Pitanja za intervju za BlackRock

Pitanja za intervju za dizajn sustava može biti toliko otvoren da je preteško znati pravi način pripreme. Sada sam u mogućnosti probiti dizajn dizajna Amazona, Microsofta i Adobea nakon kupnje ova knjiga. Dnevno revidirati jednu pitanje dizajna i obećavam da možete razbiti dizajn.

Intervjui o dizajnu sustava Crack

Pitanja BlackRock Array

Pitanje 1. Minimalni zbroj množenja n brojeva Problem "Minimalni zbroj množenja n brojeva" navodi da vam je dano n cijelih brojeva i da trebate minimalizirati zbroj množenja svih brojeva uzimajući dva susjedna elementa odjednom i vraćajući njihov zbroj mod 100 do jedan broj ...

Čitaj više

Pitanje 2. Minimalna operacija za izjednačavanje svih elemenata u nizu Problem "Minimalna operacija za izjednačavanje svih elemenata u nizu" navodi da ste dobili niz s nekoliko cijelih brojeva. Morate otkriti minimalne operacije koje se mogu učiniti da bi se niz izjednačio. Primjer [1,3,2,4,1] 3 Objašnjenje Ili 3 oduzimanja mogu biti ...

Čitaj više

Pitanje 3. Pronađite je li podred u obliku planine ili nije Izjava o problemu Problem "Pronađi je li pod niz u obliku planine ili ne" navodi da ste dobili cijelobrojni niz i raspon. Izjava o problemu traži da se utvrdi je li podsklop formiran između datog raspona u obliku planinskog oblika ili ...

Čitaj više

Pitanje 4. Upiti zbroja raspona bez ažuriranja Izjava o problemu Problem "Upiti zbroja raspona bez ažuriranja" navodi da imate niz cijelih brojeva i raspon. Izjava o problemu traži da se sazna zbroj svih elemenata unutar zadanog raspona. Primjer arr [] = {10, 9, 8, 7, 6} Upit: {(0, 4), (1, 3)} 40 24 ...

Čitaj više

Pitanje 5. Trosiječna particija niza oko zadanog raspona Izjava o problemu Dobit ćete niz čitavih brojeva i niz lowValue i highValue. Problem "Trosmjerna particija niza oko određenog raspona" traži da se niz podijeli tako da će niz biti podijeljen u tri dijela. Pregrade nizova bit će: Elementi ...

Čitaj više

Pitanje 6. Minimalan broj različitih elemenata nakon uklanjanja m stavki Izjava o problemu Problem "Minimalan broj različitih elemenata nakon uklanjanja m stavki" navodi da imate niz i cijeli broj m. Svaki element polja označava ID-ove predmeta. Izjava o problemu traži uklanjanje m elemenata na takav način da bi trebalo postojati najmanje ...

Čitaj više

Pitanje 7. Broji parove čiji proizvodi postoje u nizu U brojačkim parovima čiji proizvodi postoje u problemu niza dali smo niz, prebrojite sve različite parove čija je vrijednost proizvoda prisutna u nizu. Primjer Ulaz A [] = {2, 5, 6, 3, 15} Izlaz Broj različitih parova čiji proizvod postoji u polju je: 2 Parovi su: (2, ...

Čitaj više

Pitanje 8. Problem promjene novčića Problem promjene novčića - s obzirom na neke kovanice različitih vrijednosti c1, c2,…, cs (Na primjer: 1,4,7….). Trebamo iznos n. Pomoću ovih danih novčića formirajte iznos n. Novčić možete koristiti onoliko puta koliko je potrebno. Pronađite ukupan broj načina na koje ...

Čitaj više

Pitanje 9. Slagalica s nizom proizvoda Izjava o problemu U problemu slagalice niza proizvoda trebamo konstruirati niz gdje će i-ti element biti umnožak svih elemenata u danom nizu, osim elementa na i-tom položaju. Primjer ulaza 5 10 3 5 6 2 Izlaz 180 600 360 300 900 ...

Čitaj više

BlackRock string pitanja

Pitanje 10. Čitav broj rimskog rješenja s Leetcode-om U ovom problemu dobivamo cijeli broj i moramo ga pretvoriti u rimski broj. Stoga se problem općenito naziva "Integer to Roman", a ovo je "Integer to Roman Leetcode Solution". Ako netko ne zna za rimske brojeve. U stara vremena ljudi nisu ...

