Pitanja za intervju za Accolite

Pitanja za intervju za dizajn sustava može biti toliko otvoren da je preteško znati pravi način pripreme. Sada sam u mogućnosti probiti dizajn dizajna Amazona, Microsofta i Adobea nakon kupnje ova knjiga. Dnevno revidirati jednu pitanje dizajna i obećavam da možete razbiti dizajn.

Intervjui o dizajnu sustava Crack

Accolite Array Pitanja

Pitanje 1. Rješenje za hvatanje kišnice Leetcode Izjava problema Rješenje LeetCode za zarobljavanje kišnice – “Zarobljavanje kišnice” navodi da je dat niz visina koji predstavlja kartu nadmorske visine gdje je širina svake trake 1. Moramo pronaći količinu vode zarobljene nakon kiše. Primjer: Ulaz: visina = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Izlaz: 6 Objašnjenje: Provjerite ...

Čitaj više

Pitanje 2. Broji par s danom svotom U problemu "count par s danim zbrojem" dali smo cjelobrojni niz [], a drugi broj kaže 'zbroj', morate utvrditi ima li bilo koji od dva elementa u danom nizu zbroj jednak "zbroju". Primjer unosa: arr [] = {1,3,4,6,7} i zbroj = 9. Izlaz: „Elementi pronađeni ...

Čitaj više

Pitanje 3. Grupirajte višestruku pojavu elemenata niza poredane prema prvoj pojavi Dobit ćete pitanje u kojem ste dali nerazvrstani niz s višestrukim pojavljivanjem brojeva. Zadatak je grupirati sve višestruke pojave elemenata niza poredane prema prvom pojavljivanju. U međuvremenu, redoslijed bi trebao biti isti kao i broj koji dolazi. Primjer unosa: [2, 3,4,3,1,3,2,4] ...

Čitaj više

Pitanje 4. Najveća razlika između frekvencije dvaju elemenata tako da element koji ima veću frekvenciju je također veća Pretpostavimo da imate čitav niz. Izjava o problemu traži otkrivanje maksimalne razlike između frekvencije bilo koja dva različita elementa datog niza, ali element veće frekvencije također bi trebao biti veći u vrijednosti od drugog cijelog broja. Primjer unosa: arr [] = {2,4,4,4,3,2} ...

Čitaj više

Pitanje 5. Sve jedinstvene trojke koje zbrajaju zadanu vrijednost Dali smo niz cijelih brojeva i zadani broj koji se naziva 'zbroj'. Izjava o problemu traži pronalazak trojke koja se zbraja na zadani broj 'zbroj'. Primjer unosa: arr [] = {3,5,7,5,6,1} zbroj = 16 Izlaz: (3, 7, 6), (5, 5, 6) Objašnjenje: Triplet koji je jednak danom .. .

Čitaj više

Pitanje 6. Odvojite 0 i 1 u nizu Izjava o problemu Pretpostavimo da imate čitav niz. Problem "Odvajanje 0 i 1 u nizu" traži razdvajanje niza od dva dijela, za 0 i za 1. 0 trebaju biti na lijevoj strani polja, a 1 na desnoj strani polja. ...

Čitaj više

Pitanje 7. Pronađi najveći d u nizu takav da je a + b + c = d Izjava o problemu Pretpostavimo da imate niz cijelih brojeva. Sve ulazne vrijednosti različiti su elementi. Problem "Pronađi najveći d u polju tako da je a + b + c = d" traži pronalazak najvećeg elementa "d" u skupu tako da je a + b + c = ...

Čitaj više

Pitanje 8. Maksimalni uzastopni brojevi prisutni u nizu Izjava o problemu Pretpostavimo da imate niz cijelih brojeva veličine N. Problem "Maksimalni uzastopni brojevi prisutni u nizu" traži da se sazna maksimalan broj uzastopnih brojeva koji se mogu raspršiti u nizu. Primjer arr [] = {2, 24, 30, 26, 99, 25} 3 Objašnjenje: ...

Čitaj više

Pitanje 9. Pronađite je li niz podskup drugog polja Problem "Pronađi je li niz podskup drugog polja" navodi da su ti dana dva polja arra1 [] i array2 []. Dani nizovi su nerazvrstani. Vaš je zadatak otkriti je li niz2 [] podskup niza1 []. Primjer arr1 = [1,4,5,7,8,2] arr2 = [1,7,2,4] arr2 [] je ...

Čitaj više

Pitanje 10. Maksimalni zbroj parova s ​​određenom razlikom Problem "Maksimalni zbroj parova s ​​određenom razlikom" navodi da ste dobili niz cijelih brojeva i cijeli broj K. Tada se od nas traži da saznamo maksimalni zbroj neovisnih parova. Možemo upariti dvije cjelobrojne vrijednosti ako imaju apsolutnu razliku manju od K. ...

Čitaj više

Pitanje 11. Ispišite sve trojke u sortiranom nizu koji čine AP Problem "Ispis svih trojki u razvrstanom nizu koji čine AP" navodi da smo dali razvrstani cjeloviti niz. Zadatak je otkriti sve moguće trojke koje mogu tvoriti aritmetičku progresiju. Primjer arr [] = {1,3,5,7,8,12,15,16,20,30} (1, 3, 5), (3, 5, 7), (1, 8, 15), (8, ...

