Pitanja za intervju za Delhivery

Pitanja za intervju za dizajn sustava može biti toliko otvoren da je preteško znati pravi način pripreme. Sada sam u mogućnosti probiti dizajn dizajna Amazona, Microsofta i Adobea nakon kupnje ova knjiga. Dnevno revidirati jednu pitanje dizajna i obećavam da možete razbiti dizajn.

Intervjui o dizajnu sustava Crack

Delhivery Array Pitanja

Pitanje 1. Maksimalna udaljenost između dva pojavljivanja istog elementa u nizu Pretpostavimo da ste dobili niz s nekim ponovljenim brojevima. Moramo pronaći maksimalnu udaljenost između dvije iste pojave broja s različitim indeksom, prisutnog u nizu. Primjer unosa: niz = [1, 2, 3, 6, 2, 7] Izlaz: 3 Objašnjenje: Jer elementi u nizu [1] ...

Čitaj više

Pitanje 2. Grupirajte višestruku pojavu elemenata niza poredane prema prvoj pojavi Dobit ćete pitanje u kojem ste dali nerazvrstani niz s višestrukim pojavljivanjem brojeva. Zadatak je grupirati sve višestruke pojave elemenata niza poredane prema prvom pojavljivanju. U međuvremenu, redoslijed bi trebao biti isti kao i broj koji dolazi. Primjer unosa: [2, 3,4,3,1,3,2,4] ...

Čitaj više

Pitanje 3. Maksimalni niz od dva zadana niza koji održavaju redoslijed isti Pretpostavimo da imamo dva cjelovita polja iste veličine n. Oba polja mogu sadržavati i zajedničke brojeve. Izjava o problemu traži da se formira rezultantni niz koji sadrži 'n' maksimalnih vrijednosti iz oba polja. Prvom nizu treba dati prioritet (elementi prvog ...

Čitaj više

Pitanje 4. Pronađi najveći d u nizu takav da je a + b + c = d Izjava o problemu Pretpostavimo da imate niz cijelih brojeva. Sve ulazne vrijednosti različiti su elementi. Problem "Pronađi najveći d u polju tako da je a + b + c = d" traži pronalazak najvećeg elementa "d" u skupu tako da je a + b + c = ...

Čitaj više

Pitanje 5. Maksimalni zbroj parova s ​​određenom razlikom Problem "Maksimalni zbroj parova s ​​određenom razlikom" navodi da ste dobili niz cijelih brojeva i cijeli broj K. Tada se od nas traži da saznamo maksimalni zbroj neovisnih parova. Možemo upariti dvije cjelobrojne vrijednosti ako imaju apsolutnu razliku manju od K. ...

Čitaj više

Pitanje 6. Maksimalni zbroj podzadataka takav da nijedna tri nisu uzastopna Problem "Maksimalni zbroj podzadataka takav da ne postoje tri uzastopna" navodi da ste dobili niz cijelih brojeva. Sada trebate pronaći podsekvencu koja ima maksimalni zbroj s obzirom na to da ne možete uzeti u obzir tri uzastopna elementa. Da se podsjetimo, potpolje nije ništa drugo do niz ...

Čitaj više

Pitanje 7. Najduža podvrsta koja nema više od K različitih elemenata Problem "Najdulja podniza koja nema više od K različitih elemenata" navodi da pretpostavljamo da imate niz cijelih brojeva, u iskazu problema traži se pronalazak najdužeg podniza koji nema više od k različitih elemenata. Primjer arr [] = {4, 3, 5, 2, 1, 2, 0, 4, 5} ...

Čitaj više

Pitanje 8. Pronađi podred s zadanim zbrojem (obrađuje negativne brojeve) Problem "Pronađi podskupinu s danim zbrojem (obrađuje negativne brojeve)" navodi da ste dobili cjeloviti niz koji sadrži i negativne cijele brojeve i broj koji se naziva "zbroj". Izjava o problemu traži ispis pod-niza koji sažima dati broj koji se naziva "zbroj". Ako je više od jednog niza ...

Čitaj više

Pitanje 9. Pronađite elemente koji su prisutni u prvom nizu, a ne u drugom Problem "Pronađi elemente koji su prisutni u prvom nizu, a ne u drugom" navodi da su vam dana dva polja. Nizovi se sastoje od svih cijelih brojeva. Morate saznati brojeve koji neće biti u drugom nizu, ali će biti u prvom nizu. Primjer ...

Čitaj više

Pitanje 10. Razvrstavanje mjehurića pomoću dva snopa Izjava o problemu Problem "Razvrstavanje mjehurića pomoću dva snopa" navodi da ste dobili niz veličine [n]. Stvorite funkciju za sortiranje datog niza a [] pomoću paradigme razvrstavanja oblačića s dvije strukture podataka snopa. Primjer a [] = {15, 12, 44, 2, 5, ...