Čitaj više

Pitanje 11. Transformacija maksimalne težine dane žice Izjava o problemu Maksimalna težinska transformacija datog problema s nizom navodi da se zadani niz sastoji samo od dva znaka 'A' i 'B'. Imamo operaciju u kojoj možemo transformirati niz u drugi niz prebacivanjem bilo kojeg znaka. Stoga su moguće mnoge transformacije. Od svih mogućih ...

Čitaj više

Pitanje 12. Skupite riječi s istim skupom znakova U problemu Grupiraj riječi s istim nizom znakova dali smo popis riječi s malim slovima. Implementirajte funkciju za pronalaženje svih Riječi koje imaju isti jedinstveni skup znakova. Primjer ulaznih riječi [] = {„svibanj“, „učenik“, „studenti“, „pas“, „studenti“, „bog“, „mačka“, „glumi“, „kartica“, „šišmiš“, „tok“ , „Vuk“, „janjad“, „amy“, „yam“, „melemi“, „petljasti“, ...

Čitaj više

BlackRock Tree pitanja

Pitanje 13. Minimalan broj različitih elemenata nakon uklanjanja m stavki Izjava o problemu Problem "Minimalan broj različitih elemenata nakon uklanjanja m stavki" navodi da imate niz i cijeli broj m. Svaki element polja označava ID-ove predmeta. Izjava o problemu traži uklanjanje m elemenata na takav način da bi trebalo postojati najmanje ...

Čitaj više

Pitanje 14. Pretvori BST u Min Heap Izjava problema S obzirom na cjelovito stablo binarnog pretraživanja, napišite algoritam za njegovo pretvaranje u Min Heap, što znači pretvaranje BST u Min Heap. Minimalna hrpa trebala bi biti takva da vrijednosti s lijeve strane čvora moraju biti manje od vrijednosti s desne strane ...

Čitaj više

BlackRock Stack pitanja

Pitanje 15. Obrtanje prvih K elemenata reda U preokretanju prvih K elemenata problema s redom zadali smo red i broj k, preokrenuli prvih k elemenata u redu koristeći standardne operacije reda. Primjeri Ulaz: red = 10 -> 15 -> 31 -> 17 -> 12 -> 19 -> 2 ...

Čitaj više

BlackRock Queue pitanja

Pitanje 16. Obrtanje prvih K elemenata reda U preokretanju prvih K elemenata problema s redom zadali smo red i broj k, preokrenuli prvih k elemenata u redu koristeći standardne operacije reda. Primjeri Ulaz: red = 10 -> 15 -> 31 -> 17 -> 12 -> 19 -> 2 ...

Čitaj više

BlackRock Matrix pitanja

Pitanje 17. Pronađite različite elemente zajedničke svim redovima matrice Izjava problema Dobivamo matricu svih cijelih brojeva. Problem "Pronalaženje različitih elemenata zajedničkih za sve retke matrice" traži da se otkriju svi mogući različiti elementi, ali zajednički u svakom retku prisutnom u matrici. Primjer arr [] = {{11, 12, 3, 10}, {11, ...

Čitaj više

BlackRock Ostala pitanja

Pitanje 18. Najbolje vrijeme za kupnju i prodaju dionica LeetCode rješenje Izjava o problemu Najbolje vrijeme za kupnju i prodaju dionica LeetCode rješenje – “Najbolje vrijeme za kupnju i prodaju dionica” navodi da vam je dan niz cijena gdje su cijene[i] cijena dane dionice na i-ti dan. Želite maksimizirati svoj profit odabirom...

Čitaj više

Pitanje 19. Maksimalan broj segmenata duljina a, b i c Problem "Maksimalni broj segmenata duljina a, b i c" navodi da ste dobili pozitivan cijeli broj N i morate pronaći maksimalan broj segmenata duljina a, b i c koji se mogu oblikovati pomoću N. Primjer N = 7 a = 5, b ...

Čitaj više

Pitanje 20. Svemirsko optimizirano DP rješenje za 0-1 ranac Izjava o problemu Dobivamo naprtnjaču koja može imati neku težinu, trebamo odabrati neke predmete iz zadanih predmeta s određenom vrijednošću. Predmeti biraju tako da se maksimalizira vrijednost naprtnjače (ukupna vrijednost pokupljenih predmeta). ...

Čitaj više

Pitanje 21. Zamijenite Kth čvor s početka s Kth čvor s kraja Izjava o problemu U problemu „Zamijeni Kth čvor od početka s Kth čvor s kraja“ dali smo povezani popis. Zamijenite kth čvor s početka_kth čvorom s kraja. Ne bismo trebali zamijeniti vrijednosti, trebali bismo zamijeniti pokazivače. Primjer 2 1 2 3 4 5 6 1 ...

Čitaj više

Translate »