Pitanja za razgovor s DE Shawom

Pitanja za intervju za dizajn sustava može biti toliko otvoren da je preteško znati pravi način pripreme. Sada sam u mogućnosti probiti dizajn dizajna Amazona, Microsofta i Adobea nakon kupnje ova knjiga. Dnevno revidirati jednu pitanje dizajna i obećavam da možete razbiti dizajn.

Intervjui o dizajnu sustava Crack

DE Shaw niz pitanja

Pitanje 1. Dnevne temperature Leetcode Rješenje Izjava problema Dnevne temperature Leetcode Rješenje: navodi da niz cijelih brojeva temperatura predstavlja dnevne temperature, vratite odgovor niza tako da je answer[i] broj dana koje morate čekati nakon i-tog dana da dobijete topliju temperaturu. Ako ne postoji budući dan za koji je to moguće, umjesto toga zadržite answer[i] == 0. ...

Čitaj više

Pitanje 2. Rješenje za hvatanje kišnice Leetcode Izjava problema Rješenje LeetCode za zarobljavanje kišnice – “Zarobljavanje kišnice” navodi da je dat niz visina koji predstavlja kartu nadmorske visine gdje je širina svake trake 1. Moramo pronaći količinu vode zarobljene nakon kiše. Primjer: Ulaz: visina = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Izlaz: 6 Objašnjenje: Provjerite ...

Čitaj više

Pitanje 3. Rješenje s relativnim nizom sortiranih nizova U ovom smo problemu dobili dva polja pozitivnih cijelih brojeva. Svi elementi drugog niza su različiti i prisutni su u prvom nizu. Međutim, prvi niz može sadržavati dvostruke elemente ili elemente koji nisu u drugom nizu. Moramo sortirati prvi niz ...

Čitaj više

Pitanje 4. Najduža podvrsta koja broji 1s više od broja 0s Dali smo niz cijelih brojeva. Niz sadrži samo jedinice 1 i 0. Izjava o problemu traži da se utvrdi duljina najduljeg podniza koji ima količinu jednoznamenke samo je jedan više od broja 1 u podnizu. Primjer unosa: arr [] = ...

Čitaj više

Pitanje 5. Najbolje vrijeme za kupnju i prodaju dionica II Leetcode rješenje Izjava problema U problemu „Najbolje vrijeme za kupnju i prodaju dionica II“ dobivamo niz u kojem svaki element u nizu sadrži cijenu danih dionica tog dana. Definicija transakcije je kupnja jedne dionice dionica i prodaja te dionice ...

Čitaj više

Pitanje 6. Podniz sa zbrojem 0 Problem "Pronađi postoji li podniz s 0 zbroja" navodi da ste dobili i cjelobrojni niz koji sadrži i negativne cijele brojeve. Izjava o problemu traži utvrđivanje ima li koji pod-niz veličine najmanje 1. Ovaj pod-niz trebao bi imati zbroj jednak 1. Primjer arr [] = {2,1, -3,4,5} ...

Čitaj više

Pitanje 7. Najduža bitonska slijed Pretpostavimo da imate niz cijelih brojeva, u iskazu problema traži se pronalazak najdulje bitonske podzasljedice. Bitonski slijed niza smatra se nizom koji se prvo povećava, a zatim smanjuje. Primjer arr [] = {1,4,2,76,43,78,54,32,1,56,23} 7 Objašnjenje 1 ⇒ 4 ⇒ 76 ⇒ 78 ⇒ 54 ...

Čitaj više

Pitanje 8. Upiti za niz za množenje zamjena i proizvoda Problem "Upiti niza za množenje, zamjenu i proizvod" navodi da ste dobili niz cijelih brojeva i postojat će tri vrste upita, pri čemu morate riješiti sljedeću vrstu upita: Tip 1: Preostat će tri vrijednosti , desno i broj X. U ovom ...

Čitaj više

Pitanje 9. Operacija dodavanja konstantnog vremenskog raspona na polju Dali ste čitav niz i on je u početku bio inicijaliziran kao 0, a također je dobio raspon. Zadatak je dodati zadani broj u raspon niza i ispisati rezultirajući niz. Primjer arr [] = {0, 0, 0, 0, 0} Upit: {(0, 2, 50), (3, ...

Čitaj više

Pitanje 10. Upiti za brojanje elemenata niza s vrijednostima u zadanom rasponu Izjava o problemu Problem "Upiti za brojeve elemenata niza s vrijednostima u zadanom rasponu" navodi da imate cjelobrojni niz i dva broja x i y. Izjava o problemu traži otkrivanje broja brojeva prisutnih u nizu koji se nalazi između zadanih x i y. ...