Čitaj više

Pitanje 11. Preuredite niz tako da "arr [j]" postane "i" ako je "arr [i]" "j" Izjava o problemu Problem ”Preuredite niz tako da 'arr [j]' postane 'i' ako je 'arr [i]' je 'j'" izjavljuje da imate niz veličine "n" koji sadrži cijele brojeve. Brojevi u polju nalaze se u rasponu od 0 do n-1. Izjava o problemu traži preuređivanje niza u ...

Čitaj više

Pitanje 12. Pronađite minimalnu udaljenost između dva broja Izjava o problemu Dali ste niz i dva broja nazvana x i y. Problem "Pronađi najmanju udaljenost između dva broja" traži da se utvrdi najmanja moguća udaljenost između njih. Dani niz može imati zajedničke elemente. Možete pretpostaviti da su i x i y različiti. ...

Čitaj više

Pitanje 13. Pronađite jedini ponavljajući element između 1 i N-1 Pronalazeći jedini ponavljajući element između problema od 1 do N-1 dali smo niz slučajnih cijelih brojeva u rasponu od 1 do n-1. Bit će jedan broj koji se ponavlja. Vaš je zadatak pronaći taj broj. Primjer ulaza [2,3,4,5,2,1] Izlaz 2 Objašnjenje 2 je ...

Čitaj više

Pitanje 14. Promijenite niz u permutaciju brojeva od 1 do N U ovom smo problemu dali niz A od n elemenata. Moramo promijeniti niz u permutaciju brojeva od 1 do n koristeći minimalne zamjene u polju. Primjer ulaza: 2 2 3 3 Izlaz: 2 1 3 4 Ulaz: 3 2 1 7 ...

Čitaj više

Delhivery string pitanja

Pitanje 15. Najkraći palindrom U najkraćem problemu s palindromom dali smo niz s duljine l. Dodajte znakove ispred njega da postane palindrom ako nije. Ispišite najmanji broj znakova korištenih da bi zadani niz postao palindrom. Primjer unosa: s = abc Izlaz: 2 (od ...

Čitaj više

Pitanje 16. Obrni niz pomoću stoga Dali smo niz s duljine n koji sadrži mala slova, velika slova, cijele brojeve i neki poseban simbol. Preokrenite zadani niz pomoću stoga. Pogledajmo nekoliko primjera za bolje razumijevanje. Primjer ulaza s = “TutorialCup” Izlaz puClairotuT Ulaz s = “Stack” Izlaz kcatS Korištenje Stacka ...

Čitaj više

Pitanje 17. Provjerite može li niz postati prazan rekurzivnim brisanjem zadane podniza Izjava o problemu U problemu "Provjerite može li niz postati prazan rekurzivnim brisanjem zadanog podniza" dali smo dva niza "s" i "t". Moramo provjeriti može li se zadani ulazni niz “s” u potpunosti izbrisati brisanjem zadanog ulaznog podniza “t” rekurzivno. Napomena: Dani podniz bi trebao ...

Čitaj više

Pitanje 18. Usporedite dva broja verzije Izjava o problemu S obzirom na dva ulazna niza koja su u obliku brojeva verzija. Broj verzije izgleda kao abcd gdje su a, b, c, d cijeli brojevi. Stoga je broj verzije niz u kojem su brojevi odvojeni točkama. Moramo usporediti dva niza (brojeve verzija) i ...

Čitaj više

Pitanje 19. Najduži palindrom može se stvoriti uklanjanjem ili preslagivanjem znakova Izjava problema U problemu "Najdulji palindrom možemo oblikovati uklanjanjem ili preslagivanjem znakova" dali smo niz "s". Pronađite najduži palindrom koji se može konstruirati uklanjanjem ili preslagivanjem nekih znakova ili možda nula znakova iz niza. Možda je moguće više rješenja, možete ...

Čitaj više

Delhivery Tree Pitanja

Pitanje 20. Vrste binarnog stabla Prije nego što nastavimo, prvo znamo što je BT zapravo? Binarno stablo je vrsta strukture podataka koja je hijerarhijske prirode. BT je predstavljen čvorovima gdje je svaki čvor imao lijevo, desni pokazivač i podaci kao težina čvora. Svaki čvor može sadržavati najviše ...

Čitaj više

Pitanje 21. Umetanje u binarno stablo U ovom ćemo članku naučiti umetanje u binarno stablo. Koncept BFS-a već smo vidjeli u prethodnom članku, pa ćemo ovdje koristiti isti koncept za umetanje podataka u binarno stablo. Koncept je kretanje stablom u ravnomjernom redoslijedu i ...