Čitaj više

Pitanje 12. Broji broj trojki s proizvodom jednakim zadanom broju Problem "Broji broj trojki s proizvodom jednakim zadanom broju" navodi da nam je dan cjeloviti niz i broj m. Izjava o problemu traži da se sazna ukupan broj trojki s proizvodom jednakim m. Primjer arr [] = {1,5,2,6,10,3} m = 30 3 Objašnjenje Trojke ...

Čitaj više

Pitanje 13. Maksimalna razlika između prvog i zadnjeg indeksa elementa u polju Pretpostavimo da imate niz cijelih brojeva. Problem "Maksimalna razlika između prvog i zadnjeg indeksa elementa u nizu" traži da se utvrdi razlika između prvog i posljednjeg indeksa svakog broja prisutnog u nizu tako da je razlika maksimalna od svih. Primjer ...

Čitaj više

Pitanje 14. Pronađite elemente koji su prisutni u prvom nizu, a ne u drugom Problem "Pronađi elemente koji su prisutni u prvom nizu, a ne u drugom" navodi da su vam dana dva polja. Nizovi se sastoje od svih cijelih brojeva. Morate saznati brojeve koji neće biti u drugom nizu, ali će biti u prvom nizu. Primjer ...

Čitaj više

Pitanje 15. Maksimalni umnožak rastuće sljednosti Izjava o problemu Problem "Maksimalni umnožak sve veće podrednosti" navodi da vam je dan niz čitavih brojeva. Sada morate otkriti maksimum proizvoda koji možete postići tako da množite elemente sve veće podzemnosti. Treba napomenuti da, mi nismo ...

Čitaj više

Pitanje 16. Oblikujte najmanji broj iz zadane sekvence Problem "Oblikujte minimalni broj iz zadane sekvence" navodi da ste dobili neki obrazac samo Ja i D. Značenje I znači povećavanje i smanjenje, opskrbljeno nam je D. Izjava o problemu traži ispis minimalnog broja koji zadovoljava zadani obrazac. Imamo ...

Čitaj više

Pitanje 17. Zbir dvaju skupova koji se ne preklapaju Izjava o problemu Problem "Nepreklapajući zbroj dva skupa" navodi da su vam dana dva polja kao ulazne vrijednosti kao arrA [] i arrB [] iste veličine n. Također, oba polja imaju zasebne elemente zasebno i neke zajedničke elemente. Vaš je zadatak otkriti ukupni zbroj ...

Čitaj više

Pitanje 18. Proizvodi raspona u nizu Izjava o problemu Problem "Proizvodi raspona u nizu" navodi da vam je dan cjeloviti niz koji se sastoji od brojeva u rasponu od 1 do n i q broja upita. Svaki upit sadrži raspon. Izjava o problemu traži pronalazak proizvoda unutar zadanog raspona pod ...

Čitaj više

Pitanje 19. Prvi negativni cijeli broj u svakom prozoru veličine k Izjava o problemu Problem "Prvi negativni cijeli broj u svakom prozoru veličine k" navodi da vam se daje niz koji sadrži pozitivne i negativne cijele brojeve, za svaki prozor veličine k ispišite prvu negativnu cijelu vrijednost u tom prozoru. Ako u bilo kojem prozoru nema negativne cjelobrojne vrijednosti, onda iznesite ...

Čitaj više

Pitanje 20. Odvojeni parni i neparni brojevi Izjava o problemu Pretpostavimo da imate čitav niz. Problem "Odvajanje parnih i neparnih brojeva" traži preuređivanje niza tako da se neparni i neparni brojevi mogu odvojiti u dva segmenta niza. Parni brojevi se pomiču u lijevu stranu niza i neparni ...

Čitaj više

Pitanje 21. Umnožak niza osim selfa Izjava o problemu "Proizvod niza osim samoga sebe", navodi da ste dobili niz [[]. Ispišite drugi niz p [] iste veličine takav da je vrijednost na i-tom indeksu niza p jednaka umnošku svih elemenata izvornog niza ...

Čitaj više

Pitanje 22. Prvo nedostaje pozitivno Izjava problema "Prvi nedostajući pozitivni" problem navodi da vam se daje niz veličine [n (sortiran ili nesortiran). Pronađite prvi pozitivni broj koji nedostaje u ovom polju. Primjer a [] = {1, 3, -1, 8} 2 Objašnjenje: Ako sortiramo niz, dobit ćemo {-1, ...

Čitaj više

Pitanje 23. Program za problem mosta i baklje Izjava o problemu Problem "Most i baklja" navodi da vam je dan niz osoba koji treba da prijeđe most. Budući da je vrijeme, on sadrži pozitivne cijele brojeve. Zajedno s vremenom dobivamo i most preko kojeg osoba treba prijeći. Most dopušta samo ...