Čitaj više

Pitanje 11. Broj elemenata manji ili jednak zadanom broju u danom podnizu Izjava o problemu Problem "Broj elemenata koji je manji ili jednak zadanom broju u danom podnizu" navodi da vam se daje cjelobrojni niz i q upita. Bit će dvije vrste upita à queryUpdate (i, v): Bit će dvije cijele brojeve i i v, ...

Čitaj više

Pitanje 12. GCD-ovi zadanih raspona indeksa u nizu Izjava o problemu Problem "GCD-ovi zadanih raspona indeksa u nizu" navodi da ste dobili čitav niz i neke upite o rasponu. Izjava o problemu traži pronalaženje Najvećeg zajedničkog djelitelja podniza tako formiranog unutar raspona. Primjer arr [] = {10, 5, 18, 9, ...

Čitaj više

Pitanje 13. Upiti za GCD svih brojeva niza, osim elemenata u zadanom rasponu Izjava o problemu Problem "Upiti za GCD svih brojeva niza, osim elemenata u zadanom rasponu", navodi da ćete dobiti cjelobrojni niz i aq broj upita. Svaki upit sadrži broj lijevo i desno. Izjava o problemu traži da se sazna ...

Čitaj više

Pitanje 14. Podskup sa zbrojem djeljivim s m Izjava o problemu Problem "Podskup sa zbrojem koji se dijeli s m" navodi da ste dobili niz nenegativnih cijelih brojeva i cijeli broj m. Sada morate pronaći postoji li podskup koji ima zbroj djeljiv s m. To je zbroj podskupa treba dati 0 kao ...

Čitaj više

Pitanje 15. Proizvodi raspona u nizu Izjava o problemu Problem "Proizvodi raspona u nizu" navodi da vam je dan cjeloviti niz koji se sastoji od brojeva u rasponu od 1 do n i q broja upita. Svaki upit sadrži raspon. Izjava o problemu traži pronalazak proizvoda unutar zadanog raspona pod ...

Čitaj više

Pitanje 16. Najbolje vrijeme za kupnju i prodaju dionica Izjava o problemu Problem "Najbolje vrijeme za kupnju i prodaju dionica" navodi da vam se daje niz cijena duljine n, gdje i -ti element pohranjuje cijenu dionica i-og dana. Ako uspijemo izvršiti samo jednu transakciju, odnosno kupiti jedan dan i ...

Čitaj više

Pitanje 17. Miješajte 2n cijele brojeve kao a1-b1-a2-b2-a3-b3 - .. bn bez upotrebe dodatnog prostora Izjava o problemu Dobit ćete niz čitavih brojeva. Problem "Premjesti 2n cijele brojeve kao a1-b1-a2-b2-a3-b3 - .. bn bez upotrebe dodatnog prostora" traži da se promiješaju svi brojevi u polju tako da brojevi koji su slični (x0, x1, x2, x3, y0, y1, y2, y3) bit će promijenjeni kao x0, y0, ...

Čitaj više

Pitanje 18. Izraziti susjedni elementi u nizu Izjava o problemu Pretpostavimo da imamo cjelobrojni niz. Problem "Različiti susjedni elementi u nizu" traži utvrđivanje je li moguće dobiti niz u kojem su svi susjedni brojevi različiti ili ne zamjenom dva susjedna ili susjedna elementa u nizu ako to ...

Čitaj više

Pitanje 19. Umnožak niza osim selfa Izjava o problemu "Proizvod niza osim samoga sebe", navodi da ste dobili niz [[]. Ispišite drugi niz p [] iste veličine takav da je vrijednost na i-tom indeksu niza p jednaka umnošku svih elemenata izvornog niza ...

Čitaj više

Pitanje 20. Pronađite parove s danim zbrojem tako da se elementi para nalaze u različitim redovima Izjava problema „Pronađi parove s danim zbrojem tako da su elementi para u različitim redovima“ problem navodi da ste dobili matricu cijelih brojeva i vrijednost koja se naziva „zbroj“. Izjava o problemu traži otkrivanje svih parova u matrici koja sažima dani ...

Čitaj više

Pitanje 21. Uobičajeni elementi u svim redovima zadane matrice Izjava o problemu “Uobičajeni elementi u svim redovima zadane matrice” navode da vam je dana matrica M * N. Izjava o problemu traži da se u O (M * N) vremenu otkriju svi uobičajeni elementi u datoj matrici u svakom redu matrice. Primjer arr [] = {{12, 1, 4, 5, ...

Čitaj više

Pitanje 22. Maksimalni zbrojni bitonistički niz Izjava o problemu Daje nam se niz koji ima n cijelih brojeva. Moramo pronaći maksimalni zbrojni bitonski podniz. Bitonski podniz nije ništa drugo nego samo podniz u kojem su elementi poredani u određenom redoslijedu. Takvi da su prvi elementi u sve većem redoslijedu, a zatim u ...

