molimo pokušajte s gornjim pitanjem kako biste dobili bolju ideju prije nego što riješite ovaj problem. U ovom pitanju od nas se traži da generiramo matricu veličine n*n koja ima elemente u spiralnom redu, a samo n ...

Čitaj više

Pitanje 411. Rješenje LeetCode za web indeksiranje Izjava o problemu Web Crawler LeetCode Rješenje – S obzirom na URL startUrl i sučelje HtmlParser, implementirajte web indeks za indeksiranje svih veza koje su pod istim imenom hosta kao startUrl. Vratite sve URL-ove koje je vaš alat za indeksiranje dobio bilo kojim redoslijedom. Vaš alat za indeksiranje bi trebao: početi od stranice: startUrl Pozvati HtmlParser.getUrls(url) da dobije sve URL-ove s web-stranice od ...

Čitaj više

Pitanje 412. Jedno rješenje za uređivanje udaljenosti LeetCode Iskaz problema One Edit Distance LeetCode Rješenje – Zadana su dva niza s i t, vratite true ako su oba udaljena jednu uređivanje, u suprotnom vratite false. Za niz s kaže se da je jedna udaljenost od niza t ako možete: Umetnite točno jedan znak u s da dobijete t. Izbrišite točno jedan znak iz s da biste dobili t. Zamijenite točno jedan znak od s drugim znakom da biste dobili t. Ulaz: ...

Čitaj više

Pitanje 413. Moguće Biparticiono LeetCode rješenje Izjava problema Moguće dvoparticiono rješenje LeetCode – Želimo podijeliti grupu od n ljudi (označenih od 1 do n) u dvije grupe bilo koje veličine. Svaka osoba može ne voljeti neke druge ljude i ne bi trebala ići u istu grupu. S obzirom na cijeli broj n i niz dislikes gdje dislikes[i] = [ai, bi] označava da osoba s oznakom ai ne voli ...

Čitaj više

Pitanje 414. Važnost za zaposlenike LeetCode rješenje Izjava o problemu Važnost zaposlenika LeetCode Rješenje – imate strukturu podataka o zaposlenicima, uključujući jedinstveni ID zaposlenika, vrijednost važnosti i ID-ove izravnih podređenih. Dobivate niz zaposlenika zaposlenika gdje: zaposleni[i].id je ID i-tog zaposlenika. zaposlenika[i].važnost je važna vrijednost i-tog zaposlenika. zaposlenici[i].podređeni je popis ...

Čitaj više

Pitanje 415. Znak produkta rješenja LeetCode polja Izjava problema Znak proizvoda niza LeetCode Rješenje – Postoji funkcija signFunc(x) koja vraća: 1 ako je x pozitivan. -1 ako je x negativan. 0 ako je x jednako 0. Dobivate cijeli niz brojeva. Neka proizvod bude proizvod svih vrijednosti u nizu brojeva. Povratni znakFunc(proizvod). Ulaz: brojevi = [-1,-2,-3,-4,3,2,1] Izlaz: 1 Objašnjenje: Proizvod ...

Čitaj više

Pitanje 416. Kill Proces LeetCode Rješenje Izjava problema Kill Process LeetCode Rješenje – Imate n procesa koji tvore ukorijenjenu strukturu stabla. Dobivate dva cjelobrojna niza pid i ppid, gdje je pid[i] ID i-og procesa, a ppid[i] je ID roditeljskog procesa i-og procesa. Svaki proces ima samo jedan roditeljski proces, ali može imati više podređenih procesa. Samo jedan proces ima ppid[i] = 0, ...

Čitaj više

Pitanje 417. Maksimalni proizvod rješenja LeetCode podijeljenog binarnog stabla Izjava problema Maksimalni umnožak podijeljenog binarnog stabla LeetCode Rješenje – S obzirom na korijen binarnog stabla, podijelite binarno stablo na dva podstabla uklanjanjem jednog ruba tako da se proizvod zbroja podstabala maksimizira. Vratite maksimalni umnožak zbroja dvaju podstabala. ...

Čitaj više

Pitanje 418. Slijed veličine K s najvećim parnim zbrojem LeetCode rješenje Izjava problema Podniz veličine K s najvećim parnim zbrojem LeetCode Rješenje – “Podslijed veličine K s najvećim parnim zbrojem” navodi niz brojeva i cijeli broj k, ovdje je zadatak pronaći najveći paran zbroj bilo kojeg podniza iz niz brojeva koji je ...

Čitaj više

Pitanje 419. Simetrično stablo LeetCode rješenje Leetcode rješenje Izjava problema Simetrično stablo LeetCode Rješenje – “Simetrično stablo” navodi da s obzirom na korijen binarnog stabla i moramo provjeriti je li dano binarno stablo zrcalo samo sebe (simetrično oko svog središta) ili nije? Ako je odgovor Da, moramo vratiti true u suprotnom, false. Primjer: ...

Čitaj više

Pitanje 420. Dizajn brojača hitova LeetCode rješenje Izjava problema Dizajn brojača pogodaka LeetCode Rješenje – Dizajnirajte brojač pogodaka koji broji broj pogodaka primljenih u posljednjih 5 minuta (tj. zadnjih 300 sekundi). Vaš bi sustav trebao prihvatiti parametar vremenske oznake (granularnost u sekundama) i možete pretpostaviti da se pozivi u sustav upućuju kronološkim redoslijedom (tj. vremenska oznaka se monotono povećava). ...

Čitaj više

Pitanje 421. Minimalni prijelazi u jednake elemente niza LeetCode rješenje Izjava o problemu Minimalni pomaci na jednake elemente niza LeetCode Rješenje – Zadan cijeli niz brojeva veličine n, vratite minimalni broj poteza potreban da bi svi elementi polja bili jednaki. U jednom potezu možete povećati n - 1 elemenata niza za 1. Primjer 1: Ulaz 1: brojevi = [1, 2, 3] Izlaz: ...

Čitaj više

Pitanje 422. Igra Skoči Leetcode Rješenje Izjava o problemu Igra Skoči Leetcode Rješenje – Dat vam je cijeli niz brojeva. U početku ste pozicionirani na prvom indeksu niza, a svaki element u nizu predstavlja vašu maksimalnu duljinu skoka na toj poziciji. Vratite true ako možete doći do zadnjeg indeksa ili false u suprotnom. Primjer: Ulaz 1: brojevi = [2, ...