Čitaj više

Pitanje 24. Broji četverostruko od četiri razvrstana polja čiji je zbroj jednak zadanoj vrijednosti x Izjava o problemu Problem „Broji četverostruko od četiri razvrstana niza čiji je zbroj jednak zadanoj vrijednosti x“ navodi da su vam dana četiri cjelovita niza i vrijednost koja se naziva x. Izjava o problemu traži da se otkrije koliko se četverostruka može formirati od kojeg zbroja elemenata ...

Čitaj više

Pitanje 25. Brojevi s prostim frekvencijama većim ili jednakim k Izjava problema Problem „Brojevi s prostim frekvencijama većim ili jednakim k“ navodi da ste dobili niz cjelobrojnih veličina n i cjelobrojnu vrijednost k. Svi brojevi unutar njega su prosti brojevi. Izjava o problemu traži pronalaženje brojeva koji se pojavljuju u ...

Čitaj više

Pitanje 26. Maksimalni zbroj podmreže isključujući određene elemente Izjava o problemu Dobili smo niz i moramo pronaći maksimalan zbroj podniza isključujući određene elemente. Odnosno, moramo pronaći maksimalni zbroj podniza takav da podniz koji razmatramo ne sadrži elemente za koje je rečeno da ih treba izuzeti. Primjer maksimuma ...

Čitaj više

Pitanje 27. Pronađite minimalni broj operacija spajanja da biste napravili palindrom niza Izjava o problemu Dobit ćete niz čitavih brojeva. Izjava o problemu traži da se pronađe minimalan broj operacija spajanja da bi se niz stvorio palindrom, tj. Da se sazna minimalni broj operacija spajanja koje treba obaviti na nizu da bi on postao palindrom. Spajanje jednostavno znači da ...

Čitaj više

Pitanje 28. Pravokutnik maksimalne sume u 2D matrici Izjava o problemu Pronađite pravokutnik maksimalnog zbroja u 2D matrici, tj. Pronaći podmatricu s maksimalnim zbrojem. Pod-matrica nije ništa drugo nego 2D niz unutar datog 2D niza. Dakle, imate matricu potpisanih cijelih brojeva, trebate izračunati zbroj podmatrica i ...

Čitaj više

Pitanje 29. Najveći zbroj susjedni podniz Izjava o problemu Dobit ćete niz čitavih brojeva. Izjava o problemu traži otkrivanje najvećeg zbroja susjednih podrupa. To ne znači ništa drugo nego pronaći podred (kontinuirani elementi) koji ima najveći zbroj među svim ostalim podnizima u danom nizu. Primjer arr [] = {1, -3, 4, ...

Čitaj više

Pitanje 30. Broji različite elemente u svakom prozoru veličine K Podskupovi su nešto čime se bavimo već neko vrijeme. U posljednjoj smo epizodi pokrili broj podskupova koje smo mogli napraviti različitim parnim brojevima. Ovaj put računamo različite elemente u svakom prozoru veličine K. Odjeljak-1 O problemu. S obzirom na nerazvrstani niz ...

Čitaj više

Pitanje 31. Broji parove čiji proizvodi postoje u nizu U brojačkim parovima čiji proizvodi postoje u problemu niza dali smo niz, prebrojite sve različite parove čija je vrijednost proizvoda prisutna u nizu. Primjer Ulaz A [] = {2, 5, 6, 3, 15} Izlaz Broj različitih parova čiji proizvod postoji u polju je: 2 Parovi su: (2, ...

Čitaj više

Pitanje 32. Broji parove s zadanom svotom S obzirom na cjelobrojni niz veličine n i cijeli broj 'K', trebate izbrojati broj parova (ne mora biti jedinstven) prisutnih u polju čiji je zbroj jednak 'K'. Primjer unosa: Arr = {1, 5, 7, 1} K = 6 Izlaz: 2 Rješenje grube sile za brojanje parova s ​​danim zbrojem Glavna ideja ...

Čitaj više

Pitanje 33. Provjerite može li se niz sortirati u nizu U provjeri je li niz problem s kojim se može sortirati stog, dali smo niz veličine [n] koji sadrži elemente od 1 do n slučajnim redoslijedom. Sortirajte niz u rastućem redoslijedu pomoću privremenog stoga slijedeći samo ove dvije operacije - Uklonite element na početku ...

Čitaj više

Pitanje 34. Pronađite najbolji K (ili najčešći) broj u streamu Da bismo pronašli najkvalitetnijih k (ili najčešćih) brojeva u problemu strujanja, dali smo čitav niz koji se sastoji od nekih brojeva. Izjava o problemu kaže da morate uzeti element iz niza, a na vrhu možete imati najviše k brojeva. Trebamo ...

Čitaj više

Pitanje 35. Broj NGE-a udesno U broju NGE-ova s ​​pravim problemom dali smo niz a [] veličine n i q broja upita koji predstavljaju indeks niza. Za svaki upit ispisujem ukupan broj sljedećih većih elemenata točno. Primjer unosa a [] = ...

Čitaj više

Pitanje 36. Pronađite podniz zadane duljine s najmanje prosjekom Izjava o problemu U problemu "Pronađi podniz zadane duljine s najmanjim prosjekom" dali smo niz i ulazni cijeli broj X. Napišite program za pronalaženje podmreže duljine X s najmanjim / minimalnim prosjekom. Ispisuje početni i završni indeks podniza koji ima najmanje ...