Čitaj više

Delhivery Graph pitanja

Pitanje 22. Grafikon i njegov prikaz Graf je apstraktna vrsta podataka koja predstavlja relacije ili veze između objekata (poput gradova koji su povezani neravnom cestom). U grafikonu i njegovom prikazu odnos se u osnovi označava bridovima, a objekti vrhovima (čvorovima). Graf se sastoji od konačnog skupa vrhova i bridova. Grafikon je ...

Čitaj više

Delhivery Stack Pitanja

Pitanje 23. Provjerite jesu li elementi stoga uzastopno uzastopni Izjava o problemu "Provjerite jesu li elementi steka uzastopno uzastopni" problem navodi da ste dobili strukturu podataka steka cijelog broja. Stvorite funkciju za provjeru jesu li svi zadani elementi uzastopno uzastopni (ili u redoslijedu povećavanja ili smanjivanja) ili ne. Ako broj elemenata ...

Čitaj više

Pitanje 24. Obrtanje reda čekanja U Reverziranju problema u redu čekanja dali smo red, napišite algoritam za preokretanje reda. Primjeri Ulazni red = 10 -> 8 -> 4 -> 23 Izlazni red = 23-> 4-> 8-> 10 Ulazni red = 11 -> 98 -> 31 -> 42 -> 73 -> 6 Izlazni red = 6 ...

Čitaj više

Pitanje 25. Problem raspona dionica Ovaj problem "Problem raspona dionica" potpada pod financijski aspekt. U ovom problemu pronalazimo raspon dionica za cijenu dionica svakog dana. Maksimalan broj uzastopnih dana neposredno prije bilo kojeg određenog dana za koji je cijena dionice dana prije njega ...

Čitaj više

Pitanje 26. Obrni niz pomoću stoga Dali smo niz s duljine n koji sadrži mala slova, velika slova, cijele brojeve i neki poseban simbol. Preokrenite zadani niz pomoću stoga. Pogledajmo nekoliko primjera za bolje razumijevanje. Primjer ulaza s = “TutorialCup” Izlaz puClairotuT Ulaz s = “Stack” Izlaz kcatS Korištenje Stacka ...

Čitaj više

Pitanja u redu Delhivery

Pitanje 27. Obrtanje reda čekanja U Reverziranju problema u redu čekanja dali smo red, napišite algoritam za preokretanje reda. Primjeri Ulazni red = 10 -> 8 -> 4 -> 23 Izlazni red = 23-> 4-> 8-> 10 Ulazni red = 11 -> 98 -> 31 -> 42 -> 73 -> 6 Izlazni red = 6 ...

Čitaj više

Pitanje 28. Umetanje u binarno stablo U ovom ćemo članku naučiti umetanje u binarno stablo. Koncept BFS-a već smo vidjeli u prethodnom članku, pa ćemo ovdje koristiti isti koncept za umetanje podataka u binarno stablo. Koncept je kretanje stablom u ravnomjernom redoslijedu i ...

Čitaj više

Delhivery Ostala pitanja

Pitanje 29. Pronađite elemente raspona koji nedostaju Problem Pronalaženje elemenata raspona koji nedostaju ”navodi da vam se daje niz različitih elemenata unutar određenog raspona i raspona kao nižeg i višeg. Pronađite sve nedostajuće elemente unutar raspona koji nije prisutan u polju. Izlaz bi trebao biti u ...

Čitaj više

Pitanje 30. Ispišite Fibonaccijev niz pomoću 2 varijable Izjava o problemu Problem "Ispis Fibonaccijeve sekvence pomoću 2 varijable" navodi da trebate ispisati Fibonaccijevu sekvencu, ali postoji ograničenje upotrebe samo 2 varijable. Primjer n = 5 0 1 1 2 3 5 Objašnjenje Izlazni slijed ima prvih pet elemenata ...

Čitaj više

Pitanje 31. Problem popločavanja pločica Izjava o problemu "Problem postavljanja pločica" navodi da imate mrežu veličine 2 x N i pločicu veličine 2 x 1. Dakle, pronađite broj načina za postavljanje pločice na datu mrežu. Primjer 3 2 Objašnjenje: Pristup problemu postavljanja pločica Ovaj problem možemo riješiti rekurzijom. ...

Čitaj više

Pitanje 32. OSI model Ovaj model razvila je 1983. godine Međunarodna organizacija za standarde (ISO). To je bio prvi korak prema standardizaciji međunarodnih protokola koji se koriste u raznim slojevima. Kako se bavi povezivanjem otvorenih sustava, odnosno sustava otvorenih za komunikaciju s drugim sustavima, model se naziva ...

Čitaj više

Pitanje 33. Ružne brojke Pozitivni brojevi čiji su jedini glavni čimbenici 2, 3 ili 5 poznati su kao ružni brojevi. Jer npr. 8 je ružan broj jer je jedini prosti faktor 2, ali 7 nije ružan broj jer je prosti faktor 7. 1 je iznimka ...

Čitaj više

Translate »