Čitaj više

Pitanje 423. Rješenje LeetCode II ciklusa povezane liste Izjava o problemu Ciklus II vezanog popisa LeetCode Rješenje – S obzirom na glavu povezanog popisa, vratite čvor gdje ciklus počinje. Ako nema ciklusa, vratite null. Postoji ciklus u povezanom popisu ako postoji neki čvor na popisu do kojeg se može ponovno doći kontinuiranim ...

Čitaj više

Pitanje 424. LeetCode rješenje za uzastopne znakove Izjava problema Uzastopni znakovi LeetCode Rješenje – snaga niza je maksimalna duljina nepraznog podniza koji sadrži samo jedan jedinstveni znak. Zadan niz s, vrati snagu s. Ulaz: s = "leetcode" Izlaz: 2 Objašnjenje: Podniz "ee" je duljine 2 samo sa znakom 'e'. Objašnjenje...

Čitaj više

Pitanje 425. Riječ Pattern LeetCode Rješenje Izjava problema Word Pattern LeetCode Rješenje – Dobili smo 2 niza – “s” i “pattern”, moramo pronaći slijedi li uzorak s. Sljedeći ovdje znači potpuno podudaranje. Formalnije, možemo za svaki uzorak[i] postojati samo jedan s[i] i obrnuto, tj. postoji ...

Čitaj više

Pitanje 426. Maksimalni umnožak tri broja LeetCode rješenje Izjava problema Maksimalni umnožak triju brojeva LeetCode Rješenje – Dat nam je niz, pitanje traži od nas da izračunamo maksimalni umnožak za bilo koja 3 broja. Primjeri Primjer 1: Ulaz: brojevi = [1,2,3] Izlaz: 6 Primjer 2: Ulaz: brojevi = [1,2,3,4] Izlaz: 24 Primjer 3: Ulaz: brojevi = ...

Čitaj više

Pitanje 427. Naslov stupca lista Excel LeetCode Rješenje Izjava o problemu Naslov stupca Excel lista LeetCode Rješenje – Dobili smo broj stupca (nazovimo ga colNum) i moramo vratiti njegov odgovarajući naslov stupca kako se pojavljuje u Excel listu Na primjer A -> 1 B -> 2 C -> 3 … Z -> 26 AA ...

Čitaj više

Pitanje 428. Valjano rješenje savršenog kvadrata LeetCode Iskaz problema Valid Savršeni kvadrat LeetCode Rješenje – Dat je pozitivan cijeli broj num, napišite funkciju koja vraća True ako je num savršen kvadrat, inače False. Praćenje: Nemojte koristiti nikakve ugrađene funkcije biblioteke kao što je sqrt. Ulaz: broj = 16 Izlaz: istina Objašnjenje Granica za naše rješenje je fiksna. za bilo koji broj...

Čitaj više

Pitanje 429. Rješenje LeetCode indeksa slučajnog odabira Iskaz problema Indeks slučajnog odabira LeetCode Rješenje- Dat nam je konstruktor klase “Rješenje” i funkcija “pick” tipa int. Od nas se zahtijeva implementacija klase “Solution” kao Rješenje(int[] nums) Inicijalizira objekt s nizom brojeva. int pick(int target) Bira nasumični indeks i od brojeva gdje je nums[i] == cilj. Ako ih ima više...

Čitaj više

Pitanje 430. Pronađite dva podniza koja se ne preklapaju, svaki s ciljanim zbrojem LeetCode rješenje Izjava problema Pronađi dva podniza koja se ne preklapaju svaki sa ciljnom sumom LeetCode Rješenje – “Pronađi dva podniza koja se ne preklapaju svaki s ciljnom sumom” navodi da vam je dat cjelobrojni niz brojeva i cijeli broj, zadatak je ovdje pronaći dva podniza koja se ne preklapaju iz niza brojeva tako da ...

Čitaj više

Pitanje 431. Strobogramatički broj LeetCode Rješenje Izjava problema Strobogramatički broj LeetCode Rješenje – Zadan niz num koji predstavlja cijeli broj, vratite true ako je num strobogramski broj. Strobogramski broj je broj koji izgleda isto kada se zakrene za 180 stupnjeva (gledan naopako). Primjer testnog slučaja 1: Ulaz: broj = “69” Izlaz: istina Testni slučaj 2: Ulaz: broj = “692” Izlaz: netočno Objašnjenje ...

Čitaj više

Pitanje 432. Spajanje dva binarna stabla LeetCode rješenje Izjava problema Spajanje dvaju binarnih stabala LeetCode Rješenje – Dana su vam dva binarna stabla root1 i root2. Zamislite da kada stavite jedno od njih da pokrije drugi, neki čvorovi dvaju stabala se preklapaju dok drugi nisu. Morate spojiti dva stabla u ...

Čitaj više

Pitanje 433. Podniz Proizvod manje od K LeetCode rješenje Izjava problema Podniz Proizvod manji od K LeetCode Rješenje – Zadan niz cijelih brojeva nums i cijeli broj k, vratite broj susjednih podniza gdje je proizvod svih elemenata u podnizu striktno manji od k. Primjer testnog slučaja 1: Ulaz: inputArr = [10, 5, 2, 6] k = 100 ...

Čitaj više

Pitanje 434. Rješenje samo obrnutih slova LeetCode Izjava problema Obrnuti samo slova LeetCode Rješenje – Zadani niz s, obrnite niz prema sljedećim pravilima: Svi znakovi koji nisu engleska slova ostaju na istoj poziciji. Sva engleska slova (mala ili velika) trebaju biti obrnuta. Vrati s nakon što ga preokrenete. Unos: s = "ab-cd" ...

Čitaj više

Pitanje 435. Broj dana između dva datuma LeetCode Solution Izjava problema Pitanje Broj dana između dva datuma LeetCode Solution traži od nas da izračunamo točan broj dana između 2 data datuma uključujući prijestupne godine. Datumi su dati kao nizovi u formatu GGGG-MM-DD. Također je navedeno da su datumi unosa važeći datumi između ...

Čitaj više

Pitanje 436. Kodirani niz s LeetCode rješenjem najkraće duljine Izjava problema Kodirani string s najkraćom duljinom LeetCode Rješenje – Zadani niz s, kodirajte niz tako da je njegova kodirana duljina najkraća. Pravilo kodiranja je: k[encoded_string], gdje se kodirani_string unutar uglastih zagrada ponavlja točno k puta. k bi trebao biti pozitivan cijeli broj. Ako proces kodiranja ne učini ...

