Pitanja za intervju za Avalaru

Avalara niz pitanja

Pitanje 1. Najdulja je podsekvenca takva da je razlika među susjedima jedna Problem "Najdulja podsekvenca takva da je razlika između susjednih jedan" navodi da ste dobili čitav niz. Sada trebate pronaći duljinu najdulje podsekcije tako da je razlika susjednih elemenata 1. Primjer 1 2 3 4 7 5 9 4 6 Objašnjenje Kao ...

Čitaj više

Pitanje 2. Provjerite sadrži li zadani niz dvostruke elemente na udaljenosti od k međusobno Problem "Provjeri sadrži li zadani niz dvostrukih elemenata na međusobnoj udaljenosti od k" navodi da moramo provjeriti duplikate u neuređenom nizu u rasponu od k. Ovdje je vrijednost k manja od zadanog niza. Primjeri K = 3 arr [] = ...

Čitaj više

Pitanje 3. Uparite s danim proizvodom Problem "Uparivanje s danim proizvodom" navodi da ste dobili čitav niz i broj "x". Utvrdite da li se niz sastoji od para čiji proizvod jednak 'x' postoji u danom ulaznom nizu. Primjer [2,30,12,5] x = 10 Da, ovdje ima objašnjenje za par proizvoda 2 ...

Čitaj više

Pitanje 4. Pronađite sortiranu podrednost veličine 3 u linearnom vremenu Izjava o problemu Problem "Pronalaženje razvrstane podrednosti veličine 3 u linearnom vremenu" navodi da imate čitav niz. Izjava o problemu traži otkrivanje tri broja na takav način da niz [i] <niz [k] <niz [k] i i <j <k. Primjer arr [] ...

Čitaj više

Pitanje 5. Preuredite niz tako da parni elementi indeksa budu manji, a neparni elementi indeksa veći Izjava o problemu Dali ste niz cijelih brojeva. Problem "Preurediti niz tako da su parni elementi indeksa manji, a neparni elementi indeksa veći" traži da se niz preuredi na takav način da parni elementi indeksa trebaju biti manji od neparnih elemenata indeksa u ...

Čitaj više

Pitanje 6. Ispis zagrada u problemu umnožavanja matričnog lanca Izjava o problemu Moramo pronaći redoslijed množenja matrica tako da je broj operacija uključenih u množenje svih matrica minimaliziran. Tada moramo ispisati ovaj nalog, tj. Ispisati zagrade u problemu umnožavanja matričnog lanca. Uzmimo u obzir da imate 3 matrice A, B, ...

Čitaj više

Avalara string pitanja

Pitanje 7. Najduža ponovljena slijedica Problem "Najdulja ponovljena podsljedica" navodi da ste kao ulaz dobili niz. Otkrijte najdulju ponovljenu podsekciju, to jest podsljedje koje postoji dva puta u nizu. Primjer aeafbdfdg 3 (afd) Pristup Problem nas traži da otkrijemo najdulju ponovljenu podrednost u nizu. ...

Čitaj više

Pitanje 8. Pretvorba prefiksa u infiks U problemu pretvorbe prefiksa u infiks dali smo izraz u zapisu prefiksa. Napišite program za pretvaranje u infiksni izraz. Oznaka prefiksa U ovoj oznaci operandi se pišu iza operatora. Također je poznat kao poljski zapis. Na primjer: + AB je izraz prefiksa. ...

Čitaj više

Avalara Graph pitanja

Pitanje 9. Iterativna dubina Prvo zaokretanje grafa U iterativnom dubinskom prvom prijelazu problema grafa dali smo strukturu podataka grafa. Napišite program za ispis dubinskog prijelaza datog grafa pomoću iterativne metode. Primjer unosa: 0 -> 1, 0 -> 2, 1 -> 2, 2 -> 0, 2 -> 3, 3 ...

Čitaj više

Pitanja Avalara Stack

Pitanje 10. Iterativna dubina Prvo zaokretanje grafa U iterativnom dubinskom prvom prijelazu problema grafa dali smo strukturu podataka grafa. Napišite program za ispis dubinskog prijelaza datog grafa pomoću iterativne metode. Primjer unosa: 0 -> 1, 0 -> 2, 1 -> 2, 2 -> 0, 2 -> 3, 3 ...

Čitaj više

Pitanje 11. Pretvorba prefiksa u infiks U problemu pretvorbe prefiksa u infiks dali smo izraz u zapisu prefiksa. Napišite program za pretvaranje u infiksni izraz. Oznaka prefiksa U ovoj oznaci operandi se pišu iza operatora. Također je poznat kao poljski zapis. Na primjer: + AB je izraz prefiksa. ...

Čitaj više

Avalara Queue Queues

Pitanje 12. Redoslijed prioriteta Prioritetni red vrsta je strukture podataka koja je slična uobičajenom redu, ali ima prioritet povezan sa svakim svojim elementom. Veći prioritet ranije će se element posluživati. U nekim slučajevima postoje dva elementa s istim prioritetom, element stavljen u red ...

Čitaj više

Avalara Matrix pitanja

Pitanje 13. Ispis zagrada u problemu umnožavanja matričnog lanca Izjava o problemu Moramo pronaći redoslijed množenja matrica tako da je broj operacija uključenih u množenje svih matrica minimaliziran. Tada moramo ispisati ovaj nalog, tj. Ispisati zagrade u problemu umnožavanja matričnog lanca. Uzmimo u obzir da imate 3 matrice A, B, ...

Čitaj više

Avalara Ostala pitanja

Pitanje 14. Broji parove s dva povezana popisa čiji je zbroj jednak zadanoj vrijednosti Izjava o problemu Problem „Broji parove s dva povezana popisa čiji je zbroj jednak danoj vrijednosti“ navodi da su vam dana dva povezana popisa i zbroj cjelobrojne vrijednosti. Izjava o problemu tražila je da se utvrdi koliko ukupno para ima zbroj jednak zadanoj vrijednosti. Primjer ...

Čitaj više

Translate »