Pitanja za intervju za Accenture

Pitanja za intervju za dizajn sustava može biti toliko otvoren da je preteško znati pravi način pripreme. Sada sam u mogućnosti probiti dizajn dizajna Amazona, Microsofta i Adobea nakon kupnje ova knjiga. Dnevno revidirati jednu pitanje dizajna i obećavam da možete razbiti dizajn.

Intervjui o dizajnu sustava Crack

Accenture Array Pitanja

Pitanje 1. Preurediti niz tako da je arr [i]> = arr [j] ako je paran i arr [i] <= arr [j] ako je neparan i j <i Pretpostavimo da imate čitav niz. Izjava o problemu traži preuređivanje niza na takav način da elementi na parnom položaju u nizu trebaju biti veći od svih elemenata prije njega, a elementi na neparnim položajima trebaju biti manji od elemenata prije njega. Primjer ...

Čitaj više

Pitanje 2. Najveća razlika između frekvencije dvaju elemenata tako da element koji ima veću frekvenciju je također veća Pretpostavimo da imate čitav niz. Izjava o problemu traži otkrivanje maksimalne razlike između frekvencije bilo koja dva različita elementa datog niza, ali element veće frekvencije također bi trebao biti veći u vrijednosti od drugog cijelog broja. Primjer unosa: arr [] = {2,4,4,4,3,2} ...

Čitaj više

Pitanje 3. Najduža podvrsta koja broji 1s više od broja 0s Dali smo niz cijelih brojeva. Niz sadrži samo jedinice 1 i 0. Izjava o problemu traži da se utvrdi duljina najduljeg podniza koji ima količinu jednoznamenke samo je jedan više od broja 1 u podnizu. Primjer unosa: arr [] = ...

Čitaj više

Pitanje 4. Maksimalni niz od dva zadana niza koji održavaju redoslijed isti Pretpostavimo da imamo dva cjelovita polja iste veličine n. Oba polja mogu sadržavati i zajedničke brojeve. Izjava o problemu traži da se formira rezultantni niz koji sadrži 'n' maksimalnih vrijednosti iz oba polja. Prvom nizu treba dati prioritet (elementi prvog ...

Čitaj više

Pitanje 5. Broji podniz s istim parnim i neparnim elementima Pretpostavimo da ste dali čitav niz N veličine. Kako postoje brojevi, brojevi su neparni ili parni. Izjava o problemu je podniz niza count s istim parnim i neparnim elementima ili otkriva broj podsredova s ​​jednakim brojem parnih i neparnih cijelih brojeva. Primjer ...

Čitaj više

Pitanje 6. Preuredite niz Tako da je arr [i] jednak i Problem "Preuredite niz tako da arr [i] = i" navodi da ste dobili niz cijelih brojeva u rasponu od 0 do n-1. Budući da svi elementi možda neće biti prisutni u polju, onda je na njihovom mjestu -1. Izjava o problemu traži preuređivanje niza u takve ...

Čitaj više

Pitanje 7. Maksimalan broj čokolada koje će se jednako podijeliti među k učenika "Maksimalni broj čokolada koje treba podijeliti ravnopravno među k učenika" navodi da ćete dobiti n kutija u kojima je nekoliko čokolada. Pretpostavimo da postoji k učenika. Zadatak je raspodijeliti maksimalan broj čokolada među k učenika jednako odabirom uzastopnih kutija. Možemo ...

Čitaj više

Pitanje 8. Maksimalni zbroj podzadataka takav da nijedna tri nisu uzastopna Problem "Maksimalni zbroj podzadataka takav da ne postoje tri uzastopna" navodi da ste dobili niz cijelih brojeva. Sada trebate pronaći podsekvencu koja ima maksimalni zbroj s obzirom na to da ne možete uzeti u obzir tri uzastopna elementa. Da se podsjetimo, potpolje nije ništa drugo do niz ...