Čitaj više

Pitanje 23. Najveći zbroj susjedni podniz Izjava o problemu Dobit ćete niz čitavih brojeva. Izjava o problemu traži otkrivanje najvećeg zbroja susjednih podrupa. To ne znači ništa drugo nego pronaći podred (kontinuirani elementi) koji ima najveći zbroj među svim ostalim podnizima u danom nizu. Primjer arr [] = {1, -3, 4, ...

Čitaj više

Pitanje 24. Množenje lanca matrice U problemu množenja lanca matrica II dali smo dimenzije matrica, pronašli redoslijed njihova množenja takav da je minimaliziran broj operacija uključenih u množenje svih matrica. Uzmimo u obzir da imate 3 matrice A, B, C veličina axb, bx ...

Čitaj više

Pitanje 25. Pronađite element vrha iz niza Izjava o problemu U problemu "Pronađi vršni element iz niza" dali smo ulazni niz cijelih brojeva. Pronađite vrh element. U nizu je element vršni element ako je element veći od oba susjeda. Za kutne elemente možemo smatrati jedinim ...

Čitaj više

Pitanje 26. Slagalica s nizom proizvoda Izjava o problemu U problemu slagalice niza proizvoda trebamo konstruirati niz gdje će i-ti element biti umnožak svih elemenata u danom nizu, osim elementa na i-tom položaju. Primjer ulaza 5 10 3 5 6 2 Izlaz 180 600 360 300 900 ...

Čitaj više

DE Shaw string pitanja

Pitanje 27. Transformacija maksimalne težine dane žice Izjava o problemu Maksimalna težinska transformacija datog problema s nizom navodi da se zadani niz sastoji samo od dva znaka 'A' i 'B'. Imamo operaciju u kojoj možemo transformirati niz u drugi niz prebacivanjem bilo kojeg znaka. Stoga su moguće mnoge transformacije. Od svih mogućih ...

Čitaj više

Pitanje 28. Podniz sa spajanjem svih riječi U podnizu s problemom spajanja svih riječi, dali smo niz s, a popis se sastoji od mnogo riječi iste dužine. Ispišite početni indeks podniza koji može biti rezultat spajanja svih riječi s popisa u ...

Čitaj više

DE Shaw Tree Pitanja

Pitanje 29. Broj elemenata manji ili jednak zadanom broju u danom podnizu Izjava o problemu Problem "Broj elemenata koji je manji ili jednak zadanom broju u danom podnizu" navodi da vam se daje cjelobrojni niz i q upita. Bit će dvije vrste upita à queryUpdate (i, v): Bit će dvije cijele brojeve i i v, ...

Čitaj više

Pitanje 30. GCD-ovi zadanih raspona indeksa u nizu Izjava o problemu Problem "GCD-ovi zadanih raspona indeksa u nizu" navodi da ste dobili čitav niz i neke upite o rasponu. Izjava o problemu traži pronalaženje Najvećeg zajedničkog djelitelja podniza tako formiranog unutar raspona. Primjer arr [] = {10, 5, 18, 9, ...

Čitaj više

DE Shaw stog pitanja

Pitanje 31. Dnevne temperature Leetcode Rješenje Izjava problema Dnevne temperature Leetcode Rješenje: navodi da niz cijelih brojeva temperatura predstavlja dnevne temperature, vratite odgovor niza tako da je answer[i] broj dana koje morate čekati nakon i-tog dana da dobijete topliju temperaturu. Ako ne postoji budući dan za koji je to moguće, umjesto toga zadržite answer[i] == 0. ...

Čitaj više

Pitanje 32. Rješenje za hvatanje kišnice Leetcode Izjava problema Rješenje LeetCode za zarobljavanje kišnice – “Zarobljavanje kišnice” navodi da je dat niz visina koji predstavlja kartu nadmorske visine gdje je širina svake trake 1. Moramo pronaći količinu vode zarobljene nakon kiše. Primjer: Ulaz: visina = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Izlaz: 6 Objašnjenje: Provjerite ...

Čitaj više

Pitanje 33. Red čekanja pomoću stogova U redu koji koristi problem steka, moramo implementirati sljedeće funkcije reda koristeći standardne funkcije strukture podataka steka, Enqueue: Dodavanje elementa na kraj reda Dequeue: Uklanjanje elementa s početka reda Primjer unosa : Enqueue (5) Enqueue (11) Enqueue (39) Dequeue () ...