Čitaj više

Pitanje 37. Pronađite nule koje ćete preokrenuti tako da se broj uzastopnih 1 poveća Izjava problema U problemu "Pronađi nule koje treba preokrenuti tako da se maksimalizira broj uzastopnih 1" dali smo binarni niz i broj x koji označava br. nula koje treba okrenuti. Napišite program za pronalaženje nula koje treba prevrtati pa ...

Čitaj više

Pitanje 38. Pronađite dva broja s neparnim pojavljivanjima u nesortiranom nizu Izjava problema U problemu "Pronađi dva broja s neparnim pojavljivanjima u nesortiranom nizu" dali smo nesortirani niz. U ovom nizu, osim dva broja, svi ostali brojevi pojavljuju se paran broj puta. Pronađite dva broja koja se javljaju neparan broj puta. Napomena: ...

Čitaj više

Pitanje 39. Implementirajte dva stoga u niz Izjava o problemu U problemu "Implementacija dvaju stogova u niz" moramo implementirati dva stoga u niz tako da, ako korisnik želi gurnuti element u bilo koji od dva stoga, ne bi trebalo doći do pogreške dok se niz ne napuni . Primjer Push 5 ...

Čitaj više

Pitanje 40. Tug of War Izjava o problemu U problemu potezanja konopa dali smo niz cijelih brojeva, podijelite niz u dva podskupa veličine n / 2 veličine, tako da razlika u zbroju dva podskupa bude što manja. Ako je n čak, svaka veličina podskuta je n / 2. Ako ...

Čitaj više

Pitanje 41. Problem s particijom Izjava problema U problemu particije dali smo skup koji sadrži n elemenata. Pronađite može li se zadani skup podijeliti u dva skupa čiji je zbroj elemenata u podskupovima jednak. Primjer unosa arr [] = {4, 5, 11, 9, 8, 3} Izlaz Da Objašnjenje Niz ...

Čitaj više

Pitanje 42. Pronađite izgubljeni element iz dupliciranog niza Izjava problema S obzirom na dva polja A i B, jedan je niz duplikat drugog, osim jednog elementa. Jedan element nedostaje ni u A ni u B. moramo izgubiti element iz dupliciranog niza. Primjer 5 1 6 4 8 9 6 4 8 ...

Čitaj više

Pitanje 43. Pronađi triplet u nizu s zadanim zbrojem Izjava problema S obzirom na niz cijelih brojeva, pronađite kombinaciju tri elementa u polju čija je suma jednaka zadanoj vrijednosti X. Ovdje ćemo ispisati prvu kombinaciju koju dobijemo. Ako takve kombinacije nema, ispišite -1. Primjer unosa N = 5, X = 15 arr [] = ...

Čitaj više

Pitanje 44. Nedostaje najmanji pozitivan broj u nesortiranom nizu Izjava o problemu U danom nesortiranom nizu pronađite najmanji pozitivan broj koji nedostaje u nesortiranom nizu. Pozitivni cijeli broj ne uključuje 0. Po potrebi možemo izmijeniti izvorni niz. Niz može sadržavati pozitivne i negativne brojeve. Primjer a. Ulazni niz: [3, 4, -1, 0, -2, 2, 1, ...

Čitaj više

Pitanje 45. Maksimalni zbroj uzastopnih elemenata Izjava o problemu U zadanom nizu "Maksimalni zbroj nekonsekutivnih elemenata" morate pronaći maksimalni zbroj neusljednih elemenata. Ne možete dodati neposredne brojeve susjeda. Na primjer [1,3,5,6,7,8,] ovdje su 1, 3 susjedne pa ih ne možemo dodati, a 6, 8 nisu susjedne pa ...

Čitaj više

Pitanje 46. Množenje prethodnog i sljedećeg Množenje prethodnih i sljedećih izjava o problemu: U danom nizu zamijenite svaki element umnožakom sljedećih i prethodnih elemenata. A za prvi element (a [0]) trebamo ga zamijeniti proizvodom sljedećeg i njega samog, za zadnji element (a [n-1]) trebamo ga zamijeniti ...

Čitaj više

Pitanje 47. Slagalica s nizom proizvoda Izjava o problemu U problemu slagalice niza proizvoda trebamo konstruirati niz gdje će i-ti element biti umnožak svih elemenata u danom nizu, osim elementa na i-tom položaju. Primjer ulaza 5 10 3 5 6 2 Izlaz 180 600 360 300 900 ...

Čitaj više

Accolite string pitanja

Pitanje 48. Oblikujte najmanji broj iz zadane sekvence Problem "Oblikujte minimalni broj iz zadane sekvence" navodi da ste dobili neki obrazac samo Ja i D. Značenje I znači povećavanje i smanjenje, opskrbljeno nam je D. Izjava o problemu traži ispis minimalnog broja koji zadovoljava zadani obrazac. Imamo ...

