Pitanja za intervju za Citrix

Citrix Array Pitanja

Pitanje 1. Podniz sa zbrojem 0 Problem "Pronađi postoji li podniz s 0 zbroja" navodi da ste dobili i cjelobrojni niz koji sadrži i negativne cijele brojeve. Izjava o problemu traži utvrđivanje ima li koji pod-niz veličine najmanje 1. Ovaj pod-niz trebao bi imati zbroj jednak 1. Primjer arr [] = {2,1, -3,4,5} ...

Čitaj više

Pitanje 2. Ispis modificiranog niza nakon izvršavanja naredbi zbrajanja i oduzimanja Dobit ćete niz veličine n, u početku će sve vrijednosti u polju biti 0, a upiti. Svaki upit sadrži četiri vrijednosti, vrstu upita T, lijevu točku raspona, desnu točku raspona i broj k, morate ...

Čitaj više

Pitanje 3. Pronađite je li podred u obliku planine ili nije Izjava o problemu Problem "Pronađi je li pod niz u obliku planine ili ne" navodi da ste dobili cijelobrojni niz i raspon. Izjava o problemu traži da se utvrdi je li podsklop formiran između datog raspona u obliku planinskog oblika ili ...

Čitaj više

Pitanje 4. Pronađite sortiranu podrednost veličine 3 u linearnom vremenu Izjava o problemu Problem "Pronalaženje razvrstane podrednosti veličine 3 u linearnom vremenu" navodi da imate čitav niz. Izjava o problemu traži otkrivanje tri broja na takav način da niz [i] <niz [k] <niz [k] i i <j <k. Primjer arr [] ...

Čitaj više

Pitanje 5. Premjestite sve negativne elemente na kraj redom uz dopušteni prostor Izjava o problemu „Premjestite sve negativne elemente na kraj redom s dopuštenim razmakom“ navodi da ste dobili niz koji sadrži i pozitivne i negativne brojeve. Izjava o problemu traži premještanje svih negativnih elemenata u posljednji niz. Primjer arr [] = {1,2, -3, -5,2,7, -9, -11} 1, ...

Čitaj više

Pitanje 6. Broji minimalne korake da bi se dobio željeni niz Izjava o problemu Pretpostavimo da imate niz koji sadrži samo cijeli broj 0 kao sve njegove elemente. Uzmite u obzir da vam je dan niz duljine n koji ima svih 0 u kojima moramo pretvoriti 0 u zadani traženi niz. Traženi niz možemo imenovati željenimArr ...

Čitaj više

Pitanje 7. Najmanji podskup sa svim pojavama najčešćih elemenata U najmanjoj podrezi sa svim pojavama najčešćih problema s elementima dali smo niz. Uzmite broj "m" u nizu s maksimalnom učestalošću. Izjava o problemu kaže da morate pronaći najmanji podniz koji također ima sve pojave broja ...

Čitaj više

Pitanje 8. Maksimalna suma koja se povećava Izjava problema U problemu "Maksimalna suma koja se povećava sljedom" dali smo niz. Pronađite zbroj maksimalne podrednosti datog niza, to jest cijeli brojevi u podpolje su poredani. Sekvenca je dio niza koji je niz koji je ...

Čitaj više

Pitanje 9. Broj trojki sa sumom manjom od zadane vrijednosti Izjava o problemu Dali smo niz koji sadrži N broj elemenata. U danom polju izbrojite broj trojki sa zbrojem manjim od zadane vrijednosti. Primjer unosa a [] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} Zbroj = 10 Izlaz 7 Moguće trojke su: ...

Čitaj više

Pitanje 10. Pronađi triplet u nizu s zadanim zbrojem Izjava problema S obzirom na niz cijelih brojeva, pronađite kombinaciju tri elementa u polju čija je suma jednaka zadanoj vrijednosti X. Ovdje ćemo ispisati prvu kombinaciju koju dobijemo. Ako takve kombinacije nema, ispišite -1. Primjer unosa N = 5, X = 15 arr [] = ...

Čitaj više

Pitanje 11. Pronađite sve parove s danom razlikom Izjava o problemu Dali smo niz koji sadrži različite elemente ili u njemu nema ponovljenih elemenata. Pronađite sve parove s danom razlikom. Ako nema nijednog para s danim drugačijim, tada ispišite „Nema para s danim različitim“. Primjer unosa 10 20 90 70 20 80 ...

Čitaj više

Citrix string pitanja

Pitanje 12. Rješenje za dekodiranje niza Leetcode Izjava o problemu Decode String LeetCode Rješenje – “Decode String” traži od vas da pretvorite kodirani niz u dekodirani niz. Pravilo kodiranja je k[kodirani_niz], gdje se kodirani_niz unutar uglastih zagrada ponavlja točno k puta pri čemu je k pozitivan cijeli broj. Primjer: Ulaz: s = "3[a]2[bc]" Izlaz: "aaabcbc" ...

Čitaj više

Pitanje 13. Minimalni broj koraka za izradu dviju žica Anagram rješenja s leetcode-om Izjava problema U ovom problemu dobivamo dva niza '&' t 'koji se sastoje od malih slova engleskih znakova. U jednoj operaciji možemo odabrati bilo koji znak u nizu 't' i promijeniti ga u neki drugi znak. Moramo pronaći minimalan broj takvih operacija da bismo napravili 't' ...

Čitaj više

Pitanje 14. Broji podnizove s jednakim brojem 0, 1 i 2 Problem "Broji podnizove s jednakim brojem 0, 1 i 2" navodi da ste dobili niz koji ima samo 0, 1 i 2. Izjava o problemu traži otkrivanje broja podnizova koji sadrže jednak broj 0, 1 i 2. Primjer str = “01200” ...