Čitaj više

Pitanje 437. Sljedeći veći element III LeetCode rješenje Izjava problema Problem, Sljedeći veći element III LeetCode Rješenje navodi da vam je dan pozitivan cijeli broj n i da trebate pronaći sljedeći najveći cijeli broj koristeći znamenke prisutne samo u n. Ako ne postoji takav cijeli broj, trebate ispisati -1. Štoviše, novi...

Čitaj više

Pitanje 438. Uredi Distance LeetCode Rješenje Izjava problema Problem Uredi udaljenost LeetCode Rješenje navodi da su vam dana dva niza word1 i word2 i trebate pretvoriti riječ1 u riječ2 u minimalnim operacijama. Operacije koje se mogu izvesti na nizu su – Umetanje znaka Brisanje znaka Zamjena znaka Primjeri Test Case ...

Čitaj više

Pitanje 439. Pronađite sve duplikate u nizu LeetCode rješenja Izjava problema Problem, Nađi sve duplikate u nizu LeetCode Rješenje navodi da vam je dan niz veličine n koji sadrži elemente u rasponu [1,n]. Svaki cijeli broj može se pojaviti jednom ili dvaput i trebate pronaći sve elemente koji se pojavljuju dvaput u nizu. Primjeri...

Čitaj više

Pitanje 440. Move Zeroes LeetCode rješenje Izjava problema Problem, Premjesti nule LeetCode Rješenje navodi da vam je dan niz koji sadrži nula i ne-nula elemente i trebate premjestiti sve nule na kraj niza, održavajući relativni redoslijed ne-nula elemenata u nizu . Također morate implementirati in-place ...

Čitaj više

Pitanje 441. Rješenje s jednim brojem Leetcode Izjava problema Jednobrojni Leetcode Rješenje – Dobili smo neprazan niz cijelih brojeva i moramo pronaći element koji se pojavljuje točno jednom. U pitanju je navedeno da se svaki element pojavljuje dvaput osim jednog. Primjer 1: Ulaz: brojevi = [2,2,1] Izlaz: 1 Primjer 2: Ulaz: ...

Čitaj više

Pitanje 442. Broj provincija Leetcode Rješenje Izjava problema Broj pokrajina Leetcode Rješenje – Dobili smo matrični prikaz susjedstva grafa i moramo pronaći broj provincija. Ovdje je pokrajina skupina izravno ili neizravno povezanih gradova i nijedan drugi grad izvan grupe. Primjer Primjer 1: Ulaz: jePovezan ...

Čitaj više

Pitanje 443. 01 Matrix LeetCode rješenje Izjava problema U ovom problemu 01 Matrix LeetCode Rješenje, moramo pronaći udaljenost najbliže 0 za svaku ćeliju zadane matrice. Matrica se sastoji samo od 0 i 1, a udaljenost bilo koje dvije susjedne ćelije je 1. Primjeri Primjer 1: Ulaz: mat = ...

Čitaj više

Pitanje 444. Razvrstaj znakove po učestalosti LeetCode rješenje Izjava o problemu Sortiranje znakova po učestalosti LeetCode Rješenje – Dat je niz S, sortirajte ga opadajućim redoslijedom na temelju učestalosti znakova. Učestalost znaka je koliko se puta pojavljuje u nizu. Vrati sortirani niz. Ako postoji više odgovora, vratite bilo koji od njih. Primjer za sortiranje znakova po...

Čitaj više

Pitanje 445. Maksimalna vrijednost na danom indeksu u rješenju LeetCode ograničenog niza Izjava problema Problem Maksimalna vrijednost na danom indeksu u ograničenom nizu LeetCode Rješenje kaže da su vam dana tri pozitivna cijela broja: n, indeks i maksimalni zbroj. Želite konstruirati niz nums(0-indeksiran) koji zadovoljava sljedeće uvjete: nums.length == n nums[i] je pozitivan cijeli broj gdje je 0 <= i < n. ...

Čitaj više

Pitanje 446. Rješenje LeetCode niza bez smanjenja Izjava problema Neopadajući niz LeetCode Rješenje – s obzirom na niz brojeva s n cijelih brojeva, vaš je zadatak provjeriti može li postati neopadajući modificiranjem najviše jednog elementa. Definiramo da se niz ne smanjuje ako nums[indeks] <= nums[indeks +1] vrijedi za svaki indeks (bazirani na 0) takav da (0 <= indeks <= n-2). ...

Čitaj više

Pitanje 447. Najduži podniz s najviše K različitih znakova LeetCode rješenje Izjava problema Najduži podniz s najviše K različitih znakova LeetCode Rješenje – Zadan niz S i cijeli broj K, vratite duljinu najdužeg podniza od S koji sadrži najviše K različitih znakova. Primjer: Ispitni slučaj 1: Ulaz: S = "nazad" K = 2 Izlaz: 3 Testni slučaj 2: Ulaz: S = "ab" ...

Čitaj više

Pitanje 448. Faktorske prateće nule LeetCode rješenje Izjava problema Faktorske nule u nastavku LeetCode Rješenje – Zadan cijeli broj n, vrati broj završnih nula u n!. Imajte na umu da n! = n * (n - 1) * (n - 2) * ... * 3 * 2 * 1. Ulaz: n = 3 Izlaz: 0 Objašnjenje: 3! = 6, bez zaostatka...

Čitaj više

Pitanje 449. Pretvorite sortirani niz u binarno stablo pretraživanja LeetCode rješenja Izjava o problemu Pretvori sortirani niz u binarno stablo pretraživanja LeetCode Solutions kaže da se s obzirom na cijeli niz brojeva u kojem su elementi sortirani uzlaznim redoslijedom, pretvorite ga u binarno stablo pretraživanja uravnoteženo po visini. Binarno stablo uravnoteženo po visini je binarno stablo u kojem se dubina dvaju podstabala svakog čvora nikada ne razlikuje za više...

Čitaj više

Pitanje 450. Word Ladder LeetCode Rješenje Izjava problema Riječ Ladder LeetCode Rješenje – “Word Ladder” navodi da ste dobili niz beginWord, string endWord i wordList. Moramo pronaći najkraću duljinu sekvence transformacije (ako ne postoji put, ispisati 0) od beginWord do endWord slijedeći dane uvjete: Sve međuriječi trebale bi ...

Čitaj više

Pitanje 451. Najbolje rješenje za mjesto susreta LeetCode Izjava problema Najbolja točka susreta LeetCode rješenje kaže S obzirom na binarnu mrežu veličine mxn gdje svaki 1 određuje dom jednog prijatelja, želimo vratiti minimalnu ukupnu udaljenost putovanja gdje je ukupna udaljenost putovanja zbroj udaljenosti između kuća od ...