Čitaj više

Pitanje 49. Preuredite binarni niz kao alternativne pojave x i y Izjava o problemu Pretpostavimo da ste dobili binarni niz i dva broja x i y. Niz se sastoji samo od 0 i 1. Problem "Preuređivanje binarnog niza kao alternativne pojave x i y" traži preuređivanje niza tako da 0 dolazi x puta ⇒ 1 dolazi ...

Čitaj više

Pitanje 50. Obratite riječi u nizu Izjava o problemu “Obrnute riječi u nizu” navodi da ste dobili niz s veličine n. Ispišite niz obrnutim redoslijedom tako da zadnja riječ postane prva, druga zadnja postane druga itd. Ovim se nizom referiramo na rečenicu koja sadrži riječi ...

Čitaj više

Pitanje 51. KMP algoritam Algoritam KMP (Knuth-Morris-Pratt) koristi se za traženje uzorka u zadanom nizu. Dobivamo niz S i uzorak p, naš je cilj utvrditi je li zadani uzorak prisutan u nizu ili ne. Primjer unosa: S = “aaaab” p = “aab” Izlaz: istinski naivni pristup ...

Čitaj više

Pitanje 52. Obrni niz pomoću stoga Dali smo niz s duljine n koji sadrži mala slova, velika slova, cijele brojeve i neki poseban simbol. Preokrenite zadani niz pomoću stoga. Pogledajmo nekoliko primjera za bolje razumijevanje. Primjer ulaza s = “TutorialCup” Izlaz puClairotuT Ulaz s = “Stack” Izlaz kcatS Korištenje Stacka ...

Čitaj više

Pitanje 53. Algoritam Rabina Karpa Algoritam Rabin Karp koristio je pronalaženje niza uzorka u zadanom tekstualnom nizu. Postoji toliko mnogo vrsta algoritama ili metoda koji se koriste za pronalaženje niza uzoraka. U ovom algoritmu koristimo Hashing za pronalaženje podudaranja uzorka. Ako imamo isti hash kôd za podniz ...

Čitaj više

Pitanje 54. Poredaj niz prema drugom nizu Izjava problema S obzirom na dva ulazna niza, uzorak i niz. Moramo sortirati niz prema redoslijedu definiranom uzorkom. Niz uzorka nema duplikata i sadrži sve znakove niza. Ulazni format Prvi redak sadrži niz s koji nam treba ...

Čitaj više

Pitanje 55. Najduži uobičajeni prefiks pomoću Divide and Conquer Izjava o problemu U problemu "Najduži zajednički prefiks pomoću podjele i pobjedi" dali smo cjelobrojne n i n nizova. Napišite program koji će ispisati najduži uobičajeni prefiks. Ako nema zajedničkog prefiksa, ispišite “-1”. Ulazni format Prvi redak sadrži cijeli broj n. ...

Čitaj više

Pitanje 56. Ispišite najkraći put za ispis niza na zaslon Izjava o problemu U problemu "Ispiši najkraći put za ispis niza na ekran" dali smo zaslon koji sadrži abecede od AZ i ulazni niz, pomoću daljinskog upravljača možemo prelaziti s jednog znaka na drugi, daljinski sadrži samo lijevi, desni, gornji i donje tipke. napiši funkciju ...

Čitaj više

Pitanje 57. Mrežni algoritam za provjeru palindroma u toku Izjava problema U problemu "Mrežni algoritam za provjeru palindroma u toku" dali smo niz znakova (charcateri se primaju jedan po jedan). Napišite program koji će ispisati 'da' svaki put ako primljeni znakovi do sada tvore palindrom. Ulazni format Prvi i jedini ...

Čitaj više

Pitanje 58. Provjerite jesu li dvije zadane žice međusobno izomorfne Izjava problema U problemu "Provjeri jesu li dva zadana niza međusobno izomorfna" dali smo dva niza s1 i s2. Napišite program koji govori jesu li zadani nizovi izomorfni ili ne. Napomena: Kaže se da su dvije žice izomorfne ako postoji jedna za ...

Čitaj više

Pitanja o stablu Accolite

Pitanje 59. S obzirom na binarno stablo, kako ukloniti sve polovične čvorove? Problem "S obzirom na binarno stablo, kako ukloniti sve polovične čvorove?" navodi da ste dobili binarno stablo. Sada morate ukloniti polovične čvorove. Polovični čvor definiran je kao čvor u stablu koji ima samo jedno dijete. Ili je ...

Čitaj više

Pitanje 60. Prijelaz granice binarnog stabla Izjava o problemu Problem "Prelazak granice binarnog stabla" navodi da ste dobili binarno stablo. Sada morate ispisati granični prikaz binarnog stabla. Ovdje prelazak granice znači da su svi čvorovi prikazani kao granica stabla. Čvorovi se vide iz ...

Čitaj više

Pitanje 61. Pogled odozdo na binarno stablo Izjava o problemu Problem "Pogled odozdo na binarno stablo" navodi da ste dobili binarno stablo i sada trebate pronaći prikaz dna za dato stablo. Kad vidimo drvo iz smjera prema dolje. Čvorovi koji su nam vidljivi je dno ...