Čitaj više

Pitanje 9. Provjerite sadrži li niz susjedne cijele brojeve s dopuštenim duplikatima Dobit ćete niz čitavih brojeva koji mogu sadržavati i duplicirane elemente. Izjava o problemu traži da se utvrdi radi li se o skupu susjednih cijelih brojeva, ispišite "Da" ako jeste, ispišite "Ne" ako nije. Primjer unosa uzorka: [2, 3, 4, 1, 7, 9] Uzorak ...

Čitaj više

Pitanje 10. Ispišite sve trojke u sortiranom nizu koji čine AP Problem "Ispis svih trojki u razvrstanom nizu koji čine AP" navodi da smo dali razvrstani cjeloviti niz. Zadatak je otkriti sve moguće trojke koje mogu tvoriti aritmetičku progresiju. Primjer arr [] = {1,3,5,7,8,12,15,16,20,30} (1, 3, 5), (3, 5, 7), (1, 8, 15), (8, ...

Čitaj više

Pitanje 11. Minimalni zbroj množenja n brojeva Problem "Minimalni zbroj množenja n brojeva" navodi da vam je dano n cijelih brojeva i da trebate minimalizirati zbroj množenja svih brojeva uzimajući dva susjedna elementa odjednom i vraćajući njihov zbroj mod 100 do jedan broj ...

Čitaj više

Pitanje 12. Provjerite jesu li dva niza jednaka ili ne Problem "Provjeri jesu li dva polja jednaka ili ne" navodi da su vam dana dva polja. Izjava o problemu kaže da morate utvrditi jesu li zadani nizovi jednaki ili ne. Primjer arr1 [] = {1, 4, 2, 5, 2}; arr2 [] = {2, 1, 5, 4, ...

Čitaj više

Pitanje 13. Zamijenite dvije uzastopne jednake vrijednosti s jednom većom Izjava o problemu Pretpostavimo da imate čitav niz. Problem "Zamijeni dvije uzastopne jednake vrijednosti s jednom većom" traži zamijeniti sve one vrijednosti para, recimo 'a' koje uzastopno dolaze s brojem "a + 1" 1 većim od njih (dva uzastopna broja), tako da čak i nakon izmjene ili ponavljanje tamo ...

Čitaj više

Pitanje 14. Pretvori niz u cik-cak modu Izjava o problemu Problem „Pretvori niz u Zig-Zag modu“ navodi da ste dobili - cijelih brojeva. Izjava o problemu traži sortiranje niza cik-cak tako da elementi u nizu izgledaju kao à a <b> c <d> e ...

Čitaj više

Pitanje 15. Udaljenost najbliže ćelije koja ima 1 u binarnoj matrici Izjava o problemu Problem "Udaljenost najbliže ćelije koja ima 1 u binarnoj matrici" navodi da ste dobili binarnu matricu (koja sadrži samo 0 i 1) s najmanje jednim 1. Pronađite udaljenost najbliže ćelije koja ima 1 u binarnoj matrici za sve elemente ...

Čitaj više

Pitanje 16. Pronađi sve permutirane retke datog retka u matrici Izjava o problemu Pronađite sve permutirane retke datog retka u matrici da vam je dana matrica veličine m * n, a broj retka matrice kaže 'red'. Izjava o problemu traži da se saznaju svi mogući retci koji su permutacije u zadani redak. Ovo je ...

Čitaj više

Pitanje 17. Najduži raspon s istim zbrojem u dva binarna niza Izjava o problemu Dobivaju se dva polja od kojih svaki sadrži binarni broj. Izjava o problemu traži pronalaženje najduljeg raspona s istim zbrojem u dva binarna niza, odnosno pronalaženje zajedničke podniza maksimalne duljine iz (i, j) na takav način da je j veći od ...