Čitaj više

Pitanje 452. Najduži podniz s najmanje K ponavljajućih znakova LeetCode rješenje Izjava problema Problem Najduži podniz s najmanje K ponavljajućih znakova LeetCode Rješenje kaže da se zadani niz S i cijeli broj k vraćaju duljina najdužeg podniza od S tako da je frekvencija svakog znaka u ovom podnizu veća ili jednaka k . Primjer za najduži podniz s najmanje...

Čitaj više

Pitanje 453. Isto drvo LeetCode rješenje Iskaz problema Problem Isto stablo kaže S obzirom na korijene dvaju binarnih stabala p i q, napišite funkciju da provjerite jesu li ista ili ne. Dva binarna stabla smatraju se istim ako su strukturno identična, a čvorovi imaju istu vrijednost. Primjer: testni slučaj...

Čitaj više

Pitanje 454. Rješenje LeetCode spiralne matrice Izjava problema Spiralna matrica Problem kaže da U spiralnoj matrici želimo ispisati sve elemente matrice u spiralnom obliku u smjeru kazaljke na satu. Pristup spiralnoj matrici: ideja Problem se može implementirati dijeljenjem matrice u petlje i ispisom svih elemenata u svakom ...

Čitaj više

Pitanje 455. Uklonite duplikate iz rješenja sortiranog niza Leetcode Izjava o problemu Rješenje Ukloni duplikate iz sortiranog niza Leetcode – kaže da vam je dat cjelobrojni niz sortiran bez padajućeg reda. Moramo ukloniti sve duplicirane elemente i modificirati izvorni niz tako da relativni redoslijed različitih elemenata ostane isti i prijaviti vrijednost ...

Čitaj više

Pitanje 456. Najveće BST podstablo LeetCode rješenje Izjava problema Najveći BST podstablo LeetCode Rješenje problem kaže da se s obzirom na korijen binarnog stabla, pronađite najveće podstablo, koje je također binarno stablo pretraživanja (BST), gdje najveće znači da podstablo ima najveći broj čvorova. Napomena: Podstablo mora uključivati ​​sve svoje potomke. U binarnom...

Čitaj više

Pitanje 457. Sortiraj niz po paritetu LeetCode rješenje Izjava problema Sortiraj niz po paritetu Rješenje LeetCode – “Sortiraj niz po paritetu” navodi da vam je zadan cijeli niz brojeva, pomaknite sve parne cijele brojeve na početak niza nakon čega slijede sve neparne cijele brojeve. Napomena: Vratite bilo koji niz koji zadovoljava ovaj uvjet. Primjer: Ulaz: Izlaz: ...

Čitaj više

Pitanje 458. Ukloni N-ti čvor s kraja popisa Leetcode Rješenje Izjava o problemu Rješenje Ukloni N-ti čvor s kraja popisa Leetcode – navodi da vam je dodijeljena glava povezanog popisa i da trebate ukloniti n-ti čvor s kraja ovog popisa. Nakon brisanja ovog čvora vratite glavu izmijenjenog popisa. Primjer: Unos: ...

Čitaj više

Pitanje 459. Rješenje za prebacivanje žarulja LeetCode Izjava problema Prekidač žarulja LeetCode Rješenje – Postoji n žarulja koje su u početku isključene. Prvo upalite sve žarulje, a zatim ugasite svaku drugu žarulju. U trećem krugu mijenjate svaku treću žarulju (uključuje se ako je ugašena ili se gasi ako je upaljena). Za XNUMX. kolo, vi...

Čitaj više

Pitanje 460. Sobe za sastanke II LeetCode rješenje Iskaz problema Rešenje LeetCode soba za sastanke II – “Soba za sastanke II” navodi da vam je dat niz vremenskih intervala sastanka “intervali” gdje “intervali[i] = [ početak[i], kraj[i] ]”, vraćaju potreban minimalni broj konferencijskih soba. Primjer: intervali = [[0,30], [5,10], [15,20]] 2 Objašnjenje: Susret s jednim može se obaviti ...

Čitaj više

Pitanje 461. Najduži palindromski podniz LeetCode rješenje Izjava problema Najduži palindromski podniz LeetCode rješenje – “Najduži palindromski podniz” navodi da vam je dan niz s, vratite najduži palindromski podniz u s. Napomena: Palindrom je riječ koja se čita unatrag i naprijed, npr. gospođo. Primjer: s = "babad" "bab" Objašnjenje: Sve ...

Čitaj više

Pitanje 462. Najbolje vrijeme za kupnju i prodaju dionica LeetCode rješenje Izjava o problemu Najbolje vrijeme za kupnju i prodaju dionica LeetCode rješenje – “Najbolje vrijeme za kupnju i prodaju dionica” navodi da vam je dan niz cijena gdje su cijene[i] cijena dane dionice na i-ti dan. Želite maksimizirati svoj profit odabirom...

Čitaj više

Pitanje 463. Medijan dvaju sortiranih nizova LeetCode rješenje Navod problema Medijan dvaju sortiranih niza LeetCode rješenje – U zadatku “Medijan dva sortirana niza” dana su nam dva sortirana niza nums1 i nums2 veličine m odnosno n, i moramo vratiti medijan dvaju sortiranih niza. Ukupna složenost vremena izvođenja trebala bi biti O(log (m+n)). Primjer br.1 = [1,3], ...

Čitaj više

Pitanje 464. Broj otoka LeetCode rješenje Izjava problema Broj otoka LeetCode Rješenje – “Broj otoka” navodi da vam je dana mxn 2D binarna mreža koja predstavlja kartu '1' (kopno) i '0' (voda), morate vratiti broj otoka. Otok je okružen vodom i ...

Čitaj više

Pitanje 465. Rješenje LeetCode predmemorije LRU Pitanje Dizajnirajte strukturu podataka koja slijedi ograničenja najmanje nedavno korištene (LRU) predmemorije. Implementirajte klasu LRUCache: LRUCache(int kapacitet) Inicijalizirajte LRU predmemoriju s kapacitetom pozitivne veličine. int get(int key) Vraća vrijednost ključa ako ključ postoji, inače vraća -1. void put(int key, int value) Ažurirajte vrijednost ključa ako ključ postoji. U suprotnom, dodajte par ključ/vrijednost u...