Čitaj više

Pitanje 62. Ispis desnog pogleda binarnog stabla Izjava o problemu Problem "Ispis desnog prikaza binarnog stabla" navodi da ste dobili binarno stablo. Sada morate pronaći pravi prikaz ovog stabla. Ovdje desni prikaz binarnog stabla znači ispis niza kako izgleda stablo kad se gleda s ...

Čitaj više

Pitanje 63. Operacija brisanja binarnog stabla pretraživanja Izjava o problemu Problem "Binarna operacija brisanja stabla pretraživanja" traži da implementiramo operaciju brisanja za binarno stablo pretraživanja. Funkcija Delete odnosi se na funkciju brisanja čvora s danim ključem / podacima. Primjer ulaznog čvora koji se briše = 5 izlazni pristup za operaciju brisanja binarnog stabla pretraživanja Dakle ...

Čitaj više

Pitanje 64. Iterativna metoda za pronalaženje visine binarnog stabla Izjava problema Problem "Iterativna metoda za pronalaženje visine binarnog stabla" navodi da ste dobili binarno stablo, pronađite visinu stabla pomoću iterativne metode. Primjeri Ulaz 3 Ulaz 4 Algoritam za iterativnu metodu za pronalaženje visine binarnog stabla Visina stabla ...

Čitaj više

Pitanje 65. Klonirajte binarno stablo slučajnim pokazivačima Izjava o problemu Dobit ćete kompletno binarno stablo s nekim slučajnim pokazivačima. Slučajni pokazivači upućuju se na čvorove na koje svaki čvor ukazuje osim na svoje lijevo i desno podređeno dijete. Dakle, ovo također mijenja standardnu ​​strukturu čvora u jednostavnom binarnom stablu. Sada čvor ...

Čitaj više

Pitanje 66. Pronađi k-ti najmanji element u BST (Statistika narudžbe u BST) Izjava o problemu "Pronađi k-ti najmanji element u BST-u (Statistika narudžbe u BST-u)" navodi da ste dobili binarno stablo pretraživanja i da morate pronaći k-ti najmanji broj u BST-u. To znači ako napravimo redoslijed obilaženja binarnog stabla pretraživanja i spremimo ...

Čitaj više

Pitanje 67. Program za provjeru je li binarno stablo BST ili nije Izjava o problemu „Program za provjeru je li binarno stablo BST ili nije“ navodi da ste dobili binarno stablo i morate provjeriti zadovoljava li binarno stablo svojstva binarnog stabla pretraživanja. Dakle, binarno stablo ima sljedeća svojstva: Lijevo podstablo ...

Čitaj više

Pitanje 68. Ispis predaka datog čvora binarnog stabla bez rekurzije Dano binarno stablo i određeni čvor ili ključ. Ispis predaka datog čvora binarnog stabla bez rekurzije. Primjer unosa: key = 7 Izlaz: 3 1 Ulaz: key = 4 Izlaz: 2 1 Algoritam za pretke datog čvora binarnog stabla Stvorite čvor klase ...

Čitaj više

Pitanje 69. Ispišite binarno stablo okomitim redoslijedom U ovom smo problemu dali pokazivač koji označava korijen binarnog stabla i vaš je zadatak ispisati binarno stablo okomitim redoslijedom. Primjer ulaza 1 / \ 2 3 / \ / \ 4 5 6 7 \ \ 8 9 Izlaz 4 2 ...

Čitaj više

Pitanja Accolite Graph

Pitanje 70. Topološko sortiranje S obzirom na usmjereni aciklički graf, topološki sortirajte čvorove grafikona. Primjer topološkog sortiranja Topološko sortiranje gornjeg grafa je -> {1,2,3,0,5,4} Teorija Topološko sortiranje vrši se za usmjereni aciklički graf (DAG). DAG nema ciklusa. tj. ne postoji takav put koji započinje s bilo kojeg čvora ...

Čitaj više

Pitanje 71. Algoritam Dijkstra Dijkstra je algoritam najkraćeg puta. Dijkstra algoritam koristi se za pronalaženje najkraće udaljenosti svih čvorova od zadanog početnog čvora. Logično stvara najkraće stablo puta od jednog izvornog čvora, dodavanjem čvorova pohlepno tako da u svakoj točki svaki čvor u ...

Čitaj više

Accolite Stack pitanja

Pitanje 72. Dodaj dva broja II Leetcode rješenje Izjava problema Rješenje LeetCode Add Two Numbers II – “Add Two Numbers II” navodi da dvije neprazne povezane liste predstavljaju dva nenegativna cijela broja gdje je najznačajnija znamenka prva i svaki čvor sadrži točno jednu znamenku. Moramo zbrojiti dva broja i vratiti zbroj kao...

Čitaj više

Pitanje 73. Rješenje za hvatanje kišnice Leetcode Izjava problema Rješenje LeetCode za zarobljavanje kišnice – “Zarobljavanje kišnice” navodi da je dat niz visina koji predstavlja kartu nadmorske visine gdje je širina svake trake 1. Moramo pronaći količinu vode zarobljene nakon kiše. Primjer: Ulaz: visina = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Izlaz: 6 Objašnjenje: Provjerite ...