Čitaj više

Pitanje 18. Pravokutna pod matrica najvećeg područja s jednakim brojem 1 i 0 Izjava problema S obzirom na binarnu matricu veličine nx m. Problem je pronaći pravokutnu pod-matricu najvećeg područja s jednakim brojem 1 i 0. Primjer Dimenzije = 4 x 4 Matrica: 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 ...

Čitaj više

Pitanje 19. Provjerite može li se niz sortirati u nizu U provjeri je li niz problem s kojim se može sortirati stog, dali smo niz veličine [n] koji sadrži elemente od 1 do n slučajnim redoslijedom. Sortirajte niz u rastućem redoslijedu pomoću privremenog stoga slijedeći samo ove dvije operacije - Uklonite element na početku ...

Čitaj više

Pitanje 20. Sljedeći veći frekvencijski element U sljedećem većem problemu s frekvencijskim elementima dali smo niz veličine [n] koji sadrži brojeve. Za svaki broj u ispisu niza, odgovarajući broj u polju s frekvencijom većom od trenutne brojke. Primjer unosa a [] = {1, 1, ...

Čitaj više

Pitanje 21. Sortiranje umetanja Razvrstajte zadani nerazvrstani niz pomoću algoritma za sortiranje umetanja. Ulaz: {9,5,1,6,11,8,4} Izlaz: {1,4,5,6,8,9,11} Teorija Umetanje Sortiranje sortira brojeve na isti način kao što i mi ljudi sortiramo skup numerirani objekti (ex kartice) Broj se uzima iz nerazvrstanog niza (desni podniz) na položaj u razvrstanom ...

Čitaj više

Pitanje 22. Najduži raspon s istim zbrojem u dva binarna niza II Izjava problema U problemu "Najduži raspon s istim zbrojem u dva binarna niza II" dali smo dva binarna niza "a" i "b" iste veličine. Napišite program za ispis najduljeg raspona s istim zbrojem u dva polja. To se može jasno objasniti u ...

Čitaj više

Pitanje 23. Pronađite podniz zadane duljine s najmanje prosjekom Izjava o problemu U problemu "Pronađi podniz zadane duljine s najmanjim prosjekom" dali smo niz i ulazni cijeli broj X. Napišite program za pronalaženje podmreže duljine X s najmanjim / minimalnim prosjekom. Ispisuje početni i završni indeks podniza koji ima najmanje ...

Čitaj više

Pitanje 24. Množenje prethodnog i sljedećeg Množenje prethodnih i sljedećih izjava o problemu: U danom nizu zamijenite svaki element umnožakom sljedećih i prethodnih elemenata. A za prvi element (a [0]) trebamo ga zamijeniti proizvodom sljedećeg i njega samog, za zadnji element (a [n-1]) trebamo ga zamijeniti ...

Čitaj više

Accenture string pitanja

Pitanje 25. Provjerite sadrži li niz susjedne cijele brojeve s dopuštenim duplikatima Dobit ćete niz čitavih brojeva koji mogu sadržavati i duplicirane elemente. Izjava o problemu traži da se utvrdi radi li se o skupu susjednih cijelih brojeva, ispišite "Da" ako jeste, ispišite "Ne" ako nije. Primjer unosa uzorka: [2, 3, 4, 1, 7, 9] Uzorak ...

Čitaj više

Pitanje 26. Usporedba nizova koji sadrže zamjenske znakove U usporedbi nizova koji sadrže zamjenski znak, dali smo dva niza, drugi niz sadrži male abecede, a prvi sadrži male abecede i neke uzorke zamjenskih znakova. Zamjenski uzorci su:?: Ovaj zamjenski znak možemo zamijeniti bilo kojom malom abecedom. *: ovaj zamjenski znak možemo zamijeniti bilo kojim nizom. Prazan ...