Čitaj više

Pitanje 466. Kth najveći element u rješenju stream Leetcode Izjava problema U ovom problemu moramo dizajnirati klasu KthLargest () koja u početku ima cijeli broj k i niz cijelih brojeva. Za njega trebamo napisati parametrizirani konstruktor kada se kao argumenti predaju cjelobrojni k i brojevi polja. Klasa također ima funkciju add (val) koja dodaje ...

Čitaj više

Pitanje 467. Uklonite rješenje s kôdom povezanih elemenata popisa Izjava problema U ovom problemu dobivamo povezani popis s njegovim čvorovima koji imaju cjelobrojne vrijednosti. Moramo izbrisati neke čvorove s popisa koji imaju vrijednost jednaku val. Problem ne treba rješavati na mjestu, ali mi ćemo razgovarati o jednom takvom pristupu. Popis primjera = ...

Čitaj više

Pitanje 468. Minimalno premještanje u jednake elemente niza rješenje s kôdom Izjava problema U ovom problemu dobivamo niz čitavih brojeva. Također, dopušteno nam je izvesti određeni skup operacija na ovom nizu. U jednoj operaciji možemo povećati "n - 1" (svi elementi osim bilo kojeg) elemenata u polju za 1. Moramo ...

Čitaj više

Pitanje 469. Brojanje dobrih čvorova u rješenju binarnog stabla s kodovima Izjava problema U ovom se problemu daje binarno stablo sa svojim korijenom. Čvor X u stablu naziva se dobrim ako na putu od korijena do X nema čvorova čija je vrijednost veća od X. Moramo vratiti broj dobrih čvorova u ...

Čitaj više

Pitanje 470. Rješenje s brojem stupca broja Excel tablice Izjava o problemu U ovom problemu dobivamo naslov stupca onako kako se pojavljuje na Excel listu, moramo vratiti broj stupca koji odgovara tom naslovu stupca u Excelu, kao što je prikazano dolje. Primjer # 1 "AB" 28 # 2 "ZY" 701 pristup Da biste pronašli broj stupca za određeni ...

Čitaj više

Pitanje 471. Broj koraka za smanjivanje broja na nulu rješenje s kôdom Problem Broj koraka za smanjivanje broja na nulto rješenje s navodnjavanjem navodi da je dan cijeli broj. Pronađite minimalni broj koraka za pretvaranje dane cijele vrijednosti u 0. Možete izvesti bilo koji od dva koraka, ili oduzeti 1 ili podijeliti cijeli broj s 2. Problem ...

Čitaj više

Pitanje 472. Kombinacije Rješenje kodova Problem Kombinacije Leetcode Solution pruža nam dvije cijele brojeve, n i k. Rečeno nam je da generiramo sve sekvence koje imaju k elemenata odabranih od n elemenata od 1 do n. Te sekvence vraćamo kao niz. Prođimo kroz nekoliko primjera kako bismo dobili ...

Čitaj više

Pitanje 473. Rješenje s draguljima i kamenjem Problem Jewels and Stones Leetcode Solution navodi da ste dobili dvije žice. Jedan od njih predstavlja dragulje, a jedan od njih kamenje. Niz koji sadrži dragulje predstavlja likove koji su dragulji. Moramo pronaći broj znakova u nizu kamenja koji su ...

Čitaj više

Pitanje 474. Brojanje neparnih brojeva u rješenju Leetcode rješenja u intervalu Izjava problema U ovom problemu dobivamo dvije negativne cijele brojeve nisku i visoku. Moramo pronaći koliko ima neparnih brojeva u danom rasponu intervala [nisko, visoko]. Primjer nizak = 3, visok = 7 3 Objašnjenje: Neparni brojevi između 3 i 7 su ...

Čitaj više

Pitanje 475. Rješenje s kodom većinskog elementa Izjava o problemu Dobivamo niz čitavih brojeva. Moramo vratiti cijeli broj koji se javlja više od ⌊N / 2⌋ vremena u nizu gdje je ⌊ the operater poda. Taj se element naziva većinski element. Imajte na umu da ulazni niz uvijek sadrži većinski element. ...

Čitaj više

Pitanje 476. Pretvorite broj u heksadecimalno rješenje s kôdom Problem Pretvorba broja u heksadecimalno rješenje s kodovima s brojevima daje nam cijeli broj. Zatim od nas traži da dani cjelobrojni broj u decimalnom brojevnom sustavu pretvorimo u heksadecimalni brojevni sustav. Formalnije, pitanje zahtijeva da pretvorimo cijeli broj naveden u bazi 10 u prikaz baze 16. Mi ...

Čitaj više

Pitanje 477. Rješenje s kôdom s povezanim popisom Palindrome U problemu “Popis povezanih s palindromom” moramo provjeriti je li zadani pojedinačno cjelobrojni popis palindrom ili nije. Primjer popisa = {1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 1} true Objašnjenje # 1: Popis je palindrom jer su svi elementi od početka i natrag ...

Čitaj više

Pitanje 478. Maksimalna dubina otopine s binarnim stablom Izjava problema U problemu je dato binarno stablo i moramo saznati maksimalnu dubinu datog stabla. Maksimalna dubina binarnog stabla je broj čvorova na najdužoj putanji od korijenskog čvora do najudaljenijeg čvora lista. Primjer 3 / ...

Čitaj više

Pitanje 479. Maksimalna dubina otopine Netry Tree Leetcode rješenja U ovom problemu dobivamo N-arno stablo, odnosno stablo koje omogućuje čvorovima da imaju više od 2 djece. Moramo pronaći dubinu lista najdalje od korijena stabla. To se naziva maksimalna dubina. Imajte na umu da dubina puta ...

Čitaj više

Pitanje 480. Okretanje popisa Rješenjem s kôdom Problem Rotate List Leetcode Solution pruža nam povezani popis i cijeli broj. Rečeno nam je da povezanu listu okrećemo udesno za k mjesta. Dakle, ako zakrenemo povezani popis k mjesta udesno, u svakom koraku uzimamo zadnji element iz ...

Čitaj više

Pitanje 481. Pow (x, n) rješenje za mrežni kod Problem "Pow (x, n) Leetcode Solution" navodi da su vam dana dva broja, od kojih je jedan broj s pomičnom zarezom, a drugi cijeli broj. Cijeli broj označava eksponent, a baza je broj s pomičnom zarezom. Rečeno nam je da pronađemo vrijednost nakon procjene eksponenta preko baze. ...