Čitaj više

DE Shaw Queue Queue Queues

Pitanje 34. Implementacija Dequea pomoću dvostruko povezanog popisa Izjava o problemu Problem "Implementacija Deque-a pomoću dvostruko povezanog popisa" navodi da trebate implementirati sljedeće funkcije Deque-a ili Doubly Ended Queue-a pomoću dvostruko povezanog popisa, insertFront (x): Dodajte element x na početku Deque insertEnd-a (x ): Dodaj element x na kraju ...

Čitaj više

Pitanje 35. Red čekanja pomoću stogova U redu koji koristi problem steka, moramo implementirati sljedeće funkcije reda koristeći standardne funkcije strukture podataka steka, Enqueue: Dodavanje elementa na kraj reda Dequeue: Uklanjanje elementa s početka reda Primjer unosa : Enqueue (5) Enqueue (11) Enqueue (39) Dequeue () ...

Čitaj više

DE Shaw Matrix pitanja

Pitanje 36. Pronađite parove s danim zbrojem tako da se elementi para nalaze u različitim redovima Izjava problema „Pronađi parove s danim zbrojem tako da su elementi para u različitim redovima“ problem navodi da ste dobili matricu cijelih brojeva i vrijednost koja se naziva „zbroj“. Izjava o problemu traži otkrivanje svih parova u matrici koja sažima dani ...

Čitaj više

Pitanje 37. Uobičajeni elementi u svim redovima zadane matrice Izjava o problemu “Uobičajeni elementi u svim redovima zadane matrice” navode da vam je dana matrica M * N. Izjava o problemu traži da se u O (M * N) vremenu otkriju svi uobičajeni elementi u datoj matrici u svakom redu matrice. Primjer arr [] = {{12, 1, 4, 5, ...

Čitaj više

Pitanje 38. Množenje lanca matrice U problemu množenja lanca matrica II dali smo dimenzije matrica, pronašli redoslijed njihova množenja takav da je minimaliziran broj operacija uključenih u množenje svih matrica. Uzmimo u obzir da imate 3 matrice A, B, C veličina axb, bx ...

Čitaj više

DE Shaw Ostala pitanja

Pitanje 39. LeetCode rješenje sudara asteroida Izjava problema Sudar asteroida LeetCode Rješenje – Dat nam je niz asteroida cijelih brojeva koji predstavljaju asteroide u nizu. Za svaki asteroid, apsolutna vrijednost predstavlja njegovu veličinu, a znak predstavlja njegov smjer (pozitivno značenje desno, negativno značenje lijevo). Svaki asteroid se kreće istom brzinom. Saznaj stanje...

Čitaj više

Pitanje 40. Najduži rastući put u matričnom LeetCode rješenju Izjava problema Najduži rastući put u matrici LeetCode Rješenje – Zadanu matricu cijelih brojeva mxn, vratite duljinu najduže rastuće staze u matrici. Iz svake ćelije možete se kretati u četiri smjera: lijevo, desno, gore ili dolje. Ne smijete se kretati dijagonalno ili izvan granice (tj. zaokret nije dopušten). Ulaz: ...

Čitaj više

Pitanje 41. Minimalni broj slavina za otvaranje za zalijevanje vrtnog LeetCode rješenja Opis problema Minimalni broj slavina za otvaranje za zalijevanje vrta LeetCode Rješenje – Na osi x nalazi se jednodimenzionalni vrt. Vrt počinje u točki 0 i završava u točki n. (tj. Duljina vrta je n). Postoji n + 1 slavina smještenih u točkama [0, 1, ..., n] u ...

Čitaj više

Pitanje 42. Maksimalni zbroj putanje u pravokutnom brojevnom trokutu Problem "Maksimalni zbroj puta u pravokutnom trokutu" navodi da ste dobili neke cijele brojeve u obliku pravokutnog brojevnog trokuta. Doznajte maksimalni zbroj koji možete postići ako krenete od vrha i pomaknete se prema bazi tako da se pomičete ...

Čitaj više

Pitanje 43. Napišite funkciju za dobivanje točke presjeka dvaju povezanih popisa Izjava o problemu Problem "Napišite funkciju za dobivanje točke presjeka dvaju povezanih popisa" navodi da su vam dana dva povezana popisa. Ali oni nisu nezavisni povezani popisi. Oni su u nekom trenutku povezani. Sada morate pronaći točku presjeka ova dva popisa. ...

Čitaj više

Pitanje 44. Problem popločavanja pločica Izjava o problemu "Problem postavljanja pločica" navodi da imate mrežu veličine 2 x N i pločicu veličine 2 x 1. Dakle, pronađite broj načina za postavljanje pločice na datu mrežu. Primjer 3 2 Objašnjenje: Pristup problemu postavljanja pločica Ovaj problem možemo riješiti rekurzijom. ...

Čitaj više

Translate »