Čitaj više

Pitanje 27. Provjerite jesu li svi redovi matrice međusobne kružne rotacije Izjava o problemu U problemu "Provjeri jesu li svi redovi matrice kružni okreti jedni drugima" dali smo matricu znakova, napišite program kako biste pronašli jesu li svi redovi kružni okreti ili ne. Ako se svi redovi međusobno kružno okreću, ispišite ...

Čitaj više

Pitanje 28. Poredaj niz prema drugom nizu Izjava problema S obzirom na dva ulazna niza, uzorak i niz. Moramo sortirati niz prema redoslijedu definiranom uzorkom. Niz uzorka nema duplikata i sadrži sve znakove niza. Ulazni format Prvi redak sadrži niz s koji nam treba ...

Čitaj više

Pitanje 29. Podijelite četiri različite žice Izjava o problemu U problemu "Podijeli četiri različita niza" moramo provjeriti može li se zadani ulazni niz podijeliti u 4 niza tako da svaki niz nije prazan i da se razlikuje jedan od drugog. Ulazni format Prvi i jedini usamljeni koji sadrži niz "s". Ispis izlaznog formata "Da" ako ...

Čitaj više

Pitanje 30. Pretvorite niz koji ponavlja ponavljanje niza duljine K Izjava o problemu U problemu "Pretvori niz koji ponavlja ponavljanje podniza duljine K" dali smo niz "s" i cijeli broj "k". Napišite program kako biste provjerili je li moguće pretvoriti ga u niz koji predstavlja ponavljanje podniza s ...

Čitaj više

Pitanje 31. Najduži uobičajeni prefiks pomoću Divide and Conquer Izjava o problemu U problemu "Najduži zajednički prefiks pomoću podjele i pobjedi" dali smo cjelobrojne n i n nizova. Napišite program koji će ispisati najduži uobičajeni prefiks. Ako nema zajedničkog prefiksa, ispišite “-1”. Ulazni format Prvi redak sadrži cijeli broj n. ...

Čitaj više

Accenture Tree Pitanja

Pitanje 32. Provjerite ima li svaki unutarnji čvor BST-a točno jedno dijete Izjava o problemu "Provjerite ima li svaki unutarnji čvor BST-a točno jedno dijete" podrazumijeva da vam je dato preusmjeravanje predbilježbe binarnog stabla pretraživanja. I trebate pronaći sadrže li svi čvorovi koji nisu listovi samo jedno dijete. Ovdje također smatramo da su svi ...

Čitaj više

Accenture Graph pitanja

Pitanje 33. Udaljenost najbliže ćelije koja ima 1 u binarnoj matrici Izjava o problemu Problem "Udaljenost najbliže ćelije koja ima 1 u binarnoj matrici" navodi da ste dobili binarnu matricu (koja sadrži samo 0 i 1) s najmanje jednim 1. Pronađite udaljenost najbliže ćelije koja ima 1 u binarnoj matrici za sve elemente ...

Čitaj više

Pitanje 34. Transponiraj grafikon Izjava o problemu Problem “Transponiraj graf” navodi da ste dobili graf i da morate pronaći transponiranje datog grafa. Transponiranje: Transponiranje usmjerenog grafa stvara drugi graf s istim konfiguracijama ruba i čvora, ali smjer svih bridova je obrnut. Primjer ...

Čitaj više

Accenture Stack pitanja

Pitanje 35. Provjerite može li se niz sortirati u nizu U provjeri je li niz problem s kojim se može sortirati stog, dali smo niz veličine [n] koji sadrži elemente od 1 do n slučajnim redoslijedom. Sortirajte niz u rastućem redoslijedu pomoću privremenog stoga slijedeći samo ove dvije operacije - Uklonite element na početku ...

Čitaj više

Pitanje 36. Sljedeći veći frekvencijski element U sljedećem većem problemu s frekvencijskim elementima dali smo niz veličine [n] koji sadrži brojeve. Za svaki broj u ispisu niza, odgovarajući broj u polju s frekvencijom većom od trenutne brojke. Primjer unosa a [] = {1, 1, ...