Čitaj više

Pitanje 482. Umetnite u binarno stablo pretraživanja rješenje s kôdom U ovom problemu dobivamo korijenski čvor binarnog stabla pretraživanja koji sadrži cjelobrojne vrijednosti i cjelobrojnu vrijednost čvora koji moramo dodati u binarno stablo pretraživanja i vratiti njegovu strukturu. Nakon umetanja elementa u BST, moramo ispisati njegov ...

Čitaj više

Pitanje 483. Spojite dvije razvrstane liste rješenja s kôdovima Povezani popisi po svojim su linearnim svojstvima slični nizovima. Možemo spojiti dva razvrstana polja da bismo stvorili sveukupno razvrstani niz. U ovom problemu moramo spojiti dva razvrstana povezana popisa kako bismo vratili novi popis koji sadrži elemente oba popisa na razvrstan način. Primjer ...

Čitaj više

Pitanje 484. Permutacije Leetcode rješenje Problem Permutations Leetcode Solution pruža jednostavan slijed cijelih brojeva i traži od nas da vratimo cjeloviti vektor ili niz svih permutacija zadanog niza. Dakle, prije nego što krenemo u rješavanje problema. Trebali bismo biti upoznati s permutacijama. Dakle, permutacija nije ništa drugo nego aranžman ...

Čitaj više

Pitanje 485. Rješenje s dvije sume koda U ovom problemu moramo pronaći par dva različita indeksa u razvrstanom nizu koje njihove vrijednosti zbrajaju u zadani cilj. Možemo pretpostaviti da niz ima samo jedan par cijelih brojeva koji se zbrajaju s ciljnim zbrojem. Imajte na umu da je niz ...

Čitaj više

Pitanje 486. Računajte prototipove s Leetcode rješenjima U ovom problemu dobivamo cijeli broj N. Cilj je izbrojiti koliko su brojevi manji od N prosti brojevi. Cijeli broj je ograničen da bude negativan. Primjer 7 3 10 4 Objašnjenje Primeri manje od 10 su 2, 3, 5 i 7. Dakle, broj je 4. Pristup (Brute ...

Čitaj više

Pitanje 487. Rješenje s kućnim pljačkašem II U problemu "Pljačkaš kuće II", pljačkaš želi opljačkati novac iz različitih kuća. Iznos novca u kućama predstavljen je nizom. Moramo pronaći maksimalni iznos novca koji se može zaraditi dodavanjem elemenata u danom nizu prema ...

Čitaj više

Pitanje 488. Sqrt (x) rješenje s kôdom Kao što naslov kaže, moramo pronaći kvadratni korijen broja. Recimo da je broj x, tada je Sqrt (x) broj takav da je Sqrt (x) * Sqrt (x) = x. Ako je kvadratni korijen broja neka decimalna vrijednost, tada moramo vratiti donju vrijednost od ...

Čitaj više

Pitanje 489. Pretvorite razvrstani niz u rješenje binarnog stabla za pretraživanje s Leetcode rješenjem Uzmimo u obzir da smo dobili razvrstani niz cijelih brojeva. Cilj je izgraditi binarno stablo pretraživanja od ovog polja tako da stablo bude uravnoteženo po visini. Imajte na umu da se za stablo kaže da je uravnoteženo po visini ako je visinska razlika lijevog i desnog podstabla bilo kojeg čvora u ...

Čitaj više

Pitanje 490. Rješenje s vodenim bocama s vodenim kodom Izjava problema U problemu "Boce s vodom" dobivamo dvije vrijednosti, naime "numBottle" koja će pohraniti ukupan broj punih boca vode i "numExchange" koja će pohraniti ukupan broj praznih boca vode koje možemo istodobno razmijeniti i dobiti punu bocu vode. Nakon ...

Čitaj više

Pitanje 491. Zamijenite čvorove u rješenjima parova Leetcode Cilj ovog problema je zamijeniti čvorove danog povezanog popisa u parovima, odnosno zamijeniti svaka dva susjedna čvora. Ako nam je dopušteno zamijeniti samo vrijednost čvorova popisa, problem bi bio trivijalan. Dakle, ne smijemo mijenjati čvor ...

Čitaj više

Pitanje 492. Rješenje s kućnim pljačkašem Izjava problema U ovom problemu postoje kuće u ulici i pljačkaš kuća mora opljačkati te kuće. Ali problem je što ne može sukcesivno opljačkati više kuća, tj. Koje su jedna uz drugu. S obzirom na popis negativnih cijelih brojeva koji predstavljaju količinu novca ...

Čitaj više

Pitanje 493. Važeći anagrami U problemu "Važeći anagrami" dali smo dva niza str1 i str2. Otkrijte da su oba niza anagrami ili ne. Ako su anagrami, vratite true, inače return false. Primjer unosa: str1 = “abcbac” str2 = “aabbcc” Izlaz: istina Objašnjenje: Budući da se str2 može oblikovati preuređivanjem ...

Čitaj više

Pitanje 494. Unija i presjek dviju povezanih lista S obzirom na dva povezana popisa, stvorite još dva povezana popisa kako biste dobili uniju i presjek elemenata postojećih popisa. Primjer unosa: Popis1: 5 → 9 → 10 → 12 → 14 Popis2: 3 → 5 → 9 → 14 → 21 Izlaz: Popis raskrižja: 14 → 9 → 5 Popis popisa: ...

Čitaj više

Pitanje 495. Round Robin zakazivanje Zakazivanje Round Robina vrlo je slično FCFS-u. Jedina razlika između RR i FCFS rasporeda je u tome što je RR preventivno raspoređivanje, dok FCFS nije preventivno zakazivanje. Svaki je proces dodijeljen CPU-u u spremnom redu za jedan vremenski odsječak. Ovdje je spreman red sličan ...

Čitaj više

Pitanje 496. Brojte načine kako doći do n-te stepenice pomoću koraka 1, 2 ili 3 Problem "Brojanje načina kako doći do n-te stepenice pomoću koraka 1, 2 ili 3" navodi da stojite na zemlji. Sada morate doći do kraja stubišta. Pa koliko je načina da dođete do kraja ako možete skočiti samo 1, 2, ...

Čitaj više

Pitanje 497. Napišite funkciju za dobivanje točke presjeka dvaju povezanih popisa Izjava o problemu Problem "Napišite funkciju za dobivanje točke presjeka dvaju povezanih popisa" navodi da su vam dana dva povezana popisa. Ali oni nisu nezavisni povezani popisi. Oni su u nekom trenutku povezani. Sada morate pronaći točku presjeka ova dva popisa. ...

