Pitanja za intervju za Citrix

Pitanja za intervju za dizajn sustava može biti toliko otvoren da je preteško znati pravi način pripreme. Sada sam u mogućnosti probiti dizajn dizajna Amazona, Microsofta i Adobea nakon kupnje ova knjiga. Dnevno revidirati jednu pitanje dizajna i obećavam da možete razbiti dizajn.

Intervjui o dizajnu sustava Crack

Citrix Array Pitanja

Pitanje 1. Podniz sa zbrojem 0 Problem "Pronađi postoji li podniz s 0 zbroja" navodi da ste dobili i cjelobrojni niz koji sadrži i negativne cijele brojeve. Izjava o problemu traži utvrđivanje ima li koji pod-niz veličine najmanje 1. Ovaj pod-niz trebao bi imati zbroj jednak 1. Primjer arr [] = {2,1, -3,4,5} ...

Čitaj više

Pitanje 2. Ispis modificiranog niza nakon izvršavanja naredbi zbrajanja i oduzimanja Dobit ćete niz veličine n, u početku će sve vrijednosti u polju biti 0, a upiti. Svaki upit sadrži četiri vrijednosti, vrstu upita T, lijevu točku raspona, desnu točku raspona i broj k, morate ...

Čitaj više

Pitanje 3. Pronađite je li podred u obliku planine ili nije Izjava o problemu Problem "Pronađi je li pod niz u obliku planine ili ne" navodi da ste dobili cijelobrojni niz i raspon. Izjava o problemu traži da se utvrdi je li podsklop formiran između datog raspona u obliku planinskog oblika ili ...

Čitaj više

Pitanje 4. Pronađite sortiranu podrednost veličine 3 u linearnom vremenu Izjava o problemu Problem "Pronalaženje razvrstane podrednosti veličine 3 u linearnom vremenu" navodi da imate čitav niz. Izjava o problemu traži otkrivanje tri broja na takav način da niz [i] <niz [k] <niz [k] i i <j <k. Primjer arr [] ...

Čitaj više

Pitanje 5. Premjestite sve negativne elemente na kraj redom uz dopušteni prostor Izjava o problemu „Premjestite sve negativne elemente na kraj redom s dopuštenim razmakom“ navodi da ste dobili niz koji sadrži i pozitivne i negativne brojeve. Izjava o problemu traži premještanje svih negativnih elemenata u posljednji niz. Primjer arr [] = {1,2, -3, -5,2,7, -9, -11} 1, ...

Čitaj više

Pitanje 6. Broji minimalne korake da bi se dobio željeni niz Izjava o problemu Pretpostavimo da imate niz koji sadrži samo cijeli broj 0 kao sve njegove elemente. Uzmite u obzir da vam je dan niz duljine n koji ima svih 0 u kojima moramo pretvoriti 0 u zadani traženi niz. Traženi niz možemo imenovati željenimArr ...

Čitaj više

Pitanje 7. Najmanji podskup sa svim pojavama najčešćih elemenata U najmanjoj podrezi sa svim pojavama najčešćih problema s elementima dali smo niz. Uzmite broj "m" u nizu s maksimalnom učestalošću. Izjava o problemu kaže da morate pronaći najmanji podniz koji također ima sve pojave broja ...

Čitaj više

Pitanje 8. Maksimalna suma koja se povećava Izjava problema U problemu "Maksimalna suma koja se povećava sljedom" dali smo niz. Pronađite zbroj maksimalne podrednosti datog niza, to jest cijeli brojevi u podpolje su poredani. Sekvenca je dio niza koji je niz koji je ...

Čitaj više

Pitanje 9. Broj trojki sa sumom manjom od zadane vrijednosti Izjava o problemu Dali smo niz koji sadrži N broj elemenata. U danom polju izbrojite broj trojki sa zbrojem manjim od zadane vrijednosti. Primjer unosa a [] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} Zbroj = 10 Izlaz 7 Moguće trojke su: ...

Čitaj više

Pitanje 10. Pronađi triplet u nizu s zadanim zbrojem Izjava problema S obzirom na niz cijelih brojeva, pronađite kombinaciju tri elementa u polju čija je suma jednaka zadanoj vrijednosti X. Ovdje ćemo ispisati prvu kombinaciju koju dobijemo. Ako takve kombinacije nema, ispišite -1. Primjer unosa N = 5, X = 15 arr [] = ...

Čitaj više

Pitanje 11. Pronađite sve parove s danom razlikom Izjava o problemu Dali smo niz koji sadrži različite elemente ili u njemu nema ponovljenih elemenata. Pronađite sve parove s danom razlikom. Ako nema nijednog para s danim drugačijim, tada ispišite „Nema para s danim različitim“. Primjer unosa 10 20 90 70 20 80 ...

Čitaj više

Citrix string pitanja

Pitanje 12. Minimalni broj koraka za izradu dviju žica Anagram rješenja s leetcode-om Izjava problema U ovom problemu dobivamo dva niza '&' t 'koji se sastoje od malih slova engleskih znakova. U jednoj operaciji možemo odabrati bilo koji znak u nizu 't' i promijeniti ga u neki drugi znak. Moramo pronaći minimalan broj takvih operacija da bismo napravili 't' ...