Čitaj više

Accenture Queue pitanja

Pitanje 37. Udaljenost najbliže ćelije koja ima 1 u binarnoj matrici Izjava o problemu Problem "Udaljenost najbliže ćelije koja ima 1 u binarnoj matrici" navodi da ste dobili binarnu matricu (koja sadrži samo 0 i 1) s najmanje jednim 1. Pronađite udaljenost najbliže ćelije koja ima 1 u binarnoj matrici za sve elemente ...

Čitaj više

Accenture Matrix pitanja

Pitanje 38. Udaljenost najbliže ćelije koja ima 1 u binarnoj matrici Izjava o problemu Problem "Udaljenost najbliže ćelije koja ima 1 u binarnoj matrici" navodi da ste dobili binarnu matricu (koja sadrži samo 0 i 1) s najmanje jednim 1. Pronađite udaljenost najbliže ćelije koja ima 1 u binarnoj matrici za sve elemente ...

Čitaj više

Pitanje 39. Pronađi sve permutirane retke datog retka u matrici Izjava o problemu Pronađite sve permutirane retke datog retka u matrici da vam je dana matrica veličine m * n, a broj retka matrice kaže 'red'. Izjava o problemu traži da se saznaju svi mogući retci koji su permutacije u zadani redak. Ovo je ...

Čitaj više

Pitanje 40. Pravokutna pod matrica najvećeg područja s jednakim brojem 1 i 0 Izjava problema S obzirom na binarnu matricu veličine nx m. Problem je pronaći pravokutnu pod-matricu najvećeg područja s jednakim brojem 1 i 0. Primjer Dimenzije = 4 x 4 Matrica: 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 ...

Čitaj više

Pitanje 41. Provjerite jesu li svi redovi matrice međusobne kružne rotacije Izjava o problemu U problemu "Provjeri jesu li svi redovi matrice kružni okreti jedni drugima" dali smo matricu znakova, napišite program kako biste pronašli jesu li svi redovi kružni okreti ili ne. Ako se svi redovi međusobno kružno okreću, ispišite ...

Čitaj više

Accenture Ostala pitanja

Pitanje 42. Spiralna matrica II Leetcode Rješenje Izjava problema Ovo pitanje Spiralna matrica II vrlo je slična Spiralnoj matrici Molimo pokušajte s gornjim pitanjem kako biste dobili bolju ideju prije nego što riješite ovaj problem. U ovom pitanju od nas se traži da generiramo matricu veličine n*n koja ima elemente u spiralnom redu, a samo n ...

Čitaj više

Pitanje 43. Nizovi zadane duljine gdje je svaki element više ili jednak dvostrukom odnosu na prethodni Problem "Nizovi zadane duljine u kojima je svaki element više ili jednak dvostrukom odnosu na prethodni" pruža nam dvije cijele brojeve m i n. Ovdje je m najveći broj koji može postojati u nizu, a n broj elemenata koji moraju biti prisutni u ...

Čitaj više

Pitanje 44. Ispišite Fibonaccijeve brojeve obrnutim redoslijedom Izjava o problemu S obzirom na broj n, ispišite brojeve fibonacci obrnutim redoslijedom. Primjer n = 5 3 2 1 1 0 Objašnjenje: Fibonaccijevi brojevi su 0, 1, 1, 2, 3 prema njihovom redoslijedu. Ali budući da smo trebali tiskati obrnutim redoslijedom. n = 7 8 5 ...

Čitaj više

Pitanje 45. Izračunajte nCr% p Izjava o problemu Problem "Izračunaj nCr% p" navodi da se od vas traži binomni koeficijent modulo p. Dakle, prvo morate znati o binomnom koeficijentu. O tome smo već razgovarali u prethodnom postu. To možete provjeriti ovdje. Primjer n = 5, r = 2, p ...

Čitaj više

Translate »