Čitaj više

Pitanje 498. Rezanje štapa Izjava o problemu Problem "Rezanje šipke" navodi da ste dobili štap određene duljine i cijene svih veličina šipki koje su manje ili jednake ulaznoj duljini. To jest znamo cijenu za šipke duljine od 1 do n, s obzirom ...

Čitaj više

Pitanje 499. Provjerite preklapaju li se bilo koja dva intervala između određenog skupa intervala Izjava o problemu Problem "Provjerite preklapaju li se bilo koja dva intervala između određenog skupa intervala" navodi da ste dobili neki skup intervala. Svaki se interval sastoji od dvije vrijednosti, jedna je vrijeme početka, a druga vremena završetka. Izjava o problemu traži provjeru je li bilo što od ...

Čitaj više

Pitanje 500. Broj palindroma Izjava o problemu problem "Palindrom Number" navodi da ste dobili cijeli broj. Provjerite radi li se o palindromu ili ne. Riješite ovaj problem bez pretvaranja zadanog broja u niz. Primjer 12321 true Objašnjenje 12321 je palindromski broj jer kada obrnemo 12321 daje 12321 ...

Čitaj više

Pitanje 501. Algoritmi zamjene stranice u operacijskim sustavima Što je zamjena stranice? Suvremeni operativni sustavi koriste straničenje za upravljanje memorijom i često postoji potreba za zamjenom stranica. Zamjena stranice postupak je zamjene stranice koja je trenutno prisutna u memoriji stranicom koja je potrebna, ali nije u ...

Čitaj više

Pitanje 502. Program za slijed kukavica Izjava o problemu Program slijeda kukavica ili raspršivanje kukavice je metoda koja se koristi za rješavanje problema kada dođe do sudara u Hash tablici. Vjerojatno su kolizije dvije hash vrijednosti hash funkcije u tablici. Kolizija se događa kada dođe do dvije hash vrijednosti za isti ključ...

Čitaj više

Pitanje 503. Booleov problem zagrade Izjava o problemu “Boolean Parenthesization Problem” navodi da smo dobili niz točnih i netačnih, a između njih su neki logički operatori (AND, OR, XOR). Moramo pronaći broj načina davanja datog niza u zagrade, tako da cijeli niz rezultira TRUE. U ...

Čitaj više

Pitanje 504. Broji parove s dva povezana popisa čiji je zbroj jednak zadanoj vrijednosti Izjava o problemu Problem „Broji parove s dva povezana popisa čiji je zbroj jednak danoj vrijednosti“ navodi da su vam dana dva povezana popisa i zbroj cjelobrojne vrijednosti. Izjava o problemu tražila je da se utvrdi koliko ukupno para ima zbroj jednak zadanoj vrijednosti. Primjer ...

Čitaj više

Pitanje 505. Problem umotavanja riječi Izjava o problemu Problem premotavanja riječi navodi da, dajući slijed riječi kao ulaz, moramo pronaći broj riječi koje se mogu smjestiti u jedan redak odjednom. Dakle, za to stavljamo stanke u zadanom slijedu tako da ispisani dokument ...

Čitaj više

Pitanje 506. Pronađite broj zaposlenika ispod svakog zaposlenika HashMaps su jedna od najkorisnijih struktura podataka. Pronaći broj zaposlenih ispod svakog zaposlenika problem je koji me podsjeća na početak poznatog filma. Akin sanjati u snu. Ovdje imamo zaposlenika koji radi ispod zaposlenika i tako dalje. Izjava o problemu Pa, što ...

Čitaj više

Pitanje 507. Najduže sve veće slijedeće Dobivamo niz cjelovitih brojeva koji nisu razvrstani i moramo pronaći podultu koja se najviše povećava. Podsljednost ne mora biti uzastopna Sljednost će se povećavati Razumijemo to bolje na nekoliko primjera. Primjer ulaza [9, 2, 5, 3, 7, 10, 8] Izlaz 4 ...

Čitaj više

Pitanje 508. K-ti zasebni element u nizu Dobit ćete cjelobrojni niz A, ispisati k-ti zasebni element u nizu. Dati niz može sadržavati duplikate i izlaz bi trebao ispisati k-ti zasebni element među svim jedinstvenim elementima u polju. Ako je k više od niza različitih elemenata, prijavite ga. Primjer unosa: ...

Čitaj više

Pitanje 509. Zamijenite čvorove u parovima U problemu zamjene čvorova u parovima dali smo povezani popis koji se sastoji od n čvorova. Zamijenite svaki čvor s parnim indeksom s desnim susjednim čvorom s neparnim indeksom () uzimajući u obzir indeks počevši od 0. Primjer unosa: 1-> 2-> 3-> 4-> NULL Izlaz: 2-> 1-> 4-> 3-> NULL ulaz: 1-> 2-> 3-> 4-> 5-> 6-> 7-> NULL izlaz: 2-> 1-> 4-> 3-> 6-> 5-> 7- > NULL algoritam iterativne metode Stvaranje ...

Čitaj više

Pitanje 510. Permutacije Leetcode-a U ovoj premutaciji problema s leetcode-om dali smo niz različitih cijelih brojeva, ispisati sve njegove moguće permutacije. Primjeri Ulaz arr [] = {1, 2, 3} Izlaz 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1 Ulaz arr [] = {1, 2, ...

Čitaj više

Pitanje 511. Sudoku rješavač U problemu rješavanja sudokua dali smo djelomično ispunjeni (9 x 9) sudoku, napišite program za dovršavanje zagonetke. Sudoku mora zadovoljiti sljedeća svojstva. Svaki broj (1-9) mora se pojaviti točno jednom u nizu i jednom u stupcu. Svaki broj (1-9) mora se pojaviti točno jednom u ...

Čitaj više

Pitanje 512. Spajanje K sortiranih povezanih popisa Problem spajanja povezanih popisa Merge K toliko je poznat po gledištu intervjua. Ovo se pitanje toliko puta postavlja u velikim tvrtkama poput Googlea, Microsofta, Amazona itd. Kao što samo ime govori, dobili smo k sortirane povezane popise. Moramo ih spojiti u ...

Čitaj više

Pitanje 513. Spoji dvije razvrstane povezane liste Pri spajanju dvaju sortiranih povezanih popisa dali smo pokazivač glave za dva povezana popisa, spojite ih tako da se dobije jedan povezani popis koji ima čvorove s vrijednostima u poredanom redoslijedu. vrati pokazivač glave spojenog povezanog popisa. Napomena: spojite povezani popis na mjestu bez upotrebe ...