Čitaj više

Pitanje 74. Oblikujte najmanji broj iz zadane sekvence Problem "Oblikujte minimalni broj iz zadane sekvence" navodi da ste dobili neki obrazac samo Ja i D. Značenje I znači povećavanje i smanjenje, opskrbljeno nam je D. Izjava o problemu traži ispis minimalnog broja koji zadovoljava zadani obrazac. Imamo ...

Čitaj više

Pitanje 75. Ispis predaka datog čvora binarnog stabla bez rekurzije Dano binarno stablo i određeni čvor ili ključ. Ispis predaka datog čvora binarnog stabla bez rekurzije. Primjer unosa: key = 7 Izlaz: 3 1 Ulaz: key = 4 Izlaz: 2 1 Algoritam za pretke datog čvora binarnog stabla Stvorite čvor klase ...

Čitaj više

Pitanje 76. Red čekanja pomoću stogova U redu koji koristi problem steka, moramo implementirati sljedeće funkcije reda koristeći standardne funkcije strukture podataka steka, Enqueue: Dodavanje elementa na kraj reda Dequeue: Uklanjanje elementa s početka reda Primjer unosa : Enqueue (5) Enqueue (11) Enqueue (39) Dequeue () ...

Čitaj više

Pitanje 77. Obrtanje reda čekanja U Reverziranju problema u redu čekanja dali smo red, napišite algoritam za preokretanje reda. Primjeri Ulazni red = 10 -> 8 -> 4 -> 23 Izlazni red = 23-> 4-> 8-> 10 Ulazni red = 11 -> 98 -> 31 -> 42 -> 73 -> 6 Izlazni red = 6 ...

Čitaj više

Pitanje 78. Provjerite može li se niz sortirati u nizu U provjeri je li niz problem s kojim se može sortirati stog, dali smo niz veličine [n] koji sadrži elemente od 1 do n slučajnim redoslijedom. Sortirajte niz u rastućem redoslijedu pomoću privremenog stoga slijedeći samo ove dvije operacije - Uklonite element na početku ...

Čitaj više

Pitanje 79. Obrni niz pomoću stoga Dali smo niz s duljine n koji sadrži mala slova, velika slova, cijele brojeve i neki poseban simbol. Preokrenite zadani niz pomoću stoga. Pogledajmo nekoliko primjera za bolje razumijevanje. Primjer ulaza s = “TutorialCup” Izlaz puClairotuT Ulaz s = “Stack” Izlaz kcatS Korištenje Stacka ...

Čitaj više

Pitanje 80. Broj NGE-a udesno U broju NGE-ova s ​​pravim problemom dali smo niz a [] veličine n i q broja upita koji predstavljaju indeks niza. Za svaki upit ispisujem ukupan broj sljedećih većih elemenata točno. Primjer unosa a [] = ...

Čitaj više

Pitanje 81. Implementirajte dva stoga u niz Izjava o problemu U problemu "Implementacija dvaju stogova u niz" moramo implementirati dva stoga u niz tako da, ako korisnik želi gurnuti element u bilo koji od dva stoga, ne bi trebalo doći do pogreške dok se niz ne napuni . Primjer Push 5 ...

Čitaj više

Pitanja iz reda Accolite

Pitanje 82. Iterativna metoda za pronalaženje visine binarnog stabla Izjava problema Problem "Iterativna metoda za pronalaženje visine binarnog stabla" navodi da ste dobili binarno stablo, pronađite visinu stabla pomoću iterativne metode. Primjeri Ulaz 3 Ulaz 4 Algoritam za iterativnu metodu za pronalaženje visine binarnog stabla Visina stabla ...

Čitaj više

Pitanje 83. Prvi negativni cijeli broj u svakom prozoru veličine k Izjava o problemu Problem "Prvi negativni cijeli broj u svakom prozoru veličine k" navodi da vam se daje niz koji sadrži pozitivne i negativne cijele brojeve, za svaki prozor veličine k ispišite prvu negativnu cijelu vrijednost u tom prozoru. Ako u bilo kojem prozoru nema negativne cjelobrojne vrijednosti, onda iznesite ...

Čitaj više

Pitanje 84. Red čekanja pomoću stogova U redu koji koristi problem steka, moramo implementirati sljedeće funkcije reda koristeći standardne funkcije strukture podataka steka, Enqueue: Dodavanje elementa na kraj reda Dequeue: Uklanjanje elementa s početka reda Primjer unosa : Enqueue (5) Enqueue (11) Enqueue (39) Dequeue () ...

Čitaj više

Pitanje 85. Obrtanje reda čekanja U Reverziranju problema u redu čekanja dali smo red, napišite algoritam za preokretanje reda. Primjeri Ulazni red = 10 -> 8 -> 4 -> 23 Izlazni red = 23-> 4-> 8-> 10 Ulazni red = 11 -> 98 -> 31 -> 42 -> 73 -> 6 Izlazni red = 6 ...