Čitaj više

Pitanje 15. Preuredite binarni niz kao alternativne pojave x i y Izjava o problemu Pretpostavimo da ste dobili binarni niz i dva broja x i y. Niz se sastoji samo od 0 i 1. Problem "Preuređivanje binarnog niza kao alternativne pojave x i y" traži preuređivanje niza tako da 0 dolazi x puta ⇒ 1 dolazi ...

Čitaj više

Pitanje 16. Skupite riječi s istim skupom znakova U problemu Grupiraj riječi s istim nizom znakova dali smo popis riječi s malim slovima. Implementirajte funkciju za pronalaženje svih Riječi koje imaju isti jedinstveni skup znakova. Primjer ulaznih riječi [] = {„svibanj“, „učenik“, „studenti“, „pas“, „studenti“, „bog“, „mačka“, „glumi“, „kartica“, „šišmiš“, „tok“ , „Vuk“, „janjad“, „amy“, „yam“, „melemi“, „petljasti“, ...

Čitaj više

Pitanje 17. Stiskanje niza U problemu kompresije niza dali smo niz tipa []. Komprimirajte ga kao znak i broj određenog znaka (ako je broj znakova 1, tada je jedini znak pohranjen u komprimirani niz). Duljina komprimiranog niza trebala bi ...

Čitaj više

Citrix Tree Pitanja

Pitanje 18. Provjerite može li zadani niz predstavljati prelazak redoslijeda nivoa binarnog stabla pretraživanja Izjava o problemu Problem "Provjerite može li zadati niz predstavljati prelazak redoslijeda nivoa binarnog stabla pretraživanja" navodi da ste dobili prelazak redoslijeda nivoa binarnog stabla pretraživanja. I koristeći zaokret stabla po redoslijedu razina. Moramo učinkovito pronaći je li poredak razine ...

Čitaj više

Citrix Stack pitanja

Pitanje 19. Rješenje za dekodiranje niza Leetcode Izjava o problemu Decode String LeetCode Rješenje – “Decode String” traži od vas da pretvorite kodirani niz u dekodirani niz. Pravilo kodiranja je k[kodirani_niz], gdje se kodirani_niz unutar uglastih zagrada ponavlja točno k puta pri čemu je k pozitivan cijeli broj. Primjer: Ulaz: s = "3[a]2[bc]" Izlaz: "aaabcbc" ...

Čitaj više

Citrix Queue Queues

Pitanje 20. Provjerite može li zadani niz predstavljati prelazak redoslijeda nivoa binarnog stabla pretraživanja Izjava o problemu Problem "Provjerite može li zadati niz predstavljati prelazak redoslijeda nivoa binarnog stabla pretraživanja" navodi da ste dobili prelazak redoslijeda nivoa binarnog stabla pretraživanja. I koristeći zaokret stabla po redoslijedu razina. Moramo učinkovito pronaći je li poredak razine ...

Čitaj više

Citrix Ostala pitanja

Pitanje 21. LRU Cache Leetcode Rješenje Izjava o problemu LRU Cache LeetCode Rješenje – “LRU Cache” traži od vas da dizajnirate strukturu podataka koja slijedi Least Recently Used (LRU) Cache Moramo implementirati klasu LRUCache koja ima sljedeće funkcije: LRUCache(int kapacitet): Inicijalizira LRU predmemoriju s kapacitetom pozitivne veličine. int get(int key): Vrati vrijednost ...

Čitaj više

Pitanje 22. String Compression LeetCode Rješenje Izjava o problemu String Compression LeetCode Rješenje – S obzirom na niz znakova chars, komprimirajte ga koristeći sljedeći algoritam: Počnite s praznim nizom s. Za svaku grupu uzastopnih znakova koji se ponavljaju u znakovima: Ako je duljina grupe 1, dodajte znak s. U suprotnom, dodajte znak nakon kojeg slijedi duljina grupe. Komprimirani niz...

Čitaj više

Pitanje 23. Maksimalni zbroj putanje u pravokutnom brojevnom trokutu Problem "Maksimalni zbroj puta u pravokutnom trokutu" navodi da ste dobili neke cijele brojeve u obliku pravokutnog brojevnog trokuta. Doznajte maksimalni zbroj koji možete postići ako krenete od vrha i pomaknete se prema bazi tako da se pomičete ...

Čitaj više

Pitanje 24. Maksimalan broj segmenata duljina a, b i c Problem "Maksimalni broj segmenata duljina a, b i c" navodi da ste dobili pozitivan cijeli broj N i morate pronaći maksimalan broj segmenata duljina a, b i c koji se mogu oblikovati pomoću N. Primjer N = 7 a = 5, b ...

Čitaj više

Pitanje 25. Najduže sve veće slijedeće Dobivamo niz cjelovitih brojeva koji nisu razvrstani i moramo pronaći podultu koja se najviše povećava. Podsljednost ne mora biti uzastopna Sljednost će se povećavati Razumijemo to bolje na nekoliko primjera. Primjer ulaza [9, 2, 5, 3, 7, 10, 8] Izlaz 4 ...

Čitaj više

Pitanje 26. Pronađite par s danom razlikom Izjava o problemu U danom nesortiranom nizu pronađite par elemenata u danom nizu s danom razlikom n. Primjer unosa arr [] = {120, 30, 70, 20, 5, 6}, razlika (n) = 40 Izlaz [30, 70] Objašnjenje Ovdje je razlika od 30 i 70 jednaka vrijednosti ...

Čitaj više

Translate »