Čitaj više

Pitanje 514. Pronađite medijan iz podatkovnog toka U problemu Pronađi medijan iz podatkovnog toka dali smo da se čitavi brojevi čitaju iz podatkovnog toka. Pronađite medijanu svih do sada pročitanih elemenata počevši od prve cijele do posljednje cijele vrijednosti. Primjer unosa 1: stream [] = {3,10,5,20,7,6} Izlaz: 3 6.5 ...

Čitaj više

Pitanje 515. Kućni pljačkaš Problem pljačkaša kuća navodi da se u gradskom kvartu nalazi jedan red od n kuća. Lopov planira podići pljačku u ovom kvartu. Zna koliko je zlata skriveno u svakoj od kuća. Međutim, kako bi se izbjeglo pokretanje ...

Čitaj više

Pitanje 516. Riječ riječi Riječ riječi problem je koji lijepo ilustrira potpuno novi koncept. Svi smo čuli za složene riječi. Riječi sastavljene od više od dvije riječi. Danas imamo popis riječi i sve što moramo učiniti je provjeriti mogu li sve riječi iz rječnika ...

Čitaj više

Pitanje 517. Spoji dva razvrstana popisa Leetcode Što je problem spajanja dvaju sortiranih popisa na leetcodeu? Ovo je toliko zanimljivo pitanje koje se toliko puta postavlja u tvrtkama poput Amazona, Oraclea, Microsofta itd. U ovom smo problemu (Spajanje dvaju sortiranih popisa Leetcode) dali dva povezana popisa. Obje povezane liste su u sve većem redoslijedu. Spoji oba povezana popisa u ...

Čitaj više

Pitanje 518. Obrnuti čvorovi u K-grupi Problem U obrnutim čvorovima u problemu K-grupe dali smo povezani popis, preokrenuti povezani popis u grupi k i vratiti modificirani popis. Ako čvorovi nisu višestruki od k, onda preokrenite preostale čvorove. Vrijednost k uvijek je manja ili jednaka ...

Čitaj više

Pitanje 519. Implementacija LRU predmemorije Najmanje nedavno korištena (LRU) predmemorija vrsta je metode koja se koristi za održavanje podataka tako da je vrijeme potrebno za upotrebu podataka minimalno moguće. LRU algoritam koji se koristi kada je predmemorija puna. Uklanjamo najmanje korištene podatke iz predmemorije ...

Čitaj više

Pitanje 520. Spoji sortiranje Što je sortiranje spajanjem? Sortiranje stapanja je rekurzivni postupak. To je također algoritam podijeli i osvoji. Sad moramo znati što je algoritam podijeli i osvoji? To je vrsta postupka u kojem problem dijelimo na podprobleme i dijelimo ih dok ne pronađemo najkraće ...

Čitaj više

Pitanje 521. Važeći Sudoku Važeći Sudoku je problem u kojem smo dali ploču 9 * 9 Sudoku. Moramo utvrditi da je dati Sudoku valjan ili ne na temelju sljedećih pravila: Svaki redak mora sadržavati znamenke 1-9 bez ponavljanja. Svaki stupac mora sadržavati znamenke 1-9 bez ponavljanja. Svaki od 9 podokvirića 3x3 ...

Čitaj više

Pitanje 522. Dodajte dva broja Zbrajanje dva broja problem je u kojem smo dali dva nepopunjena povezana popisa koji predstavljaju negativan cijeli broj. Znamenke se pohranjuju obrnutim redoslijedom i svaki čvor mora sadržavati samo jednu znamenku. Dodajte dva broja i ispišite rezultat pomoću povezanog popisa. Ulazni format ...

Čitaj više

Pitanje 523. Sita Eratostena Sito Eratostena algoritam je u kojem otkrivamo proste brojeve manje od N. Ovdje je N cjelobrojna vrijednost. Ovo je učinkovita metoda za pronalaženje prostih brojeva do ograničenja. Koristeći ovo možemo saznati proste brojeve do 10000000. Ovdje ...

Čitaj više

Pitanje 524. N kraljica problem N kraljica problem korištenja koncepta Backtracking. Ovdje postavljamo maticu tako da nijedna matica nije napadnuta. Uvjet napada matica je ako su dvije matice na istom stupcu, redu i dijagonali, tada su napadnute. Pogledajmo to na donjoj slici. Evo ...

Čitaj više

Pitanje 525. Serijalizirajte i deserijalizirajte binarno stablo Dali smo binarno stablo koje sadrži N broj čvorova gdje svaki čvor ima neku vrijednost. Moramo serializirati i deserializirati binarno stablo. Serijaliziranje Proces spremanja stabla u datoteku bez narušavanja njegove strukture naziva se serializacija. DeserializeSerialize i Deserialize binarno stablo Proces ...

Čitaj više

Pitanje 526. Obrnite povezani popis Izjava o problemu Problem "obrnuti povezani popis" navodi da nam je dana glava povezanog popisa. Moramo preokrenuti povezani popis mijenjanjem veza između njih i vratiti glavu obrnutog povezanog popisa. Primjer 10-> 20-> 30-> 40-> NULL NULL <-10 <-20 <-30 <-40 Objašnjenje Obrnuli smo povezano ...

Čitaj više

Pitanje 527. Pronađite par s danom razlikom Izjava o problemu U danom nesortiranom nizu pronađite par elemenata u danom nizu s danom razlikom n. Primjer unosa arr [] = {120, 30, 70, 20, 5, 6}, razlika (n) = 40 Izlaz [30, 70] Objašnjenje Ovdje je razlika od 30 i 70 jednaka vrijednosti ...

Čitaj više

Pitanje 528. Umetnite čvor u razvrstani povezani popis Izjava o problemu U problemu "Umetni čvor u razvrstani povezani popis" dali smo povezani popis. Na sortirani povezani popis na sortirani način umetnite novi čvor. Nakon umetanja čvora u razvrstani povezani popis, konačni povezani popis trebao bi biti sortirani povezani popis. ...

Čitaj više

Pitanje 529. Otkrijte petlju na povezanom popisu Izjava o problemu U problemu "Otkrivanje petlje na povezanom popisu" dali smo povezani popis. Pronađite postoji li petlja ili ne. Ako na povezanom popisu postoji petlja, tada će neki čvor na povezanom popisu ukazivati ​​na jedan od prethodnih čvorova ...

Čitaj više

Translate »
4