Čitaj više

Pitanje 13. Broji podnizove s jednakim brojem 0, 1 i 2 Problem "Broji podnizove s jednakim brojem 0, 1 i 2" navodi da ste dobili niz koji ima samo 0, 1 i 2. Izjava o problemu traži otkrivanje broja podnizova koji sadrže jednak broj 0, 1 i 2. Primjer str = “01200” ...

Čitaj više

Pitanje 14. Preuredite binarni niz kao alternativne pojave x i y Izjava o problemu Pretpostavimo da ste dobili binarni niz i dva broja x i y. Niz se sastoji samo od 0 i 1. Problem "Preuređivanje binarnog niza kao alternativne pojave x i y" traži preuređivanje niza tako da 0 dolazi x puta ⇒ 1 dolazi ...

Čitaj više

Pitanje 15. Skupite riječi s istim skupom znakova U problemu Grupiraj riječi s istim nizom znakova dali smo popis riječi s malim slovima. Implementirajte funkciju za pronalaženje svih Riječi koje imaju isti jedinstveni skup znakova. Primjer ulaznih riječi [] = {„svibanj“, „učenik“, „studenti“, „pas“, „studenti“, „bog“, „mačka“, „glumi“, „kartica“, „šišmiš“, „tok“ , „Vuk“, „janjad“, „amy“, „yam“, „melemi“, „petljasti“, ...

Čitaj više

Pitanje 16. Stiskanje niza U problemu kompresije niza dali smo niz tipa []. Komprimirajte ga kao znak i broj određenog znaka (ako je broj znakova 1, tada je jedini znak pohranjen u komprimirani niz). Duljina komprimiranog niza trebala bi ...

Čitaj više

Citrix Tree Pitanja

Pitanje 17. Provjerite može li zadani niz predstavljati prelazak redoslijeda nivoa binarnog stabla pretraživanja Izjava o problemu Problem "Provjerite može li zadati niz predstavljati prelazak redoslijeda nivoa binarnog stabla pretraživanja" navodi da ste dobili prelazak redoslijeda nivoa binarnog stabla pretraživanja. I koristeći zaokret stabla po redoslijedu razina. Moramo učinkovito pronaći je li poredak razine ...

Čitaj više

Citrix Queue Queues

Pitanje 18. Provjerite može li zadani niz predstavljati prelazak redoslijeda nivoa binarnog stabla pretraživanja Izjava o problemu Problem "Provjerite može li zadati niz predstavljati prelazak redoslijeda nivoa binarnog stabla pretraživanja" navodi da ste dobili prelazak redoslijeda nivoa binarnog stabla pretraživanja. I koristeći zaokret stabla po redoslijedu razina. Moramo učinkovito pronaći je li poredak razine ...

Čitaj više

Citrix Ostala pitanja

Pitanje 19. LRU Cache Leetcode Rješenje Izjava o problemu LRU Cache LeetCode Rješenje – “LRU Cache” traži od vas da dizajnirate strukturu podataka koja slijedi Least Recently Used (LRU) Cache Moramo implementirati klasu LRUCache koja ima sljedeće funkcije: LRUCache(int kapacitet): Inicijalizira LRU predmemoriju s kapacitetom pozitivne veličine. int get(int key): Vrati vrijednost ...

Čitaj više

Pitanje 20. String Compression LeetCode Rješenje Izjava o problemu String Compression LeetCode Rješenje – S obzirom na niz znakova chars, komprimirajte ga koristeći sljedeći algoritam: Počnite s praznim nizom s. Za svaku grupu uzastopnih znakova koji se ponavljaju u znakovima: Ako je duljina grupe 1, dodajte znak s. U suprotnom, dodajte znak nakon kojeg slijedi duljina grupe. Komprimirani niz...

Čitaj više

Pitanje 21. Maksimalni zbroj putanje u pravokutnom brojevnom trokutu Problem "Maksimalni zbroj puta u pravokutnom trokutu" navodi da ste dobili neke cijele brojeve u obliku pravokutnog brojevnog trokuta. Doznajte maksimalni zbroj koji možete postići ako krenete od vrha i pomaknete se prema bazi tako da se pomičete ...

Čitaj više

Pitanje 22. Maksimalan broj segmenata duljina a, b i c Problem "Maksimalni broj segmenata duljina a, b i c" navodi da ste dobili pozitivan cijeli broj N i morate pronaći maksimalan broj segmenata duljina a, b i c koji se mogu oblikovati pomoću N. Primjer N = 7 a = 5, b ...

Čitaj više

Pitanje 23. Najduže sve veće slijedeće Dobivamo niz cjelovitih brojeva koji nisu razvrstani i moramo pronaći podultu koja se najviše povećava. Podsljednost ne mora biti uzastopna Sljednost će se povećavati Razumijemo to bolje na nekoliko primjera. Primjer ulaza [9, 2, 5, 3, 7, 10, 8] Izlaz 4 ...

Čitaj više

Pitanje 24. Pronađite par s danom razlikom Izjava o problemu U danom nesortiranom nizu pronađite par elemenata u danom nizu s danom razlikom n. Primjer unosa arr [] = {120, 30, 70, 20, 5, 6}, razlika (n) = 40 Izlaz [30, 70] Objašnjenje Ovdje je razlika od 30 i 70 jednaka vrijednosti ...

Čitaj više

Translate »