Čitaj više

Accolite Matrix pitanja

Pitanje 86. Pravokutnik maksimalne sume u 2D matrici Izjava o problemu Pronađite pravokutnik maksimalnog zbroja u 2D matrici, tj. Pronaći podmatricu s maksimalnim zbrojem. Pod-matrica nije ništa drugo nego 2D niz unutar datog 2D niza. Dakle, imate matricu potpisanih cijelih brojeva, trebate izračunati zbroj podmatrica i ...

Čitaj više

Pitanje 87. Ispišite najkraći put za ispis niza na zaslon Izjava o problemu U problemu "Ispiši najkraći put za ispis niza na ekran" dali smo zaslon koji sadrži abecede od AZ i ulazni niz, pomoću daljinskog upravljača možemo prelaziti s jednog znaka na drugi, daljinski sadrži samo lijevi, desni, gornji i donje tipke. napiši funkciju ...

Čitaj više

Accolite Ostala pitanja

Pitanje 88. Binarno stablo Pogled s desne strane LeetCode rješenje Prikaz problema Binarno stablo Pogled s desne strane LeetCode Rješenje – S obzirom na korijen binarnog stabla, zamislite da stojite s njegove desne strane i vratite vrijednosti čvorova koje možete vidjeti poredane odozgo prema dolje. Primjer testnog slučaja 1: Ulaz: korijen = [1, 2, 3, null, 5, null, ...

Čitaj više

Pitanje 89. Unija i presjek dviju povezanih lista S obzirom na dva povezana popisa, stvorite još dva povezana popisa kako biste dobili uniju i presjek elemenata postojećih popisa. Primjer unosa: Popis1: 5 → 9 → 10 → 12 → 14 Popis2: 3 → 5 → 9 → 14 → 21 Izlaz: Popis raskrižja: 14 → 9 → 5 Popis popisa: ...

Čitaj više

Pitanje 90. Ukupni brojevi bez ponavljanih znamenki u rasponu Dobit ćete niz brojeva (početak, kraj). Datim zadatkom se želi utvrditi ukupan broj brojeva bez ponavljanih znamenki u rasponu. Primjer unosa: 10 50 Izlaz: 37 Objašnjenje: 10 nema ponovljenu znamenku. 11 ima ponovljenu znamenku. 12 nema ponovljenu znamenku. ...

Čitaj više

Pitanje 91. Napišite funkciju za dobivanje točke presjeka dvaju povezanih popisa Izjava o problemu Problem "Napišite funkciju za dobivanje točke presjeka dvaju povezanih popisa" navodi da su vam dana dva povezana popisa. Ali oni nisu nezavisni povezani popisi. Oni su u nekom trenutku povezani. Sada morate pronaći točku presjeka ova dva popisa. ...

Čitaj više

Pitanje 92. Povezani ciklus popisa Izjava o problemu "Ciklus povezanog popisa" navodi da ste dobili povezani popis. Pronađi sadrži li petlju ili ne? Povezani popis s ciklusom Primjer 1-> 2-> 3 Bez petlje Objašnjenje: Povezani popis ne sadrži nikakvu petlju, jer da jest, tada ne bi bilo dvije ...

Čitaj više

Pitanje 93. Pronađite broj zaposlenika ispod svakog zaposlenika HashMaps su jedna od najkorisnijih struktura podataka. Pronaći broj zaposlenih ispod svakog zaposlenika problem je koji me podsjeća na početak poznatog filma. Akin sanjati u snu. Ovdje imamo zaposlenika koji radi ispod zaposlenika i tako dalje. Izjava o problemu Pa, što ...

Čitaj više

Pitanje 94. Najčešće riječi K U prvom problemu s čestim riječima K dali smo popis riječi i cijeli broj k. Ispišite k najčešće korištenih nizova na popisu. Primjer unosa: popis = {"kod", "nebo", "olovka", "nebo", "nebo", "plavo", "kôd"} k = 2 Izlaz: nebeski kod Ulaz: popis = {"da", ...

Čitaj više

Pitanje 95. N kraljica problem N kraljica problem korištenja koncepta Backtracking. Ovdje postavljamo maticu tako da nijedna matica nije napadnuta. Uvjet napada matica je ako su dvije matice na istom stupcu, redu i dijagonali, tada su napadnute. Pogledajmo to na donjoj slici. Evo ...

Čitaj više

Pitanje 96. Obrnite povezani popis Izjava o problemu Problem "obrnuti povezani popis" navodi da nam je dana glava povezanog popisa. Moramo preokrenuti povezani popis mijenjanjem veza između njih i vratiti glavu obrnutog povezanog popisa. Primjer 10-> 20-> 30-> 40-> NULL NULL <-10 <-20 <-30 <-40 Objašnjenje Obrnuli smo povezano ...

Čitaj više

Pitanje 97. Pronađite Nth Node Izjava o problemu U problemu "Pronađi n-ti čvor" dali smo povezani popis za pronalaženje n-tog čvora. Program bi trebao ispisati vrijednost podataka u n-tom čvoru. N je ulazni cjelobrojni indeks. Primjer 3 1 2 3 4 5 6 3 Pristup S obzirom na povezani popis ...

Čitaj više

Translate »